петак, 23. јун 2017.

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA (Sl. glasnik RS br. 53/17)

Na osnovu člana 11. stav 1. tačka 14) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 - autentično tumačenje, 68/15 i 87/16),
Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na sednici održanoj 27. marta 2017. godine, utvrdio je

PRAVILNIK
O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

(Sl. glasnik RS br. 53/17)
Osnovni tekst na snazi od 07/06/2017 , u primeni od 07/06/2017

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva.
(2) Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

(1) Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program.
(2) U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3.

(1) Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva interdisciplinarnih, multidisciplinarnih i transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) vrši se metodom kombinovanja celina ili delova dve najvažnije obrazovno-naučne, odnosno obrazovno-umetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa.
(2) Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4.

Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva usklađuje se sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje proširuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva i utvrđuje nazive kvalifikacija za priznate strane visokoškolske isprave sa posebnom oznakom, na osnovu polja iz člana 27. Zakona o visokom obrazovanju.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Službeni glasnik RS", broj 100/16).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Nacionalni savet za visoko obrazovanje
Predsednik,
prof. dr Dejan Popović, s.r.

LISTA
STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

Polje 1: PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: BIOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- biolog
- ekolog
- Biol.
- Ekol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani biolog
- diplomirani ekolog
- Dipl. biol.
- Dipl. ekol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master biolog
- master ekolog
- master profesor biologije
- master profesor ekologije
- Mast. biol.
- Mast. ekol.
- Mast. prof. biol.
- Mast. prof. ekol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista biolog
- specijalista ekolog
- Spec. biol.
- Spec. ekol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - biološke nauke
- doktor nauka - ekološke nauke
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni biolog
- strukovni ekolog
- Struk. biol.
- Struk. ekol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni biolog
- specijalista strukovni ekolog
- Spec. struk. biol.
- Spec. struk. ekol.

Oblast: GEO-NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- geograf
- geolog
- Geogr.
- Geol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani geograf
- diplomirani geolog
- Dipl. geogr.
- Dipl. geol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master geograf
- master geolog
- Mast. geogr.
- Mast. geol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista geograf
- specijalista geolog
- Spec. geogr.
- Spec. geol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - geo-nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni geograf
- strukovni geolog
- Struk. geogr.
- Struk. geol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni geograf
- specijalista strukovni geolog
- Spec. struk. geogr.
- Spec. struk. geol.

Oblast: MATEMATIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- matematičar
- astronom
- Mat.
- Astron.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani matematičar
- diplomirani astronom
- Dipl. mat.
- Dipl. astron.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master matematičar
- master astronom
- master astrofizičar
- Mast. mat.
- Mast. astron.
- Mast. astrofiz.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista matematičar
- specijalista astronom
- Spec. mat.
- Spec. astron.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - matematičke nauke
- doktor nauka - astronomske nauke
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni matematičar- Struk. mat.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni matematičar- Spec. struk. mat.

Oblast: NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- analitičar zaštite životne sredine- Analit. zašt. živ. sred.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani analitičar zaštite životne sredine- Dipl. analit. zašt. živ. sred.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master analitičar zaštite životne sredine- Mast. analit. zašt. živ. sred.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista analitičar zaštite životne sredine- Spec. analit. zašt. živ. sred.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - nauke o zaštiti životne sredine- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni analitičar zaštite životne sredine- Struk. analit. zašt. živ. sred.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni analitičar zaštite životne sredine- Spec. struk. analit. zašt. živ. sred.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master analitičar zaštite životne sredine- Struk. mast. analit. zašt. živ. sred.

Oblast: RAČUNARSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- informatičar- Inform.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani informatičar- Dipl. inform.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master informatičar- Mast. inform.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista informatičar- Spec. inform.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - računarske nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni informatičar- Struk. inform.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni informatičar- Spec. struk. inform.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master informatičar- Struk. mast. inform.

Oblast: FIZIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- fizičar
- meteorolog
- Fiz.
- Met.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani fizičar
- diplomirani meteorolog
- Dipl. fiz.
- Dipl. met.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master fizičar
- master meteorolog
- Mast. fiz.
- Mast. met.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- Specijalista fizičar
- Specijalista meteorolog
- Spec. fiz.
- Spec. met.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - fizičke nauke
- doktor nauka - meteorološke nauke
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni fizičar
- strukovni meteorolog
- Struk. fiz.
- Struk. met.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni fizičar
- specijalista strukovni meteorolog
- Spec. struk. fiz.
- Spec. struk. met.

Oblast: FIZIČKO-HEMIJSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- fizikohemičar- Fiz.-hem.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani fizikohemičar- Dipl. fiz.-hem.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master fizikohemičar- Mast. fiz.-hem.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista fizikohemičar- Spec. fiz.-hem.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - fizičkohemijske nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni fizikohemičar- Struk. fiz.-hem.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni fizikohemičar- Spec. struk. fiz.-hem.

Oblast: HEMIJSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- hemičar
- biohemičar
- Hem.
- Biohem.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani hemičar
- diplomirani biohemičar
- Dipl. hem.
- Dipl. biohem.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master hemičar
- master biohemičar
- Mast. hem.
- Mast. biohem.
integrisane (300 ESPB)- master profesor hemije- Mast. prof. hem.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista hemičar
- specijalista biohemičar
- Spec. hem.
- Spec. biohem.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - hemijske nauke
- doktor nauka - biohemijske nauke
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni hemičar
- strukovni biohemičar
- Struk. hem.
- Struk. biohem.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni hemičar
- specijalista strukovni biohemičar
- Spec. struk. hem.
- Spec. struk. biohem.
AKADEMSKE
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - metodika nastave- Dr

Polje 2: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: ARHITEKTURA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer arhitekture- Inž. arh.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer arhitekture
- diplomirani inženjer urbanizma
- Dipl. inž. arh.
- Dipl. inž. urb.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer arhitekture
- master inženjer urbanizma
- Mast. inž. arh.
- Mast. inž. urb.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer arhitekture
- specijalista urbane obnove
- Spec. inž. arh.
- Spec. urb. obnov.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - arhitektura- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer arhitekture
- strukovni inžinjer unutrašnje arhitekture
- Struk. inž. arh.
- Struk. inž. unutr. arh.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer arhitekture- Spec. struk. inž. arh.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer arhitekture- Struk. mast. inž. arh.

