среда, 21. децембар 2016.

Nastavak borbe za prava Strukovnih specijalista


Kako nema nikakvih novosti iz Udruženja strukovnih specijalista, a mislim da je ovo vreme čuda, i da vreme ima manu (a to je da prolazi) i ako dovoljno podignemo prašinu, izborićemo se za svoja prava.
Stavke su sledeće:

1. Napravimo cirkularno pismo koje ćemo slati svima. Ovo možemo raditi online. Ko je želi da učestvuje u ovome neka me kontaktira emailom na specijalistickestrukovne@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1H5JaxLqcZcXg96vUCcogiIOGuf2nFec693rP8QFtiJg/edit?usp=sharing
stavke koje imao na našo strani su :
* Zakon o visokom obrazovanju 2005
* NOKS sa 47 sednice NSVO od aprila 2010, koji je stajao na sajtu nsvo.etf.rs
* Pravilnik koji definiše dodadak diplomi sa sve šemom visokoškolskog obrazovanja
* Svi Zakoni u okviru kojih se potreban stručna sprema za neko radno mesto npr Zakon o državnim službenicima....


2.Predlažem da kontaktiramo YUCOM http://www.yucom.org.rs/  -Komitet pravnika za ljudska prava

3. predložite dalje

Dajte kolege da se organizujemo i napravimo timove za dalje delovanje. Prijavite se  emailom na specijalistickestrukovne@gmail.com


**** stiglo emailom
Поштовани, 
Редовно посећујем блог и сматрам да се сви који су укључени у проблематику углавном из личних разлога јако залажу за решавање једног великог системског проблема. Сви ми који имамо разлога да реагујемо и да се укључимо у проблематику треба то да урадимо. Покушала сам да направим "паралелу" између чувеног НОК-а и Закона о високом образовању, како бисмо имали још неке аргументе који јасно говоре да не треба одустајати од борбе за задржавање права која вам припадају. Осим тога НОК , илити чувени "Доситеј" у просвети не могу бити "старији" од Закона о високом образовању, и низа осталих Закона и правилника, то ће вам потврдити сваки правник. Бројни сте, имате све аргументе и немојте одустајати у својим захтевима. Уколико буде потребно знамо која су наредна правна средства.


НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА представља инструмент који обухвата број и опис нивоа квалификација, односе између квалификација, као и путеве проходности и напредовања.
КВАЛИФИКАЦИЈА Квалификација је формално признање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).
СПОРНО је када се повеже опис нивоа 7 са разврставањем квалификација:
Термин КВАЛИФИКАЦИЈА замењује до сада употребљаване термине: ЗВАЊЕ, СТРУЧНИ НАЗИВ, НАЗИВ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА, НАЗИВ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ.
НИВО 6 Поседује академска или стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и/или рада
НИВО 7 Поседује напредна академска или специјализована стручна знања која се односе на научне теорије и принципе, процесе укључујући вредновање, критичко разумевање и примену у области учења и/или рада

Разврставање квалификација:
6.2  Основне академске студије (ОАС,× 240 ЕСПБ)  Специјалистичке струковне студије× (ССС, 180+60 ЕСПБ)  Више образовање са× специјализацијом у трајању до 1 године (до 2005.године, 6.2 ССС)НИКАД НИЈЕ ПОСТОЈАО  6.2 ССС

Дакле имамо контрадикторност између дефиниције нивоа и разврставања, што сигурно није случајно. Овде треба ставити акценат да се то коригује.


ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Чл. 1. Овим законом уређује се систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, финансирање, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности.
Врсте и нивои (степени) студија прописани су чл.25. (Знамо већ који су).

Чл. 127. Лице које је стекло, или стекне одговарајући академски, стручни или научни назив (у даљем тексту: назив) према прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, задржава право на његово коришћење у складу са прописима према којима их је стекло.
            Уколико буде измена Закона о високом образовању овај члан мора бити усвојен. У том случају сва лица са ССС бивају „заштићена“, на исти начин како су и лица која су стекла високо образовање до 2005. године.
*******недеља, 11. децембар 2016.

