петак, 28. децембар 2012.

PROBLEM BR 5. > Inženjerska komora

Inženjerska komora je na sednici upravnog odbora 02.07.2012. ustanovila nove licence za strukovne specijaliste za objekte za koje dozvolu izdaje lokalna samouprava koja je bez ogranicenja,u odnosu na dosadasnje licence za visu skolsku spremu.  kompletan dokument
  Шифра лиценце:
Назив лиценце:

700
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама,  грађевинских радова на објектима високоградње
712
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, грађевинских радова на објектима нискоградње
730
Одговорни извођач радова, са специјалистичким струковним студијама, машинске опреме и инсталација
750
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, електроенергетских радова ниског напона у зградама (објектима)
753
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, телекомуникационих радова у зградама (објектима)
770
Одговорни извођач радова, са специјалистичким струковним студијама, саобраћаја у друмском и градском саобраћају
771
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, геодетских радова на објектима високоградње и нискоградње


Inženjerska komora Srbije je pravno lice sa sedištem u Beogradu, osnovana Zakonomo planiranju i izgradnji (Sl glasniku RS", br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011) u cilju unapređenja uslova za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju, zaštite opšteg i pojedinačnog interesa u obavljanju poslova u tim oblastima organizovanja u pružanju usluga u navedenim oblastima, kao i radi ostvarivanja drugih ciljeva.

Članovi Komore su inženjeri arhitektonske, građevinske, mašinske, elektrotehničke, saobraćajne, tehnološke i inženjeri drugih tehničkih struka, kao i diplomirani prostorni planeri, kojima je izdata licenca iz člana 162. ovog zakona. 

Komora obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje profesionalna prava i dužnosti i etičke norme ponašanja članova u obavljanju poslova izrade planskih dokumenata, projektovanja i izvođenja radova;
2) utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova u skladu sa odredbama ovog zakona;

3) proverava usklađenost izdatih licenci po propisima drugih zemalja;

…… 

vrste licenci:
1. odgovorni planer 1xx
2. odgovorni urbanista 2xx
3. odgovorni projektant 3xx (ovde je dobra zarada)
4. odgovorni izvodjač radova 4xx ( sa starim VII/1) i 8xx (VI/1 uz ograničenje za objekte do 2000m2)
5. po novom odgovorni izvodjač radova 7xx uz ograničenje objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave

Veliki propust je i dalje onemogućavanje inženjerima specijalističkih strukovnih studija dobijanja licence "odgovorni projektant" (uz koju može stojati neki uslov tipa za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave)

***********************************************

Pravilnikom o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja ("Službeni glasnik RS" br. 04/2010 i 21/2010) propisano je da administrativno-stručne i tehničke poslove vezane za polaganje stručnog ispita obavlja Inženjerska komora Srbije.


PRAVO NA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA, predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji, imaju:

 • Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), i srednje obrazovanje, građevinske, arhitektonske, mašinske, elektro, tehnološke ili druge odgovaraj će tehničke struke, sa najmanje dve godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima.
Stručni rad kandidat izrađuje pod nadzorom ispitivača iz čije oblasti je tema pismenog rada i u zavisnosti od stepena obrazovanja sastoji se:

1) za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (diplomirani inženjeri) - izrada projekta za gradnju složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata....

2) za visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) - (inženjeri) - izrada projekata za građenje manje složenih objekata...

*************************************
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011)
2.1. Одговорни пројектант
Члан 128.
Одговорни пројектант може бити лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера, на академским студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије) односно на основним студијама у трајању од најмање пет година и лиценцом за пројектовање.
Лиценцу за одговорног пројектанта може да стекне лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера, положеним стручним испитом и најмање три године радног искуства са стручним резултатима на изради техничке документације и са препоруком најмање два одговорна пројектанта или Инжењерске коморе.
Стручним резултатима за пројектанта, у смислу става 2. овог члана, сматрају се резултати остварени на руковођењу и изради или сарадњи на изради најмање два пројекта.
Одговорни пројектант потписује техничку документацију.

4. Одговорни извођач радова
Члан 151.
Извођач радова одређује одговорног извођача радова који руководи грађењем објекта,
односно извођењем радова.
...
Грађењем објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе може руководити и лице које има завршене специјалистичке струковне студије, одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.
Грађењем објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности ПО+П+4+ПК чија укупна површина не прелази 2.000 m2 бруто површине, објеката мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 метара, локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације, грејања и климатизације, и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може руководити и лице које има високо образовање на студијама првог степена, одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.


**** 27.12.2012.
Novi zakon o planiranju i izgradnji, koji bi trebalo da bude usvojen sredinom naredne godine......
Iz okvira zakona o planiranju i izgradnji biće izuzeta i Inženjerska komora, čiji će se rad, izdavanje licenci, polaganje stručnih ispita, definisati takođe posebnim propisom.

70 коментара:

 1. Анониман19. јул 2012. 23:01

  Piše izvođač radova NE i projektant. To se isto moglo i sa Višom školom, ništa tu nije novo.

  Za projektante (mogu da budu izvođači radova) je potrebno imati završen fakultet-master studije.

