среда, 21. децембар 2016.

Nastavak borbe za prava Strukovnih specijalista


Kako nema nikakvih novosti iz Udruženja strukovnih specijalista, a mislim da je ovo vreme čuda, i da vreme ima manu (a to je da prolazi) i ako dovoljno podignemo prašinu, izborićemo se za svoja prava.
Stavke su sledeće:

1. Napravimo cirkularno pismo koje ćemo slati svima. Ovo možemo raditi online. Ko je želi da učestvuje u ovome neka me kontaktira emailom na specijalistickestrukovne@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1H5JaxLqcZcXg96vUCcogiIOGuf2nFec693rP8QFtiJg/edit?usp=sharing
stavke koje imao na našo strani su :
* Zakon o visokom obrazovanju 2005
* NOKS sa 47 sednice NSVO od aprila 2010, koji je stajao na sajtu nsvo.etf.rs
* Pravilnik koji definiše dodadak diplomi sa sve šemom visokoškolskog obrazovanja
* Svi Zakoni u okviru kojih se potreban stručna sprema za neko radno mesto npr Zakon o državnim službenicima....


2.Predlažem da kontaktiramo YUCOM http://www.yucom.org.rs/  -Komitet pravnika za ljudska prava

3. predložite dalje

Dajte kolege da se organizujemo i napravimo timove za dalje delovanje. Prijavite se  emailom na specijalistickestrukovne@gmail.com


**** stiglo emailom
Поштовани, 
Редовно посећујем блог и сматрам да се сви који су укључени у проблематику углавном из личних разлога јако залажу за решавање једног великог системског проблема. Сви ми који имамо разлога да реагујемо и да се укључимо у проблематику треба то да урадимо. Покушала сам да направим "паралелу" између чувеног НОК-а и Закона о високом образовању, како бисмо имали још неке аргументе који јасно говоре да не треба одустајати од борбе за задржавање права која вам припадају. Осим тога НОК , илити чувени "Доситеј" у просвети не могу бити "старији" од Закона о високом образовању, и низа осталих Закона и правилника, то ће вам потврдити сваки правник. Бројни сте, имате све аргументе и немојте одустајати у својим захтевима. Уколико буде потребно знамо која су наредна правна средства.


НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА представља инструмент који обухвата број и опис нивоа квалификација, односе између квалификација, као и путеве проходности и напредовања.
КВАЛИФИКАЦИЈА Квалификација је формално признање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).
СПОРНО је када се повеже опис нивоа 7 са разврставањем квалификација:
Термин КВАЛИФИКАЦИЈА замењује до сада употребљаване термине: ЗВАЊЕ, СТРУЧНИ НАЗИВ, НАЗИВ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА, НАЗИВ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ.
НИВО 6 Поседује академска или стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и/или рада
НИВО 7 Поседује напредна академска или специјализована стручна знања која се односе на научне теорије и принципе, процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и/или рада

Разврставање квалификација:
6.2  Основне академске студије (ОАС,× 240 ЕСПБ)  Специјалистичке струковне студије× (ССС, 180+60 ЕСПБ)  Више образовање са× специјализацијом у трајању до 1 године (до 2005.године, 6.2 ССС)НИКАД НИЈЕ ПОСТОЈАО  6.2 ССС

Дакле имамо контрадикторност између дефиниције нивоа и разврставања, што сигурно није случајно. Овде треба ставити акценат да се то коригује.


ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Чл. 1. Овим законом уређује се систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, финансирање, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности.
Врсте и нивои (степени) студија прописани су чл.25. (Знамо већ који су).

Чл. 127. Лице које је стекло, или стекне одговарајући академски, стручни или научни назив (у даљем тексту: назив) према прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, задржава право на његово коришћење у складу са прописима према којима их је стекло.
            Уколико буде измена Закона о високом образовању овај члан мора бити усвојен. У том случају сва лица са ССС бивају „заштићена“, на исти начин како су и лица која су стекла високо образовање до 2005. године.
*******недеља, 11. децембар 2016.

