субота, 18. јун 2016.

Реакција Удружења струковних специјалиста Србије на објављени предлог НОКС-аПоштовани,


Обраћамо се представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Националном савету за високо образовање, Комисији/телу за израду НОКС-а, Конференцији академија струковних студија Србије и свим акредитованим високим школама струковних студија у Републици Србији.

Овом приликом, као Удружење струковних специјалиста Србије, чији су представници раније присуствовали састанцима са представницима Министарства просвете и других тела, улажемо протест на предлог/нацрт Националног оквира квалификација Србије (у даљем тексту НОКС), како би заштитили интересе и стечена права струковних специјалиста, као и закона ове земље.

Удружење струковних специјалиста Србије, до сада је учествовало у многим  јавним расправама  из којих су и путем званичних састанака, произашли нови предлози неколико аката који су тек након реакција, усаглашени са многим законима Републике Србије (Закон о високом образовању, Закон о полицији, Закон о планирању и изградњи, Каталози занимања, Систематизација ЕПС-а, итд.).

У предлогу НОКС-а који је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, пре неколико дана и то док су Влада и само министарство у техничком мандату, приметили смо   нелогичности које не прате постојећа законска решења у Републици Србији, као и формиране Каталоге занимања.

Превасходно нас је непријатно изненадила употреба/поновно враћање старог степеновања по коме су поједини послодавци до сада крајње неуспешно уподовљавали нове студијске програме, што је резултирало општем хаосу на тржишту рада, бројним нелогичностима у многим систематизацијама. Творци НОКС-а, уместо да објављеним предлогом испуне ту потребу уређивања стања на тржишту рада и степеновању диплома, допринели су отварању нових проблема. Анализирајући објављени предлог НОКС-а у домену степеновања високог образовања, приметили смо да је главни норматив за сврставање диплома у поједине степене, пре свега био број ЕСП бодова стечених током студија. Сматрамо да су бодови погрешно мерило при будућем степеновању, из разлога што су бодови уведени и постоје само због потребе наставка студија у земљи и иностранству од увођења Болоњског система 2005. године. Као држава, дошли смо до апсурдне ситуације, да скоро десет година од почетка реформе високог школства и увођења Болоњског система, још увек нисмо на адекватан начин решили степеновање студија и сврставање диплома. На шеми испод се може јасније видети, на који начин је степеновање предложено у нацрту.


НОКС НИВО                                    РАЗВРСТАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА
                              АКТУЕЛНИХ                                               

       6.1  -Основне струковне студије (ОСС 180 ЕСПБ)            
               -Основне академске студије (ОАС 180 ЕСПБ)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                     
6.                                                                                                         


      6.2  -Основне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)           
             -Специјалистичке струковне студије (ССС,           
             180+60 ЕСПБ)                                                                         7.1  -Интегрисане мастер академске студије (ИМАС    
               , макс. 360 ЕСПБ)                                                          
7.          -Мастер академске студије (МАС, 180+120 или       
              240+60 ЕСПБ)
              -Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ)


     7.2    -Специјалистичке академске студије (САС, 60
                 ЕСПБ)На приказаном се може видети да су у подстепену 6.2 заједно сврстане основне академске и струковне специјалистичке студије, а у подстепену 7.1 остале студије другог степена високог образовања (према Закону о високом образовању, члан 25.). Овде је начињена грешка, јер према Закону о високом образовању и у пракси, струковне специјалистичке студије нису основне студије, већ су постдипломске, односно, уписују се након завршетка основних студија. Према томе, закон овде није испоштован. То се боље може видети испод.

ЗАКОН
О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014)

III  СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Врсте и нивои студија
Члан 25.

Студије првог степена су:

1) основне академске студије;
2) основне струковне студије.
  

Студије другог степена су:

1) мастер академске студије;
2) мастер струковне студије;
3) специјалистичке академске студије;
4) специјалистичке струковне студије.

Студије трећег степена су докторске академске студије


            Према члану овог закона, специјалистичке струковне студије никако не могу бити степеноване ниже од осталих студија другог степена високог образовања, јер су вредноване исто.
Оно што се може приметити у члану 25. јесте другачије степеновање високог образовања у Р. Србији. Према овом степеновању, штампане су и издаване дипломе након 2005. године, па се намеће питање, како ће неко моћи да разврста све дипломе другог степена у нове степене према нацрту НОКС-а? У пракси ће сигурно бити тешкоћа због ове неусаглашености, јер су нас досадашњи бројни примери уверили у то. Потребно је избећи проблеме, а не стварати погодно тло за појавњивање нових и продубљивање постојећих.

С обзиром да се већ неко време из Министарства просвете најављује промена Закона о високом образовању, претпостављамо да ће доћи можда до промена тог актуелног степеновања високог образовања. Уколико до тога дође, то неће решити проблеме, јер студенти који су већ стекли дипломе специјалисте струковних студија и на чијим дипломама пише да су завршили студије другог степена, задржавају право рангирања и вредновање дипломе по прописима који су важили у тренутку стицања исте. Према томе, већ свршени струковни специјалисти поседују други степен студија високог образовања, као што су то и студенти мастер академских студија. Овде ће доћи до проблема, уколико се усвоји објављен предлог НОКС-а. Као решење за студенте струковних специјалистичких студија, министарство нуди мастер струковне студије, а истовремено спречава и опструише објављивање усвојених норматива за акредитацију тог нивоа студија, који су усвојени на седници Националног савета за високо образовање јуна прошле године.

Струковни специјалисти се од стицања дипломе суочавају са проблемом слободног тумачења степена стручне спреме од појединих послодаваца и правних служби. Од оснивања Удружења струковних специјалиста Србије, ти проблеми су почели да се решавају, а предложени НОКС само ствара нове. Многи закони и каталози заимања су протеклих година усаглашени са чланом 25. Закона о високом образовању, те су специјалисти уврштени на свим местима, на којима су и мастер академске студије, односно где је потребан некадашњи 7. степен.

Уколико институције и тела која су задужена за формирање Националнг оквира квалификација Србије наставе да игноришу постојећа законска и подзаконска акта, Удружење ће бити приморано да затражи заштиту права и поштовање закона ове земље на суду. Подсећамо да Удружење представља и штити права 7000 свршених студената струковних специјалистичких студија.


С, поштовањем.
                                                       Председник Удружења струковних специјалиста Србије
                                                                                             
                 

                                                                                                               

119 коментара:

 1. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 2. Ово је радна верзија. Погледајте, мислим да нисмо ниста пропустили. Молим колеге које се нису учланиле, да то учине у наредном периоду како би нас било што више и како би били репрезентативнији. Можете се учланити путем меила udruzenjesss@gmail.com

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман18. јун 2016. 23:09

   Da li se plaća članarina?

   Избриши
  2. Анониман19. јун 2016. 15:05

   Мито твоја реакција и твог удружења је добра и благовремена међутим има један велики НЕДОСТАТАК!!!
   Ти кажеш у допису: ''Према томе, већ свршени струковни специјалисти поседују други степен студија високог образовања, као што су то и студенти мастер академских студија. Овде ће доћи до проблема, уколико се усвоји објављен предлог НОКС-а. Као решење за студенте струковних специјалистичких студија, министарство нуди мастер струковне студије, а истовремено спречава и опструише објављивање усвојених норматива за акредитацију тог нивоа студија, који су усвојени на седници Националног савета за високо образовање јуна прошле године.''. Ти нас упоређујеш са студентима мастер струковних студија а у Србији не постоји ни један, надаље, причаш о мастер струковним студијама као предлог Министарства за решавање статуса специјалистричких струковних студија???? Мито молим те ако хоћеш да имаш кредибилитет код свих колега ССС молимте ЗАОБИЂИ сваку причу о МСС!!!! То нас не интересује и то не постоји!!!! Ми смо ССС завршили одавно, ја и стотине колега још давне 2009 године и знамо шта смо уписали 2008 и шта смо завршили. Пре годину дана смислили су некакав накарадан МСС који нас ССС не интересује у таквом формату! Ми смо специјалисти и не треба нам поново опште образовање на МСС . Ти си специјалиста васпитач музичког и сада би да имаш МСС опште форме??? Па то је накарадно јер после ОСС смо завшили опште ствари а после специјализирали. Следећих 60 бодова могу да пожелим да стекнем на некој ''субспецијализацији'' а не да опет учим уопштени мастер због форме да бих купио још 60 бодова. И шта ће се десити ако такав монструм МСС заживи? Шта ћеш радити ти у вртићу са таквим МСС? Са специјализацијом музичког ти си завршио један циклус високог образовања и квалификовао се као стручњак из те области са таквим МСС који је на папиру у закону (сва срећа нема га у стварности) ти се опет враћаш на почетак! Мора да високо образовање има следећи правац: ОСС(ОАС) - МАС(МСС) - САС(ССС) и на крају ДАС(ДМС)! То је једино нормало све остало води на странпутицу и слепу улицу! Мито у разуми се и немој више да браниш позиције и заступаш МСС, него се окрени нам ССС и вода наша посла а не неких фантомских МСС којих нема!

   Избриши
  3. Namerno smo pomenuli mas struk sud, jer su ovi iz min prosvete navodili njegovo uvodjenje kao razlog spustamja spec na nizi nivo i kao da nam daju neku priliku da imamo 7 stepen. Ovde smo hteli da im damo do znanja da nas to ne interesuje i da na tom primeru apostrofiramo nepostovanje i los tretman prema struk studentima. To je poenta a i mas je pomenut kao primer u jednoj recenici.

   Избриши
  4. Sreca pa je to samo predlog noksa, koji do usvajanja moze pretrpeti izmene. Pozvacemo kasss i skole da zajednicki reagujemo

   Избриши
 3. Анониман18. јун 2016. 23:12

  Šta sad ovo ispade, iznenadni problema, vraćanje na staro, opet sve ispočetka? Auuu... Gde smo?

  ОдговориИзбриши
 4. to je to.
  Odlučujuća bitka !
  dža ili bu

  Mislim da se treba držati argumentacije da smo mi završili studije drugog stepena i da smo ako ostane ovako dovedeni u zabludu i prevareni/nasamareni od strane države koja je izašla u susret starim 7.1 (pre 2005), ali po istom principu nas uskraćuju sada kada su krenule sistematizacije koje uvažavaju Specijalističke strukovne studije.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман19. јун 2016. 14:43

   Наравно завршили смо студије 2. степена према закону из 2005 године и не могу се 11 година касније да нас сврставју као да смо студије 1. степена или шта било? Ако покушају време је да сносе последице даквог деловања односно не деловања у складу са законом.
   ПС
   Међутим лукави су они и покушавају да то прође као ЗАКОН О НОКСУ тако да они неће имати кривицу него Скупштина Србије и Влада. Зато треба под хитно по формирању Владе отићи до Министра као и до Председника Скупштине Србије и предочити им какву превару министарство и НОК покушава да изведе.

