четвртак, 29. октобар 2015.

www.nqfs.rs

http://www.nqfs.rs/

Opšti cilj projekta je da se potpomogne razvoj sveobuhvatnog nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji kroz koordinaciju i partnerstvo svih relevantnih aktera. Cilj nam je da se ojača i učvrsti institucionalna posvećenost ključnih donosilaca odluka, uz razumevanje da je dobro dizajniran i adekvatan sistem kvalifikacija od vitalnog značaja za razvoj ljudskog kapitala, povećanje zaposlenosti i ukupan ekonomski rast.


Održan drugi seminar Radne grupe za pripremu jedinstvenog okvira kvalifikacija

„Kvalifikacija određene osobe bi (ubuduće) trebalo da pokaže šta ta osoba ume i može da uradi a ne samo koju školsku spremu ima i koju školu je završila. To znači da će kvalifikacije biti opisnog karaktera. Evropski nivo kvalifikacija, tako, sadrži osam nivoa kvalifikacija definisanih prema veštinama i kompetencijama koje je određena osoba stekla a ne isključivo na osnovu dužine trajanja i sadržaja obrazovnog programa. Nacionalni okvir kvalifikacija će konačno omogućiti da prosveta i tražište rada dobro komuniciraju“ rekao je Srđan Verbić, ministr prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na početku javnog slušanja.

понедељак, 19. октобар 2015.

Записник са састанка у Министарству просвете поводом измена каталога радних места у просвети

Дана 23.09.2015.год одржан је састанак представника УССС-а и представника Министарства просвете, науке и технолошког радзвоја Републике Србије по иницијативи (у прилогу је позив) УССС-а и са следећим дневним редом:

1. Покретање процедуре и предлагање, образложење предложених корекција на Каталог радних места у просвети;
2. Разно.

Састанку су присуствовали представници Удружења струковних специјалиста Србије:
1.      Александар Митревски, председник   УССС и члан сектора за просвету
2.      Рада Вејин , члан УО УССС и чланица сектора за здравство
3.      Санела Лацик, члан УО УССС и чланица сектора за просвету

Пријем су нам уприличили:
1.      Снежана Марковић, (Državni sekretar ministarstva prosvete)
2.      Богољуб Лазаревић (Pomoćnik ministra prosvete)
3.      Славица Јашић (Rukovodilac odeljenja za predškolsko obrazovanje i vaspitanje priMinistarstvu prosvete)
4.      Желимир Попов (Pomoćnik ministra prosvete)

Састанак је почео у 12 сати. Г-ђа Снежана Марковић, као координатор рада на Каталогу, образложила је овај скуп и представила представнике Министарства.

   Уводну реч је имао Александар Митревски који се захвалио на пријему и указао  на значај састанка, те се захвалио свима на присуству и пријему. Осврнуо се на предходни састанак који смо имали у Палати Србија, а потом редом исчитавао профиле у Каталогу за које смо сматрали да треба унети неке измене (тражене измене такође стоје у првом прилогу, а маилом су раније прослеђене Министарству), а хитност састанка је аргументовао изглашавањем Каталога почетком месеца Октобра.

``Највише нас, као УСССа, дотиче степен образовања за неколицину радних места на којима су у Каталогу изостављене специјалистичке струковне студије, као и I степен високог образовања``- рекао је А. Митревски, и као први пример навео профил медицинске сестре- васпитача. Износећи аргумент,е доставља и акредитацију високе струковне школе у Кикинди.

Богољуб Лазаревић се изјашњава да на том радном месту постоје мед. сестре са средњом школом.

Санела Лацик наводи пример из Новог Сада где се сматра да је мед. школа без адекватног смера те су колегинице приморане да заврше још једну годину у ``Хипократу``(приватна школа) или још три године да се едукују при високо струковној школи.

Богољуб Лазаревић истиче да у Србији постоје државне мед. школе са смером мед.сестра- васпитач и да су све школе које су хтеле добиле акредитације за тај смер. Истиче да мед. сестре раде у групама са децом до 2.год., могу и на узрасту 2-3.год. с тим што на том узрасту могу радити и васпитачи, постоје мед. сестре које раде као партонажне са високом стручном спремом и препознате су у Закону и Каталогу.

Славица Јашић: ``Свуда где је била чиста ситуација је стављен ниво образовања потребан за рад``.

Богољуб Лазаревић се надовезује да је сакупљао информације од разних струковних Удружења, па и синдиката, и да зна да су мед. сестре сигурно препознате и са високим образовањем.

Санела Лацик истиче да Удружење није уложило критику већ да даје предлог, да као што код васпитача  постоје мастер академеске студије које нису неопходне за рад, а ипак су препознате, признате и тражене за радно место васпитача, тако би и за медицинске сестре васпитаче требало и у Каталогу да стоји поред средњег и високо образовање, јер методски део посла у јасленом узрасту се одрађује без обзира да ли је медицинска сестра са средњим или високим образовањем, док патронажна сестра нема образовање по методикама.

Александар Митревски поново истиче постојање акредитованих студија првог степена на високим струковним школама  за овај профил и предаје Богољубу Лазаревићу  акредитацију уз речи: ``И због тога смо желели да то и у каталогу буде препознато``.