  ОдговориИзбриши
 2. Slažem se.
  NIJE u redu da specijalističke strukovne studije mogu biti samo odgovorni izvođači radova. Trebalo bi da mogu biti i odgovarajući projektanti uz npr. ograničenje od "objekti za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave"

  A kod komšija:
  (1) Poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja građevinske struke u sklopu zadaća građevinske struke, koje su propisane Zakonom, a u skladu s osobnim stručnim i akademskim kompetencijama stečenima diplomskim sveučilišnim studijem građevine, odnosno specijalističkim diplomskim stručnim studijem građevine, u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer građevine, odnosno koja je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevine Komore.

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман20. јул 2012. 22:26

  NARAVNO DA NIJE UREDU. CELA ZEMLJA JE U CORSOKAKU PA TAKO I OVA SFERA DRUSTVA.

  ОдговориИзбриши
 4. U izmeni zakona o planiranju jasno piše da izvođačku licencu može dobiti i specijalista strukovnih studija za radove gde građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, to znači za elektro struku sve vrste elektro radova zaključno sa naponom 35 kV ili hidrocentrale do 10 MVA kao što je licenca 450 za diplomiranog el. inženjera.
  Ova licenca 750 se ograničava zamo na elektroinstalacije u zgradama, znači javna rasveta saobraćajnica, dalekovodi do 35 kV, kabl vodovi do 35 kV, trafo stanice do 35 kV itd., za koje građevinsku dozvolu takođe izdaje lokalna samouprava nisu u opisu licence 750.
  Prvo su nas diskriminisali u zakonu, a sad nas diskriminišu i van zakona tako što ga krše.
  PITAM SE DA LI OVO NEKO NAMERNO RADI ILI SE TOTALNI IDIOTI BAVE OVOM MATERIJOM.
  NEVEROVATNO!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa naravno da je namerno, ali nisu idioti, već kao sekta, čuvaju svoje inženjerskom komorom dato pravo da samo oni mogu da projektuju..

   Inženjerska komora je imala "Odluka o načinu utvrđivanja minimalnih cena izrade prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata i projektne dokumentacije za stambene i stambeno-poslovne objekte" pa su ih tužili agenciji za zaštitu konkurencije
   http://www.kzk.org.rs/kzk/wp-content/uploads/2012/06/ING-Komora-Zakljucak-o-pokretanju-postupka.pdf

   Избриши
 5. Анониман29. јул 2012. 19:10

  Potpuno je besmisleno tražiti petu godinu(master specijalistički), to se upravo iz ovoga vidi. Može se studirati koliko god godina ako se diploma ne priznaje. Kad bi zavrsio taj master onda bi u zakonu pisalo da se licence odnose na akademske studije. Jedino pravo resenje je u izmeni zakona o planiranju i izgradnji, jer je on prvi uveo neku svoju podelu drugog stepena visokog obrazovanja, a sve sa ciljem monopolskog delovanja drzavnih univerziteta i prifesora koji ih stite. Ukoliko postoji razlika u kvalitetu skolovanja, trziste rada bi trebalo da napravi selekciju na kvalitetnije i manje kvalitetne, a ne zakoni. Ne znam zasto drzavni fakulteti beže od ove selekcije.

  ОдговориИзбриши
 6. Анониман30. јул 2012. 16:57

  CINJENICA JE DA YAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI DISKRIMINISE SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE ALI TREBA ULOZITI NAPORE DA SE TO IZMENI. TO JE NEKO SMISLJENO URADIO ZAJEDNO SA ONIMA KOJI SU GLUPAVI I NE VIDE SUSTINU. STRUKOVNI MASTER CE VEROVATNO POSTOJATI U BUDUCNOSTI ALI IMA SMISLA AKO SE MOZE NASTAVITI NA STRUKOVNI DOKTORAT. POZDRAV.

  ОдговориИзбриши
 7. Poenta je u tome da se pravo na projektovanje daje samo masterima, a ni to nije zato što neko tako čuva svoje radno mesto, nego zato što master studije koštaju daleko više nego specijalističke strukovne, a da ne govorim o razlici u vrsti i nivou znanja koje pružaju.

  Primera radi, godišnja školarina na specijalističkim strukovnim studijama iz oblasti urbanizma na Visokoj građevinsko-geodetskoj školi u Beogradu iznosi 90.000 dinara, dok godišnja školarina master studija iz oblasti urbanizma na Arhitektonskom fakultetu iznosi 240.000 dinara, što za dve godine iznosi ukupno 480.000! Razlika u stečenom znanju nakon završenih jednih i drugih studija je samo u gomili neprimenljive teorije koja se uči na master studijama, koje bi, ako bi se sva ta nepotrebna teorija izbacila svele na potpuno isto što predstavljaju specijalističke strukovne studije.

