недеља, 20. децембар 2015.

ПОЗИВ! БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ

Апелујемо на све посетиоце блога да попуне приступницу!

Поштоване колеге,
У претходних неколико месеци нас неколицина смо се организовали и регистровали УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ.
Разлог за такав потез налазимо у углавном истим проблемима свих свршених струковних специјалиста приликом запошљавања или признавања стручне спреме, а то су непризнавање нивоа високог образовања по актуелном закону о високом образовању, неусклађеност звања, правилника и систематизација у предузећима и институцијама са образовним програмом Високих школа, дискриминација приликом запошљавања или напредовања у служби, итд.
Уосталом, проблеме који Вас прате по питању вредновања Ваше дипломе ДРУГОГ степена високог образовања сви Ви веома добро познајете.
Сматрајући да kao припадници ВИСОКО образованих кадрова ове државе, нисмо у могућности да чекамо да неко други реши наше проблеме око адекватног вредновања нивоа нашег образовања, те се морамо ухватити у коштац са изазовима признања и имплементације одредби закона о високом образовању, који се тичу нас самих. Појединачно нико од нас, вероватно, нема толики утицај на одговорне институције, али сви заједно имамо потребну тежину.
Да би целу причу учинили легитимном, регистровали смо се као невладина организација - удружење, сматрајући да ћемо тим путем бити у могућности да на адекватан начин представимо и заступамо интересе свих свршених струковних специјалиста у Србији, без политичке и сваке друге иконотације. Делатности по струкама су нам подељене у оквиру удружења, а кроз институцију Управног Одбора Удружења координишемо заједничке активности.
До сада су оснивачи Удружења имали неколико састанака са надлежнима из Министарства просвете, здравља, рада и запошљавања, Конференцијом академија струковних студија, Комисијом за акредитацију, Националним саветом за високо образовање итд. Са поменутим телима смо остварили добру сарадњу. О исходима тих састанака, били сте обавештени путем записника који су објављивани на Facebook страници и на Блогу Струковне специјалистичке студије. До сада је послат одређен број званичних дописа бројним институцијама и установама. Издејствовали смо доношење нове систематизације у ЕПС-у која је усклађена са Зак. о високом образовању и која је уврстила струк. специјалисте на позицију студија другог степена. Учествовали смо у измени Закона о полицији, који је такође уважио струк. специјалисте. У плану је оспоравање разних систематизација и подзаконских аката пред судским органима, учешће у јавним расправама поводом најављеног доношења Каталога занимања, новог Закона о високом образовању, одржавање састанака са надлежнима...
У сваком случају, МИ смо се покренули за своју будућност, а да ли ћете и ВИ? Очекујемо Вас.

Председник Удружења струковних специјалиста Србије
Александар Митревски, спец.

На линку испод можете скинути приступницу и читко попуњену (потписану) шаљете на маил udruzenjesss@gmail.com
http://www.mediafire.com/view/zwxj7giufzou3bj/

четвртак, 19. новембар 2015.

ПОЗИВ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕПоштоване колеге,

У претходних неколико месеци (скоро годину дана) нас неколицина смо се организовали и регистровали УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ.
Разлог за такав потез налазимо у углавном истим проблемима свих свршених струковних специјалиста приликом запошљавања или признавања стручне спреме, а то су непризнавање нивоа високог образовања по актуелном закону о високом образовању, неусклађеност звања, правилника и систематизација у предузећима и институцијама са образовним програмом Високих школа, дискриминација приликом запошљавања или напредовања у служби, итд.
Уосталом, проблеме који Вас прате по питању вредновања Ваше дипломе ДРУГОГ степена високог образовања сви Ви веома добро познајете.