   Избриши
 5. Po mene udruženje treba sudskim putem da dođe do pravde za Spec. struk . stud.. Zakon je Viši pravni akt od nekog pravilnika NOK-sa.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман19. јун 2016. 14:45

   Јоп мало Галеее јер преварнти су то велики! У припреми је Закон о НОК-у који нам забада нож у срце и готови смо!

   Избриши
  2. Ali stečeno pravo nije moguće oduzeti po ustavau. A mi smo završili spec.struk. kada su one drugi stepen Zakoni nemogu važiti retroaktivno. Potrebni je se izboriti bar za to. Ako ne drugačije oda b+na sudu.

   Избриши
 6. Ja podrzavam udruzenje da se bori za nasa prava ,ovako vise zaista nemoze .Sramotno je sta rade ,a posebno mistarstvo zdravlja koje potpuno ignorisu nase obrazovanje,hoce da nas potpuno izbrisu kao da ne postojimo.Ponasaju se kao neka kriminalna organizacija ,a ne kao sto dolikuje jednom ministarstvu koje se brine za zdravlje ljudi u drzavi.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман19. јун 2016. 14:38

   А како не избришу њихове професорске титуле на медицинским факултетитима где предају (и специјалилстичке струковне студије и студије здравствене неге)? Нису нормални! Па предају Вам на медицинским факултетима (у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу) као и на високим Школама у Београду и Ћуприји)? Како тамо ''проповедају'' ваша занимања и звања а када дођете код њих на Клинику, Здравствени цњнтар, ДЗ, Одељење,...) онда се чуде како да Вам систематизују радна маста и буду вам главне сестре са средњом медицинском школом? Како се нису преварили па да њима буду шефови одељења и начелиници лекари опште праксе а не специјалисти? Како међу њима бирају најшколованији кадар а како међу Вама најнешколованији кадар за руководећи? Да ли сте Ви луди? Шта каже Крими Комора и Крими Синдикат? Јел то ОК?

   Избриши
  2. Profesori koji su nam predavali i koji rade sa nama uvek slegnu ramenima kada se pomene obrazovanje sestara .Komora koja nas zastupa se kao bori za priznavanje obrazovanja ali upucuje na ministarstvo zdravlja ,a sindikat je potpuno ne informisan o nasem obrazovanju i radi neke druge stvari.Sve u svemu prepusteni smo sami sebi da se borimo jer ni jedna glavna sestra ukljucujuci i glavnu bolnice nece stati iza nas jer joj ode fotelja.Oko 40% glavih i nadzornih sestara ima srednju strucnu spremu,ostalih 50% ima visu strucnu spremu, 10% ima visoku strukovnu skolu,a samo 0,1% ima specijalisticke studije i o cemu mi pricamo .Kome da se obratimo kad je takva komandujuca elita na vlasti ,ministarstvo nema nikakav argument da nas ignorise i da stalno to gura pod tepih.Zdravstvene institucije stalno potenciraju na tome da samo oni koji su na funkciji mogu dobiti priznavanje i to VISE skole ,sto je sramotno.Niko nece da kaze da obrazovani kadar se namerno prikriva i da se guraju ljudi koji njima odgovaraju a nemaju obrazovanje.Ovo je kriminal koji se vec godinama radi od strane ministarstva ,jer dozvoljava da se svi mi gazimo i da zdravstvene ustanove rade sta hoce .Nemamo kome da se obratimo ,ovo je dno dna.

   Избриши
  3. Анониман20. јун 2016. 17:32

   Замисли како се Крими Комора тек бори за друге здравствене профиле тзв. здравствене техничаре (физиотерапеуте, радне терепеуте, санитарно-еколошке инжењере и специјалисте, медицинске радиологе, нутриционисте-дијететичаре, медицинско-лабораторијски технилог, козметичар-естетичар). Када не брину о медицинским сестрама у Крими Комори, јадни су други профили, када је вама маћеха онда шта да очекују други профили како ће њих заступати? Али одговор знамо: НИКАКО!

   Избриши
  4. Dragi moji,u pravu ste za vise stvari:
   1.
   Komora se bavi samo trosenjem para od clanarina i licnom koristi pojedinaca
   2.
   Komoru ne vode medicinske sestre vec tehnicari raznih profila,cak ne vode racuna ni o svom esnafu vec samo o svom novcaniku,
   3.
   Nemojmo generalizovati ,nisu sve glavne sestre foteljasice,pa prva sam se ja kao gl.sestra borila ,ali pravna sluzba prepravi sistematizaciju,bez dopisa,bez konsultacije ,obrisa prazna radna mesta,ne daje zamene za vise sestre,i svasta jos.Sta vredi sto sam davala slobodne dane*to je jedino sto sam mogla* za zavrsavanja specijalizacija *imam ih 7*,visih skola*imam ih 31* kad te iste moje koleginice ne mogu ostvariti svoja prava
   4.
   Sta mi radimo,cutimo,pisemo po forumima umesto da se skupimo i dignemo svoj glas!! Poceli smo sa Udruzenjem,koliko nas ima,jako malo.Ajmo uclanite se nista ne boli,ni kosta,a moze mnogo da nam donese!!!

   Избриши
  5. "Draga koleginice" vas ne poznajem i ne bih vas mogla da komentarisem ali 99% glavnih sestara je doslo na funkciju preko nacelnika ,direktora ili nekok drugog uticajnog doktora .Sto se tice pozrtvovanja glavnih sestara je svedeno na dve grupe zaposlenih : oni koji se gaze i koji rade i oni koji su zasticeni od glavne sestre ili od nekog uticajnog u zdravstvenoj ustanovi.Nisam videla ,a ni cula da je ni jedna jedina glavna sestra dala dobrovoljno ostavku na to mesto nego je silom smenjana i na to mesto postavljena druga isto preko veze ,a imam 20 godina staza.Da mi ne bi smo dalje polemisali o "pozrtvovanja" glavnih sestara jer je to obicna izmisljotina ,sve do jedne cuvaju svoju fotelju jer da nije to istina odavno bi se izborile za obrazovanje sestara.To njima ne ide u prilog jer ga vecina tih istih koje su na funkcijama nemaju.

   Избриши
  6. ``Draga koleginice``ne poznajete sve glavne sestre i nemojte o njima suditi na osnovu primera iz Vaseg okruzenja,jer bi se isto moglo generalizovano upotrebiti i protiv Vas:(
   Ovaj blog nije da bi resavali nase probleme,za njih sluzi Sestrinski sindikat(koji je ucestvovao u izradi kataloga radnih mesta,u kojima nema obrazovanih sestara),Udruzenja( o kojima ne bi polemisala) i KOmora( o kojoj se ovde vec pisalo).Ajmo zajedno na crtu drzavi,nisu krive kolege za nase lose izbore predstavnika!!!

   Избриши
  7. "draga koleginice" ali VI STE PREDSTAVNIK odredjenog broja sestara gde ste postavljeni na mestu glavne sestre ,vama ne treba udruzenje ,VI vec predstavljate instituciju funkciom koju obavljate .To je tragedija naseg zdravstva jer ljudi koji su na funkcijama su tu dovedeni preko veze i nemaju informacija sta treba da rade i sta predstavljaju.Sramota za predstavnike .

   Избриши
 7. Ako se nakacite na sajt Min. prosvete i tamo pogledate nivoe obrazovanja, videcete da se ne pominju master struk. studije. Cak ako pogledate i zakon o visokom obrazovanju (jedini koji je tamo nakacen), videcete da se ni tu ne pominju MSS, iako je to izmenama pomenutog zakona jos 2014. god. uvedeno kao novi nivo obrazovanja. Sta dakle ocekivati od bilo koje druge institucije kada pomenuto ministarstvo ne zna ili sto je jos gore ne zeli da zna koji mu je zakon aktuelan. O ovome sam pisao i ranije kao katastrofalnoj situaciji, ali je to ostalo na zalost neopazeno. I vise je nego ocigledna namera ministarstva i jos sigurno velikog broja nekih visoko skolskih ustanova da diskredituju strukovne studije. I ne smeta mi toliko to njihovo delovanje koliko mi smeta NEDELOVANJE svih aktera strukovnog obrazovanja, a to su najpre KASSS, zatim menadzment svih visokih skola i na kraju nezainteresovano ponasanje studenata. Prosto je neshvatljivo prihvatanje vazalnog statusa pomenutih cinilaca prema Ministarstvu i univerzitetima. I o ovome sam ranije pisao. Postavlja se pitanje dakle, gde je resenje? Po mom misljenju, u ovom trenutku jedino je Udruzenje u prilici da nesto promeni, ali da bi imalo legitimitet potrebno je da ima sto veci broj clanova. Udruzenje moze kao legitimni predstavnik struk. specijalista da na razne adrese salje razne dopise, mozda krivicne prijave itd.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман19. јун 2016. 19:16

   ZAR NE VIDITE DA ZIVIMO U JUZNOM SUDANU! SAJTOVI SU IM NEAZRIRANI I NE TRUDE SE JER NEMAJU NIKAVU ODGOVORNOST. KAKVO RESENJE, NEMA RESENJA. SVIM AKTERIMA U DRUSTVU SAM PISAO O PROBLEMATICI I VI I UDRUZENJE. PISAO SAM OMBUDSMANU, VLADI, MISNISTRU, POMOCNICIMA, PREDSEDNIKU SRBIJE, SKUPSTINI SRBIJE, SVIMA, NEMA ADRESE GDE 6 GODINA UNAZAD NISAM UPUTIO DOPIS. PISAO SAM IM O USKLADJIVANJU ZAKONA (DEO JE ODRADJEN: ZAKON O DRZAVNIM SLUZBENICIMA , O ZAPOSLENIM U APV I LOKALNOJ SAMOUPRAVI, ZAKON O JAVNIM PREDUZCIMA) MEDJUTIM FINASIRANJE IZ BUDZETA, STIPEDIJE I STUDENSKI KREDITI, STUDENSKI DOM I ISHRANA O STUDENSKIM MENZAMA SA STUDENTE SU MISAONA IMENICA. TU SMO DISKIRIMINISANI I TO NIKOGA NE INTERESUJE, NI MINISTARSTVO NI VLADU NI PREDSEDNIKA. ZATO UDRUZENJE MORA DA SUMIRA SVE TO I DA REAGUJE.