  Međutim, razlika u mogućnostima za stručna ostvarenja nakon završenih jednih i drugih studija je ogromna, jer diplomirani master arhitekture (smer urbanizam) stiče pravo da polaže za licence odgovornog planera, urbaniste, projektanta, kao i izvođača radova, sve bez ograničenja, dok strukovni specijalista arhitekrure (takođe smer urbanizam) stiče pravo da polaže samo za licencu za odgovornog izvođača radova, i to sa ograničenjem na objekte za koje dozvolu izdaje opština. Ovom jasnom diskriminacijom mladi su bukvalno primorani da upisuju preskupe i nepraktične master studije kako bi uopšte dobili priliku za ikakva stručna dostignuća.

  Što bi rekao Kalimero: "Nepravda, eto to je!"

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa na raznim italijanskim arhitektonskim fakultetima je školarina i ispod 1000eura (118000 din), pa su ti italijanski fakulteti itekako priznatiji od Beogradskog AF.

   Proble je nesuaglašenost. Na svakim specijalističkim studijama postoje gomila predmeta vezanih za projektovanje koji su izgleda suvišni.

   Sama podela licenci je diskriminatorska. Polaže se ispit, svako ko ga položi (uz 1,2 ili 3 stepen visokog obrazovanja) treba da ima pravo na licencu projektanta ili izvođača.
   Ko hoće da bude urbanista ili planer neka izvoli i zagreje klupu.


   Избриши
 8. Ja se necu baviti temom da li je zakon o planiranju i izgradnji u delu koji se odnosi na licence diskriminatorski ili ne, činjenica je da je ovo prvo, ali cu se uključiti u neku buduću raspravu kada budu neke nove izmene i dopune u planu.

  Trenutno ću se osvrnuti na zadnje izmene i dopune i to kod člana koji se odnosi na uslove za sticanje licence odgovornog izvođača radova:

  Члан 151.
  Извођач радова одређује одговорног извођача радова који руководи грађењем објекта,
  односно извођењем радова.
  Одговорни извођач радова може бити лице са стеченим високим образовањем
  одговарајуће струке, односно смера, на студијама другог степена (дипломске академске
  студије-мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
  трајању од најмање пет година или са стеченим високим образовањем на студијама
  првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на
  студијама у трајању до три године за објекте из става 5. овог члана одговарајуће струке,
  односно смера и одговарајућом лиценцом за извођење радова.
  Лиценцу за одговорног извођача радова може да стекне лице са стеченим високим
  образовањем одговарајуће струке, односно смера, на студијама другог степена или са
  стеченим високим образовањем на студијама првог степена одговарајуће струке,
  односно смера, положеним стручним испитом и најмање три године радног искуства са
  високим образовањем на студијама другог степена, односно пет година радног искуства
  са високим образовањем на студијама првог степена, са стручним резултатима на
  грађењу објеката.
  Стручним резултатима на грађењу објекта у смислу става 3. овог члана сматрају се
  резултати остварени на руковођењу грађењем или сарадњи на грађењу најмање два
  објекта.
  Грађењем објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе може руководити и лице које има завршене специјалистичке струковне студије, одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.
  Грађењем објеката за које одобрење за изградњу издаје јединица локалне самоуправе,
  спратности ПО+П+4+ПК чија укупна површина не прелази 2.000 m2 бруто површине,
  објеката мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 метара, локалних и
  некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације,
  грејања и климатизације, и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и
  извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на
  унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може руководити и лице које има
  високо образовање на студијама првог степена, одговарајуће струке, односно смера,
  положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.

  ОдговориИзбриши
 9. Znači ovde je zakon ne dvosmislen licencu može dobiti master sa tri godine radnog iskustva, struk. specijalista za objekte koje građ. dozvolu izdaje lokalna samouprava i 5 godina radnog iskustva, a inženjeri sa višom, strukovni i akademski inženjeri ovu ograničenu licencu 2000 m2 sa 5 godina staža...

  Napomenuo sam da se necu baviti diskriminatorskim zakonom ali cu se samo osvrnuti da se ova ograničena licenca do 2000 m2... odnosi i na četvorogodišnje akademce, još jedna nepravda ali otom drugi put.

  Ranije je inženjerska komora razdvojila licence za diplomirane inženjere elektrotehnike smer energetika na one koje se odnose na objekte sa graževinskom dozvolom lokalne samouprave i ministarstva.
  Primera radi navešću licence za diplomirane el.inženjere 450 i 451, ova prva se odnosi na niski i srednji napon koji spada u domenu lokalne samouprave, a ova druga srednji i visoki napon ministarstvo i lokalna samouprava.

  Znači svi elektroenergetski radovi za koje građevnnsku dozvolu izdaje lokalna samouprava su u opisu licence 450, pitam se onda čemu licenca 750.