Сматрајући да смо припадници ВИСОКО образованих кадрова ове државе, нисмо у могућности да чекамо да неко други реши наше проблеме око адекватног вредновања нивоа нашег образовања, те се морамо ухватити у коштац са изазовима признања и имплементације одредби закона о високом образовању, који се тичу нас самих. Појединачно нико од нас, вероватно, нема толики утицај на одговорне институције, али сви заједно имамо потребну тежину.
Да би целу причу учинили легитимном, регистровали смо се као невладина организација - удружење, сматрајући да ћемо тим путем бити у могућности да на адекватан начин представимо и заступамо интересе свих свршених струковних специјалиста у Србији, без политичке и сваке друге иконотације. Делатности по струкама су нам подељене у оквиру удружења, а кроз институцију Управног Одбора Удружења координишемо заједничке активности.
До сада су оснивачи Удружења имали неколико састанака са надлежнима из Министарства просвете, здравља, рада и запошљавања, Конференцијом академија струковних студија, Комисијом за акредитацију, Националним саветом за високо образовање итд. Са поменутим телима смо остварили добру сарадњу. О исходима тих састанака, били сте обавештени путем записника који су објављивани на Facebook страници и на Блогу Струковне специјалистичке студије. До сада је послат одређен број званичних дописа бројним институцијама и установама.
 Издејствовали смо доношење нове систематизације у ЕПС-у која је усклађена са Зак. о високом образовању и која је уврстила струк. специјалисте на позицију студија другог степена, да се препознају специјалистичке струковне студије у Каталозима занимања. Учествовали смо у измени Закона о полицији, који је такође уважио струк. специјалисте. У плану је оспоравање разних систематизација и подзаконских аката пред судским органима, учешће у јавним расправама поводом најављеног доношења Каталога занимања, новог Закона о високом образовању, одржавање састанака са надлежнима...
У сваком случају, МИ смо се покренули за своју будућност, а да ли ћете и ВИ? Очекујемо Вас како би постали што репрезентативнији.
Председник Удружења струковних специјалиста Србије
Александар Митревски, спец.
На линку доле можете скинути приступницу и читко попуњену и потписану шаљете на маил udruzenjesss@gmail.com.

четвртак, 29. октобар 2015.

www.nqfs.rs

http://www.nqfs.rs/

Opšti cilj projekta je da se potpomogne razvoj sveobuhvatnog nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji kroz koordinaciju i partnerstvo svih relevantnih aktera. Cilj nam je da se ojača i učvrsti institucionalna posvećenost ključnih donosilaca odluka, uz razumevanje da je dobro dizajniran i adekvatan sistem kvalifikacija od vitalnog značaja za razvoj ljudskog kapitala, povećanje zaposlenosti i ukupan ekonomski rast.


Održan drugi seminar Radne grupe za pripremu jedinstvenog okvira kvalifikacija

„Kvalifikacija određene osobe bi (ubuduće) trebalo da pokaže šta ta osoba ume i može da uradi a ne samo koju školsku spremu ima i koju školu je završila. To znači da će kvalifikacije biti opisnog karaktera. Evropski nivo kvalifikacija, tako, sadrži osam nivoa kvalifikacija definisanih prema veštinama i kompetencijama koje je određena osoba stekla a ne isključivo na osnovu dužine trajanja i sadržaja obrazovnog programa. Nacionalni okvir kvalifikacija će konačno omogućiti da prosveta i tražište rada dobro komuniciraju“ rekao je Srđan Verbić, ministr prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na početku javnog slušanja.

понедељак, 19. октобар 2015.

Записник са састанка у Министарству просвете поводом измена каталога радних места у просвети

Дана 23.09.2015.год одржан је састанак представника УССС-а и представника Министарства просвете, науке и технолошког радзвоја Републике Србије по иницијативи (у прилогу је позив) УССС-а и са следећим дневним редом:

1. Покретање процедуре и предлагање, образложење предложених корекција на Каталог радних места у просвети;
2. Разно.