   Избриши
  2. Анониман19. јун 2016. 19:25

   МИНИСТАРСТВО СЕ НЕ МЕША МНОГО У СВОЈ ПОСАО! БИТНО ИМ ЈЕ ДА ДОБИЈУ ПЛАТИЦЕ, ДА СУ ПО КОМИСЈИЦАМА, ДА ОДРЖЕ КОЈУ ТЕЗГИЦУ, ДА ОДРЖЕ АКРЕДИТОВАНЕ СЕМИНАРЕ И МАЛО ЗАРЕДЕ, ДА ПРОДАЈУ КОЈУ СКРИПТИЦУ И ЊИМА ВИШЕ НЕ ТРЕБА. ОНИ СУ СКРОМНИ ЉУДИ.
   ПА ЗАМИСЛИТЕ СЕСТРУ СПЕЦИЈАЛИСТУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЈА ЈЕ ЗАВРШИЛА ССС НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ (ГДЕ ЈЕ ТАЈ ИСТИ РЕКТОР И БИВШИ ДЕКАН ДР СЦИ. МЕД. БУМБАШИЕРВИЋ ИЛИ ДР СЦИ. МЕД. ТРБОЈЕВИЋ) НЕЋЕ ДА СЕ ИЗБОРЕ ДА СЕ ИЗБОРЕ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА.

   Избриши
 8. Ako se nakacite na sajt Min. prosvete i tamo pogledate nivoe obrazovanja, videcete da se ne pominju master struk. studije. Cak ako pogledate i zakon o visokom obrazovanju (jedini koji je tamo nakacen), videcete da se ni tu ne pominju MSS, iako je to izmenama pomenutog zakona jos 2014. god. uvedeno kao novi nivo obrazovanja. Sta dakle ocekivati od bilo koje druge institucije kada pomenuto ministarstvo ne zna ili sto je jos gore ne zeli da zna koji mu je zakon aktuelan. O ovome sam pisao i ranije kao katastrofalnoj situaciji, ali je to ostalo na zalost neopazeno. I vise je nego ocigledna namera ministarstva i jos sigurno velikog broja nekih visoko skolskih ustanova da diskredituju strukovne studije. I ne smeta mi toliko to njihovo delovanje koliko mi smeta NEDELOVANJE svih aktera strukovnog obrazovanja, a to su najpre KASSS, zatim menadzment svih visokih skola i na kraju nezainteresovano ponasanje studenata. Prosto je neshvatljivo prihvatanje vazalnog statusa pomenutih cinilaca prema Ministarstvu i univerzitetima. I o ovome sam ranije pisao. Postavlja se pitanje dakle, gde je resenje? Po mom misljenju, u ovom trenutku jedino je Udruzenje u prilici da nesto promeni, ali da bi imalo legitimitet potrebno je da ima sto veci broj clanova. Udruzenje moze kao legitimni predstavnik struk. specijalista da na razne adrese salje razne dopise, mozda krivicne prijave itd.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман19. јун 2016. 19:06

   ONI SU GOMILA KRETENA. ZATO I MORAMO BITI OPREZNI. NEDELOVANJE JE ISTO OPASNO I MORAJU DA SNOSE ODGOVORNOST ZA NERAD I JAVASLUK KOJI SU IZAZVALI. ONI SU TU DA CINE A NE CINJENJE ISTO OPASNO JER PRAVE OPSTRUKCIJU. I ZATO MORAJU DA IDGOVARAJU. ZBOG NE CINJENJA SNOSICE ODGOVORNOST I TO CEMO IM PREDOCITI. MINISTRI ODLAZE I DOLAZE A PODGUZNE MUVE U MINISTARSTVU OSTAJU, KRMELJE I NE RADE NISTE.

   Избриши
  2. Анониман19. јун 2016. 22:51

   Opasni su jer ne rade bas nista, a sada im isticu svi rokovi, i tu su krajnje opasni jer usvojice bilo kakav predlog, bez obzira na realnost.
   Mi im trebamo najaviti borbu za svoja prava i to sto nam pise u diplomi, pa ako treba i do strazbura

   Избриши
  3. Анониман20. јун 2016. 13:24

   Проблем ће бити све до оног момента када из удобних државних јасли, ти чувени дипломци по законима из 70 и 80 и неке, не оду у пензију. Јер они своје дипломе лепо уподбише, па а ко треба направиће и 7/9 степен. Ова мајмунска држава то само аминује, преко Мега, сега и осталих факултета. Упорно се годинама износи проблем, доносе се закони у складу са болоњом, а они опет уводе степеновање. То нам свима нешто говори. Уплашили су се Мега тренд факултета, који су почели да завршавају као дописни курс, и фабрикују дипломе, па су се сетили да поново степенују дипломе. Протест треба да поведемо, али знајући апартчике који су увалили г.... у фотеље мало тога може да се промени

   Избриши
  4. Анониман20. јун 2016. 13:31

   Хајде да сви преко удружења ССС-и ми који то јесмо и сви остали струковни специјалисти, Министарству просвете пошаљемо на e-mail "обавештење о намерама", да ћемо покренути поступак против сопствене државе која својим академским грађанима ускраћује основна права, односно ускраћује им оно што им је законом прописала и грантовала.

   Избриши
  5. Анониман24. јун 2016. 15:17

   Slazem se sa vama, treba poslati ministarstvu prosvete i ministarstvu zdravlja obavestenje o namerama pokretanja postupka protiv sopstvene drzave, ovo je prevazislo sve granice bezobrazluka...Onda neka se zatvore drzavni fakulteti, a nek se i dalje kupuju diplome na legalan nacin na Mega univerzitetu i svim ostalim privatnim fakultetima, sve akademske licnosti za kratak vremenski period, dopisni kurs on line...Horor!!!

   Избриши
 9. Анониман19. јун 2016. 22:48

  A mogu li master strukovne da se nastave u inostranstvu posle završenih strukovnih specijalističkih?
  Da se više ne vratim u ovu smrdljivu zemlju? (Mislim divna je zemlja, ali su smrdljivi političari!!)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман20. јун 2016. 08:37

   Idi u inostranstvo pa pitaj!
   Glupo ti je pitanje!
   Niti znamo koji strani jezik poznajes, niti sta si zavrsio, niti u koju zemlju hoces da ides, ...
   Mislim da ili lupetas ili nam odvlacis paznju problema.

   Избриши
 10. Анониман26. јун 2016. 23:32

  Nije samo obrazovanje problem!!!
  Problem je cela država!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман27. јун 2016. 20:26

   ТАКО ЈЕ А НАС ПРОБЛЕМ ЈЕ САМО КАП У ОКЕАНУ ПРОБЛЕМА ЗВАНИ СРБИЈА.

   Избриши
 11. Mi jesmo kap u okeanu ali nezadovoljstvo je na nivou cele drzave i ovakav nastavak ignorisanja problema moze samo da uzrokuje vrlo losu situacija.Neshvatam razmishljanje glavno komandujucih struktura ovo nemoze vecno da traje.Jednom ce ovo sve da pukne jer nemozemo svi otici iz drzave i mi koji ostajemo necemo imati drugu opciji.Ministarstvo zdravlja koliko god da nas pritiska,ignorise i omalovazava sa kriminalnim naredbama morace da se suoci na tezi nacin sa nama ,jer mi smo dosli do kraja vise nemaju NIKAKVO opravdanje ,ovo je horor koji se desava i svima je dosta ovoga.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман28. јун 2016. 17:47

   Колегинице, не верујем да и један министар здравља може да наброји све здравствене профиле који се школују на високошколским установама (високим школама - Београд, Земун, Ћуприја; медицински факултетима - Београд и Ниш; и факултетима здравствених наука Крагујевац и Нови Сад;)
   Једна колегиница ми је испричала траги-комичну ситуацију кад их је тадашњи Министар др Стаанковић примио (све здравствене раднике без без посла) и представила се и рекла да је санитарно-еколошки инжењер - специјалиста и када мисле да их уврсте у систематизације радних места у здравственим установама. На то јој је др Станковић одговорио да он не зна за тај профил и да мора да провери у код секретара да ли санитарно-еколошки инжењери припадају здравственим кадровима или министарству екологије. Наравно нико није реаговао. Прошли су и др Славица Дејановић и др Златибор Лончар и сада ће нови али статус кво је. ЈОШ ЈОЈ НИСУ ЈАВИЛИ! А КМСЗТ ћути и чувају фотељице да се не измакну испод гузе!

   Избриши
  2. Анониман28. јун 2016. 18:18

   ОВО СУ СВИ ОСТАЛИ ПРОФИЛИ ОСИМ СТРУК. СЕСТАРА: -Струковна медицинска сестра - бабица
   -Струковни санитарно-еколошки инжењер
   -Струковни медицински радиолог
   -Струковни физиотерапеут
   -Струковни радни терапеут
   -Струковни медицинско-лабораторијски технолог
   -Струковни нутрициониста - дијететичар
   -Струковни козметичар естетичар
   -Струковна медицинска сестра - васпитач
   И НАРАВНО СПЕЦИЈАЛИСТИ ТИХ ПРОФИЛА
   -Дипломирана медицинска сестар и
   -Мастер медицинска сестра.
   Замисли када се КМСЗТ није изборила за струковне сестре - специјалисте и то да их министарство препозна и уврсти у систематизације раних места, каква је тек ситуација са напред наведеним профилима? Каква? НИКАКВА!

   Избриши
 12. Komora nama svi uzima pare svakog meseca ,sami se snalazimo kako da prikupimo bodove za licencu i to na nacin da opet placamo predavanja ili testove koje resavamo.Prete nam ako nemamo skolu da ce mi biti bolnicari i da ce nam smanjti plate ,mi koji imamo sholu i koji smo bez ikakve veze i zaledjine tretiraju kao drzavnog neprijatelja.Kada se suprotstavimo suludim naredbama budemo kaznjeni.Nasi pacijenti neznaju da sve to moze biti bolje organizovano i kvalitetnije ali niko od glavnih to nedozvoljava.Pa mi radimo sa ljudima a ne sa stvarima .Pacijenti umesto da odu u ministarstvo,komore,udruzenja gde je glavni problem ,misle da mi gresimo.Svima nama je dobro poznato da ako nesto ne funkcionise kako treba ,onda je problem u vrhu ,a ne na kraju tog lanca.Ministarstvo je glavni problem ovog haosa i horora koji se desava u zdravstvu.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман28. јун 2016. 22:37

   U ovoj državi su samo pare bitne!!!!!!!!!!!!
   Pare i pare i sve može!!!!!!!!
   Jebeš kvalitet daj pare i samo pare!!!!
   Sve se svodi na pare u celom društvu!!!

   Избриши
 13. Анониман02. јул 2016. 23:12

  Ima li bilo kakvog odgovora iz Ministarstva prosvete ?
  Ako nema ili su po odmorima ili nas ignorišu. Čudan je i termin objavljivanja narcta, pred odmore, kraj nastavne godine... izabran termin da ne može biti bolje.
  Mislim da mormo svi krenuti u bombardovanje pismima, pozivima, emailovima nadležne institucije, misnistarstvo, vladu, poslanike jer ako ovo usvoje nahebali smo, a oni su izorili svoje vraćanje na 6.2 uz nepostojeći strukovni master(+2000e).
  Stvar je vrlo prosta ako su strukovni specijalisti 6.2 onda su to i stari diplomirani (po Zaknu o vosokom obrayovanju iz 2005).
  Zar ćemo mirno gledati kako nam uzimaju naše parče hleba ili naše radno mesto.
  Miliste o tome jer su upravo perom retroaktivno pogazili sve zakone ove države.

