понедељак, 30. септембар 2013.

NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANJE JE SADA SPREMAN DA DA PREDLOG NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA


Obećanje predsednika Nacionalniog saveta za visoko obrazovanje kao i njegova dužnost i obaveza je bila da da predlog Nacionalnog okvira kvalifikacija. Iz ko zna kog razloga Republika Srbija nema ovaj dokument od 2005 god. a predsdnik prof. dr Srđan Stanković je smatrao da su danas predložene izmene zakona o visokom obrazovanju neophodne da bi on predlog NOK-a uputio resornom ministarstvu prosvete i nauke. Da li neko razume šta u predloženim izmenama i dopunama ima veze sa NOK-om.

http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/3645-13.pdf