Састанку су присуствовали представници Удружења струковних специјалиста Србије:
1.      Александар Митревски, председник   УССС и члан сектора за просвету
2.      Рада Вејин , члан УО УССС и чланица сектора за здравство
3.      Санела Лацик, члан УО УССС и чланица сектора за просвету

Пријем су нам уприличили:
1.      Снежана Марковић, (Državni sekretar ministarstva prosvete)
2.      Богољуб Лазаревић (Pomoćnik ministra prosvete)
3.      Славица Јашић (Rukovodilac odeljenja za predškolsko obrazovanje i vaspitanje priMinistarstvu prosvete)
4.      Желимир Попов (Pomoćnik ministra prosvete)

Састанак је почео у 12 сати. Г-ђа Снежана Марковић, као координатор рада на Каталогу, образложила је овај скуп и представила представнике Министарства.

   Уводну реч је имао Александар Митревски који се захвалио на пријему и указао  на значај састанка, те се захвалио свима на присуству и пријему. Осврнуо се на предходни састанак који смо имали у Палати Србија, а потом редом исчитавао профиле у Каталогу за које смо сматрали да треба унети неке измене (тражене измене такође стоје у првом прилогу, а маилом су раније прослеђене Министарству), а хитност састанка је аргументовао изглашавањем Каталога почетком месеца Октобра.

``Највише нас, као УСССа, дотиче степен образовања за неколицину радних места на којима су у Каталогу изостављене специјалистичке струковне студије, као и I степен високог образовања``- рекао је А. Митревски, и као први пример навео профил медицинске сестре- васпитача. Износећи аргумент,е доставља и акредитацију високе струковне школе у Кикинди.

Богољуб Лазаревић се изјашњава да на том радном месту постоје мед. сестре са средњом школом.

Санела Лацик наводи пример из Новог Сада где се сматра да је мед. школа без адекватног смера те су колегинице приморане да заврше још једну годину у ``Хипократу``(приватна школа) или још три године да се едукују при високо струковној школи.

Богољуб Лазаревић истиче да у Србији постоје државне мед. школе са смером мед.сестра- васпитач и да су све школе које су хтеле добиле акредитације за тај смер. Истиче да мед. сестре раде у групама са децом до 2.год., могу и на узрасту 2-3.год. с тим што на том узрасту могу радити и васпитачи, постоје мед. сестре које раде као партонажне са високом стручном спремом и препознате су у Закону и Каталогу.

Славица Јашић: ``Свуда где је била чиста ситуација је стављен ниво образовања потребан за рад``.

Богољуб Лазаревић се надовезује да је сакупљао информације од разних струковних Удружења, па и синдиката, и да зна да су мед. сестре сигурно препознате и са високим образовањем.

Санела Лацик истиче да Удружење није уложило критику већ да даје предлог, да као што код васпитача  постоје мастер академеске студије које нису неопходне за рад, а ипак су препознате, признате и тражене за радно место васпитача, тако би и за медицинске сестре васпитаче требало и у Каталогу да стоји поред средњег и високо образовање, јер методски део посла у јасленом узрасту се одрађује без обзира да ли је медицинска сестра са средњим или високим образовањем, док патронажна сестра нема образовање по методикама.

Александар Митревски поново истиче постојање акредитованих студија првог степена на високим струковним школама  за овај профил и предаје Богољубу Лазаревићу  акредитацију уз речи: ``И због тога смо желели да то и у каталогу буде препознато``.

Рада Вејин: ``Практично би тај смер био за руководиоца јаслица, и ако то још није заживело, али се очекује.``

Богољуб Лазаревић се надовезује да у оквиру  стоји опис радног места, потом ниво образовања, те је могуће да на истом радном месту буду и различити нивои образовања (пр. Учитељи- са ссс и VII степеном), али се разликују у Каталогу платних разреда, из тог разлога се и може на наш предлог обратити пажња.

Полемика се наставила. Богољуб Лазаревић истиче да је проблем такав и са Уредбом јер није препознала неке нивое образовања.

Славица Јашић: ``У Каталогу је потребан ниво образовања, а када би ставили од 4-7 степена значило би да неко треба имати и 7-и степен, зато је то стављено тако. А руководилац је тај који треба да каже да је неко завршио такав и такав степен и да треба да добије одговарајући коефицијент у платним разредима``.

