четвртак, 18. фебруар 2016.

UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 − ispravka),

            Vlada donosi


U R E D B U
O ŠIFARNIKU RADNIH MESTAČlan 1.
               Ovom uredbom utvrđuju se šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Član 2.

Član 3.
            Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine.05 Broj: 110-14236/2015-4

U Beogradu, 12. februara 2016. godine