петак, 30. јануар 2015.

Jedna lasta ne čini proleće, ali ...

понедељак, 19. јануар 2015.

ДОНЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА И О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА

На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у вези са одредбама Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, број: 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – одлука УС, 79/05
– др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 23/13
– одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2015. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА И О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ
РАДНИХ МЕСТА

Члан 1.

У Покрајинској уредби о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист
АПВ”, број: 24/12, 35/12, 16/14 и 40/14), у члану 1. после речи: „разврставају се”, додају се речи: „именована и”.

Члан 2.

У члану 5. у алинеји првој, другој и трећој, речи у загради: „дипломске академске студије-master, специјалистичке академске студије”, замењују се речима: „мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије”.

У алинеји четвртој и петој, речи у загради: „дипломске академске студије-master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије”, замењују се речима: „мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије”.

субота, 10. јануар 2015.

KRATAK IZVEŠTAJ SA SASTANKA NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANJEDrage koleginice i kolege, krajem decembra meseca, koleginica Slavica Đorđević je ispred Udruženja strukovnih specijalista, prisustvovala sastanku Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje R. Srbije. Koleginica je nakon sastanka u Palati Srbija, odabrana da bude predstavnica Udruženja u pomenutom telu koje je zaduženo za formiranje Nacionalnog okvira kvalifikacija. Sastanak je bio veoma konstruktivan, imamo značajnu podršku Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Pojedini članovi Saveta su bili šokirani nakon izlaganja naše koleginice. Nisu mogli da veruju da se Zakon u toj meri ne poštuje...
Strukovni master će trajati dve godine 60+60 ESPB...
Na naš zahtev za bolji status strukovnih specijalista, poštovanje Zakonskih odredbi, biće prosleđen u formi dopisa Ministarstvima prosvete, zdravlja, rada... kao pojašnjenje oko nivoa obrazovanja po završetku strukovnih i specijalističkih studija! Što se tiče priznavanja spec. studija kao prve godine mastera, to će ostati individualno na školama kojima su akreditovanje master strukovne studije. Stav KASSS-a (direktora visokih škola) jeste, da specijalističke studije budu priznate kao prva godina mastera.

Koleginica Slavica Đorđević je u Jutarnjem programu TV Pink-a 03.01.2015. iznela sve probleme strukovnih specijalista. Snimak
gostovanja možete pogledati na linku ispod. Izvinjavamo se zbog losijeg kvaliteta snimka.

https://www.youtube.com/watch?v=pjW_i-AWaY8&feature=youtu.be