Санела Лацик негодује: ``Управо такав став је довео до проблема! Када нешто не стоји у Каталогу, позаконским актима, онда ми имамо проблем и са Правилником о систематизацији послова и са руководиоцима и директорима који то треба да спроведу. Дакле, то што сете рекли се неће догодити. Друго, у Каталогу није нешто што је минимално образовање, јер постоји за друга радна места високо образовање које је настало исте године када и то вис.об. за медицинске сестре-васпитаче, с тога је наш предлог био да ТРЕБА да стоји вис. образовање, НЕ да је НУЖНО већ да је препознато и признато``.

После краће полемике Богољуб Лазаревић закључује да то треба погледати.

Снежана Марковић истиче да се до 01.10.2015.год сакупљају маилови и дописи и да ће поново сазвати састанак.

Александар Митревски нуди нашу помоћ и активно учешће. Наставља са радним местом- педагошки асистент, предлажући да се и ту дода Всс, јер постоји акредитовани смер струковни педагошки асистент. Прилаже акредитацију.

Желимир Попов пита``Ко је измислио све те програме``?

Санела Лацик образаже да је Комисија за акредитацију - Министарство акредитовала те исте школе: ``Ко год то измислио, Министарство дозволи, те их учини валидним``.

Богољуб истиче потпис колегинице, председнице Комисије за акредитацију Вере Вујчић и да је реч о Високој школи у Кикинди, те закључује да је валидна и да је све у реду, као и да ће прва генерација студената изаћи 2016. године.

Славица Јашић пита: ``Шта је њима ужа струка``?

А.Митревски објашњава да се они теоријски и практично едукују за рад са ометеном децом.
Богољуб Лазаревић истиче да се можемо питати колико хоћемо, да је чињеница да акредитовани смер постоји и да је у земљи Србији све могуће, али када имају акредитацију то је регуларно.

А.Митревски: ``Гледајте на то као да је школа зачетник нечег новог, да треба и за такав кадар неко да прође комплетно па и високо образовање и стекне валидне компетенције чему ми у нашој земљи, па и у свету, ипак тежимо, а не само да се заснива на курсу``.

Санела Лацик се слаже и подржава и истиче да уз високо образовање треба и тај курс тј обука да стоји.

Богољуб Лазаревић није сигуран јер на тако нешто није наишао у земљама које је обишао, али је програм акредитован и ту дискусије даље нема``.

А.Митревски: ``Дакле, мишљења смо да треба додати и Всс``.

Санела Лацик: ``Уз то у опису послова поред пружања подршке ученицима треба да стоји и ``деци``, јер се односи и на предшколско образовање``.

Богољуб Лазаревић прихвата и бележи, те му Санела Лацик доставља и писмене забелешке.
А. Митревски сумира да за мед.сестру за превентивну заштиту и негу, поред средњег, ако нема, треба да стоји и Всс, студије првог степена.

Рада Вејин, истиче да нутрициониста дијететичар уопште не постоји у Каталогу, а мишљења смо да треба.

Богољуб Лазаревић: ``Немогуће``!

Славица Јашић образлаже да је могуће да су све извукли у генеричка занимања, и наводи склоност Мин. за државну управу да то раде, са чим се Богољуб Лазаревић не слаже јер ако је генерализовано, не би требало да стоји посебно ни социјала и сл. те се примедба узима у обзир.

Александар Митревски даље наводи да су код стручних сарадника за музичко, физичко и ликовно васпитање избачене, а биле су, струковне специјалистичке студије, јер се морају испоштовати чланови Закона о основама система васпитања и образовања и Закона о предшколском васпитању. 

Без поговора се усваја предлог.

Санела Лацик пита да ли се може додати и неопходан рад у групи, те се отвара полемика око општих и посебних услова. 

Богољуб Лазаревић: ``Једном стечено искуство у образовању, без обзира о ком профилу је реч, је заувек стечено. Не може бити приправник онај ко је једном то већ био``.

