четвртак, 03. јануар 2019.

Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада

Kolege Specijalisti strukovnih studija DRUGOG stepena srećna nam nova 2019 godina.


od 1.1.2019 godine počinje primena novih šifrarnika u oblasti rada
https://specijalisticke.blogspot.com/2018/12/odluka-o-jedinstvenom-kodeksu-sifara-za.html

odluka

Da se izbegnu razna tumačenja (pravnici) izdat je i
Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и  шифрирање података у евиденцијама у области радаNašli smo se čak i u primeru

Пример 8
Лице је завршило специјалистичке струковне студије одређеног смера – струке. Која је шифра нивоа квалификације тог лица?
Одговор на постављено питање може бити двојак. Разлог је садржан у одредбама Закона о високом образовању. Наиме, усвајањем Закона о високом образовању, заснованог на примени Болоњске декларације, септембра 2005. године, утврђени су нивои и врсте студија. Студије првог степена обухватале су основне академске и основне струковне студије;
други степен је обухватао дипломиране академске студије – master, специјалистичке струковне студије и специјалистичке академске студије;
трећи степен су докторске академске студије.
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018), чланом 35, такође су утврђени нивои и врсте студија. Осим накнадно уведених мастер струковних студија на II степену, промена у односу на 2005. годину јесте та што су специјалистичке струковне студије пребачене из другог у први степен студија. Ова законска измена има значаја за многа лица када су у питању њихова права на рад или даље образовање. Чланом 149. истог закона утврђено је да „лице које је стекло или стекне стручни назив специјалисте струковних студија завршавањем специјалистичких струковних студија у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) задржава право на  његово коришћење у складу са прописима према којима их је стекло“.
Ова ситуација је препозната и у Шифарнику нивоа квалификација, тако што лице са завршеним  специјалистичким струковним студијама може имати квалификацију чији је ниво:
• шести ниво, подниво 2 (ниво 6.2), који се стиче завршавањем специјалистичких струковних студија обима од најмање 60 ЕСПБ, означава се са 6.2 С и има шифру нивоа 63, односно
• еквиваленција седмом нивоу, подниво 1 (ниво 7.1) – стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању чија је шифра нивоа 71.

Дакле, одговор на постављено питање зависи од тога да ли су специјалистичке струковне студије првог или другог степена у смислу Закона о високом образовању и како су уписане у јавну исправу.

Prema svemu ovome PROPRATITE  na vašim radnim mestima kod vaših poslodavaca kako se vrši uvođenje ovih šifarnika da ne bi došlo do grešaka !!!


За уношење и шифрирање података о квалификацији привремено ће се и даље користити Шифарник занимања и стручне спреме (Одлука, 1998. године).
Овај Шифарник осим шифре и назива занимања садржи и податке о стручној спреми (шифра, назив и степен). Уз то, садржи образовне профиле, стручне, академске и научне називе. Обележјем квалификација замењују се обележја стручна спрема, образовни профил, звање, стручни академски и научни назив, занимање стечено школовањем и сл.
Подсећамо да су у Шифарнику занимања и стручне спреме у оквиру 19 подручја рада разврстане и стручне спреме, којима ће се и у наредном периоду означавати „квалификације“. Стручне спреме су одређене шестоцифреном шифром и називом. Шифра се састоји од три пара цифара, при чему први пар означава степен стручне спреме, други пар цифара одређује групу занимања, а трећи пар цифара
представља редни (месни) број стручне спреме 


Interesantno će biti i kako će evidentirati ove promene kod zaposlenih u obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti.i malo da usvojim terminologiju:

КВАЛИФИКАЦИЈА
Квалификација је формално признање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију
када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).
Квалификација омогућава обављање послова у оквиру једног или више занимања. Термином

квалификација замењују се термини стручна спрема, звање, стручни назив, образовни профил.

КОМПЕТЕНЦИЈА
Компетенција је интегрисани скуп знања, вештина, способности и ставова који омогућују

појединцу да ефикасно обавља активности у послу, у складу са стандардом квалификација.


НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА (НОК)
Национални оквир квалификација је инструмент који обухвата број и опис нивоа квалификација,односе између квалификација, као и путеве проходности и напредовања. НОК обухвата процесеуспостављања квалификација, тела/организације одговорне за њихово успостављање, начине стицања квалификација, њихово упоређивање и препознавање, обезбеђивање њиховог квалитета и стандардапо којима се оне реализују.

НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМ КЛАСИФИКОВАЊА КВАЛИФИКАЦИЈА – КЛАСНОКС
КЛАСНОКС је систем за разврставање квалификација у НОКС-у, који је усклађен са
Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED-F 2013). Увођењем КЛАСНОКС-а успоставља се јединствен систем класификације, независно од постојећих класификација на подручја рада у средњем образовању, односно на класификацију студијских програма у високом образовању на образовно-научна и образовно-уметничка поља.

ШИФРА ЗАНИМАЊА
Шифра занимања је нумерички код за једнозначно обележавање занимања и одређивање његове припадности одређеној скупини занимања. У класификацијама у којима се шифрирање врши до нивоа појединачног занимања, шифра је јединствен и непоновљив код за свако занимање и омогућава његово разликовање од свих других занимања у класификацији.

33 коментара:

 1. Pa to znamo da su SSS2 ekvivalent 7.1 stepena strucnosti.
  A u zdravstvu i prosveti nece ti ni gledati SSS2 diplomu nego ce te zaposliti sa predhodnom diplomu u skladu sa zakonom.
  Znaci niko ti ni nece gledati SSS2 diplomu nego OSSS ili vise skole i tako ce te rasporediti i tako ne krse zakon a diplomu SSS2 mozes macku o rep da okacis!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. nisma pravnik, ali da probam>
   ako si rasporedjen na radnom mestu sa SSS2 koje ti je priznato kao 6.1 stepen stručne spreme, sada će MORATI da ti upišu šifru nivoa kvalifikacije 71 za SSS2 (61 za OSS i 40 za srednju školu)

   Избриши
  2. Да ли сам био јасан? Неће те нико распоредити са ССС2 дипломом на радно место 6.2 или 6.1! Неће ти ни гледати ту диплому већ ће те распоредити са ОСС (или вишом школом) на радно место 6.2 или 6.1. Тако не крше закон а тебе опет нема нигде!
   Баш ко се зезне да те распореди са ССС2 на радно место које је испод 7.1 степена стручности тада их можеш тужити и евентуално спор добити на суду (мада је Каталог у здравству на њихвој старни и Закон о основама система образовања и васпитања) тако да ће и на суду бити неизвесно!
   Значи нико ти неће ни гледати ССС2 диплому. Надам се да сада капираш?

   Избриши
  3. hajde polako natenane pročitaj šta sam napisao.
   Zakonom i podzakonski akti konačno prepoznaju SSS2, a svi oni kojima su SSS2 bili priznati kao 6.1 stepen znaju koliko su bitne ove odluke.
   Sa druge strane, zar se sistematizacije i katalozi radnih mesta ne donose u saglasnosi sa sindikatima i komorama. Kako su ti sindikati i te komore čiji ste članovi dali saglasnost na takve Kataloge i sistematizacije ???

   Избриши
  4. Odgovor na pitanje:nisam pravnik ,ali da probam
   Niko ne zna ko je učestvovao u izradi kataloga,a sistematizacije se prave na osnovu kataloga.Komora u slučaju zdravstva(i lekara i sestara i tehničara) nije htela da se meša jer bi rukovodeći kadar u komori se zamerio onima koji su ovakav katalog napravili!!Pa prema tome svi gledaju svoj interes,a mi se ovde raspravljamo kad će.Dok god smo jadni bedni skupljamo mrvice što nam neko daje do tad ćemo biti samo srednje i više sestre i tehničari!!