  ОдговориИзбриши
 10. OPIS LICENCE 450
  Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
  Извођење:
  • Електричних инсталација (електрични развод и електрична опрема) ниског напона (наизменичног напона до 1000 V и једносмерног до 1500 V) у зградама (објектима) свих врста – објекти високоградње и ниско градње;
  • Електричних инсталација осветљења у затвореним и отвореним просторима (Јавно осветљење на градским, регионалним и магистралним путевима, трговима и осталим објектима);
  • Инсталација за заштиту од атмосферског пражњења - Громобранске инсталације и инсталације од пренапона на свим објектима;
  • Електричних инсталација на индустријским објектима;
  • Електричних инсталација на објектима водоснабдевања, канализационим системима, уређајима за пречишћавање отпадних вода, објектима за рециклажу секундарних сировина, системима за наводњавање и одводњавање;
  • Једноставнијих телекомуникационих инсталација (ТТ), инсталација система дојаве пожара у стамбеним и пословним објектима свих врста, на индустријским и јавним објектима и др.;
  • Електричних инсталација управљања и електромоторног погона на свим горе наведеним објектима;
  • Регулисања електромоторних погона, са енергетским претварачима и повратним спрегама по разним величинама, вишемоторних погона у разним индустријама закључно са 35 KV (ваљаонице, индустрија папира, рудници, површински копови, итд.);
  • Система и постројења са централним и дистрибуираним системима управљања (PLC);
  • Система за регулацију индустријских и других процеса;
  • Мерних система разних намена;
  • Нисконапонске (НН) надземне и кабловске мреже (укључујући и контактне), НН постројења и НН делови трансформаторских станица;
  • Средњенапонске (СН) - закључно са 35 KV, надземне и кабловске мреже, укључујући и контактне, СН постројења и СН делови трансформаторских станица;
  • Мини хидроелектрана и термоелектрана и других електрана, инсталисане снаге мање од 10 MVA;
  • Индустријских СН мреже и развода за електромоторне погоне и др.;
  • Система сопственог напајања и секундарних кола у СН постројењима и трансформаторским станицама. НН и СН делови термо и хидроелектрана, и др;
  • Електричних инсталација за нуклеарне објекте и друге објекте који служе за производњу нуклеарне енергије, нуклеарног горива и радиоизотопа, за ускладиштење радиоактивних отпадних материја, као и у научно-истраживачке сврхе у области нуклеарне технике;
  • Електричних инсталација за објекте за производњу и прераду нафте и гаса, међународне и магистралне гасоводе и нафтоводе за транспорт, гасоводе називног радног надпритиска преко 16 bar-a, складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона и магистралне и регионалне топлодалеководе и др.;
  • Електричних инсталација за објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објекте за прераду коже и крзна, објекте за прераду каучука, објекте за производњу целулозе и папира и објекте за прераду неметалних минерала
  • Електричних инсталација за хидроелектране и термоелектране снаге до 10 MVA;
  • Електричних инсталација за објекте културних добара од националног и међународног значаја и објекте у њиховој заштићеној околини и друга заштићена добра од националног и међународног значаја, у складу са законом;
  • Електричних инсталација за постројења и уређаје за уклањање отпада спаљивањем и хемијским поступцима, као и за објекте за производњу, складиштење и уништавање опасних материја и складиштење и уништавање штетних материја и отпада који има својство опасних материја;
  •Електричних инсталација за аеродроме за јавни ваздушни саобраћај:
  -Објекти високоградње на аеродромском комплексу (путнички терминали, робни терминали, ваздухопловне базе - хангари, објекти инфраструктуре и објекти за радио-навигациону опрему);

  ОдговориИзбриши
 11. OPIS LICENCE 750
  Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, електроенергетских радова ниског напона у зградама (објектима)
  Опис делатности :

  Извођење електричних инсталација ниског напона за објекте високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, следећих карактеристика:
  • електро-инсталатерски радови као и радови на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена;
  • извођење нисконапонских напојних каблова напред наведених објеката;
  • извођење спољњег осветљења спољњег уређења за напред наведене објекте и др.

  Kao što vidite inženjerskoj komori je stalo da diskriminiše strukovne specijaliste zarad ne znam čega i uopšte strukovne studije pa ne bira sredstva tako što ne sprovodi važeći zakon o planiranju i izgradnji.

  Ja samo navodim problem licenci moje struke, ne znam kakva je siduacija kod kolega drugih struka, pretpostavljam slična...zato vas pozivam da se uključite u što većem broju u raspravu, jer se suvim posmatranjem ništa ne postiže.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Kada sam pre dve nedelje procitao Odluku o licencama Inz. komore, i jos jednom se uverio koliko nas ta tzv. "akademska zajednica" omalovazava, uputio sam im e-mail sledece sadrzine ali jos uvek nisam dobio nikakav odgovor:

   Poštovani,

   Pažljivo sam pročitao Odluku o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3. od 02.07.2012. te bih želeo da Vam postavim nekoliko pitanja i da Vam skrenem pažnju na nekoliko nelogičnosti.

   Po obrazovanju sam specijalista strukovni inženjer saobraćaja, dakle imam zavrsen drugi stepen visokog obrazovanja i stecenih najmanje 240 bodova. Na osnovu Odluke imam pravo na sticanje licence za Odgovornog izvodjača radova pod šifrom 770, opis delatnosti: Izvodjenje radova prilikom postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije na opštinskim ili nekategorisanim putevima i ulicama za koje gradjevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave. Isti opis delatnosti ali pod licencom 870 imaju inženjeri saobraćaja sa nekadasnjom višom školom (VI stepen) i strukovni inženjeri saobraćaja sa stečenih 180 ESPB.

