среда, 16. мај 2012.

Kako poslodavci raspisuju Konkurs za posao

Po članu 24. ZAKONA O RADU :

"Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova (u daljem tekstu: pravilnik).
Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.
Pravilnik donosi direktor, odnosno preduzetnik.
Obaveza donošenja pravilnika ne odnosi se na poslodavca koji ima pet i manje zaposlenih."

Konkurs za radno mesto za koje postoji potreba raspisuje se sa podacima iz pravilnika.

Tu sada postoje TRI slučaja:
  1. Pravilnik o organizaciji i sitematizaciji poslova sadrži stepene visokog obrazovanja u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005 sa Zakonima o izmenama dopunama zakona o visokom obrazovnaju do 2010...
  2. Pravilnik o organizaciji i sitematizaciji poslova NE sadrži vrste i stepene stručne spreme u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005 (već VSS i VII stepen stručne spreme po ZOVO od pre 2005), ali ima član Pravilnika koji jasno kaže šta podrazumevaju pod VI, a šta pod VII sss (jer je NOKS donet ili nije donet)
  3. Pravilnik o organizaciji i sitematizaciji poslova NE sadrži vrste i stepene stručne spreme u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005 niti posebvan član Pravilnika koji se to reguliše.
   Jedini ispravan slučaj je prvi slučaj, Drugi i treći slučaj nisu u skladu sa zakonima ove države.
   Kod drugog slučaja gde se na osnovu člana Pravilnika reguliše odnos starih i novih stručnih sprema problematika je u tome ko određuje taj odnos i njegov pravni potencijal i umesto da se stari sistem usklađuje sa novim, vrši se obrnut proces, NOVI SISTEM vraća se na referentni STARI....
   Kod trećeg slučaja problem je nedostatak? Nacionalnog okvira kvalifikacija koji bi kao jedini zvanični dokument mogao da reguliše odnose starih i novih stručnih sprema.
   Napominjem da Zakon o visokom obrazovanju (2005 sa promenama iz 2010) u članovima 127 i 95. jednostrano reguliše kako se stari stepeni stručnih sprema ...VI,VII,VIII preslikavaju u prvi/drugi/treći stepen visokog obrazovanja ali ne i obratno, jer osnovne akademske četvorogodišnje studije (240 ESPB, tj novi "diplomirani" koji su inače 1 stepen EHEA)  i specijalističke strukovne studije (2 stepen EHEA) NEMAJU par u starom sistemu stručnih sprema.
Primer 1
Izvod iz Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji poslova jedne gimnazije:
Poslove nastavnika može da obavlja lice koje ispunjava uslove propisane članom 20. ovog pravilnika i koje ima odgovarajuće obrazovanje.
Pod odgovarajućim obrazovanjem smatra se:
  1. visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje i 97/2008), počev od 10. septembra 2005. godine i
  2. na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
Primer 2
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА:
• Дипломирани економиста, ВСС - VII1 степен
• Економиста, ВС – VI степен, VII степен струковно
РАДНО ИСКУСТВО: 3 године

primer 3
Услови за обављање посла:
стручна спрема ВСС, VII
посебан услов: познавање рада на рачунару у програмима (word i excel)
радно искуство 4 године
- Број потребних извршилаца: 1

Specijalista strukovnih studija = professional master

http://www.bg.ac.rs/csrp/obrazovanje/upis/upis_spec_struk_studije.php
Специјалистичке струковне студије, које трају најмање годину дана, и чијим се завршетком стиче најмање 60 ЕСПБ бодова. Студент који заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив "специјалиста" са назнаком звања другог степена струковних студија из одговарајуће области – professional master.

Beogradski univerzitet kaže da je specijalista strukovnih studija - PROFESSIONAL MASTER
*********
fon>
Student koji završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv "specijalista" sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti – professional master.
***********

Izveštaj Ministarstva prosvete Evropskoj uniji iz 2009 godine, (veoma interesantan dokument, šta su sve naši napisali da su uradili, čak pominju i da je urađen okvir kvalifikacija za visoko obrazovanje)

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/National-reports-2009/National_Report_Serbia_2009.pdf

The three-cycle structure prescibed by LHE is established in all higher education university institutions. The two-cycle structure also prescibed by LHE has been introduced in all Universities of Professional Studies (UPS). In 2006/2007 all first cycle (bachelor) programmes and the first year of second cycle (master) programmes are offered under the new structure with completely redesigned curricula. The third-cycle programmes (PhD) started in 2006/2007 in many university institutions: University of Belgrade, University of Novi Sad, University of Nis and University of Kragujevac

Znači prevod Visoke škole strukovnih studija na eng. je UNIVERSITIES OF PROFSSIONAL STUDIES

The accreditation is completed for the UPS, which had previously two-year programmes. The UPSs provide the first cycle (professional-bachelor) programmes and the second cycle (professional-master) programmes.

A Specijalista strukovnih studija je PROFESSIONAL MASTER

After the accreditation of the second-cycle of professional study programmes, the students are enrolled for the first time in the scholar year 2008/09 (professional master level).

update 07.11.2013.

Specialised professional studies, lasting at least one year and granting, upon their completion, at least 60 ECTS points.

Type of studiesSpecialised Professional Studies
Academic degreeSpecialist of Applied Studies in Electrical and Computer Engineering (Spec.App.El.Comp.Eng.)