Сви предлози су надаље усвојени до потребног искуства педагога као и медицинског техничара- неговатеља за којег је објашњењо да не може бити наведено у Каталогу послова у просвети. Сагласни смо сви да постоји специфичност предшколства у односу на школство.

Санела Лацик пита: ``Значи ли то да нпр. мед. сестра васпитач која је положила приправнички стаж када пређе на радно место васпитача, не мора да полаже приправнички``?

Богољуб Лазаревић: ``Једном положен стручни испит у образовању важи све време. Можете се преквалификовати колико пута желите, али вам је лиценца доживотна``.

С обзиром да су сва радна места поменута А.Митревски се у име удружења још једном захваљује на пријему и времену и тиме се састанак завршава у 13:10.


Записничар:   Санела Лацик

понедељак, 28. септембар 2015.

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ НА КАТАЛОГЕ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

23. септембар 2015.

ПРОНАЂИТЕ СЕ У СИСТЕМУ РАДНИХ МЕСТА!

Министарство државне управе и локалне самоуправе је почело са објављивањем радних верзија каталога радних места у јавном сектору, на чијим израдама су била ангажована ресорна министарства.
Сви заинтересовани имају прилику да пронађу и провере опис свог и свих других радних места као и захтеване услове у одговарајућем каталогу на нашем сајту.
Рад на изради каталога увелико траје, а подсећамо да су консултације са свим заинтересованим странама још увек у току. Искористите прилику и све коментаре, предлоге и сугестије пошаљите на адресу reformauprave@mduls.gov.rs.
Каталози представљају попис, класификацију и основ за вредновање радних места и служе спречавању злоупотреба, попут „измишљања“ нових радних места. По старом систему је било могуће да за обављање истог посла запослени добијају драстично различита примања. Тако је на пример возач - и руковалац механизације и манипулант и експедитор – сви са различитим примањима. Успостављањем каталога ова потоња подзанимања ће бити избрисана.
Осим назива радних места, односно звања у којем се обављају послови на радним местима, каталог садржи и типичан опис радног места, захтевану стручну спрему, додатна знања и испите/сертификате, као и захтевано искуство за рад на тим пословима. Каталог није замена за постојеће систематизације радних места, већ представља списак радних места у јавном сектору који ће бити оквир послодавцима приликом израда сопствених систематизација.

  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – смернице
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ – радна верзија
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ – радна верзија
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СПОРТУ – радна верзија
  • КАТАЛОГ ЗВАЊА И ПОЛОЖАЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – радна верзија
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – радна верзија
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ – радна верзија
********************
Министарство државне управе и локалне самоуправе почиње од данас са објављивањем радних верзија каталога радних места у јавном сектору, на чијим израдама су радила ресорна министарства.
Каталози представљају попис, класификацију и вредновање радних места, што је један од најважнијих корака у спровођењу реформе платног система. Осим назива радних места, односно звања у којем се обављају послови на радним местима, Каталог садржи и типичан опис радног места, захтевану стручну спрему, додатна знања и испите/сертификате, као и захтевано искуство за рад на тим пословима. Каталог није замена за постојеће систематизације радних места, већ представља списак радних места у јавном сектору који ће бити оквир послодавцима приликом израда сопствених систематизација.
Подсистеми јавног сектора, по којима су конципирани каталози су: државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, здравство, просвета, социјална заштита, култура и спорт. Док су генеричка радна места која се појављују у целом систему посебно издвојена у циљу упоредивости.
Позивамо вас да на радне верзије каталога свих подсистема јавне управе, који ће бити представљени сукцесивно на сајту Министарства, пошаљете коментаре и сугестије на reformauprave@mduls.gov.rs најкасније до 1. октобра 2015. године.
Упоредо са овим видом јавних консултација, Министарство у сарадњи са ресорним министарствима ће организовати и округле столове током септембра 2015. године, о којима ћемо благовремено обавестити јавност.UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014 i 28/2015)

- kompetentnost - stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

четвртак, 30. јул 2015.