DOPIS MINISTRU PROSVETE

Poštovane kolege,ovaj dopis sam 09.12.2016.poslao na ličnost ministra prosvete.Vidićemo dali će neko odgovoriti!M  O L B A

dostavlja ____________________________________ ministru prosvete,nauke i  tehološkog razvoja
                                                                                         gospodinu Mladenu Šarčeviću

Poštovani gospodine ministre, obraćam Vam se ovom molbom sa nadom daćete mi iskreno  odgovoriti (ili dati svoje mišljenje) na bitna pitanja od kojih neka zadiru i u pitanje moje lične egzistencije, a u vezi su sa budućim razvojem visokog strukovnog  obrazovanja u Republici Srbiji.
Naime, završio sam specijalističke strukovne studije i zaposlen sam trenutno na odrerđeno vreme u struci, shodno sadašnjem Zakonu o visokom obrazovanju, pri čemu mi je priznat drugi stepen visokog obrazovanja (koji je i potreban za radno mesto na kojem sam angažovan,a tako mi piše i na diplomi) i pripadajući koeficijent. S obzirom da sam u petoj deceniji života i teško mogu doći do drugog posla interesuje me dali ću ja kao strukovni specijalista izgubiti sva prava koja mi pripadaju po trenutno važećim propisima nakon stupanja na snagu novog NOKS-a i novog Zakona o visokom obrazovanju i na taj način ostati bez radnog mesta i sredstava za egzistenciju nakon isteka trenutnog ugovora? Ima li resorno ministarstvo neko idejno rešenje za nas strukovne specijaliste koji smo završili studije po trenutno važećim propisima? U slučaju da će se novi propisi odnositi i na mene ( iskreno se nadam da se zakoni neće primenjivati retroaktivno), možete li uticati na to da mi se obezbedi nastavak školovanja na master strukovnim studijama od sledeće školske godine kako bi po završetku istih ponovo bio u rangu drugog stepena visokog obrazovanja (7.1 stepena stručne spreme), te tako sačuvao svoje radno mesto i nastavio svoje stručno usavršavanje do kojeg mi je inače jako stalo? Dali se razmišlja i o soluciji da me pak ministarstvo izjednači sa strukovnim masterom po pravima i obavezama, kao što su diplomirani pre 2005.  izjednačeni sa masterom, a dvogodišnje studije ( viša škola ) sa trogodišnjim visokim obrazovanjem ( po bolonji ). Ovo se ne odnosi samo na mene. Ovakvo pitanje sebi postavljaju i moje kolege kojih nije mali broj, jer su  zabrinuti za svoju budućnost,radna mesta,egzistenciju...
Meni je naime poznato da je novi NOKS usvojen na NSVO i da je trenutno na javnoj raspravi. Ja nisam kompetentan da donosim sud o tom aktu, jer su svoje mišljenje dali relevantni stručnjaci, ali mi dozvolite da iznesem moje viđenje cele situacije u vezi sa tim. Možda grešim, međutim po tom novom predlogu specijalistiučke strukovne studije, kao trenutno post diplomske studije 2. stepena visokog obrazovanja su svrstane u 6.2 stepen stručne spreme i izjednačene sa osnovnim akademskim studijama u trajanju od 4 godine. Pretpostavljam da će novim Zakonom o visokom obrazovanju biti konačno rešeno ovo pitanje. Malo mi je nelogično da dokument kao što je NOKS bude usvojen u ovom obliku pre nego što se promeni sam krovni Zakon. Bez obzira na isti broj bodova (240 ESPB) nije logično da u isti rang budu svrstane post diplomske i osnovne studije. Mislim da bi to bilo u suprotnosti sa trenutno važećim Zakonom.
Zanima me i kakva je budućnost specijalističkih strukovnih studija u budućnosti? Dali se razmišlja o tome da u novom Zakonu o visokom obrazovanju budu svrstane u prvi nivo visokog obrazovanja, pod ovim ili drugim imenom,a nakon toga da se usvoji predloženi NOKS, koji bi tada bio saglasan sa Zakonom. Ili će pak kao takve biti ukinute?

Poštovani gospodine ministre, ja se lično nisam odlučio za ovu vrstu studija jer sam mislio da ih je lakše završiti, već zbog materijalno-financijske situacije, ljubavi prema sportu, te oslanjajući se na zakonske odredbe koje se odnose na njih. Međutim,svi mi koji smo se odlučili za strukovno visoko obrazovanje shodno važećim propisima, pa tako i ja sam nailazimo na brojne probleme po završetku studija. Vama su nadam se neki od tih problema i poznati.
Navest ću Vam samo neke najaktuelnije:

1.Nepostojanje budžetskih mesta na specijalističkim strukovnim studijama. Samim tim studenti na ovim studijama nemaju pravo ni na studentski dom, stipendiju... Zar je moguće da se nemogu naći sretstva za ovu namenu,i izjednačiti tako prava sa studentima akademskih studija?

