субота, 07. јануар 2012.

ovo je bio neki predlog zakona o visokom obrazovanju pre aprila 2010.

iz samog dokument se vidi:
autor: Ljiljana Todorovic
last saved: boris
company: Ministarstvo prosvete i sporta
last saved 21.4.2010.


Vrste i nivoi studija
Član 25.
Delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.
Na akademskim studijama izvodi se akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.
Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.
Studije prvog nivoa stepena su:
1) osnovne akademske studije prvog stepena;
1a) osnovne akademske studije drugog stepena
2) osnovne strukovne studije
Studije drugog nivoa stepena su:
1) master akademske studije; diplomske akademske studije-master
2) specijalističke strukovne studije
2a) master strukovne studije
3) specijalističke akademske studije.
Studije trećeg nivoa stepena su doktorske akademske studije.

Osnovne strukovne studije imaju najmanje 180 ESPB bodova.
Specijalističke strukovne studije imaju najmanje 60 ESPB bodova.
Master strukovne studije imaju najmanje 120 ESPB bodova ako je prethodno ostvaren obim od 180 ESPB bodova.
Kratki ciklus strukovnih studija ima najmanje 90 a najviše 150 ESPB bodova.

Stručni, akademski i naučni nazivi
Član 95.
Lice koje završi osnovne akademske studije prvog stepena stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
Lice koje završi osnovne akademske studije drugog stepena stiče stručni naziv diplomirani sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.
Lice koje završi specijalističke akademske studije stiče stručni  naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
Lice koje završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.
Lice koje završi diplomske master akademske studije stiče akademski naziv master diplomirani, sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti. - master.
Lice koje završi master strukovne studije stiče stručni naziv strukovni master odgovarajuće oblasti.
Lice koje završi doktorske, odnosno akademske studije trećeg stepena, stiče naučni naziv doktor nauka, odnosno doktor umetnosti, sa naznakom oblasti.
Lice koje završi kratki ciklus akademskih studija stiče stručni naziv sa naznakom zvanja kratkog ciklusa akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
Lice koje završi kratki ciklus strukovnih studija stiče stručni naziv sa naznakom zvanja kratkog ciklusa strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.
Listu zvanja iz odgovarajućih oblasti i skraćenice stručnih, akademskih i naučnih naziva utvrđuje Nacionalni savet, na predlog Konferencije univerzitetâ, odnosno Konferencije akademija strukovnih studija.
Skraćenica stručnog naziva se stavlja iza imena i prezimena, a skraćenica akademskog naziva se stavlja ispred imena i prezimena.
Skraćenice akademskog naziva koje se stavljaju ispred imena i prezimena su ms (master), mr (magistar nauka odnosno umetnosti) i dr (doktor nauka odnosno umetnosti).
U međunarodnom prometu i u diplomi na engleskom jeziku, naziv koji je steklo lice iz stava 1. ovog člana je bachelor, naziv koji je steklo lice iz stava 2. ovog člana je bachelor with honours, naziv koji je steklo lice iz stava 2.3. ovog člana je bachelor (appl.), naziv koji je steklo lice iz stava 5. 6. ovog člana je master, naziv koje je steklo lice iz stava 7. ovog člana je master (appl.), a naziv koji je steklo lice iz stava 6. 8. ovog člana je Ph. D., odnosno D.A. za doktora umetnosti, odnosno odgovarajući naziv na jeziku na koji se diploma prevodi.
Član 127.
Lice koje je steklo, ili stekne odgovarajući akademski, stručni ili naučni naziv (u daljem tekstu: naziv) prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, zadržava pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima ih je steklo.
Lice iz stava 1. ovog člana može tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u postupku i pod uslovima propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove, a u skladu sa kriterijumima za usklađivanje stečenih naziva koje propisuje Konferencija univerzitetâ, odnosno Konferencija akademija strukovnih studija, utvrdi da ranije stečeni naziv odgovara nekom od naziva iz člana 95. ovog zakona.
Naziv iz stava 1. ovog člana, u smislu prava koja proističu iz njega, izjednačen je, imajući u vidu obim i ishode učenja, sa odgovarajućim nazivom iz člana 95. ovog zakona, a u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija.
Lice upisano na visokoškolsku ustanovu posle stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, stiče naziv u skladu sa članom 95. ovog zakona.
Lice koje je steklo odgovarajući naziv po propisima iz ovog Zakona, do stupanja na snagu Zakona i izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, može tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj je steklo naziv da mu u postupku i na način propisan oprštim aktom visokoškolske ustanove, a u skladu sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija, utvrdi da ranije stečeni naziv odgovara nekom od naziva iz člana 95. ovog zakona.
Kada visokoškolska ustanova u postupku iz stava 2. 4. ovog člana utvrdi odgovarajući naziv, izdaje novu diplomu u skladu sa ovim zakonom.
Diploma iz stava 3. 5. ovog člana može se izdati samo ako se ranije izdata diploma oglasi nevažećom.
Ako je visokoškolska ustanova na kojoj je lice iz stava 2. 4. ovog člana steklo naziv prestala da postoji, a nema pravnog sledbenika, Ministarstvo će odrediti visokoškolsku ustanovu koja će odlučivati o zahtevu.
 
 
Član 29 a.

1 коментар:

  1. ОВО ЈЕ ТРЕБАЛО СМИСЛИТИ! У ОВОМЕ КО ЈЕ ОВО СМИСЛИО ЈЕ ЧУЧАО ГЕНИЈЕ! АЛИ КО ЗНА ШТА ЈЕ РАДИО ДОК ЈЕ ЧУЧАО?

    ОдговориИзбриши