   Istom Odlukom definisane su licence za Odgovorne projektante i Odgovorne izvodjace radova saobracaja i saobracajne signalizacije gde su zahtevane stručne spreme diplomske ili master studije iz saobracaja i u kojima je odredjen čitav niz poslova koje ova lica mogu obavljati u skladu sa navedenim licencama.

   S obzirom da su na osnovu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine specijalističke strukovne studije i master akademske studije rangirane kao drugi stepen visokog obrazovanja postavio bih Vam sledeca pitanja:

   1. Čemu sluze specijalisticke strukovne studije ako smo po Vasoj Odluci svrstani u isti rang sa inzenjerima saobracaja sa višom školom i strukovnim inženjerima saobraćaja sa stečenih 180 ESPB?
   2. Kako je moguće da je neko nakon četiri godina studiranja, sa završenom specijalizacijom iz bezbednosti saobraćaja, jedino kompetentan da stekne licencu za izvodjenje radova prilikom postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije na opstinskim ili nekategorisanim putevima i ulicama za koje gradjevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, a da su inženjeri sa završenim akademskim studijama kvalifikovani za sve vrste poslova?
   3. Čemu toliko omalovažavanje i obezvredjivanje strukovnih studija u odnosu na akademske ali i omalovažavanje strukovnih inženjera i njihovih mogućnosti za obavljanje inženjerskih poslova?   Избриши
  2. Podrzavam Vas 100% ste u pravu. Treba vrsiti permanentan pritisak na njih pa ce im valjda nesto biti jasno! Oni taj pravilnik dozivljavaju otprilike kao sto 'mali Perica' dozivljava svoj domaci zadatak. To su kompletne kretencine koje ne poznaju ovu problematiku. Specijalisticke strukovne studije su sasvim novi vid obrazovanja u nasoj zemlji i ne moze se uporediti sa dosadasnjim obrazovanjima. Zakon je jasan, to su studije 2. stepena i kao takve ih moraju prihvatiti pa makar i na Ustavnom sudu, Posto Vi poznajete tu problematiku idite do kraja ako treba i do Ombudsmnana i suda u Strazburu.

   Избриши
  3. I kako je moguće da dođe do tolikog neslaganja prosvete i stvarnosti... Na svim inženjerskim specijalističkim studijama ima puno projektantskih predmeta, kad ono inženjerska komora nam uskraćuje projektovanje.... ej bre

   Избриши
  4. Problem je i ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011) koji eksplicitno kaže da specijalističe strukovne studije nemaju pravo da postanu licencirani projektant.

   Избриши
  5. Znaci traziti izmene i dopne Zakona o planiranju i izgradnji kojije arhaican u odnosu na Zakon o visokom obrazovanju. Oni ne shvataju da su specijalisticke strukovne studije sasvim novi vid visokog obrazovanja koji do sada nije postojao u nasoj zemlji i da ga moraju inplementirati. Dignite glas! Pa ovo je Srbija ovde Zakoni se pisu spram odredjenog broja ljudi a ne spram zivota i potreba stanovnika! Borite se na sve moguce nacine! Parlamentarno, vanparlamentarno, svakako, samo ne posustajte jer niko Vam nece resiti problem ako Vi sami debelo ne zalegnete.

   Избриши
  6. Ivane i svi ostali. Moram vam reći, a nadam se da neće zvučati grubo, da vaše studije na Visokoj strukovnoj školi nisu "toliko" kompententne kao akademske. Zašto ? Zato što je smisao akademskog obrazovanja produbljivanje stečenih znanja (inovacije, naučna istraživanja, itd) dok su vaše strukovne studije (prvi i drugi stepen) služe da vas "osposobe" da praktično rešavate "stvari" za koje ste se školovali. Mislim da ste razumeli.
   Specijalističke strukovne studije imaju 60 espb (strukovne).

   Mislim da je jako neozbiljno porediti master studije i specijalističke strukovne studije. Jer master studije su daleko više "kompententije" i obimnije u naučno-istraživačkom-akademskom smislu.

   Bilo bi dobro da malo porazgovarate sa vašim mentorima na strukovnim školama, oni su završili akademske studije.

   Избриши
  7. POstovani,
   Master studije su jedino kompetentnije za nastavak skolovanja na doktorskim studijama koje su nama za sada zakinute a sto razvijeni svet odavno poznaje. Nece proci jos puno vremena kada ce se, bez obzira na permanntno opiranje i opstruisanje strukovnih studija, i u Srbiji uvesti master strukovne studije a zatim i doktorske strukovne studije. Svaki komentar na Vas stav da moje studije na Visokoj strukovnoj skoli nisu "toliko" kompetentne je suvisan i necu se upustati u komentarisanje. Posetite sajt Fakulteta tehnickih nauka u Novom Sadu da se upoznate i spoznate u kojoj meri su strukovne studije zastupljene na pomenutom fakultetu. Verovatno i na tom fakultetu te sudije nisu "toliko" kompetentne jer su svrseni studenti akademskih studija svemoguci i sveznajuci.
   Zvanje je zvanje a znanje je znanje. Ne omalovazavajte nikoga pre nego se uverite koliko on zna bez obzira da li je zavrsio studije teoretisanja ili prakticno primenjive studije.