2. U određenim katalozima radnih mesta specijalističke strukovne studije nisu uopšte navedene. Klasičan primer za to je oblast zdravstva. Ovde su strukovni specijalisti totalno nevidljivi. Medicinska sestra sa strukovnom specijalizacijom nije vidljiva kao takva pri zapošljavanju. Mislim da nije nimalo fer i korektno da se izdavaju akreditacije za ove programe, studenti ih završavaju, ulažući novac,trud i rad,a tržište rada ih ne prepoznaje! Profesori koji im predaju rade većinom u zdravstvenim centrima, a svršeni studenti kada apliciraju za posao u istim tim centrima nailaze na pitanja tipa „koleginice šta ste vi ono završili“!!! Dali je normalno da glavna sestra bude sa srednjom školom, a strukovnih specijalista nema nigde. Postavlja se pitanje zašto se Zakon nepoštuje? Ako su kao takve shodno Zakonu priznate u prosveti i državnoj upravi, zašto tako nije i u ostalim resorima?

Nadam se da ovakvih i sličnih problema neće biti sa diplomama budućih strukovnih mastera!!!

3. Postavlja se i logično pitanje,zašto se strukovne studije manje vrednuju od akademskih, naročito pri zapošljavanju? Takav barem imam utisak iz dosadašnjeg iskustva. Zbog čega  su to profesori na strukovnim studijama manje cenjeniji i poštovaniji od onih na akademskim studijama? Ovo pitanje vredi i za studente. Nemojte zaboraviti da se strukovne studije odvijaju i na akademskim ustanovama, a ne samo na Visokim školama. Tamo isti profesori predavaju i na strukovnom i na akademskom programu. Dali je razlog za to mišljenje da su kriterijumi na Visokim školama slabiji, kao i kvalitet same nastave u odnosu na akademske studije? Moje mišljenje je da je takav stav totalno pogrešan. Može li se uraditi nešto na tome da se i studentima na Visokim strukovnim školama omogući veća mogućnost za  naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje,kao i studentima na akademskim studijama? Ovo pogotovo mislim u smislu nastavka obrazovanja učenika srednjih stručnih škola i kroz razvoj dualnog obrazovanja.

4. Do sada je veliki problem bio i prelazak sa strukovnih na akademske studije. Onaj ko je hteo da upiše master akademske studije morao je polagati razliku ispita za prve 3 godine, potom položiti kompletnu 4. godinu i na kraju upisati master (primer:privatni fakultet TIMS,Novi Sad). Složićete se samnom nadam se da su se pojedini fakulteti na ovaj način lepo „obogatili“ , preko leđa studenata strukovnih studija. Ovde nisu mala sredstva u pitanju,već nekoliko hiljada evra po studentu,a fakulteti su koristili zakonske mogućnosti da bi to ostvarili.Specijalističke strukovne studije (kao četvrtu godinu),niti i jedan ispit sa ovih studija fakulteti nisu priznavali.Do sada je za studente strukovnih studija sticanje zvanja master bilo maltene nezamislivo.Dali se moglo do sada naći neko povoljnije rešenje po ovom pitanju?

5. Dali će tako ostati i u buduće? Kakva je budućnost pred onima koji završe strukovne master studije? Dali će biti po pravima i obavezama izjednačeni sa akademskim masterom?

6. Dali ja kao strukovni specijalista ili budući strukovni master,mogu da otvorim karton naučnog radnika? Dali se mogu zaposliti kao nastavnik veština na visokoškolskoj ustanovi strukovnih studija ili kao nastavnik u osnovnoj i srednjoj školi predavajući predmete iz moje stručne oblasti?

Sve ovo su samo neka od pitanja na koja bih hteo da dobijem odgovor ili Vaš savet u kom pravcu da razmišljam.
Iskreno se nadam da strukovne studije  država i resorno ministarstvo sa Vama na čelu neće pustiti niz vodu, i da iste imaju perspektivu u Vašim očima,kao i da su korisne za privredu i državu.Ovde prvenstveno mislim da se omogući Visokim školama da više sarađuju sa privredom.
Molio bih Vas da se založite i da nam omogućite ravnopravan status sa studentima akademskih studija po pitanju stručnog usavršavanja,studentskog standarda,prava i obaveza,zapošljavanja... Mislim da to zaslužujemo.
S nadom da ću dobiti Vaše odgovore i mišljenje srdačno Vas pozdravljam i želim Vam puno uspeha u budućem radu.


недеља, 27. новембар 2016.

