уторак, 29. октобар 2013.

NAPOKON I NOVI PREDLOG ZKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA


Posle prošlogodišnjeg povlačenja predloga zakona o državnim službenicima, isti je napokon ponovo vraćen u skupštinsku procedu.
http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4074-13.pdf


У члану 36. став 2. мења се и гласи:
„За рад на пословима у звању вишег саветника државни службеник мора да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање седам година радног искуства у струци.”

a do sada je:

Član 36 stav 2
Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

ovo se odnosi na prebolonjske studije:
osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine --- > osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetuŠto znači da menjaju:

studijama drugog stepena --- > osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB i studijama drugog stepena 

 Још једна у низу апсурда у нашој земљи! Изједначавају се основне академске студије (које су студије 1. степена) са студијама 2. степена и са основним студијама (по закону до 2005. год.)! Браво Влада!


Mislim da više niko nikada neće moći da razvrsta i razdvoji stepene strucne spreme kada ovo zamrse! Sada će biti isto jel imaš 1. ili 2. stepen visokog obrazovanja!

1 коментар:

  1. Екстра! Још један доказ да млади треба да беже их наше земље било где! Србија се прави по мери власти а не по мери младих стручњака! Ето нека сада неко каже да није исто 1. и 2. степен високог образовања, бечелор и мастер, основне и основне академске студије! Као што видите у Србији неко ствара системски хаос! Ово више нико и никада не може да распетља! Овој је крај свих надања да у Србији може да се деси владавина права! ЗАКЉУЧАК: ДЕЦО НЕМОЈТЕ ИЋИ НА МАСТЕР ЈЕР ИСТО ЋЕШ НАПРЕДОВАТИ И КАО МАСТЕР И КАО БЕЧЕЛОР! Па то је исто! (ЗАМАЛО). А то мало што фали, то девојци срећу квари!

    ОдговориИзбриши