петак, 26. јул 2013.

Zakonom o katastru, strukovni specijalisti geodetskog smera su dobili licence prvog reda


 Poštovana gospodo,
   Današnjim (25.07.2013) usvajanjem izmena i dopuna Zakona o katastru, strukovni specijalisti sa Visoke građevinsko geodetske skole - smer geodetski su dobili licence prvog reda i na taj način stali u istu ravan sa kolegama koji su završili akademske studije.

   Član 14 pomenutog zakona kaze da -
 Geodetska licenca prvog reda omogućuje obavljanje poslova odgovornog projektanta, rukovođenja i stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, izvođenja tih radova, kao i izrade projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja.
   Potrebno je ovom prilikom pohvaliti spremnost menadžmenta Republickog geodetskog zavoda da svoj zakon usaglasi sa Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o drzavnim sluzbenicima.

   Posebno treba pohvaliti trud profesora i svih zaposlenih u pomenutoj Visokoj skoli da stvore jednu ozbiljnu i modernu visokoskolsku ustanovu sto ona svakako i jeste.

   Mlade kolege, nemojte gubiti vreme prepucavajuci se oko haoticnog stanja u visokom obrazovanju, vec se trudite da steknete što šira znanja ne samo iz svoje struke vec i iz ostalih struka. Diploma Vam daje bolju startnu poziciju u odnosu na druge ali se dobar stručnjak postaje samo velikim radom i neprekidnim učenjem.

Tekst Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/2445-13.pdf

Члан 10а
Извршилачка радна места у Заводу разврставају се по звањима, у зависности од сложености и одговорности послова, потребних знања и способности и услова за рад.
Звања државних службеника геодетске струке на извршилачким радним местима у Заводу јесу:
1) са средњим образовањем геодетске струке: млађи стручни геодетски
референт и стручни геодетски референт;
2) са основним академским студијама, основним струковним студијама, односно са студијама у трајању до три године геодетске струке, у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-др. пропис, 97/08, 44/10 и 93/12 – у даљем тексту: Закон о високом образовању): млађи стручни геодетски сарадник и стручни геодетски сарадник;
3) са мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године геодетске струке, у складу са прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању: млађи стручни геодетски саветник, стручни геодетски саветник, самостални стручни геодетски саветник и виши стручни геодетски саветник.

уторак, 16. јул 2013.

Najava master strukovnih studija


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a-YM949X3Ro

Od 6 minuta gospođa zamenik direktora VIŠER-a najavljuje novi Zakon o visokom obrazovanju i uvođenje master strukovnih studija koji će izaći 2014 godine

понедељак, 15. јул 2013.

ŠTAMPA-Novosti: Obradović: Po prosveti i nauci smo već u EU

Obradović: Po prosveti i nauci smo već u EU

Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja izjavio jeda će se tokom pregovora Srbije za članstvo u EU otvarati i pitanja vezana za obrazovanje i nauku.

"Možda više nego i u jednoj drugoj oblasti u prosveti i nauci mi smo već godinama deo evropskih projekata i po onome što smo postigli u toj oblasti mi smo već članica EU, samo što nema ko to i formalno da potvrdi", rekao je Obradović.MINISTRE, A GDE VAM JE NOKS- ako neznate NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA?


A na adresi http://amitzdulniker.com/2013/07/12/vi-ste-profesori-krivi-za-raspad-ovog-drustva/

Sa druge strane, dugogodišnje iskustvo i jebavanje po različitim medijskim redakcijama me je naučilo da su novinari sa završenim novinarstvom na državnom FPN-u potpuno neuoptrebljivi. Da su suženi, preplašeni,  preopširni u izrazu, detaljni bez mogućnosti da sklope celu sliku, nesposobni da stiču nova znanja. To iskustvo me je naučilo da kao urednik više imam koristi od jednog svršenog studenta FMK-a nego od pet novinara sa FPN-a, jer je taj jedan željan znanja, a ne zvanja.
Nisu FPN-ovci izuzetak, sa Pravnog izlaze svršeni pravnici koji ne znaju da napišu tužbu, diplomirani ekonomisti ne znaju šta je potrebno da se registruje firma. Sveže diplomirani psiholozi imaju potrebu za ozbiljnom psihoterapijom.

Read more http://amitzdulniker.com/2013/07/12/vi-ste-profesori-krivi-za-raspad-ovog-drustva/

уторак, 09. јул 2013.

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”

***ovo nije ni slično EMS-u

Јавни конкурс је оглашен у “Службеном Гласнику РС “ број  53/13 од 18. јуна 2013. године

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд 05 Број: 111-4838/2013  од 10. јуна 2013. године,

            Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за
именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд

1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, Београд;
Седиште Јавног предузећа је: у Београду, Царице Милице број 2;
Претежна делатност Јавног предузећа је: 3514 снабдевање електричном енергијом-Трговина.

2. Радно место: директор Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд.
Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговaра за законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, предлаже извршне директоре и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

1.      Услови за именовање:
-          да је пунолетно и пословно способно лице;
-          да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
-          да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
-          да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима;
-          да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
-          да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
-          да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа;
-          знање једног светског језика;
-          поседовање организационих и стручних способности у вези руковођења.