Одговор Министарства просвете поводом раније упућеног дописа у вези статуса струк. специјалиста у Нацрту НОКС-а

Поштоване колегинице, колеге и чланови Удружења, Објављујемо одговор Министарства просвете који је пристигао на адресу Удружења ССС. Удружење ће захтевати да од стране представника министарства добијемо доказ да се ово неће односити на струковне специјалисте који су завршили студије пре усвајања НОКС-а, односно и писмени доказ да су специјалисти у рангу струковног мастера (према НОКС-у).

среда, 16. новембар 2016.

KONKURS MINISTARSTVA PROSVETE ZA 200 SAVETNIKA

Poštovane kolege,ministarstvo prosvete je raspisalo konkurs za prijem u radni odnos 200 savetnika.Pravo da konkurišu imaju i strukovni specijalisti kao 2. stepen visokog obrazovanja.Konkurs sa uslovima  je objavljen i na sajtu ministarstva.Svako ko misli da ispunjava uslove može da konkuriše.
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9AONKURS-SAVETNICI-SPOLJNI-SARADNCI_finale.pdf

уторак, 01. новембар 2016.

Odgovor Ministarstva prosvete: U Prosveti Specijalisti strukovnih studija imaju koeficijent 17.32 (kao i VII/1)

KONTAKT FORMA KA MINISTARSTVU PROSVETE

Poštovane kolege,na sajtu ministarstva prosvete je objavljena kontakt adresa tipa brzih odgovora.Svako od zainteresiranih može da postavi pitanja vezana za aktuelne probleme.Konkretno u našem slučaju za visoko obrazovanje iz oblasti strukovnih studija.
Pišite i tražite odgovore,te kao i prethodni kolega objavite zvanične odgovore na ovom blogu.
Zamolio bi sve kolege koji nisu u stanju da se konstruktivno odnose prema problemima vezanim za strukovno obrazovanje,da ne objavljuju sve i svašta na ovom blogu.Takođe vulgarnosti ne priliče akademskim građanima u koje i mi spadamo.
drugarski pozdrav

среда, 26. октобар 2016.

STRUKOVNE MASTER STUDIJE

Poštovane kolege,konačno su u Službenom glasniku broj 86/2016 od 21.10.2016. objavljene izmene i dopune Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa koje je donio NSVO 25.06.2015.godine.Ovim je otvoren put da KAPK počne sa akreditacijom programa master strukovnih studija!Realno je očekivati da prvi programi budu akreditovani,te se počne sa upisom studenata početkom sledeće školske godine.
Ko je zainteresovan mogu mu poslati meilom kompletan tekst u PDF formatu,a isti se nalazi i na sajtu Službenog glasnika.
Moram napomenuti da je ovo i veliki uspeh Udruženja strukovnih specijalista,pošto smo preko članova NSVO iz redova profesora strukovnih studija izlobirali da se ovaj dokument konačno objavi od strane resornog Ministarstva i tako stupi na snagu.
Drugarski pozdrav svima

http://www.paragraf.rs/izmene_i_dopune/211016-pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_pravilnika_o_standardima_i_postupku_za_akreditaciju_visokoskolskih_ustanova_i_studijskih_programa.html

уторак, 11. октобар 2016.

Одговор Удружења струковних специјалиста Србије на допис који смо добили од Сектора за развој високог образовања у вези Нацрта НОКС-а

Удружење је добило одговор на допис који је послат почетком августа месеца, као реакција на нацрт НОКС-а. Одговор смо добили тек пре неколико дана. Речено је да је одговор упућен 05.09. али се у међувремену "загубио" изгледа негде у министарству. Лобирањем смо успели да добијемо скенирани документ који садржи следеће:

Република Србија
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Број: 612-00-02249/2016-06
Датум: 05.09.2016.
Београд

УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ
Председник

Поводом Вашег дописа од 5. августа 2016. године, који сте упутили овом министарству у вези са корекцијом нацрта Националног оквира квалификација у Србији обавештавамо Вас о следећем:

Стручни тим за израду НОКС-а састављен је од представника високих школа струковних студија, а нацрт овог документа који је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја је усвојило и надлежно тело, односно Национални савет за високо образовање.

Министар
Младен Шарчевић


Удружење је упутило одговор Стручном тиму за израду НОКС-а, Сектору за развој високог образовања и поновни захтев за пријем на састанак са министром просвете.