   Избриши
  8. Takodje, mislim da niko od nas na ovom forumu ne pokusava da poredi master studije i specijalističke strukovne studije vec pokusavamo da se izborimo za ono sto nam po Zakonu sleduje i sto nam pripada a mnogi nam oduzimaju.

   Sve najbolje.

   Избриши
  9. JOS JEDAN DOKAZ DA SMO MI U SRBIJI KOJA ME PODSECA NA JEDNU UGLEDNU NOVOFORMIRANU DRZAVU JUZNI SUDAN! NARAVNO NAJBOLJE JE ZAVADI PA VLADAJ. KAO I SVE KOD NAS U SRBIJI I OVA OBLAST JE OSTALA ZAPOSTAVLJENA. KVAZI STRUCNJACI SU NA SVE STRANE. NORMALNO JE DA AKADEMSKE STUDIJE INAJU PROLAZ NA DOKTORSKE STUDIJE JER SE LJUDI SKOLUJU ZA AKADEMSKA I NAUCNA ZVANJA. TAKODJE JE NORMALNO DA POSLOVE U OBLASTI AKADEMSKOG OBRAZOVANJA MOGU RADITI LICA SA AKADEMSKIM I NAUCNIM ZVANJIMA. TO JE TA RAZLIKA I TO JE TO. U SVEMU OSTALOM U SVAKODNEVNOM ZIVOTU I RADU NE BI TREBALO DA NE BUDE RAZLIKE JER TO NIJE DOMEN NAUKE. ZA NEUKE I NEOBAVESTENE MOGU DA KAZEM DA SU SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE ODVIJAJU I NA VECINI FAKULTETA. TAKO DA SU PROFESORI ISTI. TACNO JE JEDINO DA STRUKOVNE SPECIJALISTICKE STUDIJE NISU USMERENE KA NAUCI I DA NE MORAJU DA REZULTIRAJU NEKIM NAOVIM NAUCNIM SAZNANJIMA IZ ODREDJENE OBLASTI KOJU IZUCAVAJU. ALI DA LI JE MOGUCE DA NE SHVATATE DA JE ZA OBAVLJANJE SVAKODNEVNIH INTELEKTUALNIH AKTIVNOSTI SASVIM DOVOLJAN NIVO SPECIJALISTICKIH STRUKOVNIH STUDIJA. AKO NEKO MISLI DA JE SA MASTER STUDIJAMA PREVISE KVALIFIKOVAN DA RADI NEKI SVAKODNEVNI POSAO NEKA GA NE RADI NEKA UPISE DOKTORSE STUDIJE PA NEKA SE BAVI NAUKOM. ILI MOZDA NEMA DOVOLJNO ZNANJA ZA DOKTORAT PA HOCE NA OBICNIM RADNIM ZADACIMA DA GLUMI NAUCNIKA. ALO LJUDI OSVESTITE SE. O CEMU PRICATE? NIJE POENTA KO JE KVALIFIKOVANIJI DA RADI JEDAN OBICAN SVAKODNEVNI POSAO? DA LI SU TO LICA SA MASTEROM ILI SA STRUKOVNOM SPECIJALISZACIJOM? PA ZAKON IH JE IZJEDNACIO ZA ODREDJENE VRSTE ZANIMANJA I TU JE KRAJ PRICE! STA VI NA PRIMER MISLITE: KO BI BIO BOLJI EKOLOSKI INSPEKTOR, DA LI TO NA PRIMER DIPLOMOIRANI INZENJER ZASTITE ZIVOTNE SREDINE ILI SPEC. STRUK. INŽ. ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE? PA NARAVNO DA JE SVEJEDNO ZA OBAVLJANJE VECINU POSLOVA! ILI KO BI BIO BOLJI VASPITAC U VRTICU: DIPLOMIRANI VASPITAC - MASTER ILI SPEC. STRUKOVNI VASPITAC ZA ODREDJENU KATEGORIJU DECE? ILI KO BI BIO BOLJI DIREKTOR? PA NARAVNO DA U OVOJ RAVNI NEMA NIKAKVIH RAZLIKA ZA OBAVLJENJE POMENUTIH DELATNOSTI. JOS JEDNOM DA PODVUCEM PA MISLIM DA VISE NECU MOCI DA VAM OBJASNJAVAM: SA AKADEMSKIM STUDUIJAMA IMA SE PREDISPOZICIJA DA SE BAVIS VISOKIM OBRAZOVANJEM I NAUKOM A SA STRUKOVNIM NE! ALI IZGLEDA DA KOLEGE SA AKADEMSKIM STUDIJAMA HOCE DA GLUME NAUCNIKE TJ. ''DOKTORE NAUKA'' PRED SVOJIM STRUKOVNIM KOLEGAMA, KADA VEC NISU USPELI DA UHVATE PRIKLJUCAK ZA ONO ZA CEGA SU SE SKOLOVALI A TO JE VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNI RAD ZA KOJE PONAVLJAM ILI NISU IMALI DOVOLJNO DOBAR PROSEK ILI KAPACITET I SADA SU PRIMAORANI DA OBAVLJAJU REGULARNE POSLOVE. TO JE KAO NAPRIMER DA NEKO SA ZAVRSENIM BIOLOSKIM FAKULTETOM RADI KAO NASTAVNIK U OSNOVNOJ ŠKOLI (KAO I SPEC. STRUK. BIOLOG) U DRUGI KOLEGA SA BIOLOSKIM FAKULTETOM RADI KAO ASITENT NA FAKULTETU. TO JE TO. A TO NE ZNACI DA JE SPEC. STRUKOVNI BIOLOG MANJE KVALIFIKOVAN DA RADI KAO NASTAVNIK BIOLOGIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI. MISLIMDA OVO O ČEMU SAM PISAO MOGU DA RAZUMEJU PODJEDNAKO DOBRO I MASTERI S STRUKOVNI SPECIJALISTI. AKO NEKO IPAK NIJE RAZUMEO E ZA TO JE VEC KRIVA MAKA PRIRODA I OTAC KARIKATURISTA.

