четвртак, 31. октобар 2013.

nacrt Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (za nivo srednjeg stručnog obrazovanja i stručnog usavršavanja) - NOKS

BEOGRAD (24. oktobar 2013) – Danas je javnosti po prvi put predstavljen nacrt Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (za nivo srednjeg stručnog obrazovanja i stručnog usavršavanja) - NOKS

link

Nacrt su predstavili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), uz podršku EU projekta „Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju”.

NOKS je instrument kojim se uređuju pitanja kvalifikacija potrebnih tržištu radne snage. Razvijen je uz uvažavanje specifičnosti srpskog obrazovnog sistema, a u skladu sa evropskom obrazovnom praksom i Evropskim okvirom kvalifikacija.

NOKS omogućava različite načine i puteve sticanja kvalifikacija svih nivoa u svakom životnom dobu (koncept celoživotnog učenja), putem formalnog, neformalnog obrazovanja i kroz informalno učenje, kroz proces priznavanja prethodnog učenja.

Primena NOKS-a je višestruko značajna: omogućava preglednost, razumljivost, transparentnost i međusobnu povezanost kvalifikacija; dostupnost kvalifikacija u skladu sa zahtevima privrede i društva u celini; dodeljivanje priznatih i prepoznatljivih sertifikata pojedincima kada dostignu određeni nivo stručne kompetentnosti; obezbeđuje kvalitet u procesu sticanja diploma i sertifikata (kroz orijentisanost na rezultate učenja). Pored toga, NOKS će omogućiti prepoznatljivost i uporedivost srpskih kvalifikacija na međunarodnom tržištu rada, a time doprineti pokretljivosti domaće radne snage.

NOKS će koristiti poslodavcima, stručnjacima za razvoj ljudskih resursa; školama; učesnicima u izradi i evaluaciji programa stručnog obrazovanja i obučavanja; državnim institucijama koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i statistikom; kao i pojedincima koji uče i/ili se zapošljavaju.

Nacrt NOKS-a izradila je Radna grupa koju su činili stručnjaci svih socijalnih partnera: ZUOV-a, ministarstava nadležnih za poslove obrazovanja, rada i zapošljavanja, Zajednice srednjih stručnih škola, Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, sindikata i drugih relevantnih institucija i organizacija.

Nacrt ovog dokumenta razmatran je na Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih koji je dokument ocenio kao veoma dobar polazni dokument i preporučio da se uspostavi jedinstven Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji objedinjavanjem preduniverzitetskog i univerzitetskog okvira, na čemu treba da radi jedinstvena radna grupa koju će formirati MPNTR.

Evropska unija pružila je sveobuhvatnu podršku razvoju NOKS kroz više projekata, uključujući i projekat „Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju”, vrednosti 3 miliona EUR, u okviru koga je jedna od komponenti - Nacionalni okvir kvalifikacija.
*******************************

Lista zanimanja: Priznaće i sajber forenzičare

- NOK će prvi put u Srbiji obuhvatiti ne samo zvanja stečena tokom formalnog obrazovanja, već i u neformalnom školovanju - objašnjava za „Novosti“ Mirjana Bojanić iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, predsednica radne grupe. - Stvorićemo i mogućnost da se ljudima prizna i kvalifikacija stečena kroz rad, mimo obrazovne ustanove.
...
Paralelno sa ovim okvirom, koji obuhvata kvalifikacije stečene zaključno sa srednjom školom, nastaje i univerzitetski okvir. Sve to na kraju treba da bude spojeno u jedan dokument.
- Još pre dve godine napravili smo manje-više konačnu verziju NOK-a za univerzitetsko obrazovanje, ali je potrebna izmena zakona da bi on bio formalizovan - objašnjava prof. dr Srđan Stanković, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

******************************************************

Tomislav Jovanović: U januaru skrining o obrazovanju i nauci 

Polovinom januara naredne godine zakazana je agenda i skrining vezan za poglavlja 25 i 24 - Obrazovanje i Nauka, u okviru pregovora Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, najavio je danas ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tomislav Jovanović.

Takođe, Evropu interesuje i da završimo Nacionalni okvir kvalifikacija i da rešimo problem sa priznavanjem diploma, rekao je Jovanović i naveo da to moramo završiti kako ne bi bilo primedbi tokom pregovora. 