Званичан став и одговор Удружења струковних специјалиста Србије на допис
број: 612-00-02249/2016-06

Поштовани,
            Обраћамо се представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Комисији за израду Националног оквира квалификација.
Удружење, приликом састављања предлога Националног оквира квалификација Србије (у даљем тексту НОКС), нико није контактирао, нити затражио став, мишљење. Сходно томе, морали смо изразити став и стати у заштиту већ донетих закона, подзаконских аката и студената.
Удружење струковних специјалиста Србије се залаже за остваривање права свих специјалиста струковних студија, јер су до сада права специјалиста перманентно угрожавана. Као један од примера наводимо, неусаглашене Правилнике о стручним звањима у основним и средњим школама у којима специјалиста нема или нису равноправно заступљени, непостојање буџетских места итд. Предлог НОКС-а не прати образовне токове у другим Европским земљама и земљама чланицама Европске уније.

Као резултат консултација и сарадње са члановима Удружења струковних специјалиста Србије, а у циљу заштите законски стечених права, овом приликом обавештавамо чланове Комисије за израду Националног оквира квалификација Србије, да је на седници Националног савета за високо образовање, одржаној 14. септембра закључено да се начине измене тренутног нацрта у делу степеновања струковних специјалистичких студија. Конкретно, да се Закон о високом образовању мора испоштовати и на основу тога, све постдипломске студије (студије другог степена) буду сврстане у ниво 7 (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске и струковне специјалистичке студије). Удружење се обратило Делегацији Европске Уније у Србији којој је репрезентовало проблем унижавања и кршења законских права струковних специјалиста. Усагласили смо ставове са надлежнима из Делегације, добили њихову подршку. Закључено је да Национални оквир квалификација мора бити усаглашен са европском регулативом/праксом, јер нашу државу ускоро очекује отварање поглавља у предприступним преговорима из области образовања.

Наш јасан и једини захтев, јесте поштовање закона ове земље и стога Удружење прелаже да струковне специјалистичке студије, буду сврштене у ниво 7.1 НОКС-а, а не да остану у нивоу 6.2 као што је раније предложено. Специјалистичке струковне студије су студије другог степена и спадају у постдипломске студије, те због тога не могу бити у рангу било којих основних студија.

Уколико институције и тела која су задужена за формирање Националног оквира квалификација Србије наставе да игноришу постојећа законска и подзаконска акта, праксу Европских земаља, Удружење ће бити приморано да затражи заштиту права и поштовање закона ове земље на домаћим и иностраним судовима. Подсећамо да Удружење представља и штити права више од 7000 свршених студената струковних специјалистичких студија.
Надамо се конкретнијој сарадњи у наредном периоду, званичној реакцији-одговору и већем залагању представника Министарства просвете у циљу заштите интереса студената струковних студија, као и закона Републике Србије. Исти допис ће бити упућен и кабинету министра.


С, поштовањем.                                        Председник Удружења струковних специјалиста Србије
                                                                                                .
                                                                                                                                              

субота, 01. октобар 2016.

POŠTOVANE KOLEGE,ovo sam dobio mejlom pod naslovom: "
Specijalisticke strukovne studije "Komunikacione tehnologije", FTN, upis 2016/17.
Pogledajte kako glasi meil i  sa čim se služe pojedini fakulteti koji imaju pored akademskih i strukovne studije. Ko je zainteresovan mogu mu proslediti meil pa da se raspita o ovome!


Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.nkt.uns.ac.rs


Specijalističke strukovne studije
K
OMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Kako radi Internet, Wi-Fi (802.11), VoIP,
DSL, KDS, SIP, NGN, pristupne i javne mreže
MPLS, TCP/IP, GPS, 3G, DiffServ, 4G, VPN, PON 
PoE, optika, DWDM, Softswitch, MGCP, LTE, G.729, ...


▪ akreditovane studije II stepena (u rangu sa Master)
kompatibilne sa budućim MASTER STRUKOVNIM studijama
▪ traju 1 godinu
i vrede 60 ESPB
pravo na upis imaju studenti sa 180 ESPB bodova i više
mogu konkurisati i oni koji su završili Višu školu (prolaze kroz postupak vrednovanja studijskog programa)

▪ 5 izbornih predmeta, semestralni rad, stručna praksa, specijalistički rad
fakultativni kursevi "C++ programiranje" i "ЈАVA programiranje"

blok nastava u vidu dvodnevnih NKT kurseva
▪ termini nastave i ispita usklađuju
se sa studentima (moguće Online)
termini su prilagođeni i zaposlenima i putnicima

▪ literatura uključena u školarinu

omogućavaju dobijanje Licence IKS za Odgovorni izvođač radova (753)

konkurs od 01. septembra do 28. oktobra 2016.

dokumenta: nastavni plan, konkurs i drugo

Više o studijama i NKT kursevima:
www.nkt.uns.ac.rs
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite:
+381 21 4
85-25-25
+381 21 4
85-25-26