   Избриши
  10. Ko razume shvatiće...

   "Poslodavci hvale ovaj fakultet (ETF) zbog razvijanja logičkog mišljenja i širokog znanja koje studenti dobijaju. Na primer, Viša elektrotehnička škola (VETŠ), kao lakše rešenje, prema rečima dekana ETF-a, "više osposobljuje studente na neka uža i praktična znanja, ali bez jače teorijske podloge, tako da su studenti po završetku u problemu ukoliko se tražnje tržišta promene" ili, kako kaže jedna studentkinja ETF-a, "VETŠ nudi brzo rešenje za sitne poslove u struci". Jedan poslodavac, koji nije želeo da mu se pomene ime, kazao je da "najveća razlika između ETF-a i VETŠ-a i jeste u načinu razmišljanja i logici, a ne u stečenim znanjima koja mogu brzo da se nadoknade"."

   http://www.vreme.com/cms/view.php?id=869424

   Ovde je sve lepo rečeno. Niko ovde nije kompetentan da ocenjuje strukovno obrazovanje, a još manje neko ko je ga završio.

   Избриши
  11. @Анониман27. август 2012. 23.29
   Čitajući na http://www.vreme.com/cms/view.php?id=869424 tekst shvatio sam da se svi fakulteti hvale svojim dostignućima, godinama studiranja, mogućnošću zapošljavanja dok dekan ETF ne hvali svoj ETF nego kudi VETŠ (inače tekst je iz 2009 godine, a VETŠ - Viša elektrotehnička škola i ne postoji od 2005)

   Ej dekane bila neka ljuta više ili previše....

   Takođe i jedan poslodavac, koji nije želeo da mu se pomene ime .... je stvarno novinarski rečeno... Reče mi jedan čoek na jednom mestu, kod jednog čoeka, jednu stvar, ne mogu ti reći đe, odma' bi se setio koji je.....

   A u praksi elitizma fakulteta nema, ima ljudi sa svojim znanjem i sposobnošću i verujte mi ima diplomaca ETF toliko nesposobnih da moraš zaposliti i jednog tehničara da ga pazi..

   Избриши
  12. Kolega,
   Da bi se nekome razvijalo logicko misljenje nije mu potrebno da studira ETF i akademske studije. Logika nema veze sa vrstom studija i sa fakultetom koji studiras vec je u pitanju da li ti je leva polovina mozga, dakle racionalno-logicka polovina mozga, razvijena ili vam je zakrzljana. Postoji vise vrsta inteligencija a jedna od njih je i matematicko-logicka. Zaista ne razumem cemu toliko uspinjanje i ulaganje truda da se omalovaze strukovne studije?!

   Избриши
  13. Ako toliko želite master diplomu, zašto niste upisali fakultet ? Mislim da je malo preteciozno porediti osnovne strukovne studije + specijalističke strukovne studije sa akademskim četvorogodišnjim studijama. Zna se šta su studije na Višoj/Visokoj strukovnoj školi, a šta su na fakultetu (državnom). Prema tome nema potrebe za daljim nastavkom školovanja ljudi koji su završili Više ili Visoke strukovne škole, jer njihovo stečeno obrazovanje je sasvim dovoljno za uključivanje u proces rada, a nikako za istraživačku ili pak naučnu delatnost.
   Zvanja i stepen stručne spreme (VI-1 i VI-2) koji su stečeni na Višoj školi izjednačeni su (po pravu) sa novim zvanjima i nivoom obrazovanja po "Bolonji" (I i II). Tako da:


   VI-1 = I nivo visokog strukovnog obrazovanja
   VI-2 = II nivo visokog strukovnog obrazovanja

   Pročitajte Zakon o visokom obrazovanju iz 2005.god.

   Избриши
  14. Ovako iscrpno akademsko tumacenje Zakona o visokom obrazovanju nisam skoro procitao a ni cuo. Zbog ovakvih ljudi koji proizvoljno tumace i mesaju stara i nova zvanja i nivoe studija mi i imamo problema prilikom sprovodjenja i postovanja zakona i naseg statusa koji je regulisan u njemu.