******************************************************************

Studenti protiv diplome za samo godinu dana studija

– Nemamo Nacionalni okvir kvalifikacija, tržište rada ne prepoznaje naše bolonjske diplome, ne razlikuje ni bečlore i mastere, a kamoli da se sad još uvodi nešto što će da unese dodatni haos u visoko obrazovanje, da ne govorimo da je problematična i sama činjenica da se za tako kratko vreme stekne diploma visoke škole, čemu se protive i profesori i rektori – ističe predsednik SKONUS-a.Nacrt su predstavili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), uz podršku EU projekta „Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju”.
NOKS je instrument kojim se uređuju pitanja kvalifikacija potrebnih tržištu radne snage. Razvijen je uz uvažavanje specifičnosti srpskog obrazovnog sistema, a u skladu sa evropskom obrazovnom praksom i Evropskim okvirom kvalifikacija.
NOKS omogućava različite načine i puteve sticanja kvalifikacija svih nivoa u svakom životnom dobu (koncept celoživotnog učenja), putem formalnog, neformalnog obrazovanja i kroz informalno učenje, kroz proces priznavanja prethodnog učenja.
Primena NOKS-a je višestruko značajna: omogućava preglednost, razumljivost, transparentnost i međusobnu povezanost kvalifikacija; dostupnost kvalifikacija u skladu sa zahtevima privrede i društva u celini; dodeljivanje priznatih i prepoznatljivih sertifikata pojedincima kada dostignu određeni nivo stručne kompetentnosti; obezbeđuje kvalitet u procesu sticanja diploma i sertifikata (kroz orijentisanost na rezultate učenja). Pored toga, NOKS će omogućiti prepoznatljivost i uporedivost srpskih kvalifikacija na međunarodnom tržištu rada, a time doprineti pokretljivosti domaće radne snage.
NOKS će koristiti poslodavcima, stručnjacima za razvoj ljudskih resursa; školama; učesnicima u izradi i evaluaciji programa stručnog obrazovanja i obučavanja; državnim institucijama koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i statistikom; kao i pojedincima koji uče i/ili se zapošljavaju.
Nacrt NOKS-a izradila je Radna grupa koju su činili stručnjaci svih socijalnih partnera: ZUOV-a, ministarstava nadležnih za poslove obrazovanja, rada i zapošljavanja, Zajednice srednjih stručnih škola, Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, sindikata i drugih relevantnih institucija i organizacija.
Nacrt ovog dokumenta razmatran je na Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih koji je dokument ocenio kao veoma dobar polazni dokument i preporučio da se uspostavi jedinstven Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji objedinjavanjem preduniverzitetskog i univerzitetskog okvira, na čemu treba da radi jedinstvena radna grupa koju će formirati MPNTR.
Evropska unija pružila je sveobuhvatnu podršku razvoju NOKS kroz više projekata, uključujući i projekat „Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju”, vrednosti 3 miliona EUR, u okviru koga je jedna od komponenti - Nacionalni okvir kvalifikacija.
- See more at: http://www.europa.rs/projects/projektne_aktivnosti/3095/Uz+Nacionalni+okvir+kvalifikacija+u+Srbiji+(NOKS)+do+prepoznatljivosti+i+uporedivosti+srpskih+kvalifikacija+na+me%C4%91unarodnom+tr%C5%BEi%C5%A1tu+rada.html#sthash.9Cz2hWKk.dpuf
BEOGRAD (24. oktobar 2013) – Danas je javnosti po prvi put predstavljen nacrt Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (za nivo srednjeg stručnog obrazovanja i stručnog usavršavanja) - NOKS. - See more at: http://www.europa.rs/projects/projektne_aktivnosti/3095/Uz+Nacionalni+okvir+kvalifikacija+u+Srbiji+(NOKS)+do+prepoznatljivosti+i+uporedivosti+srpskih+kvalifikacija+na+me%C4%91unarodnom+tr%C5%BEi%C5%A1tu+rada.html#sthash.9Cz2hWKk.dpufBEOGRAD (24. oktobar 2013) – Danas je javnosti po prvi put predstavljen nacrt Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (za nivo srednjeg stručnog obrazovanja i stručnog usavršavanja) - NOKS
BEOGRAD (24. oktobar 2013) – Danas je javnosti po prvi put predstavljen nacrt Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (za nivo srednjeg stručnog obrazovanja i stručnog usavršavanja) - NOKS. - See more at: http://www.europa.rs/projects/projektne_aktivnosti/3095/Uz+Nacionalni+okvir+kvalifikacija+u+Srbiji+(NOKS)+do+prepoznatljivosti+i+uporedivosti+srpskih+kvalifikacija+na+me%C4%91unarodnom+tr%C5%BEi%C5%A1tu+rada.html#sthash.9Cz2hWKk.dpuf
acrt su predstavili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), uz podršku EU projekta „Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju”. - See more at: http://www.europa.rs/projects/projektne_aktivnosti/3095/Uz+Nacionalni+okvir+kvalifikacija+u+Srbiji+(NOKS)+do+prepoznatljivosti+i+uporedivosti+srpskih+kvalifikacija+na+me%C4%91unarodnom+tr%C5%BEi%C5%A1tu+rada.html#sthash.9Cz2hWKk.dpuf

уторак, 29. октобар 2013.