  ОдговориИзбриши
 14. Dopisi su poslati postom, preporuceno i licno su uruceni jer kao dokaz imamo potpisane povratnice. Zvanicne reakcije jos uvek nema, verovatno jer je sezona odmora ili sto nemaju sta pametno da nam odgovore jer smo dopisima pogodili srz problema. Jedan od glavnih gresaka, jeste samo ignorisanje Zakona o visokom obrazovanju, pa je samim tim i nacrt NOK-a suprotan istom, odnosno nistavan. Danas se desio jedan sastanak sa predstavnicima Min. prosvete, Nac. sluzbe za zaposljavanje, Nac. saveta za visoko obrazovanje, KASSS-a i predstavnika Udruzenja strukovnih specijalista Srbije, koji je inicirala SKASSS (Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije). Predstavnici SKASSS-a i KASSS-a su pozvali predstavnike Udruzenja smatrajuci nas relevantnim ciniocem i validnim predstavnikom svrsenih strukovnih specijalista. U narednim danima ce te biti obavesteni kako je protekao sastanak.
  Jos jednom apelujem na sve strukovne specijaliste da se uclane u Udruzenje!

  ОдговориИзбриши
 15. Ovo je prvi sastanak u nizu, sledi jos nekoliko radi usaglasavanja nacrta NOK-a sa realnoscu i ostalim aktima.

  ОдговориИзбриши
 16. Mito izgleda da si ostavljen sam na vetrometini uz verovatno jos par ljudi da se boris u ime ostalih. Ali tako je to u Srbiji. Ja ti se zahvaljujem u svoje ime ako ti to nesto znaci.

  ОдговориИзбриши
 17. Mito izgleda da si ostavljen sam na vetrometini uz verovatno jos par ljudi da se boris u ime ostalih. Ali tako je to u Srbiji. Ja ti se zahvaljujem u svoje ime ako ti to nesto znaci.

  ОдговориИзбриши
 18. Анониман08. јул 2016. 11:12

  Kolege ovo je veoma opasan i nizak udarac. Molim Vas da shvatite ozbiljnost situacije i da svim snagama reagujemo !

  ОдговориИзбриши
 19. Анониман08. јул 2016. 11:18

  Koliko vidim KASSS nas je pustio niz vodu.
  http://www.kasss.rs/?p=1829

  http://www.kasss.rs/wp-content/uploads/2016/07/%C4%90L-BR-NOKS-ZA-KASS-5.7..pdf

  ОдговориИзбриши
 20. Анониман08. јул 2016. 11:24

  http://www.kasss.rs/wp-content/uploads/2016/07/MSS-Radionica.ppt

  http://www.kasss.rs/wp-content/uploads/2016/07/RadionicaIshodiUcenjaKASS.pptx

  ОдговориИзбриши
 21. Анониман08. јул 2016. 12:51

  Kako su nas namagarčili i prevarili...prvo 3 godine osnovnih studija, pa jedna godina diferencijalnih studija (naplatili svaki ispit razlike) da usklade diplome po bolonji pa jedna godina specijalističkih (naplatilli kao da studiramo u zapadnoj evropi) i sa položenih 35 ispita i dva završna rada dobijemo bananu u vidu izjednačavanja sa nekadašnjom višom školom u trajanju od 5 semestara (sa tzv specijalizacijom), odnosno položenih 15-ak ispita i bez završnih radova. Mislim, kada dođeš kod poslodavca da zasnuješ radni odnos (pogotovo privatni sektor),nemaš šanse u startu i boleće ga k. zato što on gleda NOK, zakon NE MORA!

  ОдговориИзбриши
 22. Анониман08. јул 2016. 13:14

  al nije im tu kraj, bo bolonji imaš 3 nivoa visokog obrazovanja pa će da izjednače:
  6 (6.1 i 6.2) sa 1. stepenom po bolonji
  7 (7.1 i 7.2) sa 2. stepenom po bolonji
  8 sa 3.stepenom po bolonji
  pa si spiskao i vreme (celu godinu) i pare na ništa !!!

  Na ovom dokumentu ne piše nacrt!

  ОдговориИзбриши
 23. Анониман08. јул 2016. 16:59

  Pa neće biti baš tako. Ne mogu da oduzmu stečena prava tj. zaposlen sa specijalističkim strukovnim studijama izjednačen je sa bišim VII stepenom tj. fakultetom!!! Pogledaj te samo oglase za državni posao: master akademske, spec. strukovne ili po starom četiri godine fakulteta.

  ОдговориИзбриши
 24. Анониман08. јул 2016. 17:05

  Promenice se i oglasi vrlo brzo...

  ОдговориИзбриши
 25. Анониман08. јул 2016. 17:16

  Iz mog iskustva, što se stepena tiče, kada sam se posle završetka specijalističkih strukovnih studija prijavio u Nacionalnu službu za zapošljavanje savetnik je pogledao i rekao da je to 7. stepen. Naravno pri zapošljavanju me plaćaju sa VIŠOM, ne čak ni visokom.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман12. јул 2016. 08:00

   Ako ovo prođe brzo će uskladiti stepenovanje u Nacionalnoj službi sa NOK-om. To će uraditi brzinom svetlosti

   Избриши
 26. Ovo je sramota sta rade,nama nece ni visoku da priznaju zato sto nismo na funkciji ,a za specijalisticke kazu citiram"pa stoji ti papir u dosijeu ,a kada ce priznati to se nezna".Pa jel ovo normalno ,treba sve smenuti koji ovo rade.SRAMOTA ,ministarstvo zdravlja je kriminalna organizacija .

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман08. јул 2016. 23:40

   Pa ovo je Srbija!!! Sve može i sve ne može!!!
   Izvinjavam se unpapred za ovo što ću napisati!!!
   70-80% stvari se završi preko kreveta (seks sa uticajnim doktorom, načelnikom, direktorom itd..), ostatak sa lovom ili nekom vezom. Nažalost rad, poštenje, dobrota se ne isplati u ovom sistemu. Sve je nakaradno!!! Sve nam je postalo farma itd. ZRELO JE ZA NEKI RAT DA SE MALO RASČISTI.

   Избриши
 27. Mislim da bi trebali polako da počnemo da se raspitujemo o mogućoj tužbi - (koga, kome, gde i kako)

  Takođe treba definisati i šta mi-strukovni specijalisti ustvari tražimo.
  Moje mišljenje je da su strukovne specijaliste morali da svrstaju u noks nivo 7, npr 7.1 , a ostale neka povuku u 7.2 i 7.3 -to su uradili sa magistarskim studijama, koje su iz 7.2 povukli u 8.1. (znači nije doktorat, nema broj godina studiranja,a nas su po istom osnovu ubacili stepen manje)

  Strukovni master je izvestan, barem na papiru, a mi trebamo definisati kakve će relacije imati sa specijalističkim strukovnim.

  ОдговориИзбриши
 28. Анониман13. јул 2016. 00:29

  Ovo udruzenje specijalista vodi neko ko je hteo na brzinu da ubaci specijaliste u stari sedmi stepen sto oni nikako nisu. Cak ni po zakonu o visokom obrazovanju na koje se to lice poziva.
  Kao prvo Bolonja je sistem studiranja a ne sistem vrednovanja znanja koje neko lice stekne nakon zavrsetka.
  Ako je neko trazio posao u Nemackoj, jasno vidi kako koju skolu Nemci vrednuju. Npr. drzavni fakulteti elektrotehnike su ocenjeni pozitivno dok svi ostali negativno, sto znaci da su nepozeljni u Nemackoj. Osnovne akademske studije OAS 240 je svrstano u isti rang kao studije od 5 godina do 2005.
  Visoke skole u Nemackoj ne ceni niko, samo fakultet. Govorim o tehnickim fakultetima.
  Evo link pa ko se snadje na nemackom neka proveri.
  U ovoj drzavi ce sve ici na dole dok se nedovoljno obrazovani bore za postovanje zakona koji dovoljno ne poznaju. Ceo ovaj forum lici na lov u magli... Neko je video priliku (a nije dovoljno poznavao ZOV) i zaleteo se. NOKS je potpuno realan i pokusava da ocuva bar malo kvaliteta u ovoj drzavi. Ipak i NOKS je nedovoljan jer ce svi i OAS 240 i SSS u svim sistematizacijama biti kao nekadasnji sedmi stepen i imace rukovodeca i direktorska mesta. A to znaci da ce sve vise neobrazovanih ljudi upravljati raznim sektorima u ovoj drzavi, ljudi koji su bez imalo muke pozavrsavali kojekakve visoke skole, ljudi koji ne umeju da cene i ne znaju sta je tezak rad i odricanje, sta je muka polaganja ispita iz knjige od 1500 strana bez ijednog kolokvijuma. To sto cete dobiti bolje pozicije na poslu samo je kratkotrajna dobit za vas, ali sta ce ostati vasoj deci to je glavno pitanje koje treba da se zapitate. 99% vas smatra da su u rangu sa starim sedmim stepenom ali pitajte vase roditelje koji su zavrsili fakultete sta je pravo ucenje i obrazovanje, pitajte ih sta misle, ne moram ja da vam kuckam ovde.
  I na kraju za Altair, sta spominjes sada sedmi stepen kada si se i sam bunio kada neko to spomene, odlucan si bio da se spominje prvi i drugi stepen visokog obrazovanja. Ti ni sam ne znas sta trazis. Pricao si da NOKS ne moze nista da je ZOV jedino sta trazis da se postuje. Pa Altair decace jedan mali, mislio si da sve znas i brisao postove koji nisu u skladu sa tvojim stavom, a sada vidim polako menjas stavove. Pa zar ti koji ne umes da razumes sta ti neko prica da budes na nekoj rukovodecoj poziciji. Pa treba ti sirina za tako nesto, sirina koja ocigledno nedostaje jer si specijalizovan za jednu jedinu stvar.
  Veliki pozdrav svima koji su razumeli sta sam hteo da kazem ovim postom,a za ostale je dobro sto su bar procitali ovo.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Prvo, ko ste Vi da iznosite i isticete to da Udruzenje vode ljudi koji nemaju pojma, odnosno nisu obavesteni?! Za Vasu informaciju, Udruzenje tj. Upravni odbor istog je veoma dobro obavesten i sastavljen je od nekoliko ljudi koji imaju iskustva u zastupanju, u medicini, obrazovanju, administraciji, tehnickom sektoru. A ono sto je najbitnije i sto samo pokazuje da je rec o istinskom zalaganju za bolje sutra svih strukovnih specijalista, jeste to da Udruzenje NEMA clanarinu i da clanovi Upravnog odbora moraju za svaki sastanak sa nadleznima, slanje dopisa i sl. da izdvajaju novac iz svog dzepa!
   Da rascistimo i razjasnimo! Ne zeli Udruzenje da da svrsta spec. u tamo neki 7.1. stepen! To su vec drzavni organi do sada radili jer su nas svrstavali u isti kos sa master akademskim studijama a te nove studije su upodobljavale nekadasnjem stepenovanju koje je prevazidjeno!
   Ono sto Udruzenje pokusava da izvuce, jeste nesto najbolje za specijaliste, a to je da nas svrstaju u isti stepen sa masterima u tom NACRTU NOKS-a koji je ponovo na velika vrata uveo staro stepenovanje! Prema tome, borimo se samo za jednak status specijalista po zakonu, kao i do sada!
   Ne pokusavajte da dezavuisete volonterski rad i trud specijalista koji su zbog muke morali da se okupe i da uzmu stvar u svoje ruke.
   Altair i dalje brisi neumesne komentare koji zele samo da ubace crv sumnje u ovu stvar oko koje smo se svi okupili, a to je zastita stecenih prava struk. specijalista i zastite zakonitosti ove zemlje.
   Uostalom, ako neko misli i zna bolje da obavlja ovaj posao, neka se javi, uclani i aktivno ucestvuje u radu Udruzenja bez ijednog dinara!

