понедељак, 10. децембар 2012.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova po Odlukama iz prošlog veka (1997.)

      Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.
      Opis poslova određuje poslodavac i obavezan je da o tome upozna zaposlenog prilikom zasnivanja radnog odnosa.
      Vrsta i stepen stručne spreme se takođe utvrđuje Pravilnikom.
      Pod stručnom spremom podrazumeva se školska sprema stečena ili priznata po propisima o obrazovanju (srednja, viša, visoka i drugo).
      U pravilniku se mora odrediti stručnu spremu, i vrsta zanimanja zavisno od poslova koje treba da obavlja zaposleni (npr. diplomirani pravnik, diplomirani inženjer, građevinski tehničar, medicinska sestra i dr.).

      Pod stepenom stručne spreme, podrazumeva se stepen stručne spreme koji je pojedinac dobio završavanjem verifikovanog programa obrazovanja u organizaciji koja je ovlašćena za izvođenje takvog programa ili drugih vidova obrazovanja priznatih zakonom prema klasifikaciji.
      Klasifikacija stepena stručne spreme određena je Odlukom o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje evidencija u oblasti rada i obrascima prijava i izveštaja ("Sl.list SRJ", br. 40/97 i 25/2000 i "Sl. list SCG",br. 1/2003 - Ustavna povelja - dalje: Odluka).


11) kao podatak o stepenu stručne spreme unosi se stepen stručne spreme koji je pojedinac dobio završavanjem verifikovanog programa obrazovanja u organizaciji ovlašćenoj za izvođenje takvog programa ili drugih vidova obrazovanja priznati zakonom, prema sledećoj klasifikaciji:
....
V stepen - završeno jednogodišnje specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja ili završeno petogodišnje srednje obrazovanje. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom školom za visokokvalifikovane radnike;
VI/1 stepen - završen obrazovni program za VI/1 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom višom školom, kao i lica sa savladanim programom I stepena studija na fakultetu;
VI/2 stepen - završen obrazovni program za VI/2 stepen stručne spreme;
VII/1 stepen - završen obrazovni program za VII/1 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenim studijama na fakultetu, visokoj školi ili akademiji;
VII/2 stepen - završen obrazovni program za VII/2 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se lica sa završenim poslediplomskim studijama i akademskim zvanjem magistra nauka ili umetnosti, kao i lica sa završenom specijalizacijom i stručnim nazivom specijaliste;
VIII stepen - u ovaj stepen razvrstavaju se lica sa stečenim naučnim stepenom doktora nauka;
.....

13) o posebnim znanjima i veštinama unosi se podatak o svim sposobnostima, funkcionalnim znanjima i veštinama koje je pojedinac stekao završavanjem posebnih programa obrazovanja, obukom, usavršavanjem ili specijalizacijom, a koji mogu da uvećaju njegove mogućnosti, odnosno da olakšaju njegovo zapošljavanje;
 Po ovome proizilazli  da specijalističke strukovne studije NE mogu biti VI-2 stepen stručne spreme, jer se to odnosi na završenu VIŠU ŠKOLU. Dok se u VII/1 stepen stručne spreme razvrstavaju lica i sa završenim studijama na VISOKOJ ŠKOLI.ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon)


II SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI RADA
1. Evidencija o zaposlenim licima
Član 5
Evidencija o zaposlenim licima sadrži:
1) prezime i ime;
2) matični broj;
3) pol;
4) datum i mesto rođenja (mesto, opština, republika, država);
5) prebivalište i adresu stana;
6) mesto rada (mesto, opština, republika, država);
7) naziv i adresu poslodavca;
8) delatnost poslodavca;
9) zanimanje;
10) vrstu i stepen stručne spreme;
11) osposobljenost za obavljanje određenih poslova;
12) naziv radnog mesta;
13) radno vreme - u časovima (nedeljno);
14) trajanje zaposlenja i vrste poslova do stupanja na rad kod poslodavca;
15) vrsta radnog odnosa (na određeno ili neodređeno vreme, po ugovoru o povremenim ili privremenim poslovima, po ugovoru o ulaganju stranog lica);
16) osnov upućivanja na privremeni rad u inostranstvo (izvođenje investicionih radova, poslovno-tehnička saradnja i dr.) i trajanje rada;
17) naziv poslodavca kod koga je zaposleno lice u dopunskom radu;
18) da li je zaposleno lice zainteresovano za promenu posla;
19) da li je invalid rada ili uživalac penzije;
20) podatke o osiguranim članovima porodice;
21) podatke o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad;
22) podatke o trajanju plaćenog odsustva zbog smanjenja poslovanja;
23) datum zasnivanja radnog odnosa;
24) datum prestanka radnog odnosa;
25) razlog prestanka radnog odnosa.
Član 6
Zaposleno lice dužno je da svaku promenu podataka koji su u evidenciju uneseni na osnovu njegove izjave ili ličnih isprava prijavi poslodavcu u roku od osam dana od dana nastanka promene.
 


8 коментара:

 1. Прво:

  Висока школа није исто што и Висока струковна школа. То је велика разлика.