Najava Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacijaNa konferenciji održanoj u Beogradu 26.6.2015 pod nazivom Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – uspostavljanje komunikacije između obrazovanja i tržišta rada koju zajednički organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije najavljeno je da će u 2016 biti donet Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija


Konferencija je održana u okviru projekta koji finansira EU kroz Erasmus+ programsku šemu a koji u partnerstvu sa BFPE sprovode najznačajnije institucije u Srbiji relevantne za sistem kvalifikacija (Ministarstvo prosvete; Privredna komora Srbije; Nacionalni savet za visoko obrazovanje; i Savet za srednje stručno i obrazovanje odraslih Republike Srbije).


Sasvim slučajno sam listajući kanale na kablovskoj naišao na reportažu sa konferencije  na RTV2 (Radio televizija Vojvodine 2)   


Razmislite o najavi da će to biti sektorski (a ne linearni) okvir kvalifikacija, što prosto znači da će za neke sektore specijalističke strukovne studije bit ekvivalentne VII, a za neke možda i neće biti (pretpostavljam zavisiće od isključivo od lobiranja).


среда, 22. јул 2015.

ПОЗИВ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕПозив струковним специјалистима

 Поштоване колеге,

У претходних неколико месеци нас неколицина смо се организовали и регистровали УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ.

Разлог за такав потез налазимо у углавном истим проблемима свих свршених струковних специјалиста приликом запошљавања или признавања стручне спреме, а то су непризнавање нивоа високог образовања по актуелном закону о високом образовању, неусклађеност звања, правилника и систематизација у предузећима и институцијама са образовним програмом Високих школа, дискриминација приликом запошљавања или напредовања у служби, итд.

Уосталом, проблеме који Вас прате по питању вредновања Ваше дипломе ДРУГОГ степена високог образовања сви Ви веома добро познајете.

Сматрајући да смо припадници ВИСОКО образованих кадрова ове државе, нисмо у могућности да чекамо да неко други реши наше проблеме око адекватног вредновања нивоа нашег образовања, те се морамо ухватити у коштац са изазовима признања и имплементације одредби закона о високом образовању, који се тичу нас самих. Појединачно нико од нас, вероватно, нема толики утицај на одговорне институције, али сви заједно имамо потребну тежину.

Да би целу причу учинили легитимном, регистровали смо се као невладина организација - удружење, сматрајући да ћемо тим путем бити у могућности да на адекватан начин представимо и заступамо интересе свих свршених струковних специјалиста у Србији, без политичке и сваке друге иконотације. Делатности по струкама су нам подељене у оквиру удружења, а кроз институцију Управног Одбора Удружења координишемо заједничке активности.

До сада су оснивачи Удружења имали неколико састанака са надлежнима из Министарства просвете, здравља, рада и запошљавања, Конференцијом академија струковних студија, Комисијом за акредитацију, Националним саветом за високо образовање итд. Са поменутим телима смо остварили добру сарадњу. О исходима тих састанака, били сте обавештени путем записника који су објављивани на Facebook страници и на Блогу Струковне специјалистичке студије. До сада је послат одређен број званичних дописа бројним институцијама и установама. Издејствовали смо доношење нове систематизације у ЕПС-у која је усклађена са Зак. о високом образовању и која је уврстила струк. специјалисте на позицију студија другог степена. Учествовали смо у измени Закона о полицији, који је такође уважио струк. специјалисте. У плану је оспоравање разних систематизација и подзаконских аката пред судским органима, учешће у јавним расправама поводом најављеног доношења Каталога занимања, новог Закона о високом образовању, одржавање састанака са надлежнима... 