Oblast: BIOTEHNIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer poljoprivrede
- inženjer šumarstva
- Inž. polj.
- Inž. šum.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer poljoprivrede
- diplomirani inženjer šumarstva
- diplomirani inženjer pejzažne arhitekture
- diplomirani inženjer tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta
- Dipl. inž. polj.
- Dipl. inž. šum.
- Dipl. inž. pejz. arh.
- Dipl. inž. teh., menadžm. i proj. nameš. i proizv. od drv.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer poljoprivrede
- master inženjer šumarstva
- master inženjer pejzažne arhitekture
- master inženjer tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta
- Mast. inž. polj.
- Mast. inž. šum.
- Mast. inž. pejz. arh.
- Mast. inž. teh., menadžm. i proj. nameš. i proizv. od drv.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer poljoprivrede
- specijalista inženjer šumarstva
- Spec. inž. polj.
- Spec. inž. šum.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - biotehničke nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer poljoprivrede
- strukovni inženjer šumarstva
- strukovni inženjer pejzažne arhitekture
- strukovni inženjer tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta
- Struk. inž. polj.
- Struk. inž. šum.
- Struk. inž. pejz. arh.
- Struk. inž. teh. nameš. i proizv. od drv.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer poljoprivrede
- specijalista strukovni inženjer šumarstva
- specijalista strukovni inženjer pejzažne arhitekture
- Spec. struk. inž. polj.
- Spec. struk. inž. šum.
- Spec. struk. inž. pejz. arh.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer poljoprivrede- Struk. mast. inž. polj.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer šumarstva- Struk. mast. inž. šum.

Oblast: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer građevinarstva- Inž. građ.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer građevinarstva- Dipl. inž. građ.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer građevinarstva- Mast. inž. građ.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer građevinarstva- Spec. inž. građ.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - građevinarstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer građevinarstva- Struk. inž. građ.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer građevinarstva- Spec. struk. inž. građ.
Master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer građevinarstva- Struk. mast. inž. građ.

Oblast: GEODETSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer geodezije- Inž. geodez.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer geodezije- Dipl. inž. geodez.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer geodezije- Mast. inž. geodez.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer geodezije- Spec. inž. geodez.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - geodezija- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer geodezije- Struk. inž. geodez.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer geodezije- Spec. struk. inž. geodez.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer geodezije- Struk. mast. inž. geodez.

Oblast: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer elektrotehnike i računarstva
- inženjer softvera
- inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Inž. elektr. i računar.
- Inž. softv.
- Inž. inf. teh. i sist.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
- diplomirani inženjer softvera
- diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Dipl. inž. elektr. i računar.
- Dipl. inž. softv.
- Dipl. inž. inf. teh. i sist.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer elektrotehnike i računarstva
- master inženjer softvera
- master inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Mast. inž. elektr. i računar.
- Mast. inž. softv.
- Mast. inž. inf. teh. i sist.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer elektrotehnike i računarstva
- specijalista inženjer softvera
- specijalista inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Spec. inž. elektr. i računar.
- Spec. inž. softv.
- Spec. inž. inf. teh. i sist.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
- doktor nauka - softversko inženjerstvo
- doktor nauka - informacione tehnologije i sistemi
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
- strukovni inženjer softvera
- strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Struk. inž. elektr. i računar.
- Struk. inž. softv.
- Struk. inž. inf. teh. i sist.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
- specijalista strukovni inženjer softvera
- specijalista strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Spec. struk. inž. elektr. i računar.
- Spec. struk. inž. softv.
- Spec. struk. inž. inf. teh. i sist.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva
- strukovni master inženjer softvera
- strukovni master inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Struk. mast. inž. elektr. i računar.
- Struk. mast. inž. softv.
- Struk. mast. inž. inf. teh. i sist.

Oblast: INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer industrijskog inženjerstva
- inženjer menadžmenta
- Inž. industr. inž.
- Inž. menadžm.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva
- diplomirani inženjer menadžmenta
- Dipl. inž. industr. inž.
- Dipl. inž. menadžm.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer industrijskog inženjerstva
- master inženjer menadžmenta
- Mast. inž. industr. inž.
- Mast. inž. menadžm.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer industrijskog inženjerstva
- specijalista inženjer menadžmenta
- Spec. inž. industr. inž.
- Spec. inž. menadžm.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer industrijskog inženjerstva
- strukovni inženjer menadžmenta
- Struk. inž. industr. inženj.
- Struk. inž. menadžm.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva
- specijalista strukovni inženjer menadžmenta
- Spec. struk. inž. industr. inženj.
- Spec. struk. inž. menadžm.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer industrijskog inženjerstva
- strukovni master inženjer menadžmenta
- Struk. mast. inž. industr. inženj.
- Struk. mast. inž. menadžm.

Oblast: INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer zaštite životne sredine
- inženjer zaštite na radu
- Inž. zašt. živ. sred.
- Inž. zašt. na radu
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer zaštite životne sredine
- diplomirani inženjer zaštite na radu
- diplomirani inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Dipl. inž. zašt. živ. sred.
- Dipl. inž. zašt. na radu
- Dipl. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer zaštite životne sredine
- master inženjer zaštite na radu
- master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Mast. inž. zašt. živ. sred.
- Mast. inž. zašt. na radu
- Mast. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer zaštite životne sredine
- specijalista inženjer zaštite na radu
- specijalista inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Spec. inž. zašt. živ. sred.
- Spec. inž. zašt. na radu
- Spec. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - inženjerstvo zaštite životne sredine
- doktor nauka - inženjerstvo zaštite na radu
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer zaštite životne sredine
- strukovni inženjer zaštite na radu
- strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Struk. inž. zašt. živ. sred.
- Struk. inž. zašt. na radu
- Struk. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine
- specijalista strukovni inženjer zaštite na radu
- specijalista strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- Spec. struk. inž. zašt. živ. sred.
- Spec. struk. inž. zašt. na radu
- Spec. struk. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer zaštite životne sredine- Struk. mast. inž. zašt. živ. sred.
- strukovni master inženjer zaštite na radu- Struk. mast. inž. zašt. na radu
- strukovni master inženjer zaštite- Struk. mast. inž. zašt. živ. sred. i zašt. na radu
- strukovni master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara- Struk. mast. inž. zašt. od katastrof. događ.i pož.

Oblast: MAŠINSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer mašinstva- Inž. maš.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer mašinstva- Dipl. inž. maš.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer mašinstva- Mast. inž. maš.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer mašinstva- Spec. inž. maš.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - mašinsko inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer mašinstva- Struk. inž. maš.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer mašinstva- Spec. struk. inž. maš.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer mašinstva- Struk. mast. inž. maš.

Oblast: ORGANIZACIONE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer organizacionih nauka
- inženjer informacionih sistema
- Inž. organizac. nauk.
- Inž. inf. sist.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer organizacionih nauka
- diplomirani inženjer informacionih sistema
- Dipl. inž. organizac. nauk.
- Dipl. inž. inf. sist.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer organizacionih nauka
- master inženjer informacionih sistema
- Mast. inž. organiz. nauk.
- Mast. inž. inf. sist.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer organizacionih nauka
- specijalista inženjer informacionih sistema
- Spec. inž. organiz. nauk.
- Spec. inž. inf. sist.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - organizacione nauke
- doktor nauka - informacioni sistemi
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer organizacionih nauka
- strukovni inženjer informacionih sistema
- Struk. inž. organizac. nauk.
- Struk. inž. inf. sist.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka
- specijalista strukovni inženjer informacionih sistema
- Spec. struk. inž. organizac. nauk.
- Spec. struk. inž. inf. sist.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer organizacionih nauka- Struk. mast. inž. organizac. nauk.
- strukovni master inženjer informacionih sistema- Struk. mast. inž. inf. sist.