   Избриши
  2. Apsolutno me ne zanima strucnost i kompetentnost nekih tamo direktora i slicno! Ko ste Vi a i ko sam ja da neciju strucnost dovodim u pitanje?! O tome je trebalo i treba da brine Ministarstvo prosvete! Borimo se da rascivijamo ono sto mrse vec godinama, tesko ide ali su se neke stvari pomerile sa mrtve tacke.

   Избриши
  3. Анониман13. јул 2016. 12:13

   Treba uvesti plaćanje članarine što pre.

   Избриши
  4. Анониман13. јул 2016. 21:08

   Анониман13. јул 2016. 00.29 или ти болесни дјечаче, очигледно је да се спрема нагло захлађење јер се опет јављаш чим долази до метеоролошкихг колебања! Појачај терапију! Видиш да монструми као ти једва чакају своју шансу! Ми ти ту шансу нећемо дати! Нема разлога да птамо наше родитеље а ни ђедове шта мисле о ''Болоњи''. То је исто као када би ти питао Марка Краљевића шта ти мисли о телевозору у боји! Окани се ћорава посла! Специјалистичке струковне студије нису постојале до пре 10 година и то је сасвим нови вид високог образовања као што ће у блиској будућности бити и СТРУКОВНИ ДОКТОРАТ! Шта ће ко да мисли сутра о струковном докторату и да ли ће се то некоме свидети или не то је небитно! Можда ни је не ценим докторе са Мегатренда, Едукунса, Карића... али то је мој лични став али закон је рекао своје и ја ту не могу ништа осим да им ''пљунем под прозор'' као што можеш и ти нама!

   Избриши
 29. Normalno da se Altair bunio sto je neko do sada pominjao VII stepen jer zvanicno NOKS ne postojim. Postojim samo ZOV. Po aktuelnom ZOV-u SSS su studija drugog stepen kao i master akademske studije, znaci isti nivo, to nije Altair izglasao u skupstini niti je on pisao taj zakon. On covek trazi da se postuju stecena prava. Ako je zakon definisao stepen studija za master i specijalisticke strukovnih studije kao drugi stepen i izjednacio ih ne moze se sada drugi zakonom definisati da su to razliciti stepani.

  ОдговориИзбриши
 30. Анониман13. јул 2016. 09:14

  Poštovane kolege,koliko ja znam u razvijenim zemljama zapadne Evrope i u samoj Evropskoj uniji strukovne studije su na ceni.Tamo se primenjuje većinom sistem 3+2.Sve kolege koje su samnom studirale na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama.a otišli su sa tim diplomama u inostranstvo,diplome su im priznate i rade u struci ili su nastavili školovanje (naravno ako su ispunjeni dodatni uslovi:npr.poznavanje jezika...)
  Da se mi ovde ne zamajavamo,nevidim zašto bi i kod nas strukovne studije bile manje vrednije od akademskih.Non stop se borimo protiv namerno skrojenih podzakonskih akata koje donose nadležni državni organi počev od kataloga radnih mesta pa do najnovijeg PREDGLOGA NOKS-a!
  Od 2005 na ovamo imam osećaj da se sistematski opstruira i pokušava urušiti sistem strukovnog obrazovanja kod nas.
  Zahvaljujući jakom akademskom lobiju,još uvek nadležno ministarstvo nije objavilo standarde za master strukovne studije koji su usvojeni još u martu 2015 godine.Jedan razlog vidim u profitu.Danas svaki student koji hoće posle osnovnih strukovnih da upiše akademski master mora polagati razliku ispita za prve 3 godine,završiti kompletnu 4. godinu i tek onda može upisati master.Polaganje razlike ispita i 4. godina u proseku iznose oko 3000 eura....Ukoliko strukovne škole počnu sa strukovnim masterom akademske studije ostaju bez velike zarade,jer niko neće više hteti, ko se opredeli za strukovno obrazovanje da baca pare uzalud.
  Predloženi NOKS je u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju,kao i sa katalogom radnih mesta.Zamislite samo šta će se desiti sa silnim specijalistima koji su završili do sada studije ako se usvoji ovakav nakaradan NOKS?Nama svima na diplomama piše 2.stepen visokog obrazovanja.Dali mi spadamo u 6.2 po NOKSU?Naravno da ne.
  Ja bih shvatio da Ministarstvo prvo promeni zakon o visokom obrazovanju,pa tek onda donosi podzakonske akte,gde bi onda ovakav NOKS bio pravilan.Ovako postavljeni predlog je nepoštovanje Zakona kako od strane NSVO koji je ovo predložio,tako i od samog Ministarstva.
  Ovakav predlog je sramota i staviti u javnu raspravu.
  Ako našoj državi netrebaju strukovne studije,to neka i izraze kroz novi zakon o visokom obrazovanju.do tada su se dužni pridržavati postojeće zakonske regulative i na tome svi studenti strukovnih studija kao i oni koji su završili treba da insistiramo putem svih pravnih sredstava,kako bi zaštitili naša prava.
  Usput,što se tiče zdravstva i socijalne zaštite gde koliko mi je poznato još nije katalog radnih mesta usaglašen sa Zakonom mogu reći sledeće.Naše medicinske sestre sa OSS i SSS bez problema nalaze posao u Evropi.Ukoliko nemate visoku stručnu spremu kao medicinska sestra nemožete se ni zaposliti u EU.Samo kod nas su još medicinske sestre i radnici sa OSS i SSS svrstani u drugi plan i nepoštuju se njihova Zakonom stečena prava po pitanju rangiranja na poslu.Hoćemo u Evropu?Ovako nećemo sigurno!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман13. јул 2016. 09:29

   http://www.kasss.rs/?p=1829
   Na ovom linku pogledajte predavanje člana NSVO,i biće Vam svima jasnan položaj strukovnog obrazovanja na svim nivoima kod nas i u Evropi,kao i sve vezano za master strukovne studije kod nas!

   Избриши
  2. Анониман13. јул 2016. 09:34

   http://www.kasss.rs/?p=1829
   MSS Radionica (predavanje člana NSVO,koje je organizovao KASSS)... Sve je znači do Ministarstva!

   Избриши
  3. Apsolutno se slazem sa gore postavljenim komentarom, sve je tacno!

   Избриши
  4. Анониман13. јул 2016. 21:16

   Оканите се мастер струковних студија које не постоје и које не треба да постоје у оваквом виду! МСС треба да предходе ССС а не да следе после и зато не треба да постоје. Шта сада специјалисти да уче на мсатеру? Не може тако! Специјалиста је звање које следи после мастера! ЗНАЧИ: ОСС-ОАС па МСС-МАС па ССС-САС и на крају ДСС-ДАС! Мислим да не терба да заживи мострум МСС кој Вам се потура као ''кукавичије јаје''! Видим да сте се уплели као ''пиле у кучину'' и нон стоп трабуњате о нечему што не постоји и које не треба да постији у оваквом облику! Једина исправна схема је као што самм Вам навео и мислим да ће следећи министар просвете направити озбиљне резове и разбуцати баду у министарсутву! Која спава ту још од ''Коштуничиних времена''!

   Избриши
 31. Ja sam lepo rekla da je ministarstvo zdravlja kriminalna organizacija i SRAMOTA za zaposlene u zdravstvu.Mi radimo sa srednjom strucnom spremom ,jer nece ni visoku nam priznaju ,a specijalisticke studije se nezna ni dali ce priznati,e zato je ministarstvo zdravlja kriminalna organizacija.

  ОдговориИзбриши
 32. Da se razumemo, svako ima pravo na mišljenje, ali niko nema pravo da vređa druge i tačka. Uvek sam brisao isključivo uvredljive komentare.
  Ali da se vratimo na temu.
  Mislim da je ovaj nacrt veoma opasna stvar i sve naše snage trebaju biti uperene da se što pre ispravi, jer i ovako je teško ostvarujemo svoja prava, a sa onakvim NOKS-om su nas zakucali u zemlju.


  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман14. јул 2016. 12:18

   Мишљење је мисаони процес и то је ок!
   Међутим лупетање по Блогу недопустиво, поготово лупетање психо-метереопата!

   Избриши
 33. Анониман14. јул 2016. 21:38

  Нисам директно погођен јер има завршен мастер, али вас подржавам. Шта пише у EQF:

  Level 6
  Advanced knowledge of a field of work or study, involving a critical understanding of theories and principles.

  И сад су наведене дипломе: Honours bachelor's degree, Bachelor Degree without Honours, Graduate Certificate, Graduate Diploma, vocational university German State-certified Engineer, Business Manager and Designer (Fachhochschule) Bachelor, City and Guilds Graduateship (GCGI), German Fachwirt / Fachkaufmann, German Operative Professional, German Meister

  А за Level 7
  Highly specialised knowledge, some of which is at the forefront of knowledge in a field of work or study, as the basis for original thinking and/or research.

  И дипломе: Masters, Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, vocational university (Fachhochschule) Masters, City and Guilds (MCGI).

  И шта сад нашим властодршцима није јасно. Јер ССС пружа уско специјализовано знање, пружа. Јер диплома ССС може да се подведе под Postgraduate diploma. Све је то Level 7. Изгледа да господа из министарства не читају потребна европска документа, већ опет задовољавају разне интересне групе.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман14. јул 2016. 22:12

   To odavno pise i svi to znaju i kod nas i u Svetu. Mi hocemo da smo Svet ali nismo jer smo polusvet i poluljudi! Naravno da ne citaju, bitno se komisijce, tezgice i da akredituju koji radic i da uzmu jos koji dinarcic. Kome je je jos bitno sta pise u nasem zakonu i u Evropi! Napravice oni novi Zakon o NOK-u kakav oni hoce tj. na koju nogu ustanu taj dan (ako ustanu na levu nogu nece biti dobro) a niko ih ne kontrolise jer to su ljudi od ''integriteta'' i u njih se ne sumlja a ko drugacije misli klevece i laze!

