петак, 23. мај 2014.

Gost emisije "Utisak nedelje" 25.maja će biti ministar prosvete Srđan Verbić. Iskoristimo priliku da aktuelnog ministra upoznamo sa problemom strukovnih specijalista i neusklađenim pravilnicima

Gosti emisije “Utisak nedelje” biće:
Srđan Verbić, ministar prosvete
Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji
Una Draganić, učenica III beogradske gimnazije
Vukan Marković, student
Tema:  Kakva nam škola treba?

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA


Predlaže se da se zakon donose po hitnom postupku radi ispunjenja međunarodnih obeveza koje proističu iz članstva Repbulike Srbije u Savetu Evrope, koje se odnose na ispunjavanje standarda izvršenja krivičnih sankcija prema licima lišenim slobode.

...posle stečenog visokog obrazovanja na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine.

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1363-14.pdf
i nečije malo je nekome puno

Telefoni i računi za pomoć poplavljenima

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1599935/Telefoni+i+ra%C4%8Duni+za+pomo%C4%87+poplavljenima.html

четвртак, 15. мај 2014.

Tumačenje stepena specijalističkih strukovnih studija preuzeto sa sajta www.paragraf.rs5/5/2014

TRETMAN ZVANJA "SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE" U STATUSU ZVANJA STEČENOG PO RANIJE VAŽEĆIM PROPISIMA

Pitanje:

·         Na koji način protumačiti zvanje "specijalističke strukovne studije drugog stepena", da li je to zvanje identično ranijem VII stepenu fakultetskog obrazovanja po propisu koji je uređivalo visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine?

Odgovor:

Članom 25. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013 - dalje: Zakon), propisano je da se delatnost visokog obrazovanja ostvaruje kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja. Odredbom stava 3. istog člana propisano je da se na strukovnih studijama izvodi strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Članom 25. stav 5. tačka 2 Zakona, propisano je da su specijalističke strukovne studije, studije drugog stepena.

Članom 127. Zakona, kojim je uređeno izjednačavanje stručnih naziva stečenih prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona sa stručnim, odnosno akademskim i naučnim nazivima koji se stiču u skladu sa Zakonom.

Međutim, sa specijalističkim strukovnim studijama nije izjednačen nijedan stručni naziv koji se sticao po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, te se ne može reći da je stručni naziv specijalističkih strukovnih studija identičan stručnom nazivu stečenom na osnovnim studijama u četvorogodišnjem trajanju (VII stepen) koji se sticao prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 10. septembra 2005. godine.

Članom 8. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje:
1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne ili specijalističke akademske studije) po propisu koje uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.
2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Prema tome sa aspekta stepena obrazovanja koji je propisan za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, može se smatrati da specijalističke strukovne studije predstavljaju obrazovanje istog stepena kao osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine stečene prema propisima koji su važili pre Zakona o visokom obrazovanju (VII stepen).ParagrafLex                                                                                                                Strana 1. (od 1)