среда, 26. октобар 2016.

STRUKOVNE MASTER STUDIJE

Poštovane kolege,konačno su u Službenom glasniku broj 86/2016 od 21.10.2016. objavljene izmene i dopune Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa koje je donio NSVO 25.06.2015.godine.Ovim je otvoren put da KAPK počne sa akreditacijom programa master strukovnih studija!Realno je očekivati da prvi programi budu akreditovani,te se počne sa upisom studenata početkom sledeće školske godine.
Ko je zainteresovan mogu mu poslati meilom kompletan tekst u PDF formatu,a isti se nalazi i na sajtu Službenog glasnika.
Moram napomenuti da je ovo i veliki uspeh Udruženja strukovnih specijalista,pošto smo preko članova NSVO iz redova profesora strukovnih studija izlobirali da se ovaj dokument konačno objavi od strane resornog Ministarstva i tako stupi na snagu.
Drugarski pozdrav svima

http://www.paragraf.rs/izmene_i_dopune/211016-pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_pravilnika_o_standardima_i_postupku_za_akreditaciju_visokoskolskih_ustanova_i_studijskih_programa.html

уторак, 11. октобар 2016.

Одговор Удружења струковних специјалиста Србије на допис који смо добили од Сектора за развој високог образовања у вези Нацрта НОКС-а

Удружење је добило одговор на допис који је послат почетком августа месеца, као реакција на нацрт НОКС-а. Одговор смо добили тек пре неколико дана. Речено је да је одговор упућен 05.09. али се у међувремену "загубио" изгледа негде у министарству. Лобирањем смо успели да добијемо скенирани документ који садржи следеће:

Република Србија
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Број: 612-00-02249/2016-06
Датум: 05.09.2016.
Београд

УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ
Председник

Поводом Вашег дописа од 5. августа 2016. године, који сте упутили овом министарству у вези са корекцијом нацрта Националног оквира квалификација у Србији обавештавамо Вас о следећем:

Стручни тим за израду НОКС-а састављен је од представника високих школа струковних студија, а нацрт овог документа који је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја је усвојило и надлежно тело, односно Национални савет за високо образовање.

Министар
Младен Шарчевић


Удружење је упутило одговор Стручном тиму за израду НОКС-а, Сектору за развој високог образовања и поновни захтев за пријем на састанак са министром просвете.

Званичан став и одговор Удружења струковних специјалиста Србије на допис
број: 612-00-02249/2016-06

Поштовани,
            Обраћамо се представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Комисији за израду Националног оквира квалификација.
Удружење, приликом састављања предлога Националног оквира квалификација Србије (у даљем тексту НОКС), нико није контактирао, нити затражио став, мишљење. Сходно томе, морали смо изразити став и стати у заштиту већ донетих закона, подзаконских аката и студената.
Удружење струковних специјалиста Србије се залаже за остваривање права свих специјалиста струковних студија, јер су до сада права специјалиста перманентно угрожавана. Као један од примера наводимо, неусаглашене Правилнике о стручним звањима у основним и средњим школама у којима специјалиста нема или нису равноправно заступљени, непостојање буџетских места итд. Предлог НОКС-а не прати образовне токове у другим Европским земљама и земљама чланицама Европске уније.

Као резултат консултација и сарадње са члановима Удружења струковних специјалиста Србије, а у циљу заштите законски стечених права, овом приликом обавештавамо чланове Комисије за израду Националног оквира квалификација Србије, да је на седници Националног савета за високо образовање, одржаној 14. септембра закључено да се начине измене тренутног нацрта у делу степеновања струковних специјалистичких студија. Конкретно, да се Закон о високом образовању мора испоштовати и на основу тога, све постдипломске студије (студије другог степена) буду сврстане у ниво 7 (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске и струковне специјалистичке студије). Удружење се обратило Делегацији Европске Уније у Србији којој је репрезентовало проблем унижавања и кршења законских права струковних специјалиста. Усагласили смо ставове са надлежнима из Делегације, добили њихову подршку. Закључено је да Национални оквир квалификација мора бити усаглашен са европском регулативом/праксом, јер нашу државу ускоро очекује отварање поглавља у предприступним преговорима из области образовања.

Наш јасан и једини захтев, јесте поштовање закона ове земље и стога Удружење прелаже да струковне специјалистичке студије, буду сврштене у ниво 7.1 НОКС-а, а не да остану у нивоу 6.2 као што је раније предложено. Специјалистичке струковне студије су студије другог степена и спадају у постдипломске студије, те због тога не могу бити у рангу било којих основних студија.

Уколико институције и тела која су задужена за формирање Националног оквира квалификација Србије наставе да игноришу постојећа законска и подзаконска акта, праксу Европских земаља, Удружење ће бити приморано да затражи заштиту права и поштовање закона ове земље на домаћим и иностраним судовима. Подсећамо да Удружење представља и штити права више од 7000 свршених студената струковних специјалистичких студија.
Надамо се конкретнијој сарадњи у наредном периоду, званичној реакцији-одговору и већем залагању представника Министарства просвете у циљу заштите интереса студената струковних студија, као и закона Републике Србије. Исти допис ће бити упућен и кабинету министра.


С, поштовањем.                                        Председник Удружења струковних специјалиста Србије
                                                                                                .
                                                                                                                                              

субота, 01. октобар 2016.

POŠTOVANE KOLEGE,ovo sam dobio mejlom pod naslovom: "
Specijalisticke strukovne studije "Komunikacione tehnologije", FTN, upis 2016/17.
Pogledajte kako glasi meil i  sa čim se služe pojedini fakulteti koji imaju pored akademskih i strukovne studije. Ko je zainteresovan mogu mu proslediti meil pa da se raspita o ovome!


Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
www.nkt.uns.ac.rs


Specijalističke strukovne studije
K
OMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Kako radi Internet, Wi-Fi (802.11), VoIP,
DSL, KDS, SIP, NGN, pristupne i javne mreže
MPLS, TCP/IP, GPS, 3G, DiffServ, 4G, VPN, PON 
PoE, optika, DWDM, Softswitch, MGCP, LTE, G.729, ...


▪ akreditovane studije II stepena (u rangu sa Master)
kompatibilne sa budućim MASTER STRUKOVNIM studijama
▪ traju 1 godinu
i vrede 60 ESPB
pravo na upis imaju studenti sa 180 ESPB bodova i više
mogu konkurisati i oni koji su završili Višu školu (prolaze kroz postupak vrednovanja studijskog programa)

▪ 5 izbornih predmeta, semestralni rad, stručna praksa, specijalistički rad
fakultativni kursevi "C++ programiranje" i "ЈАVA programiranje"

blok nastava u vidu dvodnevnih NKT kurseva
▪ termini nastave i ispita usklađuju
se sa studentima (moguće Online)
termini su prilagođeni i zaposlenima i putnicima

▪ literatura uključena u školarinu

omogućavaju dobijanje Licence IKS za Odgovorni izvođač radova (753)

konkurs od 01. septembra do 28. oktobra 2016.

dokumenta: nastavni plan, konkurs i drugo

Više o studijama i NKT kursevima:
www.nkt.uns.ac.rs
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite:
+381 21 4
85-25-25
+381 21 4
85-25-26