У сваком случају, МИ смо се покренули за своју будућност, а да ли ћете и ВИ?
Очекујемо Вас.
                                                              
Председник Удружења струковних специјалиста Србије
Александар Митревски, спец.

link poziva

link pristupnica
https://www.dropbox.com/s/t9xdti8asl90i5s/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.docx?dl=0

link 2 pristupnica
 http://www.mediafire.com/view/zwxj7giufzou3bj/

Уколико неко има проблема са попуњавањем/слањем приступнице, нека се обрати Удружењу на меил: udruzenjesss@gmail.com
Читко попуњену и потписану приступницу треба послати на горе поменути маил.

понедељак, 06. јул 2015.

EPS-DISTRIBUCIJA: Pravilnici o sistematizaciji i organizaciji poslova u EPS Distribucija 1.7.2015 je izvršena transformacija EPS-aod 1.7.2015 u JP EPS-u je stupila na snagu sistematizacija http://specijalisticke.blogspot.com/2015/04/pravilnik-o-organizaciji-i.html :


Par godina unazad već je formirana EPS-TRGOVINA sa svojom sistematizacijom
http://www.scribd.com/doc/204772292/EPS-Snabdevanje-Tabelarni-Pregled-Sistematizacija-Od-6-12-2013Takođe 1.7.2015  spajanjem postojecih distributivnih preduzeca (EDB,Elektovojvodina,Elektrosrbija,Jugoistok,Centar) formira se EPS-DISTRIBUCIJA sa sistematizacijom koja predviđa V,VI i VII-1 stepen stručne spreme a koji kao takav nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005 godine.
Da je u pripremi nova sistematizacija , to je izvesno , samo polazne osnove su im loše http://specijalisticke.blogspot.com/2015/02/bitka-za-eps.html


недеља, 28. јун 2015.

Лист Политика о струковном мастеру. Национални савет за високо образовање усвојио у законском року нормативе за акредитацију мастер струковних студија

ПОЛИТИКА  

ПИШЕ


ДРУШТВО

Рат високих школа и државе

Савет за високо образовање одобрио високим школама да образују струковне мастере, иако Министарство просвете тврди да студенти могу бити преварени.