DOPIS MINISTRU PROSVETE

Poštovane kolege,ovaj dopis sam 09.12.2016.poslao na ličnost ministra prosvete.Vidićemo dali će neko odgovoriti!M  O L B A

dostavlja ____________________________________ ministru prosvete,nauke i  tehološkog razvoja
                                                                                         gospodinu Mladenu Šarčeviću

Poštovani gospodine ministre, obraćam Vam se ovom molbom sa nadom daćete mi iskreno  odgovoriti (ili dati svoje mišljenje) na bitna pitanja od kojih neka zadiru i u pitanje moje lične egzistencije, a u vezi su sa budućim razvojem visokog strukovnog  obrazovanja u Republici Srbiji.
Naime, završio sam specijalističke strukovne studije i zaposlen sam trenutno na odrerđeno vreme u struci, shodno sadašnjem Zakonu o visokom obrazovanju, pri čemu mi je priznat drugi stepen visokog obrazovanja (koji je i potreban za radno mesto na kojem sam angažovan,a tako mi piše i na diplomi) i pripadajući koeficijent. S obzirom da sam u petoj deceniji života i teško mogu doći do drugog posla interesuje me dali ću ja kao strukovni specijalista izgubiti sva prava koja mi pripadaju po trenutno važećim propisima nakon stupanja na snagu novog NOKS-a i novog Zakona o visokom obrazovanju i na taj način ostati bez radnog mesta i sredstava za egzistenciju nakon isteka trenutnog ugovora? Ima li resorno ministarstvo neko idejno rešenje za nas strukovne specijaliste koji smo završili studije po trenutno važećim propisima? U slučaju da će se novi propisi odnositi i na mene ( iskreno se nadam da se zakoni neće primenjivati retroaktivno), možete li uticati na to da mi se obezbedi nastavak školovanja na master strukovnim studijama od sledeće školske godine kako bi po završetku istih ponovo bio u rangu drugog stepena visokog obrazovanja (7.1 stepena stručne spreme), te tako sačuvao svoje radno mesto i nastavio svoje stručno usavršavanje do kojeg mi je inače jako stalo? Dali se razmišlja i o soluciji da me pak ministarstvo izjednači sa strukovnim masterom po pravima i obavezama, kao što su diplomirani pre 2005.  izjednačeni sa masterom, a dvogodišnje studije ( viša škola ) sa trogodišnjim visokim obrazovanjem ( po bolonji ). Ovo se ne odnosi samo na mene. Ovakvo pitanje sebi postavljaju i moje kolege kojih nije mali broj, jer su  zabrinuti za svoju budućnost,radna mesta,egzistenciju...
Meni je naime poznato da je novi NOKS usvojen na NSVO i da je trenutno na javnoj raspravi. Ja nisam kompetentan da donosim sud o tom aktu, jer su svoje mišljenje dali relevantni stručnjaci, ali mi dozvolite da iznesem moje viđenje cele situacije u vezi sa tim. Možda grešim, međutim po tom novom predlogu specijalistiučke strukovne studije, kao trenutno post diplomske studije 2. stepena visokog obrazovanja su svrstane u 6.2 stepen stručne spreme i izjednačene sa osnovnim akademskim studijama u trajanju od 4 godine. Pretpostavljam da će novim Zakonom o visokom obrazovanju biti konačno rešeno ovo pitanje. Malo mi je nelogično da dokument kao što je NOKS bude usvojen u ovom obliku pre nego što se promeni sam krovni Zakon. Bez obzira na isti broj bodova (240 ESPB) nije logično da u isti rang budu svrstane post diplomske i osnovne studije. Mislim da bi to bilo u suprotnosti sa trenutno važećim Zakonom.
Zanima me i kakva je budućnost specijalističkih strukovnih studija u budućnosti? Dali se razmišlja o tome da u novom Zakonu o visokom obrazovanju budu svrstane u prvi nivo visokog obrazovanja, pod ovim ili drugim imenom,a nakon toga da se usvoji predloženi NOKS, koji bi tada bio saglasan sa Zakonom. Ili će pak kao takve biti ukinute?

Poštovani gospodine ministre, ja se lično nisam odlučio za ovu vrstu studija jer sam mislio da ih je lakše završiti, već zbog materijalno-financijske situacije, ljubavi prema sportu, te oslanjajući se na zakonske odredbe koje se odnose na njih. Međutim,svi mi koji smo se odlučili za strukovno visoko obrazovanje shodno važećim propisima, pa tako i ja sam nailazimo na brojne probleme po završetku studija. Vama su nadam se neki od tih problema i poznati.
Navest ću Vam samo neke najaktuelnije:

1.Nepostojanje budžetskih mesta na specijalističkim strukovnim studijama. Samim tim studenti na ovim studijama nemaju pravo ni na studentski dom, stipendiju... Zar je moguće da se nemogu naći sretstva za ovu namenu,i izjednačiti tako prava sa studentima akademskih studija?