   Избриши
  5. Bulbuderac:
   Pre svega pozdrav svima i srecna nova 2019 godina, sve najbolje!
   Strucnjaci koji u svojim izlaganjima koriste macke i repove su vrlo kvalitetan izvor, to se uvek dokazalo (sarkazam prim.aut)
   Uredba zakonska/podzakonska je jasna ali kao i gotovo svaka zakonska norma u Srbiji ima prostora za razna tumacenja. Po "Default-u" spec.strukovne studije su 6.2 jer tako pise u zakonu bez da se cita svaki red( upravo tu se razlikuju strucnjaci koji kace mackama o repove nesto i strucnjaci koji umeju da citaju i argumentovano daju odgovore) ali isto tako pise da se uz odredjeni uslov spec.strukovne studije izjednacavaju kao 7.1 i to je to. Siguran sam da ce velika vecina imati posla sa nekim ekspertima u HR i pravnim sluzbama svojih firmi koji ce da se drze price o 6.2 ali stalozeno i argumentovano se njima moze dokazati da li spec.strukovih studija ispunjava uslov da bude 7.1 ili ne. Da li bi mogli da jednom za svagda stavimo tacku na raspravu da li su spec.strukvone Visa ili Visoka strucna sprema? Specijalisticke strukovne studije su Visoka strucna sprema i to je cinjenica, a od toga da li je neko povrsan i ogranicen (tumaci zakon SSS kao 6.2) ili obrazovan i ume da cita zakon kako treba (tumaci zakon SSS kao 7.1) predstavlja sferu delovanja u kojoj svako od nas individualno treba da utanaci u svojim radnim organizacijama. Srdacan pozdrav, Bulbuderac.

   Избриши
  6. Bulbuderac zaneo si se! Sve je visoka sprema od 2005 jer vsa vise ne postoji! Tako da je sve visoka sprema i OSS i OAS i SSS2 i SSS1 i MAS i SSS i SAS i DAS! Jednostavno rekli smo vec koga rasporede sa SSS2 na radno mesto 6. stepena strucnosti da ce imati sansu da ih dobije na Sudu ali da SSS2 koji rade sa OSS ili visom skolom (a kojima ne pise u resenju da su rasporedjeni sa SSS) su rasporedjeni u okviru svoje strucne spreme!
   Ako treba sledeci put crtam!

   Избриши
  7. @Анониман04. јануар 2019. 08:05
   Sledeci put je dovoljno samo da vidis dalje od nosa i zakone citas kompletno. Crtanje ostavi za cas likovnog.
   Pozdrav,
   Bulbuderac

   Избриши
  8. Bulbuderac ti stvarno mislis da svako treba u svojoj radnoj organizaciji da tumaci zakon o visokom obrazovanju? Ili se salis?
   I stvarno mislis da u novom zakonu postoji visa strucna sprema a ne samo visoka (OSS, OAS, SSS, MAS,integrisane studije, SAS, DAS) ili se salis? Ili stvarno ne znas da je visa skola izjednacena sa becelorom ili se salis?
   Ipak cu morati crtati!

   Избриши
 2. Ma sta oni nisu nista uradili sa SSS . OSTAJEMO TU GDE JESMO. U ZDRAVSTVU NE POSTOJIMO.VISOKA STRUKOVNA JEDNAKO VISA
  Nemac reci vise sta da kazem.nema kom da se obratis. Ni jedna institucija ne funkcionise.

  ОдговориИзбриши
 3. Da li ima neko predstavu koliko ima zaposlenih sa Sss2 u zdravstvu ?
  Pa onda koliko ima ukupno sa sss2 u zdravstvu?
  Pa onda razvrstano po profilima.
  Pa onda napravite sidnikat udruzenje i komoru, sekciju kako god.
  Pretpostavljam da recimo kod medicinskih recimo 85% je IV stepen, 10% je VI stepen i 5% je VII tj sss2.
  Iluzorno je razmisljati da ce vam 85% sestri sa IV stepenom pokloniti nešto.
  Koliko shvatam hedino hedino uvzdravsvu kod sestara za jedno radno mesto može i IV i VI i VII

