понедељак, 18. фебруар 2013.

NOKS - USVOJENI ,predloženi, pomenuti...

Nacionalni okvir kvalifikacija za visoko obrazovanje je u stanju "PLAZME", zanči NSVO je doneo, neko ko je trebao da objavi zvanično to nije uradio. Problem su bile procedure.
Zadnje izmene i dopune Zakona o Visokom obrazovanju (Sl.glasnik 93/2012) su i te procedure rešile, ali i dalje nema NOKS-a
http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/izdanja/Nacionalni_okvir_kvalifikacija.pdf

1.
http://www.delfis.kg.ac.rs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=126&Itemid=

ISBN 978-86-6091-007-5
Издавач:Универзитет у Крагујевцу
За издавача:Проф. др Зора Арсовски, проректор
Уредник:Проф. др Верица Бабић

2.
the National Qualification Framework (NQF) adopted by the National Council of Higher Education

3.
PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
Član 4Lista se usklađuje sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.


http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/eqf/news1_en.pdf

*******
Po informacijama iz NSVO-a:
Nacrt NOK-a je uradjen 2008 godine i od tada stoji u fioci.
Jedan od razloga je miniranje predloga od strane KONUS-a , jer uporno tvrde kako su strukovne studije lakse od akademskih i iz tog razloga ne moze neko da ima isti stepen strucne spreme sa 240 ESPB stecenih na akademskim i 240 ESPB stecenim na strukovnim studijama.
Drugi problem je taj sto se trazi i uvodjenje master strukovnih studija za koje se ne zna koji bi stepen strucne spreme nosile ove studije.
Problem je i taj sto na akademskim studijama prvo idu master pa specijalisticke studije, a na strukovnim bi bilo kontra, sto bi dovelo do zabune pri odabiru i rangiranju profila pri zaposljavanju.

Moje licno misljenje je da ce se ovaj problem resiti na prolece i da ce do maja predlog NOK ovakav kakav je (bez strukovnog mastera) biti usvojen cime ce biti zagarantovano svima , koji zavrse specijalisticke strukovne studije 7.1 stepen strucne spreme.

u srbiji se jednostavno ne razume pojam strukovnih studija, i one su uvedene iz razloga , jer postoje u sistemu visokog obrazovanja EU (gde su mnogo cenjenije od akademskih)...takodje obrati paznju na listu strucnih zvanja...ne postoji nijedan strukovni specijalista sa 300 ESPB (a ima takvih koji upise spec. struk. studije nakon osnovnih akademskih 240 ESPB + 60 ESPB)
a na kraju krajeva treba postaviti i pitanje, zasto posle osnovnih strukovnih ne mogu upisati master akademske, a posle osnovnih akademskih mogu spec. strukovne studije

*********


Sastav Nacionalnog saveta
Član 10
Nacionalni savet ima 21 člana, koje bira Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština), i to:
1) 12 članova iz reda redovnih profesora, vrhunskih naučnika u zvanju naučnog savetnika, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj kulturi, vodeći računa o zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja, kao i zastupljenosti instituta u sastavu univerziteta na predlog Konferencije univerziteta;
2) dva člana iz reda profesora strukovnih studija, na predlog Konferencije akademija strukovnih studija;
3) sedam članova iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti, odnosno privrede, od kojih šest članova na predlog Vlade RepublikeSrbije (u daljem tekstu: Vlada) od kojih je jedan predstavnik Kosova i Metohije sa Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a jednog člana na predlog nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine.
U radu Nacionalnog saveta sa pravom odlučivanja u pitanjima iz člana 11. tač. 7) -
11) učestvuju dva predstavnika studenata koje određuju studentske konferencije, na
period od dve godine.


Sastav NSVO
1. prof. dr Srđan Stanković
2. prof. dr Miroljub Milivojčević,  -Visoka građevinsko·geodetska škola
3. prof. dr Oskar Kovač, 
4. prof. dr Radmila Marinković-Nedučin, 
5. prof. dr Luka Filipović, BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA
6. prof. dr Živadin Bugarčić, 
7. prof. dr Dušan Nikolić, 
8. prof. dr Milan Jovanović. 
9. prof. dr Nebojša Janićijević, 
10. prof.dr Darinka Matić-Marović, 
11. prof. dr Vladimir Kostić, 
12. prof. dr Gašo Knežević, 
13. prof. dr Slobodan Jokić,  Visoka ekonomska strukovna škola u Leposaviću
14. prof. dr Milan Aleksić, 
15. prof. dr Đorđe Šijački, 
16. prof.dr Atanacković Teodor, 
17. prof. dr Milan Matavulj.
18. prof. dr Dragoslav Šumarac, 
19. prof. dr Vladislav Stefanović, 
20. prof. dr Ćemal Dolićanin,
21. prof. dr Slobodan Grubačić.