Oblast: RUDARSKO-INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer rudarstva- Inž. rud.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer rudarstva- Dipl. inž. rud.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer rudarstva- Mast. inž. rud.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer rudarstva- Spec. inž. rud.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - rudarsko inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer rudarstva- Struk. inž. rud.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer rudarstva- Spec. struk. inž. rud.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer rudarstva- Struk. mast. inž. rud.

Oblast: GEOLOŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer geologije- Inž. geol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer geologije- Dipl. inž. geol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer geologije- Mast. inž. geol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer geologije- Spec. inž. geol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - geološko inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer geologije- Struk. inž. geol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer geologije- Spec. struk. inž. geol.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer geologije- Struk. mast. inž. geol.

Oblast: SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer saobraćaja- Inž. saobr.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer saobraćaja- Dipl. inž. saobr.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer saobraćaja- Mast. inž. saobr.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer saobraćaja- Spec. inž. saobr.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - saobraćajno inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer saobraćaja- Struk. inž. saobr.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer saobraćaja- Spec. struk. inž. saobr.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer saobraćaja- Struk. mast. inž. saobr.

Oblast: TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer tehnologije- Inž. tehnol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer tehnologije- Dipl. inž. tehnol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer tehnologije- Mast. inž. tehnol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer tehnologije- Spec. inž. tehnol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - tehnološko inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer tehnologije- Struk. inž. tehnol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer tehnologije- Spec. struk. inž. tehnol.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer tehnologije- Struk. mast. inž. tehnol.

Oblast: METALURŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer metalurgije- Inž. metalurg.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer metalurgije- Dipl. inž. metalurg.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer metalurgije- Mast. inž. metalurg.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista inženjer metalurgije- Spec. inž. metalurg.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - metalurško inženjerstvo- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer metalurgije- Struk. inž. metalurg.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni inženjer metalurgije- Spec. struk. inž. metalurg.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master inženjer metalurgije- Struk. mast. inž. metalurg.

Polje 3: DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: BIBLIOTEKARSTVO, ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- bibliotekar
- arhivar
- muzeolog
- Bibliot.
- Arhiv.
- Muzeol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani bibliotekar
- diplomirani arhivar
- diplomirani muzeolog
- Dipl. bibliot.
- Dipl. arhiv.
- Dipl. muzeol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master bibliotekar
- master arhivar
- master muzeolog
- Mast. bibliot.
- Mast. arhiv.
- Mast. muzeol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista bibliotekar
- specijalista arhivar
- specijalista muzeolog
- Spec. bibliot.
- Spec. arhiv.
- Spec. muzeol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - nauke o bibliotekarstvu/arhivarstvu/muzeologiji- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni bibliotekar
- strukovni arhivar
- strukovni muzeolog
- Struk. bibliot.
- Struk. arhiv.
- Struk. muzeol.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni bibliotekar
- specijalista strukovni arhivar
- specijalista strukovni muzeolog
- Spec. struk. bibliot.
- Spec. struk. arhiv.
- Spec. struk. muzeol.

Oblast: EKONOMSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- ekonomista
- poslovni informatičar
- Ekon.
- Posl. inform.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani ekonomista
- diplomirani poslovni informatičar
- diplomirani agroekonomista
- Dipl. ekon.
- Dipl. posl. inform.
- Dipl. aekon.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master ekonomista
- master poslovni informatičar
- master agroekonomista
- Mast. ekon.
- Mast. posl. inform.
- Mast. aekon.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista ekonomista
- specijalista poslovni informatičar
- specijalista agroekonomista
- Spes ekon.
- Spec. posl. inform.
- Spec. aekon.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - ekonomske nauke
- doktor nauka - poslovna informatika
- doktor nauka - agroekonomske nauke
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni ekonomista
- strukovni poslovni informatičar
- Struk. ekon.
- Struk. posl. inform.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni ekonomista
- specijalista strukovni poslovni informatičar
- Spec. struk. ekon.
- Spec. struk. posl. inform.
master (180+120=300 ESPB) - strukovni master ekonomista- Struk. mast. ekon.
- strukovni master poslovni informatičar- Struk. mast. posl. inform.

Oblast: ISTORIJSKE, ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- istoričar
- istoričar umetnosti
- arheolog
- klasični filolog
- Istorič.
- Istorič. umet.
- Arheol.
- Klasič. filol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani istoričar
- diplomirani istoričar umetnosti
- diplomirani arheolog
- diplomirani klasični filolog
- Dipl. istorič.
- Dipl. istorič. umet.
- Dipl. arheol.
- Dipl. klasič. filol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master istoričar - master istoričar umetnosti
- master arheolog
- master klasični filolog
- Mast. istorič.
- Mast. istorič. umet.
- Mast. arheol.
- Mast. klasič. filol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista istoričar
- specijalista istoričar umetnosti
- specijalista arheolog
- specijalista klasični filolog
- Spec. istorič.
- Spec. istorič. umet.
- Spec. arheol.
- Spec. klasič. filol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - istorijske/arheološke/klasične nauke
- doktor nauka - istorija umetnosti
- Dr
- Dr

Oblast: KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- komunikolog
- kulturolog
- novinar/žurnalista *
- Komunik.
- Kulturol.
- Novin./Žurnal.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani komunikolog
- diplomirani kulturolog
- diplomirani novinar/žurnalista
- Dipl. komunik.
- Dipl. kulturol.
- Dipl. novin./žurnal.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master komunikolog
- master kulturolog
- master novinar/žurnalista
- Mast. komunik.
- Mast. kulturol.
- Mast. novin./žurnal.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista komunikolog
- specijalista kulturolog
- specijalista novinar/žurnalista
- Spec. komunik.
- Spec. kulturol.
- Spec. novin./žurnal.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - kulturološke nauke / komunikologija / novinarstvo / žurnalistika- Dr

Oblast: MENADŽMENT I BIZNIS **

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- menadžer- Menadž.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani menadžer- Dipl. menadž.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master menadžer- Master menadž.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- Specijalista menadžer- Spec. menadž.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - menadžment i biznis- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni menadžer- Struk. menadž.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni menadžer- Spec. struk. menadž.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master menadžer- Struk. mast. menadž.

