недеља, 20. јул 2014.

Позив за достављање предлога за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитног система, као и побољшања једнакости и ефикасности у образовању припрема измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања.   

Министарство позива све заинтересоване да своје примедбе, предлоге и сугестије у вези са изменама Закона доставе до среде, 23. јула 2014. године на адресу predlozi@mpn.gov.rs , са назнаком „ЗОСОВ“.

Предлози треба да буду у .doc формату, формално наведени по члановима Закона на које се предлози односе и потписани од предлагача.
Предлоге које радна група оцени конструктивним узеће се у разматрање и објавити на сајту Министарства, а аутори тих предлога биће позвани да буду сарадници у радним групама.
Текст Закона о основама система образовања и васпитања можете преузети на сајту Министарства путем линка:

Министарство очекује да ће се велики број заинтересованих укључити у креирање новог текста Закона и конструктивним предлозима допринети унапређивању образовно-васпитног система.

preuzeto sa sledećeg linka: 
http://www.mpn.gov.rs/vesti/1430-poziv-za-dostavljanje-predloga-za-izmene-i-dopune-zakona-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja

петак, 11. јул 2014.

Учествујте у јавној расправи и допринесите томе да Закон о високом образовању буде у интересу лица која су завршила или завршавају струковне студије

На који начин можете учествовати у јавној расправи?
Све што треба да урадите је да примедбе, предлоге и сугестије доставите Министарству просвете на следећу адресу:  javna.rasprava@mpn.gov.rs , са назнаком: „високо образовање”.
Јавна расправа траје до 16. јула!

Потребно је предложити измене следећих чланова:
1) У члану 29. став 14. потребно је  додати: мастер струковне студије
Па ће цео став гласити:
Докторске студије имају 180 еспб уз претходно остварени обим студија од најмање 300 еспб на основним академским, мастер академским студијама и мастер струковним студијама.

(Омогућавање будућим струковним мастерима право конкурисања и похађања докторских студија из завршене области јер ће се у том погледу испоштовати основна људска права, Болоњски процес и пракса у Европским земљама, јер је у супротном бесмислено увођење још једних другостепених студија без права на даље усавршавање)

2) У члану 29. став 13. додати:
Мастер струковне студије имају:
-најмање 120 еспб бодова када је претходно остварен обим основних струковних студија од 180 еспб бодова;
-најмање 120 еспб бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 еспб бодова.

3) У члану 64. став 2. додати:  и струковног мастера
Па ће цео став гласити:
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или стручни назив специјалисте и струковног мастера.

4) У члану 71. став 1. додати:  бира студента мастер академских, специјалистичких и струковних мастер студија.
Па ће цео став гласити:
- Високошколска установа бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена, студента мастер академских, специјалистичких или струковних мастер студија, који је студије првог степена завршио са укупном оценом најмање осам (8).

5) У члану 95. став 9. додати: назив који је стекло лице из члана 6. и 7. овог члана је мастер
 Па ће цео став гласити:
-У међународном промету и у дипломи на енглеском језику, назив који је стекло лице из става 1. овог члана је bachelor, назив који је стекло лице из става 2. овог члана је bachelor (appl.) назив који је стекло лице из става 6. и 7. овог члана је master, а назив који је стекло лице из става 8. овог члана је Ph. D., односно одговарајући назив на језику на који се диплома преводи.

Надам се да ћете моје предлоге измена уврстити у нови Закон о високом образовању и на тај начин допринети већем поштовању основних људских права својих високообразованих грађана и побољшању стања у пракси и образовном систему Р. Србије која је потписница Болоњског процеса и тежи чланству у Европској унији.

С поштовањем


Након овога, препоручујем да ове наше предлоге, предложите посланицима да поднесу у облику амандмана у Скупштини, када се буде изгласавао Закон. 

На следећем линку можете пронаћи одређеног посланика:  

http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5.1730.html


Пронађете одређени број посланика, контактирате путем онлине поште и замолите/предложите да подрже ваше предлоге за измену, и наведете већ раније поменуте предлоге. Путем овог линка, кликом на посланичку групу, можете видети имена и презимена сваког посланика, функцију/чланство у радним телима и образовање/звање. 


То је све, хвала!