среда, 28. фебруар 2018.

KATALOG RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

11. januar 2018.
USVOJENE IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA (Sl. glasnik RS br. 6/18)
Na sednici Vlade Republike Srbije 28. decembra 2017. godine usvojen je izmenjen Katalog radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru. Izmene su uslovljene izmenama i dopunama zakona kojima se uređuje delatnost javnih službi (Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju), izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i predloga i inicijativa za izmene Kataloga koje su prikupljene tokom konsultacija.
Katalog radnih mesta, prvobitno usvojen 27. jula prošle godine, ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti – tipični opis poslova koji se obavljaju na odgovarajućem radnom mestu, stručnu spremu, odnosno nivo obrazovanja, kao i dodatna znanja, položene odgovarajuće ispite, odnosno radno iskustvo koje je potrebno za obavljanje poslova u oblasti rada javnih službi. Preciznije govoreći, pod javnim službama obuhvaćenim Katalogom misli se na zdravstvo, prosvetu, kulturu, socijalnu zaštitu, sport, turizam i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, kao i druge javne službe koje su indirektni ili direktni korisnici budžeta RS. Katalog podrazumeva i radna mesta pratećih i pomoćno-tehničkih poslova u javnom sektoru.

 http://www.mduls.gov.rs/doc/katalog/Izmene%20i%20dopune%20Katalog%20finalni%205.1%20-%20Sluzbeni%20glasnik.pdf


05. februar 2018.
PODRŠKA JAVNIM SLUŽBAMA U PRIPREMI PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI U SKLADU SA KATALOGOM RADNIH MESTA
U cilju podrške zaposlenima u javnim službama za upodobljavanje radnih mesta u Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji poslova sa radnim mestima iz Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br.6/18), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa resornim ministarstvima, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i pravnim licima koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisama o javnim službama, delegirali su predstavnike iz svojih organizacionih jedinica.

Lica za pružanje podrške javnim službama za izradu Pravilnika o organiazaciji i sistematizaciji poslova, i to za:

radna mesta pratećih pomoćno tehničkih poslova:

- Aleksandra Branković - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- kontakt telefon: 011 2685 397, 064 8177 496
- e-adresa: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs

radna mesta u zdravstvu:

- dr Mira Vučević - Ministarstvo zdravlja
- kontakt telefon 011 2656 399, 064 8811 378
- e-adresa: katalog.zdravstvo@zdravlje.gov.rs

radna mesta u kulturi i informisanju:

» Sektor za kulturno nasleđe:
- Vesna Maricki Ostojić - Ministarstvo kulture i informisanja, viši savetnik
- kontakt telefon: 064 670 5307
- e-adresa: vesna.maricki.ostojic@kultura.gov.rs
» Sektor savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija:
- Đurđijana Jovanović - Ministarstvo kulture i informisanja, samostalni savetnik
- kontakt telefon: 064 670 5316
- e-adresa: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

radna mesta u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja:

» Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
- Dušica Šorgić, pomoćnik direktora za poslove registra
- kontakt telefon: 011 2856247, 064 8027 962
- e–adresa: dusica.sorgic@croso.rs
- Olivera Pavlović, načelnik odeljenja
- kontakt telefon: 011 2856238, 064 8027 952
- e–adresa: olivera.pavlovic@croso.rs
- Biljana Krsmanović, pomoćnik direktora za finansijsko - materijalne poslove
- kontakt telefon: 011 2856 238, 064 8027 956
- e–adresa: biljana.krsmanovic@croso.rs
» Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
- Gordana Bogojević, načelnik Odeljenja za ljudske resurse u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
- kontakt telefon: 063 699 135
- e-adresa: gordana.bogojevic@pio.rs
- Svetlana Pantović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove u Direkciji Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
- kontakt telefon: 021 4877 770
- e-adresa: svetlana.pantovic@pio.rs
» Republički fond zdravstvenog osiguranja
- Predrag Šćepanović, direktor Sektora za ljudske resurse
- e-adresa: predrag.scepanovic@rfzo.rs
» Nacionalna služba za zapošljavanje
- Jelica Vojnović, direktor Sektora za ljudske resusre
- kontakt telefon: 064 8107 271
- e-adresa: jelica.vojinovic@nsz.gov.rs
- Snežana Cvetinović, načelnik Odeljenja za radne odnose
- kontakt telefon: 064 8107 170,
- e-adresa: snezana.cvetinovic@nsz.gov.rs
- Ana Hrbud Segenj, načelnik Odeljenja za stručno usavršavanje i osposobljavanje
- kontakt telefon: 064 8107 145
- e-adresa: anu.hrbud.segenj@nsz.gov.rs

Radna mesta u prosveti:

» Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje:
- dr Slavica Jašić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906
- e-adresa: slavica.jasic@mpn.gov.rs
- Ljiljana Simović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3613166, 363 1906
- e-adresa: ljiljana.simovic@mpn.gov.rs
- Ljiljana Marolt, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790
- e-adresa: ljiljana.marolt@mpn.gov.rs
- Ljiljana Deljanin, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3615 034, 363 1790
- e-adresa: ljiljana.deljanin@mpn.gov.rs
» Sektor za visoko obrazovanje:
- Snežana Ružić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3622 378; 363 1909
- e-adresa: snezana.ruzic@mpn.gov.rs
» Sektor za učenički i studentski standard i investicije:
- Tamara Nikolić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 2403 036; 2403 320
- e-adresa: tamara.nikolic@mpn.gov.rs
» Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih:
- Dragan Marinčić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
- kontakt telefon: 011 3616 547; 363 1462
- e-adresa: dragan.marincic@mpn.gov.rs

radna mesta u socijalnoj zaštiti

- Nevena Janaćković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita
- kontakt telefon: 011 3616 254
- e-adresa: nevena.janackovic@minrsz.gov.rs
- Ljiljana Đuretić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna zaštita
- kontakt telefon: 011 3616 254
- e-adresa: ljiljana.djuretic@minrsz.gov.rs

radna mesta u sportu

- Slavka Lakićević, Ministarstvo omladine i sporta, v.d sekretar ministarstva
- kontakt telefon: 011 3117 099
- e–adresa: slavka.lakicevic@mos.gov.rs
- Borivoj Janković, Ministarstvo omladine i sporta, načelnik odeljenja u Sekretarijatu
- kontakt telefon: 011 3111 975
- e-adresa: bora.jankovic@mos.gov.rs

radna mesta u turizmu

- Ivana Dedijer, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- kontakt telefon: 063 8189 771, 011 3619 733
- e–adresa: ivana.dedijer@mtt.gov.rs

radna mesta u Akreditacionom telu Srbije

- Jovan Simić, rukovodilac Odeljenja za finansijske, pravne i opšte poslove
- kontakt telefon: 011 3130 375, 064 8872 804,
- e–adresa: jovan.simic@ats.rs
- Nenad Cvetković, šef Odseka za pravne poslove
- kontakt telefon: 011 3130 378, 064 8872 841
- e–adresa: nenad.cvetkovic@ats.rs

radna mesta u Institutu za standardizaciju Srbije

- Jelena Dojčin, rukovodilac Odeljenja za pravne, finansijske i opšte poslove
- kontakt telefon: 011 3409 344
- e–adresa: jelena.dojscin@iss.rs

radna mesta u Pravosudnoj akademiji

- Gordana Paulić, Sekretar
- kontakt telefon: 011 2184 030
- e–adresa: gordana.paulic@pars.rs

radna mesta u Fondu solidarnosti

- Vesna Veselinović
- kontakt telefon: 011 21 21 970, 21 21 971
- e-adresa: vesna.veselinovic@fs.gov.rs

петак, 09. фебруар 2018.

Komentar na NOKS web prezentaciju http://noks.mpn.gov.rs


Kako i dalje još uvek nema Izveštaja sa javne raprave o Nacrtu zakona o NOKSU, što stvara opravdanu sumnju da se tekst nacrta menja.

U međuvremenu  pojavila se i nova web prezentacija NOKS-a na http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat

Naravno u toj prezentacija ima i namernih ili nenamernih grešaka.

http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/uporedna-tabela-nivoa-kvalifikacija-i-vrsta-obrazovanja/

http://noks.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/08/nivoi_i_deskriptori.pdf


Nije u skladu sa Nacrtom zakona o NOKSU jer član 47. Ekvivalentnost postojećih kvalifikacija nije dosledno prenešena , naročito za SSS stav 7 tačka 4!

Еквивалентност постојећих квалификација
Члан 47.
Степени стручне спреме, односно степени образовања, стручни, академски и научни
називи стечени према прописима који су важили до ступања на снагу овог закона,
еквивалентни су са нивоима НОКС утврђеним овим законом, и то:
...
7) стручни назив стечен завршавањем:
(1) студија на вишој школи, у трајању до три године, који је до ступања на снагу овог 
закона у погледу права која из њега произлазе био изједначен је са стручним називом првог 
степена струковних студија, еквивалентан је са нивоу 6.1 НОКС-а;
(2) дела студијског програма основних студија на факултету, чијим завршавањем се 
стиче први степен високог образовања, а који је до ступања на снагу овог закона у погледу 
права која из њега произлазе био изједначен је са стручним називом основних академских 
студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова, еквивалентан је нивоу 6.1 НОКС-а;
(3) основних студија на факултету, у трајању од три године, који је до ступања на 
снагу овог закона у погледу у погледу права која из њега произлазе био изједначен је са 
стручним називом основних академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
еквивалентан је нивоу 6.1 НОКС-а;
(4) специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 – др. 
закон), еквивалентан је нивоу 7.1 НОКС-а;

Čime se ugrožavaju prava naših kolega. 
Molim sve da ulože "protesne NOTE" i alarmiraju nadležne.
Poželjno bi bilo da Udruženje pošalje protest ministarstu i samom ministru.

kontakt email : nok@mpn.gov.rs