Oblast: PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE ***

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- pedagog
- andragog
- učitelj
- vaspitač
- školski medijatekar
- dizajner medija u obrazovanju
- Pedag.
- Andrag.
- Učit.
- Vasp.
- Škol. medijatek.
- Diz. med. u obraz.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani pedagog
- diplomirani andragog
- diplomirani učitelj
- diplomirani vaspitač
- diplomirani školski medijatekar
- diplomirani dizajner medija u obrazovanju
- Dipl. pedag.
- Dipl. andrag.
- Dipl. učit.
- Dipl. vasp.
- Dipl. škol. medijatek.
- Dipl. diz. med. u obraz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master pedagog
- master andragog
- master učitelj
- master vaspitač
- master školski medijatekar
- master dizajner medija u obrazovanju
- master socijalni pedagog
- Mast. pedag.
- Mast. andrag.
- Mast. učit.
- Mast. vasp.
- Mast. škol. medijatek.
- Mast. diz. med. u obraz.
- Mast. soc. pedag.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista pedagog
- specijalista andragog
- specijalista učitelj
- specijalista vaspitač
- specijalista školski medijatekar
- specijalista dizajner medija u obrazovanju
- Spec. pedagog
- Spec. andrag.
- Spec. učit.
- Spec. vasp.
- Spec. škol. medijatek.
- Spec. diz. med. u obraz.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - pedagoške/andragoške nauke
- doktor nauka - metodika nastave
- doktor nauka - dizajner medija u obrazovanju
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni vaspitač
- strukovni vaspitač za tradicionalne igre
- Struk. vasp.
- Struk. vasp. za trad. igre
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni vaspitač- Spec. struk. vasp.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master vaspitač- Struk. mast. vasp.

Oblast: POLITIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- politikolog
- politikolog za međunarodne poslove
- socijalni radnik
- Politik.
- Politik. međun. posl.
- Soc. rad.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani politikolog
- diplomirani politikolog za međunarodne poslove
- diplomirani socijalni radnik
- Dipl. politik.
- Dipl. politik. međun. posl.
- Dipl. soc. rad.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master politikolog
- master politikolog za međunarodne poslove
- master socijalni radnik
- Mast. politik.
- Mast. politik. međun. posl.
- Mast. soc. rad.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista politikolog
- specijalista politikolog za međunarodne poslove
- specijalista socijalni radnik
- Spec. politik.
- Spec. politik. međun. posl.
- Spec. soc. rad.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - političke nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni politikolog
- strukovni politikolog za međunarodne poslove
- strukovni socijalni radnik
- Struk. politik.
- Struk. politik. međun. posl.
- Struk. soc. rad.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni politikolog
- specijalista strukovni politikolog za međunarodne poslove
- specijalista strukovni socijalni radnik
- Spec. struk. politik.
- Spec. struk. politik. međun. posl.
- Spec. struk. soc. rad.

Oblast: PRAVNE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- pravnik
- pravnik unutrašnjih poslova
- Prav.
- Prav. unutr. posl.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani pravnik
- diplomirani pravnik unutrašnjih poslova
- Dipl. prav.
- Dipl. prav. unutr. posl.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master pravnik
- master pravnik unutrašnjih poslova
- Mast. prav.
- Mast. prav. unutr. posl.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista pravnik
- specijalista pravnik unutrašnjih poslova
- Spec. prav.
- Spec. prav. unutr. posl.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - pravne nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni pravnik- Struk. prav.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovi pravnik- Spec. struk. prav.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master pravnik- Struk. mast. prav.

Oblast: PSIHOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- psiholog- Psihol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani psiholog- Dipl. psihol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master psiholog- Mast. psihol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista psiholog- Spec. psihol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - psihološke nauke- Dr

Oblast: SOCIOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- sociolog
- etnolog - antropolog
- Sociol.
- Etnol. - antropol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani sociolog
- diplomirani etnolog - antropolog
- Dipl. sociol.
- Dipl. etnol. - antropol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master sociolog
- master etnolog - antropolog
- master analitičar socijalne politike
- Mast. sociol.
- Mast. etnol. - antropol.
- Mast. analit. socijal. polit.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista sociolog
- specijalista etnolog - antropolog
- Spec. sociol.
- Spec. etnol. - antropol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - sociološke/etnološke/antropološke nauke- Dr

Oblast: TEOLOGIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- teolog- Teol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani teolog- Dipl. teol.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master teolog- Mast. teol.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista teolog- Spec. teol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor teologije- Dr

Oblast: FILOZOFIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- filozof- Filoz.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani filozof- Dipl. filoz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master filozof- Mast. filoz.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista filozof- Spec. filoz.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - filozofija- Dr

Oblast: FILOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- filolog (srbista, anglista, slavista, germanista, romanista, komparatista itd.)
- profesor jezika i književnosti
- klasični filolog
- Filol. (srb., angl., slav., germ., roman., kompar. itd.)
- Prof. jez. i knjiž.
- Klas. filol.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani filolog
- diplomirani klasični filolog
- diplomirani profesor jezika i književnosti
- Dipl. filol.
- Dipl. klasič. filol.
- Dipl. prof. jez. i knjiž.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master filolog
- master klasični filolog
- master profesor jezika i književnosti
- master prevodilac
- Mast. filol.
- Mast. klasič. filol.
- Mast. prof. jez. i knjiž.
- Mast. prev.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista filolog
- specijalista klasični filolog
- Spec. filol.
- Spec. klasič. filol.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - filološke nauke- Dr

Oblast: NAUKE O UMETNOSTIMA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- teoretičar umetnosti- Teor. umet.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani teoretičar umetnosti- Dipl. teor. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master teoretičar umetnosti- Mast. teor. umet.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista teoretičar umetnosti- Spec. teor. umet.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - nauke o umetnostima- Dr

Oblast: FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- Prof. fiz. vasp. i sporta
- Prof. fiz. vasp. i kineziterap.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- diplomirani trener u sportu
- diplomirani menadžer u sportu
- diplomirani novinar u sportu
- Dipl. prof. fiz. vasp. i sporta
- Dipl. prof. fiz. vasp. i kineziterap.
- Dipl. tren. u sportu
- Dipl. menadž. u sportu
- Dipl. novin. u sportu
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- master trener u sportu
- master menadžer u sportu
- master novinar u sportu
- Mast. prof. fiz. vasp. i sporta
- Mast. prof. fiz. vasp. i kinezit.
- Mast. tren. u sportu
- Mast. menadž. u sportu
- Mast. novin. u sportu
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- specijalista profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- specijalista trener u sportu
- specijalista menadžer u sportu
- specijalista novinar u sportu
- Spec. prof. fiz. vasp. i sporta
- Spec. prof. fiz. vasp. i kinezit.
- Spec. tren. u sportu
- Spec. menadž. u sportu
- Spec. novin. u sportu
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - fizičko vaspitanje i sport
- doktor nauka - fizičko vaspitanje i kineziterapija
- doktor nauka u sportu
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni trener u sportu
- strukovni trener u rekreaciji
- strukovni menadžer u sportu
- strukovni novinar u sportu
- Struk. tren. u sportu
- Struk. tren. u rekr.
- Struk. menadž. u sportu
- Struk. novin. u sportu
specijalističke (180+60=240 ESPB)- strukovni specijalista trener u sportu
- strukovni specijalista trener u rekreaciji
- strukovni specijalista menadžer u sportu
- strukovni specijalista novinar u sportu
- Struk. spec. tren. u sportu
- Struk. spec. tren. u rekr.
- Struk. spec. menadž. u sportu
- Struk. spec. novin. u sportu
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master trener u sportu- Struk. mast. tren. u sportu
- strukovni master trener u rekreaciji- Struk. mast. tren. u rekr.
- strukovni master menadžer u sportu- Struk. mast. menadž. u sportu
- strukovni master novinar u sportu- Struk. mast. novin. u sportu