четвртак, 14. фебруар 2013.

PROBLEM BR 4. : Republički zavod za statistiku samostalno tumači stručnu spremu

Informacije o tome kakve profesionalne kvalifikacije postoje u nekoj zemlji i kako se one mogu uporediti sa nemačkim sistemom vrednovanja, mogu se naći na internet stranici BQ-Portal u čijem definisanju je učestvovalo i nemačko ministarstvo privrede.
Na pomenutoj internet stranici BQ-Portal za Srbiju nalazi se referenca na dokument Klasifikacija zanimanja (2011), Beograd: Republički zavod za statistiku

U tom dokumentu navode osnovi koncepta Međunarodne standardne klasifikacije zanimanja (MSKZ-08/ISCO-08)
MSKZ-08 razlikuje skupine zanimanja koje su svrstane u više klasifikacione nivoe.


Imajući u vidu međunarodni karakter klasifikacije, data su četiri nivoa kvalifikacije kojima su utvrđene operativne definicije određene obrazovnim kategorijama i nivoima koji se javljaju u Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED-1997).
Primena ISCED kategorija u definisanju četiri nivoa kvalifikacija ne implicira obavezu sticanja neophodnih znanja za izvršenje dužnosti i zadataka datog posla samo formalnim obrazovanjem. Kvalifikacije mogu biti, a često i jesu, stečene neformalnim obrazovanjem i iskustvom. Takođe, treba naglasiti da je MSKZ-08 usredsređena na kvalifikacije neophodne za izvršavanje zadataka i dužnosti datog zanimanja.
            Operativne definicije četiri nivoa kvalifikacija MSKZ-08 primenjuju se tamo gde su neophodne profesionalne kvalifikacije stečene formalnim obrazovanjem ili stručnim usavršavanjem. Nivoi kvalifikacija MSKZ-08 su:


(a)     Prvi MSKZ nivo kvalifikacije definisan je saglasno ISCED-ovoj kategoriji 1, obuhvata završeno osnovno obrazovanje ili prvu fazu osnovnog obrazovanja, kao i kratke obuke za neke poslove. Ekvivalent ovome u našem sistemu obrazovanja je prvi ciklus osnovnog obrazovanja.

(b)    Drugi MSKZ nivo kvalifikacije saglasno ISCED-ovim kategorijama 2, 3 i 4, obuhvata prvi stepen srednjeg obrazovanja (nivo 2, ISCED-97) i drugi stepen srednjeg obrazovanja (nivo 3, ISCED-97), koji može uključiti i specijalizacije i obuke. Za obavljanje nekih zanimanja zahteva se završena specijalizacija nakon srednjeg obrazovanja (nivo 4, ISCED-97). Period usavršavanja i sticanja iskustva uz posao takođe može biti neophodan. Ovaj period može da nadoknadi formalno usavršavanje ili da ga delimično, a u nekim slučajevima i u potpunosti, zameni. Ekvivalent ovome u našem sistemu obrazovanja bilo bi: završeno osnovno obrazovanje, stručno osposobljavanje i obuke do godinu dana (nakon osnovnog obrazovanja), obrazovanje za rad u dvogodišnjem trajanju, srednje stručno obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, opšte obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i specijalizacija nakon trogodišnjeg i četvorogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja.

(v) Treći MSKZ nivo kvalifikacije definisan je saglasno ISCED-ovoj kategoriji 5B i obuhvata obrazovanje koje se stiče u nekoj visokoškolskoj ustanovi, a koje sledi nakon završenog srednjeg obrazovanja i traje 1–3 godine. U nekim slučajevima, radno iskustvo i odgovarajuća obuka u toku rada mogu biti zamena za formalno obrazovanje. Ekvivalent ovom nivou u našem obrazovnom sistemu jesu osnovno i specijalističko strukovno obrazovanje.