   Избриши
 34. Анониман15. јул 2016. 12:48

  Ja sam specijlističke strukovne studije upisao 2011 na akreditovanom programu od strane države na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi tj. sve po Zakonu o visokom obrazovanju koji je važio tada i važi i danas.
  Uzimajući u obzir sve to platio sam školarinu podignutim kreditom u vrednosti od 1200e.
  Završio sam specijalističke strukovne studije i na poslu su mi priznali drugi stepev visokog obrazovanja.

  Da li sada hoćete da kažete da ću parčetom papira koje ovi nazovi stručnjaci zovu noks moja stručna sprema biti opet 1. stepen visokog obrazovanja

  1. Što znači da sam uzalud uzimao kredit,jer bio sam 1 stepen, i sada ću biti opet 1.stepen
  2. Što znači da ću ostati bez posla je moje staro radno mesto je popunjeno sa 1.stepenom vo

  e koja smo mi država !!!


  1.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман15. јул 2016. 17:02

   НАРАВНО ДА ТО НЕЋЕ МОЋИ ТАКО! И ЈА САМ УПИСАО 2008 И ЗАВРШИО 2009 ГОДИНЕ. ПРИЗНАТО МИ ЈЕ. САДА СА 7 ГОДИНА РАДНОГ ИСКУСТВА У СТРУЦИ У МИНИСТАРСТВУ ТРЕБАО БИХ ДА БУДЕМ ПОМОЋНИК МИНИСТРА ИЛИ БАРЕМ НАЧЕНИК УПРАВНОГ ОКРУГА А НЕ ДА МЕ НЕКА БУДАЛА СА НЕКАКВИМ ЗАКОНУ О НОК-у СРВРСТА У ГДЕ ЈЕ СМИСЛИО. НАРАВНО ДА НЕЋЕ ИМ ПРОЋИ ТАКВЕ И СЛИЧНЕ ГЛУПОСТИ! НИЈЕ УЗАЛУД И ЗАТО СЕ БОРИМО ДА СЕ НЕКАВИ БОЛЕСНИЦИ ИЖИВЉАВАЈУ НАД НАМА.

   Избриши
 35. Poštovani,
  Nakon čitanja komentara dolazim do zaključka da je potrebna pravna pomoć da bi se ovaj nasilnički nacrt proglasio nezakonitim jer nije u skladu sa zakonom.
  Pa je pravo pitanje: kome uputiti na razmatranje.
  Na primer Ustavni sud razmatra da li je neki zakon u skladu sa ustavom. A ko bi ovo trebalo da razmotri pre stupanja na snagu - ne znam. Jer kad se izglasa mnogo vise snage ce trebati da se promeni. Tako da je sad vreme za akciju.

  ОдговориИзбриши
 36. Анониман18. јул 2016. 08:26

  Da u;esnicima u procesu malo šaljemo emailove tipa Анониман15. јул 2016. 12.48

  ОдговориИзбриши
 37. Анониман18. јул 2016. 08:28

  Ima li nekih novosti u vezi sa ovim sramnim predlogom tzv. NOKS-A

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман18. јул 2016. 08:34

   ima, biće još gore jer pripremaju izmenu zakona o visokom obrazovanju gde će nas svrstai u 1. stepen visokog obrazovanja.

   Избриши
  2. Анониман18. јул 2016. 12:54

   Pa ne ide to tako. Šta misliš šta je sa ljudima kojima su priznate spec. struk. studije? Ne mogu im se oduzeti ta prava!!! Masa ljudi radi sa spec. struk. studijama.

   Избриши
  3. Анониман18. јул 2016. 13:00

   p.s. Ako mi zakon rekao da sam ja sa završenim sturk. spec. studijama izjednačen sa fakultetetom (VII stepen). Svaki sledeći zakon ne može me staviti u nepovljniji položaj u odnosu na zakon po kome sam ostvario neka prava!!! Nemojte se paliti na NOKS, to je samo predlog, verovatno ga neka budala slučajno okačila :)

   Избриши
  4. Анониман18. јул 2016. 13:21

   ali na vrlo vidljivom i vrlo relevantnom mestu.
   I ovako su gledali da nas administrativno spotaknu kad god mogu,a sa ovim okačenim na sajt ministarstva prosvete počinje sezona lova na specijaliste strukovnih studija.
   Da samo napomenem, nigde ne tom dokumentu ne stoji nacrt ili predlog.

   Избриши
 38. Nacionalni okvir kvalifikacija i NSVO iy 2009 godine https://www.scribd.com/document/79448578/SNQF-091016-1
  Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije koga je doneo NSVO 2010 godine https://www.scribd.com/document/74090930/Nacionalni-Okvir-Kvalifikacija-Srbije
  Predlog NOKS-a iz 2013 https://www.scribd.com/document/248135592/NOKS-Predlog-NSVO-Sep2013

  ОдговориИзбриши
 39. Анониман18. јул 2016. 14:58

  Pitanje je koliko su razumni ovi sto komplikuju zivote nas napacenih kmetova i gotovo sigurno je da vecina njih radi i razume samo jezik mita i korupcije i uglavnom nema pojma o onome za sta glasa u ovom slucaju o sudbini 7ili 8 hiljada specijalista i zalosno je sto na ovaj nacin mi MORAMO da pokusamo da se borimo za svoja prava stecena posteno radom i ucenjem.....

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман18. јул 2016. 17:48

   кКО НАМ ЈЕ КРИВ КАДА СМО МОГЛИ КУПИТИ ДИПЛОМУ КАРИЋИЈА ИЛИ МИЋЕ МЕГАТРЕНДА ИЛИ ФАЛ(Л=Б)УСА! И САДА НЕ БИ УГЛЕДНИ ГРАЂАНИ ДРУШТВА А ОВАКО СМО ОПЕСПРАВЉЕНА ПУЧИНА!

   Избриши
 40. Успостављање Националног оквира квалификација у Србији (НОКС)

  Национални оквир квалификација у Србији, у чију израду су укључене образовне установе, ресорна министарства, привреда, Национална служба за запошљавање и друге заинтересоване стране, треба да користи како ученицима и студентима, тако и привреди и да обезбеди компатибилност са европским образовним простором. Квалификација, наиме, треба да покаже шта одређена особа уме и може да уради, а не само коју диплому или сертификат има и коју школу је завршила.
  НОКС треба да подупре реформске процесе који ће унапредити образовни систем тако да из њега излазе компетентни појединци који могу да одговоре на потребе тржишта рада, друштва као целине, али и да задовоље своје личне потребе.
  Рад на изради документа Национални оквир квалификација у Србији којим се утврђују сви елементи система НОКС-а (надлежна тела и институције, законски и финансијски оквир) је у завршној фази. Савет за стручно образовање и образовање одраслих и Национални савет за високо образовање усвојили су главне елементе НОКС-а. Квалификације су разврстане на осам нивоа квалификација са поднивоима на шестом, седмом и осмом нивоу. За све нивое утврђени су описи као и начин разврставања претходно стечених и актуелних квалификација према НОКС-у.
  Припремљен је и Предлог извештаја о повезивању са Европским оквиром квалификација и самовредновању према Европском простору високог образовања, а у току је и успостављање јединствене базе квалификација које се могу стећи у Републици Србији.

  http://www.mpn.gov.rs/izvestaj-o-radu-ministarstva-prosvete-nauke-i-tehnoloskog-razvoja-u-prvih-100-dana-vlade/

  ОдговориИзбриши
 41. Анониман09. мај 2017. 08:57

  POSLAT PRREDLOG MINISTARSTVU PROSVETE, IMATE NA NJIHOM SAJTU OBRAZCE, PA IH POPUNJAVAJTE I SALJITE>
  CLAN 149>
  Убацити став 2, који би требао да гласи: Студенти који су у време Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), завршили специјалистичке струковне студије изједначавају се са мастер струковним студијама.


  Ви треба овим законом да уредите ову област, а не да направите опет потпуни хаос у коме се неће знати ко је шта завршио. То неће знати ни студенти, а ни послодавци! У Србији имате на десетине хиљада студената који су завршили специјалистичке струковне студије и где им у дипломи пише други степен високог образовања, а ви их у овом новом Закону опште не помињете, већ поново штитите оне који су завршили основне студије у трајању од 4 године и који су по члану 127. Закона изједначени са мастер академским студијама. Желите да осиромашите и овако танак студентски и родитељски буџет и да нас који смо завршили специјалистичке струковне студије натерате да упишемо мастер струковне студије и да поново омастимо џепове декана и професора на факултетима. Предлог је да нас изједначите са мастер струковним студијама, јер би то било једино праведно решење, јер замислите када одете код послодавца са дипломом специјалистичких струковних студија у коме пише да су то студије другог степена, а он отвори нови Закон о високом образовању, где ће писати да су то сад студије првог степена, тек ће онда настати потпуна збрка, коју се надам да ћете избећи усвајањем овог предлога.

  ОдговориИзбриши
 42. Анониман26. јун 2017. 00:47

  Meni jedno nije jasno. Podrzavam celu ekipu ovde jer sam zavrsio i ja specijalisticke studije na BG univerzitetu (Struk.inz.elektrotehnike i racunarstva - specijalista za mrezne tehnologije) ali sam pored osnovnih strukovnih studija upisao i OAS(4 god dipl.informaticar) i nigde ovde nema kombinacije OAS+SSS.

  OAS + SSS = 300 ESPB. Kakav je status tih lica?

  Konkretno, upisao sam OSS 2006/7, zavrsio 2009/10, upisao SSS 2010. i specijalizirao SSS 2011. godine. Podnosim zahtev da se upisem na OAS i da dobijem razliku sa diferencijalnim ispitima. Odobreno mi je ali kao razliku imam jedno 6-7 matematika plus jos nekih 8-9 predmeta bez psihologija,pedagogija i ostalih izbornih predmeta, sto je ok. Dao sam ih skoro sve (nisu neke sjajne ocene i ostalo mi je jos 2 ispita) ali se prilikom ekvivalencije uopste nisu gledale SSS vec samo OSS i nesto sto sam davao na prvom faxu.

  Po zakonu student koji zeli da upise i zavrsi SSS, mora imati 240 ili 180 ESPB sa strukovnih i akademskih programa, naravno srodnih oblasti iz koje je SSS.

  S obzirom da vec imam :

  OSS + SSS = 3+1 = 240 ESPB

  a imacu, verujem u septembru

  OAS + SSS = 4+1 = 300 ESPB

  Kakav status bi ja imao?