Oblast: SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- defektolog
- terapeut
- Defektol.
- Terap.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani defektolog
- diplomirani terapeut
- diplomirani logoped
- Dipl. defektol.
- Dipl. terap.
- Dipl. logop.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master defektolog
- master terapeut
- master logoped
- Mast. defektol.
- Mast. terap.
- Mast. logop.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista defektolog
- specijalista terapeut
- Spec. defektol.
- Spec. terap.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - specijalna edukacija i rehabilitacija
- doktor nauka - logopedija
- doktor defektoloških nauka
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni defektolog
- strukovni terapeut
- Struk. defektol.
- Struk. terap.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni defektolog
- specijalista strukovni terapeut
- Spec. struk. defektol.
- Spec. struk. terap.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master defektolog- Struk. mast. defektol.
- strukovni master terapeut- Struk. mast. terap.

Oblast: KRIMINALISTIČKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- kriminalista- Krim.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani kriminalista- Dipl. krim.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master kriminalista- Mast. krim.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista kriminalista- Spec. krim.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor nauka - kriminalističke nauke- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni kriminalista- Struk. krim.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni kriminalista- Spec. struk. krim.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master kriminalista- Struk. mast. krim.

Polje 4: MEDICINSKE NAUKE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: VETERINARSKE NAUKE

AKADEMSKE
Integrisane (300 ESPB)- doktor veterinarske medicine- Dr vet.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista doktor veterinarske medicine- Spec. dr vet.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor medicinskih nauka - veterinarska medicina- Dr sci. vet. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni veterinar- Struk. vet.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni veterinar- Spec. struk. vet.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master veterinar- Struk. mast. vet.

Oblast: MEDICINSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- organizator zdravstvene nege- Org. zdrav. nege
osnovne (240 ESPB)- diplomirani organizator zdravstvene nege
- diplomirana medicinska sestra
- diplomirani terapeut rehabilitacije
- diplomirani fizioterapeut
- Dipl. organiz. zdrav. nege
- Dipl. med. sest.
- Dipl. terap. rehab.
- Dipl. fizioterap.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master organizator zdravstvene nege
- master medicinska sestra
- master terapeut rehabilitacije
- master palijativne medicine
- Mast. organiz. zdrav. nege
- Mast. med. sest.
- Mast. terap. rehab.
- Mast. palijat. med.
Integrisane (360 ESPB)- doktor medicine- Dr med.
specijalističke (360+60=420 ESPB)- specijalista doktor medicine- Spec. dr med.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor medicinskih nauka- Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovna medicinska sestra
- strukovna medicinska sestra babica
- strukovna medicinska sestra vaspitač
- strukovni sanitarno-ekološki inženjer
- strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
- strukovni medicinski radiolog
- strukovni nutricionista dijetetičar
- strukovni kozmetičar estetičar
- strukovni zubni protetičar
- strukovni instrumentar
- strukovni fizioterapeut
- strukovni radni terapeut
- strukovni anestetičar
- Struk. med. sest.
- Struk. med. sest. bab.
- Struk. med. sest. vasp.
- Struk. sanit. ekol. inž.
- Struk. med. lab. tehnol.
- Struk. med. radiol.
- Struk. nutr. dijet.
- Struk. kozm. estet.
- Struk. zub. protet.
- Struk. instrum.
- Struk. fizioterap.
- Struk. rad. terap.
- Struk. anest.
specijalističke
(180+60=240 ili 180+120=300 ESPB)
- specijalista strukovna medicinska sestra
- specijalista strukovna medicinska sestra babica
- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer
- specijalista strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
- specijalista strukovni medicinski radiolog
- specijalista strukovni nutricionista dijetetičar
- specijalista strukovni kozmetičar estetičar
- specijalista strukovni zubni protetičar
- specijalista strukovni instrumentar
- specijalista strukovni fizioterapeut
- specijalista strukovni radni terapeut
- specijalista strukovni anestetičar
- Spec. struk. med. sest.
- Spec. struk. med. sest. bab.
- Spec. struk. sanit. ekol. inž.
- Spec. struk. med. lab. tehnol.
- Spec. struk. med. radiol.
- Spec. struk. nutr. dijet.
- Spec. struk. kozm. estet.
- Spec. struk. zub. protet.
- Spec. struk. instrum.
- Spec. struk. fizioterap.
- Spec. struk. rad. terap.
- Spec. struk. anest.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master medicinska sestra
- strukovni master sanitarno-ekološki inženjer
- strukovni master medicinski radiolog
- strukovni master nutricionista dijetetičar
- strukovni master kozmetičar estetičar
- strukovni master instrumentar
- strukovni master fizioterapeut
- strukovni master anestetičar
- Struk. mast. med. sest.
- Struk. mast. sanit. ekol. inž.
- Struk. mast. med. radiol.
- Struk. mast. nutr. dijet.
- Struk. mast. kozm. estet.
- Struk. mast. instrum.
- Struk. mast. fizioterap.
- Struk. mast. anest.

Oblast: STOMATOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE
Integrisane (300 ESPB)- doktor stomatologije
- master stomatološka sestra
- Dr. stom.
- Mast. stom. sestr.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista doktor stomatologije- Spec. dr. stom.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor medicinskih nauka - stomatologija- Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- oralni higijeničar- Oral. hig.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista oralni higijeničar- Spec. oral. hig.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master oralni higijeničar- Struk. mast. oral. hig.

Oblast: FARMACEUTSKE NAUKE

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- farmaceut- Farm.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani farmaceut- Dipl. farm.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- magistar farmacije
- magistar farmacije - medicinski biohemičar
- Mag. farm.
- Mag. farm. med. biohem.
integrisane (300 ESPB)- magistar farmacije
- magistar farmacije - medicinski biohemičar
- Mag. farm.
- Mag. farm. - med. biohem.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista farmacije
- specijalista farmacije - medicinski biohemičar
- Spec. farm.
- Spec. farm. med. biohem.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor medicinskih nauka - farmacija- Dr sci. med.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni farmaceut- Struk. farm.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni farmaceut- Spec. struk. farm.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master farmaceut- Struk. mast. farm.

