понедељак, 29. април 2013.

organizacija studija

Ministarstvo prosvete diskredituje specijalističke strukovne studije svojim pravicnicima a na sajtu ministarstva specijajaliste strukovnih studija podvodi pod MASTER
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/visoko-obrazovanje/552-organizacija-studija

4 коментара:

 1. Анониман03. мај 2013. 14:20

  Bachelor
  Основне студије организују све високошколске установе предвиђене Законом о високом образовању.

  Основне академске студије трају три до четири године.

  Основне струковне студије трају три године.

  Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен завршни рад.

  Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године стиче стручни назив са назнаком звања првога степена академских студија из одговарајуће области - Bachelor.

  Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири године и лице које оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена, стиче стручни назив "дипломирани" са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области - bachelor with honours.

  Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првога степена струковних студија из одговарајуће области - bachelor (appl.).

  Master
  Дипломске академске студије могу да организују универзитет, факултет и висока школа.
  Дипломске академске студије трају једну или две године у зависности од трајања основних академских студија.

  Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде завршног рада.

  Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

  Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена струковних студија из одговарајуће области.

  Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области.

  ОдговориИзбриши
 2. Анониман03. мај 2013. 14:23

  Svesni su i oni u ministarstvu sta je sta i nece se moci jos dugo istina skrivati od javnosti! Dolaze neki drugi, mladji ljudi koji nemaju hipoteku proslosti! Medjutim treba azdaji odseci svih sedam glava, to je ipak najsigurnije!

  ОдговориИзбриши
 3. veoma lep sažetak

  http://forum.b92.net/topic/71027-fakulteti-u-srbiji/?p=3965768

  ОдговориИзбриши
 4. http://www.mpn.gov.rs/prosveta/visoko-obrazovanje?lang=sr-YU

  -----
  Vrste i nivoi studija
  Datum kreiranja četvrtak, 11 april 2013 12:01

  Delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

  Naakademskim studijamaizvodi se akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.

  Nastrukovnim studijamaizvodi se strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

  Studije prvog stepena su:

  osnovne akademske studije
  osnovne strukovne studije

  Studije drugog stepena su:

  diplomske akademske studije - master
  specijalističke strukovne studije
  specijalističke akademske studije

  Studije trećeg stepena su doktorske akademske studije.
  ------

  Vrste ustanova i njihov status
  Datum kreiranja četvrtak, 11 april 2013 12:00

  Delatnost visokog obrazovanja obavljaju sledeće visokoškolske ustanove:

  Univerzitet- Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.Univerzitet može ostvarivati sve vrste i nivoe studija.Visokoškolska ustanova ima status univerziteta ako ostvaruje akademske studijske programe na svim nivoima studija, u okviru najmanje tri polja (prirodno-matematičke, društveno-humanističke, medicinske, tehničko-tehnološke nauke i umetnost) i tri oblasti (koje u okviru navedenih polja utvrđuje Nacionalni savet). Izuzetno, univerzitet se može osnovati u polju umetnosti, ako ima sva tri nivoa studija iz najmanje tri oblasti umetnosti.
  Fakultet, odnosnoumetnička akademija, u sastavu univerziteta - Fakultet, odnosno umetnička akademija, jeste visokoškolska ustanova, odnosno visokoškolska jedinica u sastavu univerziteta, koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad u jednoj ili više oblasti. Fakultet, odnosno umetnička akademija, može ostvarivati i strukovne studijske programe. Fakultet, odnosno umetnička akademija, u pravnom prometu nastupa pod nazivom univerziteta u čijem je sastavu i pod svojim nazivom, u skladu sa statutom univerziteta.
  Akademija strukovnih studija- Akademija strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, istraživački, stručni i umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Akademija strukovnih studija može ostvarivati osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije. Visokoškolska ustanova ima status akademije strukovnih studija ako ostvaruje najmanje pet akreditovanih studijskih programa strukovnih studija iz najmanje tri polja.
  Visoka škola- Visoka škola je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje akademske osnovne, specijalističke i diplomske akademske studije iz jedne ili više oblasti.
  Visoka škola strukovnih studija- Visoka škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije iz jedne ili više oblasti.

  Navedene ustanove imaju svojstvo pravnog lica. Navedene ustanove su samostalne visokoškolske ustanove, osim fakulteta i umetničkih akademija.

  ОдговориИзбриши