(g) Četvrti MSKZ nivo kvalifikacije definisan je saglasno ISCED-ovim kategorijama 5A ili 6, koje obuhvataju obrazovanje koje se stiče u visokoškolskoj ustanovi u trajanju 3–6 godina i vodi ka univerzitetskoj diplomi prvog stepena ili diplomi postdiplomskih studija. U nekim slučajevima radno iskustvo i odgovarajuća obuka u toku rada mogu biti zamena za formalno obrazovanje. U mnogim slučajevima odgovarajuće formalne kvalifikacije neophodne su za obavljanje zanimanja. U našem sistemu obrazovanja ovom nivou odgovara univerzitetsko obrazovanje – osnovne akademske studije, kao i akademske studije drugog i trećeg stepena.

******************************************************************************

Katastrofalno je da ni na osnovi jednog jedinog dokumenta Zavod za statisku proglašava specijalističko strukovne studije trećom grupom MSKZ/ISCO-08 dok u 4 nivou stavljaju OSNOVNE akademske, kao i master i doktorske studije !!!
  
Strani dokumenti pokazuju drugačije. Prvi nivo visokog obrazovanja je ekvivalentan ISCED 5B, drugi nivou 5B i treći  nivou 6.


Framework or qualifications for the European Higher Education AreaCfr European Qualifications FrameworkCfr International Standard
Classification of Education

CyclesOutcomesECTS Credits
Secondary levelISCED level 4
Bachelor levelFirst cycle QualificationQualifications that signify completion of the first cycle are awarded to students who:
• have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that builds upon their general secondary education, and is typically at a level that, whilst supported by advanced textbooks, includes some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their field of study;
• can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates a professional approach to their work or vocation, and have competences typically emonstrated through devising and sustaining arguments and solving problems within their field of study;
• have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to inform judgments that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues;
• can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non-specialist audiences;
• have developed those learning skills that are necessary for them to continue to undertake further study with a high degree of autonomy.
Typically include 180-240 ECTS creditsEQF level 6ISCED level 5B
Masters levelSecond cycle QualificationQualifications that signify completion of the second cycle are awarded to students who:
• have demonstrated knowledge and understanding that is founded upon and extends and/or enhances that typically associated with the first cycle, and that provides a basis or opportunity for originality in developing and/or applying ideas, often within a research context;
• can apply their knowledge and understanding, and problem solving abilities in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study;
• have the ability to integrate knowledge and handle complexity, and formulate judgments with incomplete or limited information, but that include reflecting on social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments;
• can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to specialist and nonspecialist audiences clearly and nambiguously;
• have the learning skills to allow them to continue to study in a manner that may be largely self-directed or autonomous.
Typically include 90-120 ECTS credits, with a minimum of 60 credits at the level of the 2nd cycleEQF level 7ISCED level 5A
PhD level (Doctorate)Third Cycle QualificationsQualifications that signify completion of the third cycle are awarded to students who:
• have demonstrated a systematic understanding of a field of study and mastery of the skills and methods of research associated with that field;
• have demonstrated the ability to conceive, design, implement and adapt a substantial process of research with scholarly integrity;
• have made a contribution through original research that extends the frontier of knowledge by developing a substantial body of work, some of which merits national or international refereed publication;
• are capable of critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas;
• can communicate with their peers, the larger scholarly community and with society in general about their areas of expertise;
• can be expected to be able to promote, within academic and professional contexts, technological, social or cultural advancement in a knowledge based society.
Not specifiedEQF level 8ISCED level 6

*****************************************************************
poslao sam im sledeći email:
To stat <stat@stat.gov.rs>
Sent Monday, February 4, 2013 at 10:30 AM

Poštovani,
u Klasifikaciji zanimanja (2011 - ISBN 978-86-6161-015-8) koju je izdao Vaš Zavod navodite da je:

"Трећи МСКЗ ниво квалификације дефинисан је сагласно ISCED-овој категорији 5Б и
обухвата образовање које се стиче у некој високошколској установи, а које следи након
завршеног средњег образовања и траје 1–3 године. У неким случајевима, радно
искуство и одговарајућа обука у току рада могу бити замена за формално образовање.
Еквивалент овом нивоу у нашем образовном систему јесу основно и специјалистичко
струковно образовање.
"


Interesuje me na osnovu kog dokumenta ste utvrdili da specijalističke strukovno obrazovanje spada u ISCED-97 kategoriju 5B i treći nivo MSKZ-08 ?

Da li je to rađeno u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (2005.) ili u skladu sa nekim drugim Zakonom ili podzakonskim aktom ili je možda slobodna procena ?