Рада Вејин: ``Практично би тај смер био за руководиоца јаслица, и ако то још није заживело, али се очекује.``

Богољуб Лазаревић се надовезује да у оквиру  стоји опис радног места, потом ниво образовања, те је могуће да на истом радном месту буду и различити нивои образовања (пр. Учитељи- са ссс и VII степеном), али се разликују у Каталогу платних разреда, из тог разлога се и може на наш предлог обратити пажња.

Полемика се наставила. Богољуб Лазаревић истиче да је проблем такав и са Уредбом јер није препознала неке нивое образовања.

Славица Јашић: ``У Каталогу је потребан ниво образовања, а када би ставили од 4-7 степена значило би да неко треба имати и 7-и степен, зато је то стављено тако. А руководилац је тај који треба да каже да је неко завршио такав и такав степен и да треба да добије одговарајући коефицијент у платним разредима``.

Санела Лацик негодује: ``Управо такав став је довео до проблема! Када нешто не стоји у Каталогу, позаконским актима, онда ми имамо проблем и са Правилником о систематизацији послова и са руководиоцима и директорима који то треба да спроведу. Дакле, то што сете рекли се неће догодити. Друго, у Каталогу није нешто што је минимално образовање, јер постоји за друга радна места високо образовање које је настало исте године када и то вис.об. за медицинске сестре-васпитаче, с тога је наш предлог био да ТРЕБА да стоји вис. образовање, НЕ да је НУЖНО већ да је препознато и признато``.

После краће полемике Богољуб Лазаревић закључује да то треба погледати.

Снежана Марковић истиче да се до 01.10.2015.год сакупљају маилови и дописи и да ће поново сазвати састанак.

Александар Митревски нуди нашу помоћ и активно учешће. Наставља са радним местом- педагошки асистент, предлажући да се и ту дода Всс, јер постоји акредитовани смер струковни педагошки асистент. Прилаже акредитацију.

Желимир Попов пита``Ко је измислио све те програме``?

Санела Лацик образаже да је Комисија за акредитацију - Министарство акредитовала те исте школе: ``Ко год то измислио, Министарство дозволи, те их учини валидним``.

Богољуб истиче потпис колегинице, председнице Комисије за акредитацију Вере Вујчић и да је реч о Високој школи у Кикинди, те закључује да је валидна и да је све у реду, као и да ће прва генерација студената изаћи 2016. године.

Славица Јашић пита: ``Шта је њима ужа струка``?

А.Митревски објашњава да се они теоријски и практично едукују за рад са ометеном децом.
Богољуб Лазаревић истиче да се можемо питати колико хоћемо, да је чињеница да акредитовани смер постоји и да је у земљи Србији све могуће, али када имају акредитацију то је регуларно.

А.Митревски: ``Гледајте на то као да је школа зачетник нечег новог, да треба и за такав кадар неко да прође комплетно па и високо образовање и стекне валидне компетенције чему ми у нашој земљи, па и у свету, ипак тежимо, а не само да се заснива на курсу``.

Санела Лацик се слаже и подржава и истиче да уз високо образовање треба и тај курс тј обука да стоји.

Богољуб Лазаревић није сигуран јер на тако нешто није наишао у земљама које је обишао, али је програм акредитован и ту дискусије даље нема``.

А.Митревски: ``Дакле, мишљења смо да треба додати и Всс``.

Санела Лацик: ``Уз то у опису послова поред пружања подршке ученицима треба да стоји и ``деци``, јер се односи и на предшколско образовање``.

Богољуб Лазаревић прихвата и бележи, те му Санела Лацик доставља и писмене забелешке.
А. Митревски сумира да за мед.сестру за превентивну заштиту и негу, поред средњег, ако нема, треба да стоји и Всс, студије првог степена.

Рада Вејин, истиче да нутрициониста дијететичар уопште не постоји у Каталогу, а мишљења смо да треба.

Богољуб Лазаревић: ``Немогуће``!

Славица Јашић образлаже да је могуће да су све извукли у генеричка занимања, и наводи склоност Мин. за државну управу да то раде, са чим се Богољуб Лазаревић не слаже јер ако је генерализовано, не би требало да стоји посебно ни социјала и сл. те се примедба узима у обзир.

Александар Митревски даље наводи да су код стручних сарадника за музичко, физичко и ликовно васпитање избачене, а биле су, струковне специјалистичке студије, јер се морају испоштовати чланови Закона о основама система васпитања и образовања и Закона о предшколском васпитању. 

Без поговора се усваја предлог.

Санела Лацик пита да ли се може додати и неопходан рад у групи, те се отвара полемика око општих и посебних услова. 

Богољуб Лазаревић: ``Једном стечено искуство у образовању, без обзира о ком профилу је реч, је заувек стечено. Не може бити приправник онај ко је једном то већ био``.

Сви предлози су надаље усвојени до потребног искуства педагога као и медицинског техничара- неговатеља за којег је објашњењо да не може бити наведено у Каталогу послова у просвети. Сагласни смо сви да постоји специфичност предшколства у односу на школство.

Санела Лацик пита: ``Значи ли то да нпр. мед. сестра васпитач која је положила приправнички стаж када пређе на радно место васпитача, не мора да полаже приправнички``?

Богољуб Лазаревић: ``Једном положен стручни испит у образовању важи све време. Можете се преквалификовати колико пута желите, али вам је лиценца доживотна``.

С обзиром да су сва радна места поменута А.Митревски се у име удружења још једном захваљује на пријему и времену и тиме се састанак завршава у 13:10.


Записничар:   Санела Лацик