Упркос плановима које је недавно усвојила Владе Србије, као и става Министарства просвете и мишљења академске заједнице, високе школе струковних студија добиле су „зелено светло“ Националног савета за високо образовање (НСВО) да могу да школују струковне мастере. Ово је био неочекиван епилог вишечасовне седнице НСВО, на којој се водила готово рововска борба између представника државе и факултета с једне стране и представника високих школа потпомогнутим члановима Комисије за акредитацију с друге.
Да ли је и овде реч о лобистима и притисцима о којима је својевремено говорио министар Срђан Вербић када је повучен закон о уџбеницима или не, у домену је нагађања. Тек, високе школе сматрају да од 1. октобра и оне, као и факултети, имају право да школују мастере.
Из Министарства просвете поручују да неће дићи руке од борбе тако лако и упозоравају студенте да не наседају на оно што им говоре у школама, јер могу бити преварени.
Струковни мастери, да подсетимо, јесу део плана просветних власти, али је њихово увођење најављено до 2020. године, а не од овог уписног рока. Предвиђено је, такође, да се школују млади само за специфичне области и пошто се заврши листа звања како се не би добијале дипломе које не препознаје ни тржиште рада.
Међутим, високе школе очигледно не могу да чекају још пет година: многе су већ у својим информаторима одштампале позив за упис струковних мастера. А сад су добиле и „званични папир“. Међутим...
– То што су донети стандарди за акредитацију не значи да ћемо сутра имати акредитоване студијске програме, јер је законски рок за овај процес 12 месеци. Зато још једном апелујемо на студенте да приликом уписа провере да ли је програм који уписују акредитован и да ли има дозволу за рад, како не би били преварени – изјавио је јуче за „Политику“ др Милован Шуваков, помоћник министра просвете за високо образовање, који је такође присуствовао седници.
А колико је заправо јак утицај високих школа (у Србији их има 48 државних и још 13 приватних), дало се наслутити већ на последњој седници старог сазива НСВО, која је одржана 29. децембра 2014.
године. Са те седнице не постоји записник и, иако није било кворума, изгласана је одлука о струковним мастерима.
У образложењу који је доскорашњи председник НСВО др Срђан Станковић послао новом – др Дејану Поповићу – наводи се да је „једина намера Савета била да на време измири своје законске обавезе“ и „не оптерети нови сазив проблемима са којима нису имали прилику да се упознају“.
Овој седници физички је присуствовало 10 чланова. Два су ковертирали своје гласове пре седнице, а четворо је електронски гласало после седнице. Како је објаснио академик Ђорђе Шијачки, Савет је био принуђен и у бројним другим ситуацијама да одлучује на овај начин, јер су неки чланови у међувремену преминули, други су били болесни, трећи су изабрани на функције које су у сукобу интереса...
Иначе, чланови овог тела месечно за свој рад, без обзира на то да ли имају састанке или не, добијају надокнаду од 1,5 просечне плате у Републици.
– Не постоји мешовита седница: или је електронска или не. Спорно је и како је седница уопште могла да почне када није било кворума. Став Министарства просвете јесте да седница није одржана и све одлуке које су тада донете нису правно валидне – рекао је Шуваков.
Уследило је гласање којим је одлука поништена, а онда је на изненађење и нови сазив гласао за исту ту одлуку, са 12 гласова „за“.
И државни секретар др Зорана Лужанин јуче није крила разочарење оваквим исходом гласања.
– Дубоко сам разочарана што се НСВО не придржава Акционог плана који је усвојила влада и који је обавезујућ. Подсећам да је по том плану предвиђено увођење мастер струковних студија до 2020. године и да је предуслов развијање модела за укључивање истраживања у струковне студије, што није нигде дефинисано – истиче Лужанин.
То практично значи да ће сад постојати могућност да сарадњу са неким фризерским салоном висока школа окарактерише као сарадњу са привредом, а да у реалности сав истраживачки пројекат буде табела коју је фризерка направила у екселу.
Министарство просвете је још у мају члановима НСВО послало допис у којем им скреће пажњу на проблем са струковним мастерима, уз апел да се доношење стандарда одложи.
Та седница Савета, на којој је прочитан апел Министарства, почела је информацијом да је Шуваков претучен и да је завршио у болници са повредама главе.
А у том допису, Министарство изражава сумњу у транспарентност читавог поступка доношења стандарда и сматра да је пре доношења било какве одлуке, неопходна детаљна анализа ефеката увођења било ког звања или нивоа студија. Члановима НСВО скренута је пажња и да је у току претходне године било неколико веома непријатних састанака са представницима свршених студената, пре свега специјалистичких струковних студија, који с правом постављају питање зашто их тржиште рада не препознаје и зашто не могу да раде неке послове.
– Струковни мастери постоје у врло специфичним областима и високи стандарди морају да постоје као брана како за коју годину не бисмо дошли у ситуацију да имамо на хиљаде струковних мастера које тржиште такође не препознаје – објашњава Шуваков.
Оно што су аргументи високих школа јесте да они желе да развију истраживачки рад, да желе да раде с привредом и да имају кадрове и идеје, али да им закон то тренутно забрањује.
Највише бруцоша у Србији сваке године упишу високе пословне школе.
Високе школе желе да буду академије
Упркос позитивном мишљењу Комисије за акредитацију, чланови НСВО ипак нису дозволили да прође и захтев две високе пословне школе, из Блаца и Лесковца, да прерасту у „академије струковних студија“. Да је ова одлука прошла, уследила би лавина истих захтева осталих школа, па би Србија одједном добила 50 академија, чија је једина идеја маркетиншки трик, како се чуло на седници. Идеја законодавца, који јесте предвидео постојање оваквих академија, јесте удруживање неколико високих школа како би се побољшао квалитет образовања, а не пука промена назива. Осим тога, држава је оснивач високих школа и као таква мора да буде предлагач промене статуса, а не школа, образложили су у Министарству просвете. 
Сандра Гуцијан
објављено: 26.06.2015.

линк: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Rat-visokih-skola-i-drzave.sr.html