Polje 5: UMETNOST

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA

Oblast: DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- dramski i audiovizuelni umetnik- Dram. i audioviz. umet.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik- Dipl. dram. i audioviz. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master dramski i audiovizuelni umetnik- Mast. dram. i audioviz. umet.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista dramski i audiovizuelni umetnik- Spec. dram. i audioviz. umet.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor umetnosti - dramske i audiovizuelne umetnosti- Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni dramski i audiovizuelni umetnik- Struk. dram. i audioviz. umet.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni dramski i audiovizuelni umetnik- Spec. struk. dram. i audioviz. umet.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master dramski i audiovizuelni umetnik- Struk. mast. dram. i audioviz. umet.

Oblast: LIKOVNE UMETNOSTI

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- likovni umetnik- Lik. umet.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani likovni umetnik- Dipl. lik. umet.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master likovni umetnik- Mast. lik. umet.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista likovni umetnik- Spec. lik. umet.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor umetnosti - likovne umetnosti- Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni likovni umetnik- Struk. lik. umet.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni likovni umetnik- Spec. struk. lik. umet.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master likovni umetnik- Struk. mast. lik. umet.

Oblast: MUZIČKA UMETNOST

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- muzički umetnik
- kompozitor
- Muz. umet.
- Komp.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani muzički umetnik
- diplomirani kompozitor
- Dipl. muz. umet.
- Dipl. komp.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master muzički umetnik
- master kompozitor
- Mast. muz. umet.
- Mast. komp.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista muzički umetnik
- specijalista kompozitor
- Spec. muz. umet.
- Spec. komp.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor umetnosti - muzička umetnost- Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni muzički umetnik- Struk. muz. umet.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni muzički umetnik- Spec. struk. muz. umet.
master (180+120=300 ESPB)- strukovni master muzički umetnik- Struk. mast. muz. umet.

Oblast: PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN

AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- primenjeni umetnik
- konzervator i restaurator
- dizajner
- Prim. umet.
- Konz. i restaur.
- Diz.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani primenjeni umetnik
- diplomirani konzervator i restaurator
- diplomirani dizajner
- Dipl. prim. umet.
- Dipl. konz. i restaur.
- Dipl. diz.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master primenjeni umetnik
- master konzervator i restaurator
- master dizajner
- Mast. prim. umet.
- Mast. konz. i restaur.
- Mast. diz.
specijalističke (300+60=360 ESPB)- specijalista primenjeni umetnik
- specijalista konzervator i restaurator
- specijalista dizajner
- Spec. prim. umet.
- Spec. konz. i restaur.
- Spec. diz.
doktorske (300+180=480 ESPB)- doktor umetnosti - primenjene umetnosti i dizajn- Dr um.
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni primenjeni umetnik
- strukovni dizajner
- Struk. prim. umet.
- Struk. diz.
specijalističke (180+60=240 ESPB)- specijalista strukovni primenjeni umetnik
- specijalista strukovni dizajner
- Spec. struk. prim. umet.
- Spec. struk. diz.
Master (180+120=300 ESPB)- strukovni master primenjeni umetnik- Struk. mast. prim. umet.
- strukovni master dizajner- Struk. mast. diz.