  Poslao sam vise puta mail ministarstvu prosvete, cak sam i dobio telefonom njihovu sluzbu, kazu da tako mogu da teku studije (OAS+SSS) ali niko nije u stanju da mi kaze kako se rangiram i koja prava imam.

  Zelim da predajem matematiku i informatiku u skolama i po pravilniku cu imati zvanje (dipl.informaticar) koje je neophodno za oba predmeta a po zakonu cu imati stepen studija (2. stepen SSS) koji je neophodan za ugovor na neodredjeno kad se skine zabrana zaposljavanja.

  Problem je sto nemam taj "master rad" vec "specijalisticki rad" a imacu 300 ESPB potpuno pravilno stecenih po nasem srpskom polu-retardiranom sistemu.
  Cak sam zavrsio i PPM program kao neophodan uslov za rad u prosveti za svrsene studente koji nisu imali 30 ESPB na osnovnim studijama iz raznih pedagogija, metodika, didaktika, psihologija.

  Prosveta je cudo nevidjeno,dipl. profesor geografije npr. nema ugovor na neodredjeno ako nije stara diploma. Bukvalno je neophodno 300 ESPB.

  Jako sam razocaran OAS diferencijalnim ispitima vezanim za IT... prakse bukvalno nema ... tako da bi izbegao master jer tu sledi potpuno razocarenje i bukvalno se ide samo zbog papira a sva ta zezanja kostaju.

  Za ceo svoj studentski vek ja sam bukvalno dao preko 60 ispita.

  1. fax (budzet, 3 ispita i ispisao se tokom godine) 24 ESPB (proslo ekvivalenciju za OAS)
  2. OSS (budzet, 32 ispita + diplomski rad) 180 ESPB (oko 110-120 ESPB je priznato za OAS)
  3. SSS (80000 din, 8 ispita + spec rad) 60 ESPB (nije uopste gledano prilikom ekvivalencije jer se nadovezuju)
  4. PPM (40000 din, 4+1 ispit) 36 ESPB (1 prosao ekvivalenciju za OAS)
  5. OAS diferencijalni (150000 din sa priznavanjem , 14 ispita) 81 ESPB


  Do sada 62 ispita i jos 2 , bice 64 a tretiracu se kao da imam 240 ESPB ili 300 ESPB i 6.b stepen ?

  Meni je specijalizacija bila najbolja studentska godina i stvarno su bila odlicna predavanja i vezbe a kao spec.rad sam razvio online futsal web manager (doduse sa brdo bugova ali radi).

  Svidja mi se rad u prosveti i iskreno nemam snage da ista vise razvijam i da se bavim kompleksnijim odrzavanjem rac.mreza i slicno. Povremeno bih to radio kao nesto dodatno, s obzirom da sam preduzetnik i prosvetni radnik ali ostao bih samo u prosveti jer mi je drzava odrala kozu sa ledja kao preduzetniku.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман26. јун 2017. 08:47

   Дај човече немој да лупеташ. Као сада имаш 240 бодова и шта онда? Када завршиш ОАС 240 бодова имаћеш 480???
   Не могу да верујем о чему пишеш?
   Треба се изборити да са ССС које си завршио (Struk.inz.elektrotehnike i racunarstva - specijalista za mrezne tehnologije) можете несметано да предајете 10 до 12 стручних предмета у средњим школама где се школују електротехничари и информатичари (као што ССС медицинска сестра може да предаје 20 предмета у средњим медицинским школама).
   Ту је цака!!!
   Ту је тежиште борбе да сви ССС имају компетенције да предају у средњим стручним школама тј. да уђу у Правилник. Тобоже можемо да асистирамо и на високим струковним школама на неким стручним предметима а не можемо у средњим? Јел капиш`? Ти можеш нпр. на високој стручној школи да радиш као сарадник у настави а у средњој не можеш! То мора да се промени! Ми морамо по ЗАКОНУ као 2. степен виског образовања и као компетентни стручњаци да можемо да предајемо у свим средњим стручним школама (као и медицинараи који су се изборили и још се боре за неке предмете).

   Избриши
  2. Анониман26. јун 2017. 11:44

   Prvo, kada osudjujete nekog trebalo bi da shvatite o cemu se radi i da apsolutno budete sigurni da razumete sta je taj neko hteo da kaze.

   Ja nisam uopste rekao da imam 240+240espb. Pitao sam kako se tretira 240 sa OAS studija u kombinaciji sa 60 Espb sa SSS studija. Potpuno je jasno da npr. mogu da zavrsim 3 OSS i opet bi imao 180 ESPB. Na sarkastican nacin sam naveo primer, koliko truda sam ulozio a ni sam nemam pojma , ako bude usvojen ovaj nacrt zakona, na cemu sam. Po novom, 240+60 i stara varijanta 180+60 se tretira isto, tj. kao prvi stepen studija u mom slucaju? Ja necu da bacam pare za master ako nine neophodno i da li je neko od specijalista imao slucaj da je dosao sa akademakih studija na SSS?

   Jel sada jasnije "moje lupetanje"?

   Избриши
  3. Na kom fakultetu si nastavio studije,ako mogu znati?Koji su uslovi i koja je cena?Ove godine bih trebao da zavrsim strukovne studije pa planiram da se prebacim na faks.Cenio bih ako bi mi odgovorio.

   Избриши
  4. Анониман26. јун 2017. 12:20

   Posaljes na vise adresa i cekas ekvivalenciju. Tamo gde traze najmanje novca za priznavanje i najmanju razliku predmeta, tamo upises i dobijas spisak diferencijalnih. Ako si zavrsio studije imas drugaciji tretman od studenata koji se prebacuju sa drugih studija koje nisu zavrsene. Na zahteve se odgovara pocetkom oktobra kada su i upisi. Slao sam na PMF BG, PMF NS, PMF NIS, RAF, Singidunum, FMRN jer navedeni imaju akreditovane smerove i zvanje iz pravilnika i program koji odgovara pravilniku u prosveti. Svaki fax ima svoju "brutalnu" tarifu. Neki traze upis godine i 3000 din po priznatom ispitu, neki traze samo upis godine ali i obavezno prisustvo na vezbama sa redovnim studentima bez posebnih termina za odradjivanje obaveza za neki vid vanrednog studenta . Ja znam da sam se pozvao na pravo nastavka studija na srodnim oblastima po zakonu i to zavisi od fakulteta do fakulteta. Ako zelite matematiku, morate na matematicke fakultete, ako zelite samo informatiku, mozete slati i fon-u. Cela ova prica vazi za trenutni pravilnik ministarstva prosvete. Kako ce biti sutra, to niko nije u stanju da predvidi.

   Meni su najbolji uslovi bili na FMRN, bukvalno sam 80% stvari radio iz matematike u srednjoj skoli i na OSS i starom faxu a IT predmeti sto se tice prakse su bili smesni do sada, nisam verovao koliko su slabi iz IT-a ali moram da priznam da mi je teorija ipak znacila u nekim stvarima.

   Избриши
  5. Hvala na informaciji.Zanima me jos da li je bitan prosek?Od cega sve zavisi da li ce mi priznati ispite?

   Избриши
  6. Анониман26. јун 2017. 18:23

   Анониман 26. јун 2017. 11:44 ja te ne osudjujem nego soudjujem one koji su ti dali diplomu.
   Ne moze da se spajaju bodovi. Nema spajanja baba i zaba.
   Cak je sve nezakonito kada traze za posao neki broj bodova. Mora se traziti novo obrazovanja a ne broj bodova.
   Ti ako zavrsis OAS od 240 bodova ne mozes da budes nastavnik, valjda ti je to jasno. Sa SSS mozes jer je to 2. stepen visokog obrazovanja. Idi na master (MAS) ako mozes a ako ne mozes nemoj se vise blamirati na Blogu.

   Избриши
  7. Анониман27. јун 2017. 02:02

   @Анониман 26. јун 2017. 18:23

   Ma covece ja uopste ne spajam bodove. Niko mi nije trazio bodove. Rekao sam samo to da bez ostvarenih 300 ESPB nisam u stanju da steknem zvanja i nivo obrazovanja da budem primljen na neodredjeno i po pravilniku i po zakonu.

   Po zakonu mogu jer imam drugi stepen studija u vidu SSS. Pravilnik kaze da zvanje koje se tamo trazi mogu steci samo na OAS i MAS i skoro nista sa SSS nije uvedeno kao zvanje koje moze da izvodi nastavu (izuzev par strucnih skola iz pojedinih predmeta).

   SSS trenutno ima prednost u odnosu na OAS i po Dositeju (softwer ministarstva prosvete) gde SSS ima 17.3 koeficijent a OAS 14.9.

   Moje jednostavno pitanje je da li je neko isao OAS+SSS i bio u situaciji kao ja ili je jednostavno nakon OAS upisao MAS ?

   Evo jos prostijeg pitanja. Imate adekvatne osnovne studije (neko zvanje koje je u pravilniku) i primljeni ste kao zamena ali bi zeleli da se bavite tim poslom, sto znaci da bi jurili ugovor na neodredjeno. Da li morate MAS da upisete kako bi stekli zakonski uslov ili mozete i SSS kako bi ispostovali zakon i stekli drugi stepen studija ?

   Podseticu jos jednom da uslov za upis na drugi stepen studija - SSS su osnovne studije od minimum 180 ESPB (3god) a moze i sa 4 god (OAS) nebitno da li su akademske ili strukovne.

   Za MAS je uslov OAS (3 ili 4) gde su iste 120 ESPB ili 60 ESPB u zavisnosti trajanja OAS studija.

   "Ti ako zavrsis OAS od 240 bodova ne mozes da budes nastavnik, valjda ti je to jasno. Sa SSS mozes jer je to 2. stepen visokog obrazovanja. Idi na master (MAS) ako mozes a ako ne mozes nemoj se vise blamirati na
   Blogu."

   E vidis to nikome nije jasno. Zakon kaze jedno a pravilnik drugo. Zvanje po pravilniku mozes steci samo preko OAS ili MAS. A ugovor na neodredjeno mozes dobiti samo ako imas SSS ili MAS sto je u sustini drugi stepen studija. Nemoj vise da komentarises moja pitanja, pusti me da se "blamiram". Ja cu imati zvanje po pravilniku (OAS) a nivo obrazovanja po zakonu (2. nivo - SSS). Raspitivao sam se na nekoliko mesta, jedni kazu upisi MAS nakon OAS, drugi kazu da je SSS dovoljan a OAS je dovoljan za pravilnik a "niko" nije bio u toj situaciji i nije video slucaj da neko ima OAS+SSS sto je po zakonu o visokom obrazovanju dozvoljeno.