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. I TO NIJE SVE!
   Ta IV sestra moze da menja sve profile u zdravstvu i da ih asimilira! Sestra moze da radi i kao ginekoloska sestra i pedijatrijska i sanitarac i laborant i rengen i fizio i dijeteticar i to sa IV stepenom moze da radi i njohove poslove sa SSS2 (VII stepenom strucnosti)!
   Sestre su cudo a doktori to cudo podrzavaju! Sto manji stepen strucnosti sestre proporcionalno je veci lekar u ocima pacijenta! Kako da neko drugi moze da ima 7 stepen strucnosti u zdravstvu osim doktora? Ne moze! Tako se i sestre odnose prema drugim zdravstvenim profilima (unistavaju ih)!
   Lepo je neko u predhodnim diskusijama rekao da u jegovoj ustanovi glana sestra ima IV stepen strucnosti i ako je sanitarcu priznat 7.1 stepen strucnosti! Znaci logicno je i Ministarstvu i Komori da glavni zdravstveni radnik bude 4. stepen a ne neko sa 7. stepenom strucnosti! To je tako jer logicno je da u Srbiji sve bude nenormalno! Sloba bio dileja, Kostunica sta bilo i domslije a sada je gotovo kada su ovi potonji jer posle 25 godina agonije nema nam spasa! Meni je samo zao ove dece kojima ce sefovi biti budale, nepismeni i kojekavi!
   Jedino me relaksira to sto 2100 godine najverovatnije nas Srba nece ni biti pa ce svi ovi problemi biti reseni!

   Избриши
 4. Izgleda da jedino postoji problem o priznavanju kvalifikacija u zdravstvu. U svim oblastima su SSS prepoznate u Katalogu i na osnovu toga je moguce napraviti sistematizaciju u ustanovama. U zdravatvu ih nema nigde i zato postoji problem da se ti ljudi zavedu pod sifrom koja bi trebalo da im pripada.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Dobro jutro Kolumbo da postoji problem!
   Problem je u Komori MSZTS i Ministarstvu sto krse Ustav i zakon i ceo pravni predak u zemlji!

   Избриши
 5. Ajde kolege iz zdravstva da se udruzimo i tuzimo ih .I komoru u ministarstvo zdravlja? Dajte predloge i resenja.mislim sa ce svi sss pristati!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Naravno i sve SSS2 kolege kao zaiteresovana lica i Udruzenje i svi clanovi udruzenja kao zaiteresovana lica!
   Ali tuziti ih u Strazbur jer od USS i ovih drugih nema leba!

   Избриши
 6. Mora se prvo tuziti u srpskim sudovima pa kad oni presude onda sa tim odgovorom tuzis u Strazbur.

  ОдговориИзбриши
 7. Ja imam sss2, ali zaista ne znam sta cu sa tom diplomom. U mom ugovoru o radu i dalje pise visa medicinska sestra. Ako mislite da bi tuzba pomogla, ja sam ZA!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nije bitno koju ti dipomu imas sve! Mozes da budes i pilot!
   Bitno je sa kojoj su te diplomom rasporedili na to tradno mesto! Ako je sa diplomom vise skole ili OAS onda je su te korektno rasporedili na radno mesto VMS!
   Ako ti ne znas sta ti pise u rsenju (ugovoru) kako mi da znamo?
   Ja bih ti upisao osnovnu skolu u ugovoru zbog izuzetne pismenosti i elekovencije kojom raspolazes!