INTERDISCIPLINARNE, MULTIDISCIPLINARNE, TRANSDISCIPLINARNE (IMT) I DVOPREDMETNE STUDIJE

VRSTA STUDIJASTRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIVSKRAĆENICA
IMT STUDIJE
AKADEMSKE
osnovne (180 ESPB)- inženjer mehatronike
- inženjer informacionih tehnologija
- inženjer tekstilstva i dizajna
- inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- inženjer primenjene matematike
- inženjer primenjene fizike
- inženjer biomedicinskog inženjerstva
- inženjer pejzažne arhitekture
- bibliotekar - informatičar
- menadžer bezbednosti
- kriminalista
- prostorni planer
- turizmolog
- demograf
- Inž. mehatron.
- Inž. inform. tehnol.
- Inž. tekst. i diz.
- Inž. graf. inženj. i diz.
- Inž. prim. mat.
- Inž. prim. fiz.
- Inž. biomed. inženj.
- Inž. pejz. arh.
- Bibliot. - inform.
- Menadž. bezb.
- Kriminalist.
- Prostor. plan.
- Turizmol.
- Demogr.
osnovne (240 ESPB)- diplomirani inženjer mehatronike
- diplomirani inženjer informacionih tehnologija
- diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna
- diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- diplomirani inženjer primenjene matematike
- diplomirani inženjer primenjene fizike
- diplomirani inženjer biomedicinskog inženjerstva
- diplomirani menadžer u kulturi i medijima
- diplomirani menadžer u visokom obrazovanju
- diplomirani teoretičar - umetnost i mediji
- diplomirani teoretičar - teorije umetnosti
- diplomirani umetnik višemedijske umetnosti
- diplomirani umetnik digitalnih medija
- diplomirani umetnik scenskog dizajna
- diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine
- diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku
- diplomirani inženjer pejzažne arhitekture
- diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- diplomirani inženjer logističkog inženjerstva
- diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- diplomirani inženjer računarske grafike
- diplomirani organizator regionalne politike i razvoja
- diplomirani organizator scenskog dizajna
- diplomirani profesor prirodnih nauka
- diplomirani bibliotekar - informatičar
- diplomirani menadžer bezbednosti
- diplomirani kriminalista
- diplomirani prostorni planer
- diplomirani turizmolog
- diplomirani demograf
- diplomirani inženjer - upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
- diplomirani inženjer scenske arhitekture, tehnike i dizajna
- diplomirani inženjer energetskih tehnologija
- diplomirani inženjer informacionog inženjeringa
- diplomirani heritolog
- diplomirani muzički producent
- Dipl. inž. mehatron.
- Dipl. inž. inform. tehnol.
- Dipl. inž. tekst. i diz.
- Dipl. inž. graf. inženj. i diz.
- Dipl. inž. prim. mat.
- Dipl. inž. prim. fiz.
- Dipl. inž. biomed. inženj.
- Dipl. menadž. u kult. i medij.
- Dipl. menadž. u vis. obr.
- Dipl. teor. - umet. i med.
- Dipl. teor. - teor. umet.
- Dipl. umet. višemed. umet.
- Dipl. umet. dig. med.
- Dipl. umet. scen. diz.
- Dipl. ekol. prava zašt. živ. sred.
- Dipl. ekon. posl. inform.
- Dipl. inž. pejz. arh.
- Dipl. inž. urb. i reg. razv.
- Dipl. inž. log. inženj.
- Dipl. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Dipl. inž. račun. grafik.
- Dipl. org. reg. polit. i razv.
- Dipl. org. scen. diz.
- Dipl. prof. prir. nauka
- Dipl. bibliot. - inform.
- Dipl. menadž. bezb.
- Dipl. kriminalist.
- Dipl. prostor. plan.
- Dipl. turizmol.
- Dipl. demogr.
- Dipl. inž. - uprav. riz. od katastrof. dog. i pož.
- Dipl. inž. scen. arh., teh. i diz.
- Dipl. inž. energ. tehnol.
- Dipl. inž. inform. inženjer.
- Dipl. heritol.
- Dipl. muz. produc.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
- master inženjer mehatronike
- master inženjer informacionih tehnologija
- master inženjer tekstilstva i dizajna
- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- master inženjer primenjene matematike
- master primenjene statistike
- master inženjer primenjene fizike
- master inženjer biomedicinskog inženjerstva
- master menadžer - kultura i mediji
- master teoretičar - umetnost i mediji
- master teoretičar - teorije umetnosti
- master umetnik višemedijske umetnosti
- master umetnik digitalnih medija
- master umetnik scenskog dizajna
- master ekolog prava zaštite životne sredine
- master ekonomista za poslovnu informatiku
- master inženjer pejzažne arhitekture
- master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- master inženjer logističkog inženjerstva
- master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- master inženjer računarske grafike
- master organizator regionalne politike i razvoja
- master organizator scenskog dizajna
- master profesor prirodnih nauka
- master bibliotekar - informatičar
- master menadžer u visokom obrazovanju
- master menadžer bezbednosti
- master kriminalista - master prostorni planer
- master turizmolog
- master demograf
- master prava evropskih integracija
- master evropskih studija
- master rodnih studija
- master preduzetništva
- master reproduktivni biolog - embriolog
- master profesor stručnih predmeta - naziv oblasti osnovnih ili master studija koje je student prethodno završio
- master teorije dramskih i audio-vizuelnih izvođačkih umetnosti
- master inženjer unutrašnje arhitekture
- master religiolog
- master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite
- master farmaceutske medicine
- master sportske i terapijske fizičke aktivnosti
- master javnog zdravlja
- master konzervator
- master menadžer za upravljanje društvenom krizom
- master obrazovnih politika
- master računarstva u društvenim naukama
- master mehatronike u medicinskoj rehabilitaciji
- master sportske medicine sa fizikoterapijom
- master forenzičar
- master - omladinski radnik u zajednici
- master profesor predmetne nastave
- master inženjer - upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
- master inženjer energetskih tehnologija
- master inženjer informacionog inženjeringa
- master heritolog
- master inženjer vinogradarstva i vinarstva
- Mast. inž. mehatron.
- Mast. inž. inf. tehnol.
- Mast. inž. tekst. i diz.
- Mast. inž. graf. inženj. i diz.
- Mast. inž. prim. mat.
- Mast. prim. statist.
- Mast. inž. prim. fiz.
- Mast. inž. biomed. inženj.
- Mast. menadž.- kult. i med.
- Mast. teor. - umet. i med.
- Mast. teor. - teor. umet.
- Mast. umet. višemed. umet.
- Mast. umet. dig. med.
- Mast. umet. scen. diz.
- Mast. ekol. prav. zašt. živ. sred.
- Mast. ekon. posl. inform.
- Mast. inž. pejz. arh.
- Mast. inž. urb. i reg. razv.
- Mast. inž. log. inženj.
- Mast. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Mast. inž.račun. graf.
- Mast. org. reg. polit. i razv.
- Mast. org. scen. diz.
- Mast. prof. prir. nauka
- Mast. bibliot. - inform.
- Mast. menadž u vis. obr.
- Mast. menadž. bezb.
- Mast. kriminalist.
- Mast. prostor. plan.
- Mast. turizmol.
- Mast. demogr.
- Mast. prav. evrop. int.
- Mast. evrop. stud.
- Mast. rod. stud.
- Mast. preduz.
- Mast. repr. biol. - embriol.
- Mast. prof. str. pred. - skraćenica naziva oblasti
- Mast. teor. dram. i audioviz. izvođ. umetn.
- Mast. inž. unutr. arh.
- Mast. relig.
- Mast. menadž. u sist. zdrav. zašt.
- Mast. farm. med.
- Mast. sporta i terap. fiz. aktiv.
- Mast. javn. zdrav.
- Mast. konz.
- Mast. menadž. za uprav. društv. krizom
- Mast. obr. pol.
- Mast. račun. u društv. naukama
- Mast. mehatron. u med. rehab.
- Mast. sport. med. fizik.
- Mast. forenz.
- Mast. omlad. rad. zajed.
- Mast. prof. pred. nast.
- Mast. inž. - uprav. riz. od katastrof. dog. i pož.
- Mast. inž. energ. tehnol.
- Mast. inž. inform. inženjer.
- Mast. heritol.
- Mast. inž. vinog. i vinar.
master (210+90=300 ESPB)- master inženjer informacionog i analitičkog inženjeringa- Mast. inž. inform. i anal. inženjer.
master (180+120=300 ESPB)- master inženjer tretmana i zaštite voda- Mast. inž. tretm. i zašt. voda
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
- specijalista inženjer mehatronike
- specijalista inženjer informacionih tehnologija
- specijalista inženjer tekstilstva i dizajna
- specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- specijalista inženjer primenjene matematike
- specijalista inženjer primenjene fizike
- specijalista inženjer biomedicinskog inženjerstva
- specijalista menadžer - kultura i mediji
- specijalista teoretičar - umetnost i mediji
- specijalista teoretičar - teorije umetnosti
- specijalista umetnik višemedijske umetnosti
- specijalista umetnik digitalnih medija
- specijalista umetnik scenskog dizajna
- specijalista ekolog prava zaštite životne sredine
- specijalista ekonomista za poslovnu informatiku
- specijalista inženjer pejzažne arhitekture
- specijalista inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- specijalista inženjer logističkog inženjerstva
- specijalista inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- specijalista organizator regionalne politike i razvoja
- specijalista organizator scenskog dizajna
- specijalista profesor prirodnih nauka
- specijalista bibliotekar - informatičar
- specijalista menadžer u visokom obrazovanju
- specijalista menadžer bezbednosti
- specijalista kriminalista
- specijalista prostorni planer
- specijalista turizmolog
- specijalista demograf
- Spec. inž. mehatron.
- Spec. inž. inform. tehnol.
- Spec. tekst. i diz.
- Spec. inž. graf. inženj. i diz.
- Spec. inž. prim. mat.
- Spec. inž. prim. fiz.
- Spec. inž. biomed. inženj.
- Spec. menadž.- kult. i med.
- Spec. teor. - umet. i med.
- Spec. teor. - teor. umet.
- Spec. umet. višemed. umet.
- Spec. umet. dig. med.
- Spec. umet. scen. diz.
- Spec. ekol. prava zašt. živ. sred.
- Spec. ekon. posl. inform.
- Spec. inž. pejz. arh.
- Spec. inž. urb. i reg. razv.
- Spec. inž. log. inženj.
- Spec. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Spec. org. reg. polit. i razv.
- Spec. org. scen. diz.
- Spec. prof. prir. nauk.
- Spec. bibliot. - inform.
- Spec. menadž. u vis. obr.
- Spec. menadž. bezb.
- Spec. kriminalist.
- Spec. prostor. plan.
- Spec. turizmol.
- Spec. demogr.
doktorske
(300+180=480 ESPB)
- doktor nauka - grafičko inženjerstvo i dizajn
- doktor nauka - mehatronika
- doktor nauka - informacione tehnologije
- doktor nauka - primenjena matematika
- doktor nauka - pravno-sociološke nauke
- doktor nauka - pravno-ekonomske nauke
- doktor nauka - pravno-političke nauke
- doktor nauka - menadžmenta kulture i medija
- doktor nauka - umetnost i mediji
- doktor nauka - teorije umetnosti
- doktor nauka - nauke bezbednosti
- doktor nauka - kriminalistika
- doktor nauka - prostorno planiranje
- doktor nauka - turizmologija
- doktor nauka - demografija
- doktor nauka - biomedicinsko inženjerstvo
- doktor umetnosti - višemedijske umetnosti
- doktor umetnosti - digitalni mediji
- doktor umetnosti - scenski dizajn
- doktor nauka - rodne studije
- doktor nauka - arhitektura i urbanizam
- doktor nauka - istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije
- doktor nauka - biofizika
- doktor nauka - inteligentni sistemi
- doktor nauka - biofotonika
- doktor medicinskih nauka - menadžment zdravstvenog sistema
- doktor nauka - računarska grafika
- doktor nauka - tehnička mehanika
- doktor nauka - heritologija
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
STRUKOVNE
osnovne (180 ESPB)- strukovni inženjer tekstilstva i dizajna
- strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- strukovni pravnik pravnog novinarstva
- strukovni optometrista
- strukovni menadžer bezbednosti
- strukovni kriminalista
- strukovni inženjer mehatronike
- Struk. inž. tekst. i diz.
- Struk. inž. graf. inženj. i diz.
- Struk. prav. pravnog novin.
- Struk. optomet.
- Struk. menadž. bezb.
- Struk. kriminalist.
- Struk. inž. mehatron.
specijalističke
(180+60=240 ESPB)
- specijalista strukovni inženjer tekstilstva i dizajna
- specijalista strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- specijalista strukovni pravnik pravnog novinarstva
- specijalista strukovni optometrista
- specijalista strukovni menadžer bezbednosti
- specijalista strukovni kriminalista
- specijalista strukovni inženjer mehatronike
- specijalista strukovnih studija - forenzika
- Spec. struk. inž. tekst. i diz.
- Spec. struk. inž. graf. inženj. i diz.
- Spec. struk. prav. pravn. novin.
- Spec. struk. optomet.
- Spec. struk. menadž. bezb.
- Spec. struk. kriminalist.
- Spec. struk. inž. mehatron.
- Spec. struk. stud. - forenzika
master
(180+120=300 ESPB)
- strukovni master inženjer tekstilstva i dizajna
- strukovni master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- strukovni master menadžer bezbednosti
- strukovni master nacionalne bezbednosti
- strukovni master energetske efikasnosti
- strukovni master logističkog inženjerstva
- strukovni master inženjer mehatronike
- Struk. mast. inž. tekst. i diz.
- Struk. mast. inž. graf. inženj. i diz.
- Struk. mast. menadž. bezb.
- Struk. mast. nac. bezb.
- Struk. mast. energ. ef.
- Struk. mast. log. inž.
- Struk. mast. inž. mehatron.

