четвртак, 30. јул 2015.

Najava Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacijaNa konferenciji održanoj u Beogradu 26.6.2015 pod nazivom Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – uspostavljanje komunikacije između obrazovanja i tržišta rada koju zajednički organizuju Beogradski fond za političku izuzetnost i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije najavljeno je da će u 2016 biti donet Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija


Konferencija je održana u okviru projekta koji finansira EU kroz Erasmus+ programsku šemu a koji u partnerstvu sa BFPE sprovode najznačajnije institucije u Srbiji relevantne za sistem kvalifikacija (Ministarstvo prosvete; Privredna komora Srbije; Nacionalni savet za visoko obrazovanje; i Savet za srednje stručno i obrazovanje odraslih Republike Srbije).


Sasvim slučajno sam listajući kanale na kablovskoj naišao na reportažu sa konferencije  na RTV2 (Radio televizija Vojvodine 2)   


Razmislite o najavi da će to biti sektorski (a ne linearni) okvir kvalifikacija, što prosto znači da će za neke sektore specijalističke strukovne studije bit ekvivalentne VII, a za neke možda i neće biti (pretpostavljam zavisiće od isključivo od lobiranja).


среда, 22. јул 2015.

ПОЗИВ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕПозив струковним специјалистима

 Поштоване колеге,

У претходних неколико месеци нас неколицина смо се организовали и регистровали УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ.

Разлог за такав потез налазимо у углавном истим проблемима свих свршених струковних специјалиста приликом запошљавања или признавања стручне спреме, а то су непризнавање нивоа високог образовања по актуелном закону о високом образовању, неусклађеност звања, правилника и систематизација у предузећима и институцијама са образовним програмом Високих школа, дискриминација приликом запошљавања или напредовања у служби, итд.

Уосталом, проблеме који Вас прате по питању вредновања Ваше дипломе ДРУГОГ степена високог образовања сви Ви веома добро познајете.

Сматрајући да смо припадници ВИСОКО образованих кадрова ове државе, нисмо у могућности да чекамо да неко други реши наше проблеме око адекватног вредновања нивоа нашег образовања, те се морамо ухватити у коштац са изазовима признања и имплементације одредби закона о високом образовању, који се тичу нас самих. Појединачно нико од нас, вероватно, нема толики утицај на одговорне институције, али сви заједно имамо потребну тежину.

Да би целу причу учинили легитимном, регистровали смо се као невладина организација - удружење, сматрајући да ћемо тим путем бити у могућности да на адекватан начин представимо и заступамо интересе свих свршених струковних специјалиста у Србији, без политичке и сваке друге иконотације. Делатности по струкама су нам подељене у оквиру удружења, а кроз институцију Управног Одбора Удружења координишемо заједничке активности.

До сада су оснивачи Удружења имали неколико састанака са надлежнима из Министарства просвете, здравља, рада и запошљавања, Конференцијом академија струковних студија, Комисијом за акредитацију, Националним саветом за високо образовање итд. Са поменутим телима смо остварили добру сарадњу. О исходима тих састанака, били сте обавештени путем записника који су објављивани на Facebook страници и на Блогу Струковне специјалистичке студије. До сада је послат одређен број званичних дописа бројним институцијама и установама. Издејствовали смо доношење нове систематизације у ЕПС-у која је усклађена са Зак. о високом образовању и која је уврстила струк. специјалисте на позицију студија другог степена. Учествовали смо у измени Закона о полицији, који је такође уважио струк. специјалисте. У плану је оспоравање разних систематизација и подзаконских аката пред судским органима, учешће у јавним расправама поводом најављеног доношења Каталога занимања, новог Закона о високом образовању, одржавање састанака са надлежнима... 

У сваком случају, МИ смо се покренули за своју будућност, а да ли ћете и ВИ?
Очекујемо Вас.
                                                              
Председник Удружења струковних специјалиста Србије
Александар Митревски, спец.

link poziva

link pristupnica
https://www.dropbox.com/s/t9xdti8asl90i5s/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0.docx?dl=0

link 2 pristupnica
 http://www.mediafire.com/view/zwxj7giufzou3bj/

Уколико неко има проблема са попуњавањем/слањем приступнице, нека се обрати Удружењу на меил: udruzenjesss@gmail.com
Читко попуњену и потписану приступницу треба послати на горе поменути маил.

понедељак, 06. јул 2015.

EPS-DISTRIBUCIJA: Pravilnici o sistematizaciji i organizaciji poslova u EPS Distribucija 1.7.2015 je izvršena transformacija EPS-aod 1.7.2015 u JP EPS-u je stupila na snagu sistematizacija http://specijalisticke.blogspot.com/2015/04/pravilnik-o-organizaciji-i.html :


Par godina unazad već je formirana EPS-TRGOVINA sa svojom sistematizacijom
http://www.scribd.com/doc/204772292/EPS-Snabdevanje-Tabelarni-Pregled-Sistematizacija-Od-6-12-2013Takođe 1.7.2015  spajanjem postojecih distributivnih preduzeca (EDB,Elektovojvodina,Elektrosrbija,Jugoistok,Centar) formira se EPS-DISTRIBUCIJA sa sistematizacijom koja predviđa V,VI i VII-1 stepen stručne spreme a koji kao takav nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005 godine.
Da je u pripremi nova sistematizacija , to je izvesno , samo polazne osnove su im loše http://specijalisticke.blogspot.com/2015/02/bitka-za-eps.html