  Друго:

  Први степен (Закона о високом образованју до 2005.год.) на факултету је изједначен са првим степеном високог образованја по новом Закону о високом образованју (180 еспб)после 2005.год.

  Треће:

  Са некадашнјим 6/2 ссс се стицало такође специјалистичко звање из неке ускостручне области-СПЕЦИЈАЛИСТА...(тога и тога).


  Ако будем успео да пронађем поменути документ послаћу га уреднику овог сајта.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Četvrto,

   naravno da se misli na Visoke škole strukovnih studija, jer je u Srbiji jedna jedina državna Visoka škola akademskih studija, Kriminalističko-policijska akademija, a nekada je to bila i Vojna akademija (sada ne znam), postoje i par privatnih Visokih škola akademskih studija i to je sve.

   U pravilniku se misli na SVE Visoke škole (strukovne i akademske).

   http://www.mpn.gov.rs/sajt/ustanove-visoke.php#spisak

   Избриши
  2. I još nešto, ovo nije sajt, već blog, TO JE VELIKA RAZLIKA!

   Избриши
  3. Nemoj mlatiti praznu slamu! Ta terminologija je arhaicna iz ranijeg je perioda pre ovog zakona i ne moze se primeniti danas na adekvatan nacin! Sve ove nedeoumice i jesu zbog ne usaglasenosti akata! Mislim da si vec i sam sebi dosadio! 6/2 stepn strucne spreme ne postoji a i u ranijem periodu je bio ne definisan! Ja ne poznajem u celoj zemlji nikoga sa 6/2 stepenom strucne spreme a imam blizu 50 godina i preko 20 godina staza u drzavnoj upravi! To se u praksi davalo nekim "zasluznim" radnicima ali koji nisu ni imali adekvatnu diplomu jer i nije postojala. Znaci da uporno uporedjujes neke neuporedive stvari! A mislim da vise nemas pojma ni sta pises? Visoka skola je visoka skola bilo ona visoka skola strukovnih ili akdemskih studija! Prvi stepen visokog obrazovanja su osnovne akademske studije od 240 bodova a 2. stepen studija ti je i npr. lekar specijalista hirurg (360+300=660 sep bodova), tako da nemoj vise da tupis tu pricu o bodovaima jer vidis da nisi u pravu! Trece, neces naci nikde diplomu 6/2 stepena strucne spreme jer nikada nigde nije ni izdata! Ako si mlad covek ok, nemas neko iskustvo, pa ne mozes ni da sagledas sve aspekte! Ali ako si mator kao ja, e onda sam zabrinut ....

   Избриши
  4. Postoji i drzavan Visoka ekonomska skola akademskih studija u Beogradu.

   Избриши
  5. Naveo sam primer jednog kolege koji radi u državnom preduzeću koje nema sistemtizaciju po Zakonu op visokom obrazovanju iz 2005. i ima problema sa priznavanjem specijalističkih strukovnih studija.
   Oni još uvek rade po
   1. ODLUCI O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA (Službeni list SRJ", br. 9/98, 25/00)
   http://www.tefter.co.rs/dokumenta/Kodeks%20sifara.doc

   gde u ŠIFARNIKU ŠKOLA može da izabere
   781 I stepen na ostalim fakultetima i visokim školama
   881 Ostali fakulteti i visoke škole

   u ŠIFARNIKU STEPENA STRUČNE SPREME
   uporno ga vraćaju na 62 Lice sa završenim VI - 2 stepenom stručne spreme
   gde u ŠIFARNIKU ZANIMANJA I STRUČNE SPREME može izabrati zanimanja koja počinju sa 62.xx.xx


   2. Odlukom o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje evidencija u oblasti rada i obrascima prijava i izveštaja ("Sl.list SRJ", br. 40/97 i 25/2000)

   gde stoji :
   VI/1 stepen - završen obrazovni program za VI/1 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom višom školom, kao i lica sa savladanim programom I stepena studija na fakultetu;
   VI/2 stepen - završen obrazovni program za VI/2 stepen stručne spreme;
   VII/1 stepen - završen obrazovni program za VII/1 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenim studijama na fakultetu, visokoj školi ili akademiji;

   Šta savetovati kolegi i kako mu pomoći, tj kako naterati državno preduzeće da se mane šifarnika iz doba SFRJ i počne da koristi pravilnike i zakone od 2005 godine?

   Избриши
 2. Анониман04. март 2013. 15:21

  Nije mi jasno kako to da cetvorogodisnje diplomske bečlorske studije imaju isti stepen stručne spreme kao i master studije? To nije u redu(ili cetvorogodisnje osnovne smanjiti na VI stepen ili master unaprediti na 7/2).

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Лаици упоређују неупоредиве ствари! 7/1 стручне је изједанчен са мастером а 6 степен стручне спреме са бечелором! Не може унатрашке! Не можеш да нова звања изједначаваш са нечим што више не постоји! Нова звања су нова, основне академске студије нису ни постојале, као ни мастер, као и специјалистичке струковне студије! Стара звања су уподобљена са новим да се не би изгубио континуитет! Ти пишеш о 4. основним студијама а мислиш на основне академске студије! Молим те буди концизан јер су ти онда коментари бесмислени!

   Избриши