NAPOKON I NOVI PREDLOG ZKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA


Posle prošlogodišnjeg povlačenja predloga zakona o državnim službenicima, isti je napokon ponovo vraćen u skupštinsku procedu.
http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4074-13.pdf


У члану 36. став 2. мења се и гласи:
„За рад на пословима у звању вишег саветника државни службеник мора да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање седам година радног искуства у струци.”

a do sada je:

Član 36 stav 2
Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

ovo se odnosi na prebolonjske studije:
osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine --- > osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetuŠto znači da menjaju:

studijama drugog stepena --- > osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB i studijama drugog stepena 

 Још једна у низу апсурда у нашој земљи! Изједначавају се основне академске студије (које су студије 1. степена) са студијама 2. степена и са основним студијама (по закону до 2005. год.)! Браво Влада!


Mislim da više niko nikada neće moći da razvrsta i razdvoji stepene strucne spreme kada ovo zamrse! Sada će biti isto jel imaš 1. ili 2. stepen visokog obrazovanja!

понедељак, 21. октобар 2013.

JAVNI APELMole se svi posetioci sajta zainteresovani za status strukovnih studija da na dole navedenim adresama svakog dana jednom pošalju e-mail sledeće sadržine "Kada ćete doneti Nacionalni okvir kvalifikacija".

I naravno, ako dobijete odgovor prosledite ga ovde ili na email> specijalistickestrukovne@gmail.com

Национални савет за високо образовање Републике Србије
Електронска пошта: проф. др Срђан Станковић, председник НСВО, stankovic@etf.rs

Кабинет министра просвете, науке и технолошког развоја
Адреса: Немањина 24
Телефон: 011/3616-489
Факс: 011/3616-491
Е-пошта: kabinet@mpn.gov.rs
Државни секретар, проф. др Зоран Машић
Адреса: Немањина 24, Ц крило, спрат VI, соба 20
Телефон: 011/3616-383
Е-пошта: zoran.masic@mpn.gov.rs
Државни секретар, Мухедин Фијуљанин
Адреса: Немањина 24, крило Б, спрат V, соба 8
Телефон: 011/3615-037
Е-пошта: muhedin.fijuljanin@mpn.gov.rs
Сектор за високо образовање, инвестиције, ученички и студентски стандард и јавне набавке
Помоћник министра: проф. др Слободан Ступар
Адреса: Немањина 24, Ц крило, спрат VI, соба 22
Телефон: 011/3622-317, 011/363-1822
Е-пошта: slobodan.stupar@mpn.gov.rs
Сектор за развој образовања и међународну просветну и научну сарадњу
Помоћник министра: Весна Фила
Адреса: Немањина 24, Б крило, спрат V, соба 3
Телефон: 011/3616-293, 011/363-1383
Е-пошта: vesna.fila@mpn.gov.rs


КОНФЕРЕНЦИЈА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СРБИЈЕ
Председник: др Ружица Станковић, проф.  r.stankovic@vpskp.edu.rs
Потпредседник – техничко поље: др Боривоје Родић, проф. brodic@politehnika.edu.rs
Потпредседник – приватне школе: др Петар Јовановић, проф.
Адреса: Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд, Палата “Србија”, источни улаз, V спрат, канцеларија 568 Телефон: 011/311-3015 Факс: 011/214-1248
Е-маил: konferencija@vpskp.edu.rs

Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo parlamenta Srbije

Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Ime i prezime narodnog poslanika (član),Poslaničke grupe
ALEKSIĆ IRENA (član)-Poslanička grupa Srpska napredna stranka
ATLAGIĆ prof. dr MARKO (član) Poslanička grupa Srpska napredna stranka
BANOVIĆ DONKA (član) Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije - Vojisav Koštunica
BOŽOVIĆ BALŠA (član) Poslanička grupa Demokratska stranka
CVETIĆANIN dr NEVEN (član) Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
DERETA MILjENKO (član) Poslanička grupa Liberalno demokratska partija
ĐELIĆ mr BOŽIDAR (član)-Poslanička grupa Demokratska stranka
KNEŽEVIĆ dr MILAN (zamenik predsednika)  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
KOMLENOVIĆ RADOSLAV (član) Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
MEHANDžIĆ ĐURĐIĆ JOVANA (član) Poslanička grupa Demokratska stranka
MIHAJLOVIĆ MILETIĆ (član) Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
MILENIĆ SAŠA (član) Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije
PAPUGA OLENA (član) Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine
POSKURICA prof. dr MILETA (član) Poslanička grupa Srpska napredna stranka
RADOVANOVIĆ TANJA (član) Poslanička grupa Srpska napredna stranka
STOJKOVIĆ prof. dr MIODRAG (predsednik)  Poslanička grupa Demokratska stranka
STOŠIĆ MILORAD (član) Poslanička grupa Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS)

  NEVLADINE ORGANIZACIJE

Centar za obrazovne politike :  E-mail: cep@cep.edu.rs

недеља, 20. октобар 2013.