Takođe navodite da je:

"Четврти МСКЗ ниво квалификације дефинисан је сагласно ISCED-овим категоријама
5А или 6, које обухватају образовање које се стиче у високошколској установи у
трајању 3–6 година и води ка универзитетској дипломи првог степена или дипломи
постдипломских студија. У неким случајевима радно искуство и одговарајућа обука у
току рада могу бити замена за формално образовање. У многим случајевима
одговарајуће формалне квалификације неопходне су за обављање занимања. У нашем
систему образовања овом нивоу одговара универзитетско образовање – основне
академске студије, као и академске студије другог и трећег степена."

gde takođe navodite da je osnovne akademske studije spadaju u ISCED-97 kategoriju 5A i četvrti nivo MSKZ-08. Takođe me interesuje na osnovu kog zakona/podzakonskih akata ste došli do te ekvivalencije.

Hvala,


**********************************************

From Republicki Zavod za Statistiku <stat@stat.gov.rs>

Sent Monday, February 4, 2013 at 1:33 PM
Postovani,
ovim Vas informisemo da je tekst iz Klasifikacije zanimanja delom prevod originalnog ISCO-08 uputstva (ISCO-08 Draft introductory goidelines), a da su ekvivalenti u odnosu na nas obrazovni sistem napravljeni na osnovu "Sematskog prikaza strukture obrazovnog sistema u Srbiji".
Ova shema je koriscena i u Odgovorima na Upitnik Evropske komisije, poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura, strana 3 poglavlja, i moze se naci na donjem linku:
http://www.seio.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%B5%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.186.html
Srdacno,
Одељење за дисеминацију и односе са јавношћу
Dissemination and Public Relations Division
+381 11 2401-284
stat@stat.gov.rs


******
ISCO-08
ISCED 2011
 Sent: 5. februar 2013 14:57
To: Stat; 

 Subject: Re: FW: Odgovor na zahtev redni broj: 2938

Poštovani,

Nije mi jasno da vi podatke o klasifikakaciji zanimanja, a u vezi visokog obrazovanja preuzimate iz izveštaja Kancelarije za evropske integracije, a ne od Ministarstva prosvete.
Da napomenem da u Zakonu o visokom obrazovanju još od 2005 postoje članovi koji definišu visoko obrazovanje u Srbiji, koje kompatibilno sa EHEA.

Nelogičnost je da ako osnovne akademske studije u trajanju od 3 godine (180ECTS) su u ISCED 5A klasifikaciji, specijalističke strukovne studije koje traju minimalno 4 godine (240ESPB) nikako nisu ISCED 5B, a to možete i videti u dokumentima koja povezuju EQF i ISCED97 kao i u novom ISCED 2011.
Sam unesco preporučuje da bachelor ili studije prvog stepena budu klasifikovane kao ISCED97 5B dok su studije drugog stepena trebaju biti ISCED97 5A i studije trećeg stepena - doktorske biće po ISCED97 6.

Hvala,

From Stat <stat@stat.gov.rs>


Sent Wednesday, February 6, 2013 at 9:18 AM
Encrypted No
Signed No
Postovani,

Obavestavamo Vas da podaci o klasifikaciji zanimanja nisu preuzeti iz izvestaja Kancelarije za evropske integracije. Kao sto smo Vas u jednom od prethodnih mejlova i informisali, ekvivalenti su napravljeni na osnovu "Sematskog prikaza strukture obrazovnog sistema u Srbiji",a do njega je najlakse doci preko sajta Kancelarije za evropske integracije. Takodje, uputili smo Vas na njih jer bi oni mogli imati informaciju o tome ko je ucestvovao u izradi sematskog prikaza i davanju odgovora na Upitnik Evrposke komisije - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavod za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja.


Srdacno,
PR odeljenje

*************************
13.02.2013
Na dalje insistiranje da dostave izvorni dokument odakle su preuzeli "Šematski prikaz strukture obrazovnog sistema u Srbiji" na osnovu koga su pravili ekvivalencije ISCED97 kategorije 5B i specijalističkih strukovnih studija(240ECTS) kao i ISCED97 kategorije 5A i osnovnih akademskih studija (180ECTS) u Klasifikacije zanimanja 2011... stigao je sledeí email:

Ovim Vas informisemo da su ekvivalenti obrazovanja preuzeti iz Sematskog prikaza strukture obrazovnog sistema u Srbiji koji su pripremile kolege iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i/ili Zavoda za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja i koji je iskoriscen u Klasifikaciji zanimanja.