   Избриши
 8. Da li ti seko citas ove nase komentare gde pokusavamo da pomognemo jedni drugima? Mislim da ne citas!
  1) sta ti znaci imas diplomu SSS2? Nista!
  2) sta ti pise u ugovoru o radu? S kojom diplomom ti je uvedeno zvanje u ugovoru o radu ili ti o resenju o rasporedjivanju? Da li sa visom skolom sa OSS ili sa SSS2?
  3) ako ti je resenje o rasporedjivanju ili ugovor o radu glasi sa visom skolom (a ona je izjednacena sa beclorom) ili sa OSS onda su te dobro rasporedili u skladu sa diplomom koju su ti prihvatili!
  4) ako su te sa sa SSS2 diplomom rasporedili na radno mesto vise sestre onda krse zakon i onda tvoju zastitu mozes da potrazis na sudu gde ih mozes dobiti!
  O tome stalno pisemo i savetujemo jedni druge medjutim kako ko se ukljuci na Blog on misli da sve pocinje od njega! Pa mi ovde godinama pisemo o problematici i resavamo je ali izgleda uzalud! Nije mi vise ni cudno sto su vas izbacili iz Kataloga kada tako sofisticirano razmisljate!
  Nemas razloga da ih tuzis ako ti pise da ti ta i ta se rasporedjus u zvanju VMS ili strukovna sestra na radno mesto VMS ali ako pise da ti ta i ta spec. struk. sestra se rasporedjujes na radno mesto VMS onda je to za tuzbu! Nadam se da znas da citas?

  ОдговориИзбриши
 9. Postovani,
  Veoma mi je zao sto ste pogresno shvatili moju objavu. Da, slazem se da nigde necemo stici jer smo uvek spremni da jedni druge vreďamo i omalovazavamo.
  Htela sam reci da imam dve diplome i to osnovne akademske studije i specijalisticke studije drugog stepena, ali mi zdravstveni sistem, KMSTS...uporno objasnjavaju da sam sestra sa visom skolom. No, nije ni vazno. Vazno je da nemate nikakvog razloga da na tako maliciozan nacin omalovazavate ljude koji imaju dobru nameru. Zelim Vam svaki uspeh u daljem radu.
  Srdacan pozdrav!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. I ubedili su te oni debili iz krimi KMSZTS da sisestra sa visom strucnom spremom. Svaka cast! Mogu da ti kazu da nece da ti priznaju 7.1 strucnosti ali ti po zakonu imas 7.1 stepen strucnosti iz tvoje brsnse i to ti ne mogu oduzeti. Uskratili du ti zakonsko pravo nakardnim podzakonskim aktima (kstalog i sl.) i ministarstvo koje ih je stvorilo gleda na to blagonaklono i na njihova zlodela (lekarima u tom bolje). Dok ih masovno ne tuzite ili strajkujete budale iz Komore ce praviti haos. Ali avaj tu vode rec glavne sestre sa rednjom skolom pa mogu da se vade na manjak pismenosti ali u Inzenjerskoj Komori gde du toboze sve ontelektualci moras da im crtas da su sss2 7.1 stepen strucnosti i da imaju prava kao i svi sa 7.1 (stari diplomirani, sadasnj MAS i buduci MSS).

   Избриши
  2. Сећам се разговора пре 10 година са Радмилом Нешић (СЗРС) и активистма из Министарства (а Коморе нису ни постојале у оваквом формату) како су причали са одушевљењем да сестре (а и други здравствени профили) морају имати 7 степен стручности јер немогуће је да главна сестра клинички центара, института, завода, клиника, поликлиника, домова здравља, општих болница, специјализованих болница,.. буду сестре са вишом школим (а камо ли са средњом школом) јер то превазилази њихову стручност и капацитет и да је стога неопходно да сестре имају 7 степен стручности (мастер сестра и ССС сестра).
   Међутим 5 и сада 10 година после свега и добивањем хиљаде медицинских профила (сестре, дијететичари, терапеути, санитарци, козметичари, радиолози, ...) са 7 степеном стручности доводи се у питање њихов опстанак и потреба за таквим кадровима!
   Ово је нечувено!
   Ово је немогуће да се догађа у Европи у 21 веку! Ми више припадамо Афричкој Унији него Европи! Ми смо српрдња и зајебанција од државе задњих 20 година (од како су нас бомбардовали па на овамо)! А сада смо у мозак бомбардовани и више не треба ни да нас бомбардују!
   зар је могуће да морате да молите или да тужите министарство здравља да признају закон своје земље и дају Вам права која Вам припадају? А на тим високим медицинским школама (у Ћуприји, Земуну) и медицинским факултетима у Беогарду и Нишу и Новом Саду предају и министри и њихови саветници и Народни посланици!
   Па бивши деман медицинског факулета и ректор БУ није нормалан произвео је кадрове ССС на медицинском факултету и није их ни запослио на клиници на којој је радио! Произвео је кадар који му не треба и нема у Каталогу! Али није то њихова приватна прћија! Морају да поштују и они законе ове земље а не да некажњено прођу (још и аванзују и добијају бенефите од тих студената)! То је срамота за Србију! Зато ко год може нека иде и нека се запосли било где (Словенија, Аустрија, Швајцарска, Немачка,...)! Ми очигледно не требамо нашој држави када се спрда са нама и нашим дипломама и звањима! МИ смо 7.1 степен стручности!

   Избриши
 10. Drage kolege po zvanju, da li mi neko moze reci na kom zvanicnom linku je postavljen ovaj "Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада" i ko ga je napisao, usvojio?

  Potrebno mi je da se pozovem na primer 8., ali ne znam na kom zvanicnom sajtu (linku) se to sada nalazi, jer na linku ispod je mozda nekad bio, ali vise nije.

  https://www.minrzs.gov.rs/files/prirucnik_za_primenu_jedinstvenog_kodeksa_sifara_za_unosenje_i_sifriranje_podataka_u_evidencijama_u_oblasti_rada.pdf

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-rad-i-zaposljavanje

   https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2019-01/prirucnik_za_primenu_jedinstvenog_kodeksa_sifara_za_unosenje_i_sifriranje_podataka_u_evidencijama_u_oblasti_rada.pdf

   Избриши
 11. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:779295-I-medicinske-sestre-sa-masterom

  ОдговориИзбриши
 12. Odlicno ali to je samo nastavak price na medicinskom fakultetu gde su se skolovali ti isti SSS2 smerovi koji su 7.1 stepen strucnosti. Kao sto smo i do sada pricali sa nasim SSS2 koje su 7.1 stepen strucnosti i kojih nema u Katalogu tako nece ni ovih MSS biti. Na fakultetu ce ti prof. dr reci kolega/ice a kada dodjes a kada mu dodjes na kliniku sa diplomom recici ce ti koji si si sad pa ti? Jer tako su prosli isto i SSS2 koji su se skolovali na tom istom fakultetu kod tih istih profesora!
  Treba da se izborimo da sve nas i za buduce kolge da MSS (koje slede posle nasih SSS) budu na budzetu kao i da ta deca (studenti) dobiju studentski dom, povlastice i ishranu u SC!
  I naravno nemamo nista protiv MSS ali to nije nasa prica jer mi sa SSS2 imamo vec 7.1 stepen strucnosti i ne treba nam jos jeda 7.1 stepen strucnosti sa MSS!
  PoZz

  ОдговориИзбриши
 13. https://www.danas.rs/drustvo/prepoznaju-estradne-imitatore-ne-i-oralne-higijenicare/

  http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:773063-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90-%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90-%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%8A%D0%90-%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0

  ОдговориИзбриши
 14. Анониман08. март 2019. 11:15

  Посебно свим колегиницама СС2 желим срећан 8. март!

  ОдговориИзбриши
 15. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 16. Evo komentara,greškom izbrisah,i vidite gde smo to mi ko se pridržava Noks-a i zakona i čuda,samo pogledajte oglas za pokao u Železnicama:
  http://infrazs.rs/wordpress_3/wp-content/uploads/2019/03/3/TEXT%20OGLASA%20INZENJERI.pdf

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. uz prijavu odštampaš im Zakon o NOKS-u gde su (стечено високообразовање на мастер академским студијама 300 ЕСПБ) i specijalističke strukovne studije isti 7.1 nivo, a možeš im poslati i upit da ti objasne u skladu sa kojim zakonom im je traženi nivo obrazovanja.

   Избриши