Власт у Чачку студентима струковних студија одузела право на стипендије


Uvek smo se trudili da budemo kako to kažu "partijsko neutralni" ali od sada pokazujemo prstom na dobre, ali i na loše, pa kada budu izbori, a vi se setite ko je radio za vas/nas, a ko protiv vas/nasЧачак, 7. октобра 2013.

Поводом усвајања Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима на 19. седници Скупштине града Чачка, Градски одбор Демократске странке саопштава следеће:

Доношењем Одлуке на основу гласова владајуће већине, а на предлог Комисије за финансијску подршку коју именује градоначелник, извршена је дискриминација према успешним студентима струковних студија којима је одузето право на стипендије. Овим су као и много пута до сада у многим областима одборници из редова странака локалне власти показали непознавање организације високог школства у Србији усклађеног са Болоњским концептом. Нарочито је поражавајуће мишљење Комисије да ова одлука треба да задржи висок ниво и високе критеријуме тако да струковне студије не треба да буду предмет финансијске подршке локалне самоуправе.

Са друге стране Закон је дозволио да кандидати са завршеним специјалистичким струковним студијама (240 ЕСП бодова) могу бити директори јавних предузећа и професори средњих школа. Све анализе говоре у прилог томе да ће Србији у будућности требати много више стручњака струковних студија који треба да овладају практичним знањима и да се одмах по завршетку студија укључују у процес рада, од академских који овладавају теоријским знањима и чије усавршавање у научним и развојним институцијама много дуже траје. Уосталом то показују и искуства најразвијенијих земаља света, као на пример Немачке где 80% од укупног броја студената чине студенти струковних студија.

Овом одлуком поништен је и рад најстарије високошколске установе у Чачку и Западној Србији, Високе школе техничких струковних студија која сада има 1.500 студената и спада у групу најбољих високих струковних школа у Србији.

Измене Закона о високом образовању који је у процедури предвиђају увођење и мастера струковних студија, што указује на потребе за овим кадровима.

Одборници Демократске странке су и раније указивали на овај пропуст, а постојало је обећање градоначелника да ће се то исправити, али од тога ништа, његова Комисија то није уважила. Имамо обавезу да заштитимо права младих људи, студената струковних студија да им се омогући равноправна утакмица на тржишту знања.

На слажемо са ни са овом одлуком у делу да се финансирање студената односи само на оне студенте који студирају на високошколским установама које се финансирају из буџета Републике Србије јер новац који се даје из локалног буџета је новац свих пореских обвезника, па и оних чија се деца школују на приватним школама акредитованим према истом закону. Такође поставља се и питање колико од тих успешних младих људи који се стипендирају своју каријеру наставља у Чачку. Да би скинула одговорност са себе локална власт се побринула и у Члану 18. ове Одлуке стоји да нико ко се у року од 30 дана по завршетка студија не запосли у Чачку, нема обавезе враћања стипендије. Отворено питамо градоначелника колико се младих људи који су добијали стипендије града Чачка и запослило у Чачку по завршеним студијама, или још конкретније, колико је нових радних места локална власт на чијем челу се он налази обезбедила за успешне младе људе?

Градски одбор Демократске странке Чачак

уторак, 15. октобар 2013.

SASTANAK

Planira se odrzavanje sastanka strukovnih specijalista i svih onih kojima se krse prava koja proizilaze iz Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, Zakona o drzavnim sluzbenicima!
Teme sastanka bi bile:
1. Neuskladjeni Pravilnici o strucnim spremama
2. Postovanje Zakonom dobijena pravas truk. specijalista u praksi
3. Nok
4. Planovi za dalje zajednicko delovanje prema Ministarstvu,lobiranje i sl.
5. Razno

Molim sve zainteresovane koji bi zeleli da prisustvuju sastanku, da se jave i neka iznesu svoja misljenja, predloge... Kako sada stvari stoje, sastanak bi se odrzao u mom gradu (u Kikindi) jer posle vise dosadasnjih apela niko iz Bg-a i Ns-a nije otvoreno izrazio zelju i predlozio da se takav jedan skup odrzi negde u pomenutim gradovima. Ako neko zeli, moze me kontaktirati putem mail-a mitrevski21@gmail.com Aleksandar