U Palati Srbija održan je prvi sastanak Međuministarske radne grupe za  uspostavljanja i implementacije Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji ( NOKS) na kome su učestvovali pomoćnica ministra za razvoj i visoko obrazovanje prof. dr Vesna Mandić, Štefen Hudolin, iz Delegacije EU u Srbiji kao i 46 članova iz 21 institucije koje su prepoznate kao značajni socijalni partneri.
Na otvaranju sastanka Hudolin je naglasio da je ljudski kapital jedan od ključnih resursa ekonomskog i društvenog razvoja zemlje i podsetio da je „samo u sektoru obrazovanja, Evropska unija je od 2003. godine uložila u Srbiji preko 75 miliona evra“ i da je „čak 25 miliona evra je uloženo u sticanje što kvalitetnijih kompetencija, kroz modernizovanje kurikuluma, profesionalni razvoj nastavnika i nabavku opreme u školama i na fakultetima“.
On je rekao da ključna evropska i nacionalna strateška dokumenta predviđaju uvođenje sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija kao prioritetnu strukturnu reformu, koja predstavlja preduslov modernog, relevantnog i fleksibilnog sistema obrazovanja, te da je EU predvidela značajna sredstva u periodu od 2017. do 2020. godine za uspostavljanje zakonodavnog i institucionalnog okvira za realizaciju sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija.
„Ovim sistemom regulišu se pitanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada, i postavlja osnov za primenu koncepta celoživotnog učenja, uvažavajući sve realniju potrebu za fleksibilnošću u promeni zaposlenja, karijere i sticanja novih veština“, objasnio je Hudolin.
On je rekao da su u saradnji sa Republikom Srbijom definisani ključni prioriteti čija će realizacija biti podržana podrškom EU u periodu od 2017. do 2020. godine, a to su usvajanje Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija, uspostavljanje reprezentativnih sektorskih veća, izrada profila sektora u cilju sticanja uvida u stanje u određenim sektorima, razvoj koncepta socijalnog partnerstva, uz uvođenje instrumenata za priznavanje prethodnog učenja, kao i referenciranje sa evropskim okvirom kvalifikacija i uporedivost kvalifikacija.
„Ovaj trenutak je ključan za konsolidovanje napora za uspostavljanje sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija, koji treba da približi svet obrazovanja i tržišta rada, i uvede efikasnije mehanizme za usklađivanje ponude i potražnje za veštinama“, zaključio je Hudolin.
Pomoćnica ministra za razvoj i visoko obrazovanje prof. dr Vesna Mandić je rekla da je “jedna od prioritetnih aktivnosti koja je definisana i programom Vlade Srbije ustanovljavanje Nacionalnog okvira kvalifikacija, na kojoj se nažalost radilo prethodnih deset godina, ali u ovom trenutku, upravo odlukom ministra Šarčevića je formirana Međuministarska radna grupa koja uključuje 21 instituciju , 46 članova vrlo kompetentnih za tu oblast”.
Ona je istakla da će poseban izazov predstavljati povezivanje NOKS sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), čime će biti obezbeđena uporedivost stečenih kvalifikacija, odnosno biće podstaknuta mobilnost radne snage na evropskom tržištu.

https://www.ekapija.com/news/1879137/gotov-prvi-nacrt-zakona-o-kvalifikacijama-eu-ulozila-25-mil-eur-u