DVOPREDMETNE STUDIJE

osnovne (240 ESPB)- diplomirani profesor biologije i hemije
- diplomirani profesor biologije i geografije
- diplomirani profesor informatike i fizike
- diplomirani profesor informatike i matematike
- diplomirani profesor matematike i fizike
- diplomirani profesor fizike i hemije
- diplomirani profesor geografije i informatike
- diplomirani profesor matematike i informatike
- diplomirani profesor fizike i informatike
- diplomirani profesor fizike i matematike
- diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
- Dipl. prof. biol. i hem
- Dipl. prof. biol. i geogr.
- Dipl. prof. inform. i fiz.
- Dipl. prof. inform. i mat.
- Dipl. prof. mat. i fiz.
- Dipl. prof. fiz. i hem.
- Dipl. prof. geogr. i inform.
- Dipl. prof. mat. i inform.
- Dipl. prof. fiz. i inform.
- Dipl. prof. fiz. i mat.
- Dipl. inž. prim. fiz. i inform.
master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
(integrisane = 300 ESPB)
- master profesor biologije i hemije
- master profesor biologije i geografije
- master profesor informatike i fizike
- master profesor informatike i matematike
- master profesor matematike i fizike
- master profesor fizike i hemije
- master profesor geografije i informatike
- master profesor matematike i informatike
- master profesor fizike i informatike
- master profesor fizike i matematike
- master profesor tehnike i informatike
- master inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
- Mast. prof. biol. i hem.
- Mast. prof. biol. i geogr.
- Mast. prof. inform. i fiz.
- Mast. prof. inform. i mat.
- Mast. prof. mat. i fiz.
- Mast. prof. fiz. i hem.
- Mast. prof. geogr. i inform.
- Mast. prof. mat. i inform.
- Mast. prof. fiz. i inform.
- Mast. prof. fiz. i mat.
- Mast. prof. tehn. i inform.
- Mast. inž. prim. fiz. i inform.
specijalističke
(300+60=360 ESPB)
- specijalista profesor biologije i hemije
- specijalista profesor biologije i geografije
- specijalista profesor informatike i fizike
- specijalista profesor informatike i matematike
- specijalista profesor matematike i fizike
- specijalista profesor fizike i hemije
- specijalista profesor geografije i informatike
- specijalista profesor matematike i informatike
- specijalista profesor fizike i informatike
- specijalista profesor fizike i matematike
- specijalista profesor tehnike i informatike
- specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku
- Spec. prof. biol. i hem.
- Spec. prof. biol. i geogr.
- Spec. prof. inform. i fiz.
- Spec. prof. inform. i mat.
- Spec. prof. mat. i fiz.
- Spec. prof. fiz. i hem.
- Spec. prof. geogr. i inform.
- Spec. prof. mat. i inform.
- Spec. prof. fiz. i inform.
- Spec. prof. fiz. i mat.
- Spec. prof. tehn. i inform.
- Spec. inž. prim. fiz. i inform.
↑ * Stručni naziv novinar/žurnalista visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi studijske programe u okviru svih oblasti u polju društveno-humanističkih nauka i u okviru interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih i dvopredmetnih studija, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.
↑ ** Stručne, akademske i naučne nazive koji su utvrđeni u oblasti menadžment i biznis u polju društveno-humanističkih nauka visokoškolska ustanova može primeniti i kada izvodi studijske programe u drugim obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim poljima, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.
↑ *** Stručni naziv diplomirani profesor, odnosno specijalista profesor i akademski naziv master profesor visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi studijske programe koji u okviru ukupnog broja ESPB bodova sadrže najmanje 30 ESPB bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.
**** [1] Akademski naziv master profesor visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi integrisane studijske programe u obimu 300 ESPB bodova, koji u okviru ukupnog broja ESPB bodova sadrže najmanje 30 ESPB bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.