2. U određenim katalozima radnih mesta specijalističke strukovne studije nisu uopšte navedene. Klasičan primer za to je oblast zdravstva. Ovde su strukovni specijalisti totalno nevidljivi. Medicinska sestra sa strukovnom specijalizacijom nije vidljiva kao takva pri zapošljavanju. Mislim da nije nimalo fer i korektno da se izdavaju akreditacije za ove programe, studenti ih završavaju, ulažući novac,trud i rad,a tržište rada ih ne prepoznaje! Profesori koji im predaju rade većinom u zdravstvenim centrima, a svršeni studenti kada apliciraju za posao u istim tim centrima nailaze na pitanja tipa „koleginice šta ste vi ono završili“!!! Dali je normalno da glavna sestra bude sa srednjom školom, a strukovnih specijalista nema nigde. Postavlja se pitanje zašto se Zakon nepoštuje? Ako su kao takve shodno Zakonu priznate u prosveti i državnoj upravi, zašto tako nije i u ostalim resorima?

Nadam se da ovakvih i sličnih problema neće biti sa diplomama budućih strukovnih mastera!!!

3. Postavlja se i logično pitanje,zašto se strukovne studije manje vrednuju od akademskih, naročito pri zapošljavanju? Takav barem imam utisak iz dosadašnjeg iskustva. Zbog čega  su to profesori na strukovnim studijama manje cenjeniji i poštovaniji od onih na akademskim studijama? Ovo pitanje vredi i za studente. Nemojte zaboraviti da se strukovne studije odvijaju i na akademskim ustanovama, a ne samo na Visokim školama. Tamo isti profesori predavaju i na strukovnom i na akademskom programu. Dali je razlog za to mišljenje da su kriterijumi na Visokim školama slabiji, kao i kvalitet same nastave u odnosu na akademske studije? Moje mišljenje je da je takav stav totalno pogrešan. Može li se uraditi nešto na tome da se i studentima na Visokim strukovnim školama omogući veća mogućnost za  naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje,kao i studentima na akademskim studijama? Ovo pogotovo mislim u smislu nastavka obrazovanja učenika srednjih stručnih škola i kroz razvoj dualnog obrazovanja.

4. Do sada je veliki problem bio i prelazak sa strukovnih na akademske studije. Onaj ko je hteo da upiše master akademske studije morao je polagati razliku ispita za prve 3 godine, potom položiti kompletnu 4. godinu i na kraju upisati master (primer:privatni fakultet TIMS,Novi Sad). Složićete se samnom nadam se da su se pojedini fakulteti na ovaj način lepo „obogatili“ , preko leđa studenata strukovnih studija. Ovde nisu mala sredstva u pitanju,već nekoliko hiljada evra po studentu,a fakulteti su koristili zakonske mogućnosti da bi to ostvarili.Specijalističke strukovne studije (kao četvrtu godinu),niti i jedan ispit sa ovih studija fakulteti nisu priznavali.Do sada je za studente strukovnih studija sticanje zvanja master bilo maltene nezamislivo.Dali se moglo do sada naći neko povoljnije rešenje po ovom pitanju?

5. Dali će tako ostati i u buduće? Kakva je budućnost pred onima koji završe strukovne master studije? Dali će biti po pravima i obavezama izjednačeni sa akademskim masterom?

6. Dali ja kao strukovni specijalista ili budući strukovni master,mogu da otvorim karton naučnog radnika? Dali se mogu zaposliti kao nastavnik veština na visokoškolskoj ustanovi strukovnih studija ili kao nastavnik u osnovnoj i srednjoj školi predavajući predmete iz moje stručne oblasti?

Sve ovo su samo neka od pitanja na koja bih hteo da dobijem odgovor ili Vaš savet u kom pravcu da razmišljam.
Iskreno se nadam da strukovne studije  država i resorno ministarstvo sa Vama na čelu neće pustiti niz vodu, i da iste imaju perspektivu u Vašim očima,kao i da su korisne za privredu i državu.Ovde prvenstveno mislim da se omogući Visokim školama da više sarađuju sa privredom.
Molio bih Vas da se založite i da nam omogućite ravnopravan status sa studentima akademskih studija po pitanju stručnog usavršavanja,studentskog standarda,prava i obaveza,zapošljavanja... Mislim da to zaslužujemo.
S nadom da ću dobiti Vaše odgovore i mišljenje srdačno Vas pozdravljam i želim Vam puno uspeha u budućem radu.