2.      Место рада: Београд.
....
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на званичној интернет презентацији Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине: www.merz.gov.rs

понедељак, 08. јул 2013.

PARLAMENT-poslaničko pitanje: Da li se Ministarstvo prosvete oseća odgovornim za činjenicu da nemamo NOK?

Jedan naš kolega je poslao pitanje skoro svim poslanicima koji se nalaze u odboru za obrazovanje parlamenta RS. Jedino mu je poslanik Miljenko Dereta odogovorio da će postaviti poslaničko pitanje povodom nepostojanja NOKS-a, što je i učinio.

link

NIšta novo nismo ni dobili ni saznali, ali razmislite kada budu neki sledeći izbori koga ćete zaokružiti...
Odgovor koji je dat je APSOLUTNO u skladu sa situacijom u kojoj se nalaze svi oni (izbeći ću izraz zaj$/"%/)  koji su upsali i završili specijalističke strukovne studije.

******

ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Миљенко Дерета. Изволите.
МИЉЕНКО ДЕРЕТА: Хвала, господине председниче.
Своје питање ћу поставити премијеру Дачићу зато што, поучен искуством са Одбора за образовање, не смем да искажем директно неслагање са министром образовања, јер то може да изазове апсолутно неочекиване реакције.
Премијеру Дачићу, ви сте као један од приоритета приликом формирања Владе рекли да је то намера да Србија постане држава знања и да је образовање једно од приоритета.
Малопре сте рекли да би спектакуларне реформе на домаћем плану овде остале апсолутно без икакве реакције. Позивам вас да то проверите у пракси и да покушате једну спектакуларну реформу образовања, која је апсолутно немогућа са Министарством онако како је данас постављено. Говорим Министарством, дакле, још увек се чувам од могуће реакције, зато што је Министарство постављено тако да не осећа одговорност према будућности Србије.
Наравно да постоји мала вероватноћа да постоји кривица за крађу и дистрибуцију питања везаних за малу матуру. Да ли постоји одговорност Министарства за резултате које су ученици на том испиту постигли? Мислим да нема другог одговорног за те резултате осим Министарства. То је основни проблем ситуације у којој смо се нашли.
Да ли се ово Министарство осећа одговорним за чињеницу да немамо национални оквир квалификација?
.......
ПРЕДСЕДНИК: Реч има премијер. Изволите.
ИВИЦА ДАЧИЋ: Господине Дерета, наравно да је циљ реформи у друштву да се створи што бољи систем образовања. То није и не може да буде одраз једнократних промена и да се сваке године или са сваком новом владом поставља нови систем и нове основе система. Сходно томе, основе система образовања су дефинисане још 2003. године. Касније је донет закон 2009. године (gospodine Dačiću Zakon o visokom obrazovanju je donet 2005 godine). Ако нешто у томе треба мењати, сигуран сам да о томе треба повести и јавну расправу и саслушати мишљење струке.
Недавно сам у Бриселу разговарао са европским комесаром за образовање управо у том смеру. Сада ће нас чекати преговори и то поглавље и апсолутно сам као премијер спреман да не само ово Министарство, него и сва друга министарства свој рад уподобе са вредностима које постоје у ЕУ.
...
Делим мишљење са највећим делом онога што сте рекли, морамо да створимо једно друштво које је образовано јер од тога ће нам зависити и будућност, јер инвеститори који овде желе да улажу, желе да имају квалификовану и образовну радну снагу. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни послани Миљенко Дерета.
МИЉЕНКО ДЕРЕТА: Захваљујем се и морам да кажем да очекујем да ћете донети одлуку која ће бити у интересу образовања и будућности генерација младих у Србији, што ће рећи да ћете подржати онај захтев који је овде већ предат председавајућем Скупштине, а то је да се поведе расправа о смени министра образовања.
То кажем између осталог зато што мислим да је он одговоран и за оно што смо јуче чули од Заштитника грађана, који је у свом извештају рекао да подаци добијени на основу поступака контроле дају довољно основа за закључак да је остваривање права грађана пред Министарством просвете и просветним инспекцијама отежано. Такође из поступака проистиче да испуњавање законом прописаних обавеза сарадње Министарством просвете са Заштитником грађана није на примереном нивоу.
Министарствово изјашњење у поступцима Заштитнику грађана често доставља неблаговремено, после остављеног примереног рока и после низа ургенција. Ово наводим зато што ми се чини да један од кључних проблема са којима се суочавамо је однос према времену које у министарству влада, а то је да имамо много времена да обавимо реформу која је потребна.
Стратегија је донета пре осам месеци. Акционог плана за њено спровођење нема. Немогуће је да министарство не може да за осам месеци направи акциони план за спровођење сопствене стратегије. Немојте ми рећи да нисам добро информисан, као што сте рекли претходним говорницима.
Извињавам се премијеру што га враћам на ове домаће мање важне теме у тренутку када се врло кључне ствари одлучују, али имам још једно додатно питање за њега као премијера. То је – да ли може да договори са министром одбране и Министарством одбране да се усвоји одлука ....
....