   Samo cu ti reci i doktorat da imas i zvanje po pravilniku i sve zakonski da ispunis a upisan si nakon septembra 2005. , moze da se desi da nisi strucan da dobijes ugovor jer dodatni uslov za rad u prosveti su PPM (psiholosko-pedagosko-metodicki) predmeti u vidu 30 ESPB bodova kroz studije ili naknadno (to moze biti i npr. ekolosko obrazovanje, metodika, didaktika za automehanicare, obrazovni softwer za vozaca motornih vozila a moze i pedagogija, psihologija itd.).

   Избриши
  8. Анониман27. јун 2017. 02:29

   @a 26. јун 2017. 14:11

   "Hvala na informaciji.Zanima me jos da li je bitan prosek?Od cega sve zavisi da li ce mi priznati ispite"

   Pa zavisi od ispita koje si polozio i koje oblasti pokriva. Moze da se desi da ti traze silabus nekog predmeta koji ima drugaciji naziv a pokriva vecinu ili sve oblasti predmeta koji bi ti priznali...

   Nije bitan prosek uopste. Ja sam imao prosek na OSS 8.2 a na SSS 9.8 i kad je izvrsena ekvivalencija, startni prosek od kog nastavljam je bio 7.86. SSS mislim da mi nisu ni gledali prilikom ekvivalencije jer imam jedan, diferencijalni, isti kao sto sam imao na SSS.

   Prenosis ispite koje ti priznaju sa ocenama koje si dobio tokom studiranja i diferencijalni ispiti ti naknadno ulaze u prosek sa prenetim ispitima.

   MAS sa OSS nema sanse da upises jer po zakonu na MAS mozes samo sa OAS. Moras dati diferencijalne ispite kako bi stekao OAS i onda mozes i SSS i MAS da upises ako zelis drugi nivo visokog obrazovanja.

   Избриши
  9. Најјачи си!
   Имаш 2 х 1.степен високог образовања!

   Избриши
  10. "Најјачи си!
   Имаш 2 х 1.степен високог образовања!"

   Kolega, znam da jesam ali ipak hvala na komplimentu. S obzirom da vec imam oss+sss i 2. stepen VO a trenutno spremam diplomski za oas4 i ici cu i na master naredne godine. Imacu na kraju strukovne i akademske studije 2. stepena i ne kajem se.

   Избриши
 43. Da li je neko uspeo da "vrati" izgubljeni koeficijent 17,32 u skolama?

  Dal je ministar prosvete za sada nekome nesto odgovorio na dopise i sl.

  Nije samo to sto sam kao i vecina vas ostecen ovim novim Zakonima, ali me takodje zanima i rasplet ove spanske serije... zanimao bi me cak i da sam akademski...

  Ko zna, mozda dobijemo pred izbore svoj stari stepen, sta mislite na tu opciju???

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. advokat i sud
   prosto ko dan

   Избриши
  2. sumljam da bi advokat i sud urodilo plodom onako kako mi to zelimo, narocito kada smo na odredjeno radno vreme, tj. posao nam zavisi od volje rukovodstva skole, kome bi se na taj nacin zamerili, narocito jer ni ne ispunjavamo uslove konkursa... koje nismo ispunjavali ni dok smo imali VII stepen, ali tada samo zbog pravilnika... sada i zbog zakona...

   Избриши
  3. imaš tumačenje zakona da si izjednačen sa VII stepenom, to ti je dovoljno za sud. šta ako ti sutra direktor kaže da možeš i sa srednjom ili osnovnom školom da radiš? Šta ćeš onda? A što se tiče direktora i uprave nije to njihova dedovina.

   Избриши
  4. Još niko nije dobio tumačenje novog zakona o VO iz 2017.A kada donesu NOK, tada tumačenje zakona više neće biti potrebno. A šta piše u predlogu a šta će stvarno biti to ćemo tek videti...

   Избриши
  5. ti si stekao neka prava po starom zakonu koja ti ne mogu biti umanjena. Ovo ti je ista prica kao sa uvodjenjem mastera gde su stare diplomirane studije VII stepen od 4 godine izjedancene sa masterom 5 godina. I niko im vise ne osporava.

   Избриши
  6. A oni tumače da su naša prava VI-2 stepen po predlogu NOK-a koji i dalje stoji na sajtu Ministarstva prosvete. Ko ne veruje neka proveri (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/Nivoi-i-deskriptori-NOKS.-2-doc.pdf). Znači ovo je iz 2016, eto naših prava. Ljudi, pa zbog ovoga su mnogima smanjili koeficijente, ustanite svi da se ispravi u zakonu o NOK-u.

   Избриши
 44. http://www.suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkursi_organa_van_du.dot

  vlada republike srbije sluzba za upravljanje kadrovima
  lepo pogledaj svaki oglas i uslove

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Po onom predlogu Zakona o platama u javnoj upravi (ili kako se već zove) se za sva radna mesta, odnosno sve nivoe (razrede) traži maksimalno 240 bodova. Po tom osnovu, osim za neka specifična zanimanja (poput lekara) i za neke nameštene konkurse, ne bi trebalo da bude problema. S druge strane, za nastavnike i profesore se po novom Zakonu o osnovama obrazovanja traži (praktično) minimum 300 bodova. Mada, i ovde ima nejasnoća poput one da se oni koji su primljeni ranije tretiraju kao da ispunjavaju uslove. Ja sam nastavnik, zaposlen sam za stalno i moj koeficijenat se nije menjao, po svemu sudeći i neće, ali kako se ovde radi o Srbiji, ništa me više ne može da iznenadi.
   P.S. Ovi što ,,sumljaju", a predstavljaju se kao nastavnici su po svemu sudeći botovi.

   Избриши
 45. Evo kako izgledaju odnedavno Konkursi u MUP-a RSrbije:


  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  Министарство унутрашњих послова
  Сектор за људске ресурсе
  ОГЛАС О ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ
  ПОДАЦИ О ОРГАНУ И ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ
  Назив органа и унутрашње организационе јединице
  Министарство унутрашњих послова – Дирекција полиције
  Назив уже организационе јединице и место рада
  Полицијска управа у Крушевцу, Одељење саобраћајне полиције, Саобраћајна полицијска испостава 2. категорије
  ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ
  Назив радног места
  командир Саобраћајне полицијске испоставе (2. категорије) , 1 извршилац

  Услов у погледу образовања
  Стечено високо образовање по Закону о Универзитету у трајању од најмање четири године - Саобраћајни, правни или други факултети друштвеног смера или високо образовање стечено на студијама II степена – мастер академске студије, у обиму 300 ЕСПБ бодова, из научних области: саобраћајно инжењерство или из научних области у оквиру научног поља: друштвено - хуманистичке науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне (ИМТ) и двопредметне студије.
  Кандидати од 300 ЕСПБ бодова, морају имати најмање 240 ЕСПБ бодова из наведених научних области.

  Посебни услови, знања, способности и вештине
  Полицијска обука основног нивоа
  Радно искуство потребно за рад на радном месту
  Минимум 3 године ефективног радног стажа или звање од вишег полицијског инспектора.

  Za gotvo sva Rukovodeća radna mesta 2, stepen VO, pod obavezno 300 bodova, još kao dodatni uslov akademski, čak i za neka i izvršilačka radna mesta važi isto.
  Kako sam obaveštena trenutno se radi nova sistematizacija u kojoj će to biti isključivi uslov, pošto su me ovde pojedini demantovali i rekli da nije istina ako neveruju zalepiću svaki Konkurs koji izadje kao dokaz.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. http://www.suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2017&id_oglasa=1226
   Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету;....

   Избриши
  2. Ljudi, ovo moramo da odbranimo jer će biti promena kada se donese zakon o NOK-u. Odnosno uslovi će biti stepeni NOK-a. Ima sve brzo da se uskladi i sutra će biti neki drugi uslovi za zapošljavanje...

   Избриши
  3. Po ovome ispada da i nije toliko lose sto ako neko ima OAS4 + SSS (240+60)

   Избриши
  4. po čemu ? ajde pročitaj opet

   Избриши
  5. NIJE LOŠE NI POSLE SREDNJE SKOLE DA UPISES U DRUGU SREDNJU SKOLU TAKO NIJE LOSE NI POSLE JEDNOG FAKULTETA UPISATI DRUGI. ALI STA CE TI POSLE OAS4 SSS? POSLE OAS4 UPISUJEŠ MAS PA DAS!

   Избриши
  6. Po meni bi potpuno prirodno bilo imati sistem OAS3+SSS(2 god.).

   Mislim da je sasvim ok da znanja stecena teorijom na neki nacin budu implementirana u praksi. To sto ce od naredne godine SSS biti 1. stepen studija iskljucuje ovu opciju.

   Kolega da li ste vi pogledali neki master program na akademskim studijama? Totalna glupost i gubljenje vremena za nekog ko ne zeli DAS a zeli 2. stepen studija.
   Svi master programi su koncipirani za nastavak studija i iskreno receno prodavanje magle. SSS u neku ruku nudi barem nesto od prakse i kao finalna godina SSS su bile idealan izbor za OAS4.

   Избриши
 46. Da li je iko od specijalista dobio neki odgovor po kom moze da zadrzava svoja prava (u skladu sa clanom 149.) od ministarstva prosvete?

  ja tipujem da ce neko dobiti odgovor pred izbore (tako da cemo za vreme izbora biti zadovoljni, dobivsi ono sto nam "niko ne moze oduzeti")

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Naravno da ćemo zadržati prava ali pošto smo obespravljeni već u nekim zakonimna, sistematizacijama, Katalogu zanimanja zadržaćemo i obespravljenje!
   Sa SSS koje su 1. stepen v.o. doživećemo još gore i veće urušavanje naših prava! Ako se ne izborimo još za par meseci za naša prava, kada zažive SSS1 više nikada nećemo moćo da dokažemo da smo mi neki drugi SSS a ne taj SSS1 kojem ne pripadaju prava kao nama sa 2. stepenom v. o.
   Napraviće papazjaniju a naši profesori već blagonaklono gledaju kako nas SSS2 uništavaju i ne preduzimaju ništa već 10 godina!
   Najluđe je u zdravstvo gde je prof .dr Bumbaširević koji je bio dekan medicinskog fakulteta a sada Rektor BU akreditovao SSS i predavao ima (a prof. dr Trbojević vodio SSS) i edukovao ih, prodavali im udžbenike, naplaćivali školarinu i promovisali ih u 2 stepen v. o. a kada ih sretnu na klinici i odeljenju kažu im da ih nema u Zakonu i Katalogu i Sistematizaciji i Pravilnicim!
   Oni su ludi a mi zbunjeni a lud .... zbunjenog! Ali izgleda bez kondoma, moraćemo da pobacimo!

   Избриши
 47. Predlog zakona o policiji са високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету – поручник полиције, капетан полиције, мајор полиције, потпуковник полиције, пуковник полиције и генерал полиције.

  ОдговориИзбриши