среда, 18. јануар 2012.

Uslovi konkursa (OVAKO NIJE PO ZAKONU)


17.01.2012. 09.42 Конкурс за пријем лица из грађанства у Сектор за материјалне ресурсе Министарства одбране

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за кадрове

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

– За радно место под редним бројем 1. завршен одговарајући факултет – смер урбанизам, са звањем дипломирани инжењер архитектуре или мастер инжењер архитектуре, најмање 1 година радног искуства у областима просторног и урбанистичког планирања и познавање рада на рачунару.

Smatram da ovakav konkurs krši zakon jer DISKRIMINIŠE :
1. Inženjere arhitekture (osnovne akademske studije 1. stepena visokog obrazovanja) - jer je i diplomirani inženjer arhitekture 1. stepen visokog obrazovanja
2. Specijalista inženjer arhitekture (specijalizacija dolazi nakon mastera i traje 6 godina za razliku od mastera koji traje 5 godina i 2. stepen visokog obrazovanja)
3. Specijalilista strukovni inženjer arhitekture jer je 2. stepen visokog obrazovanja

1 коментар: