Dodatni linkovi

Kонференција академија струковних студија Србије (КАССС), установљена на основама Закона о високом образовању, је ацосијација неуниверзитетских високошколских установа Србије. Чланице КАССС-a су акредитоване академије и високе школе струковних студија Србије. Као правна следбеница Конференције директора виших школа, основана је 12.04.2011.. године ради координирања рада, утврђивања заједничке политике и остваривања заједничких интереса својих чланица.

http://www.kdvss.rs/

Високо образовањеDOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU Upute, pravila i ogledni primjeri

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/diploma-supplement/examples

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2007-056-02994-OB~P002-0000.PDF

http://prijemni.infostud.com/dokumenti/rezultati_istrazivanja_o_izboru%20studija%202012.pdf
http://prijemni.infostud.com/dokumenti/Istrazivanje_maturanti_2011.pdf
http://prijemni.infostud.com/dokumenti/Istrazivanje_maturanti_2010.pdf
http://prijemni.infostud.com/dokumenti/Rezultati_istrazivanja_o_izboru_studija_2009.pdf
http://prijemni.infostud.com/dokumenti/infostud_prijemni_istrazivanje_o_izboru_studija_2008.pdf

http://www.unizg.hr/tempusprojects/FurtherBologna/tempus%20brosura.pdf

Framework of Qualifications in the Europe and North America Region
http://enic-naric.net/index.aspx?s=n&r=ena&d=qf

http://www.mas.bg.ac.rs/obrazovanje/reforma_nastave/koncepcija_final_final.pdf

13.12.2012
www.mc.rs/upload/documents/prezentacije/Gde_je_Srbija_u_odnosu_na_Evropu.pps
http://www.mc.rs/mc-web-televizija.1498.html
http://www.tanjug.rs/videodet.aspx?galID=78984&videoID=440713

 26.02.2013
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/education_structures_EN.pdf