   Vrste i nivoi studija

   Član 25.
   Delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.
   Na akademskim studijama izvodi se akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.
   Na strukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

   Studije prvog stepena su:
   1) osnovne akademske studije;
   2) osnovne strukovne studije .

   Studije drugog stepena su:
   1) master akademske studije;
   2) specijalističke strukovne studije
   3) specijalističke akademske studije.

   Zaista bi bilo mnogo pametnije da nam se pridruzite u borbi za postovanje zakona i naseg polozaja u skladu sa njim umesto sto samovoljno tumacite nesto sto je kristalno jasno. Ako vec ne umete da razumete sta su strukovne studije i koje im je mesto u sistemu visokog obrazovanja onda pronadjite neki master akademski sajt i svoje istomisljenike a ne da nas opterecujete primitivnim i pristrasnim tumacenjima Zakona o visokom obrazovanju. Jos jednom ponavljam: u razvijenom svetu postoje master strukovne i doktorske strukovne studije. Postojace i u Srbiji hteli vi to ili ne.

   Избриши
  15. Stručni, akademski i naučni nazivi
   Član 95.

   STAV 1.
   Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje tri godine stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

   STAV 2.
   Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine i lice koje ostavari najmanje 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena, stiče stručni naziv "diplomirani" sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

   STAV 3.
   Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

   STAV 4.
   Lice koje završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

   STAV 5.
   Lice koje završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

   STAV 6.
   Lice koje završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

   STAV 7.
   Lice koje završi doktorske, odnosno akademske studije trećeg stepena, stiče naučni naziv doktor nauka, odnosno doktor umetnosti, sa naznakom oblasti.
   _______________________________________________________________________________________

   Usklađivanje stečenih akademskih, stručnih, odnosno naučnih naziva
   Član 127.

   Stručni, akademski, odnosno naučni naziv stečen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, u pogledu prava koja iz njega proizlaze,izjednačen je sa odgovarajućim stručnim,akademskim, odnosno naučnim nazivom utvrđenim ovim zakonom, i to:

   1) stručni naziv stečen završavanjem:

   - studija na višoj školi, u trajanju do tri godine, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 3. ovog zakona,

   - dela studijskog programa osnovnih studija na fakultetu, čijim završavanjem se stiče prvi stepen visokog obrazovanja, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 1. ovog zakona,

   - osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od tri godine, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 1. ovog zakona,

   - osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od četiri do šest godina, izjednačen je sa akademskim nazivom iz člana 95. stav 6. ovog zakona;

   2) akademski naziv stečen završavanjem:

   - specijalističkih studija na fakultetu izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 4. ovog zakona;

   3) naučni stepen doktora nauka stečen završavanjem doktorskih studija, odnosno odbranom doktorske disertacije, izjednačen je sa naučnim nazivom doktora nauka iz člana 95. stav 7. ovog zakona.


   Pitaj pravnika da ti protumači Zakon.

   Ovde je sve jasno ko dan, Viša škola (do tri godine) je bila VI-1 to je ekvivalentno sadašnjem I(prvom) stepenu visokog strukovnog obrazovanja.

   Избриши
  16. Ovo je usklađivanje stečenih akademskih, stručnih, odnosno naučnih naziva svih onih koji su se skolovali po starom sistemu jer su trazili da im po automatizmu pripadne zvanje mastera iako su zavrsili diplomske studije u trajanju od 4 godine u starom sistemu. KOmpromis je napravljen tako sto im je priznato pravo da su izjadneceni prilikom konkurisanja za posao ali nisu dobili zvanje mastera. Svaki koji je to hteo morao je na maticnom fakultetu da se doskoluje jos jednu godinu. Isto tako, svi studenti sa zavrsenom visom skolom su morali da se doskoluju semestar ili dva (u zavisnosti da li je visa skola trajala 2 ili 2,5 godine) i tek tada su dobili zvanje za zavrsenim prvim stepenom visokog obrazovanja. Ja sam jedan od njih i dobro znam koji sam put morao da prodjem da bih bio ovo sto jesam.

   Избриши
  17. Prvo, nije tacno da su vise skole trajale tri godine od 2002. god i zaista ne znam odakle ti ta informacija. KOliko znam samo tadasnja Visoka elektrotehnicka skola u Beogradu je imala program od 6 semestara i on je uveden 2004. cini mi se.
   Drugo, taj link koji si izbacio i na koji se pozivas je link opstinske uprave Paracin koja samovoljno tumaci zvanja i titule kao sto ih i ti radis jer drzava Srbija jos uvek nije donela nacionalni okvir kvalifikacija.
   Trece, ja se predajem i ne zelim vise da te ubedjujem i da ti objasnjavam ono sto ti ne zelis da razumes jer si zaslepljen "velicinom" akademskih studija i omalovazavanjem strukovnih studija odnosno ljudi koji ih studiraju i zavrsavaju.

   Da si ti ziv i zdrav pa ce valjda doci vreme i da progledas po tom pitanju a do tada procitaj sta kaze uvazena profesorka ETF Slobodanka Turajlic za akademske studije.

   Избриши
  18. http://master.rs/oko-95-odsto-kadra-pogresno-se-skoluje/2970/

   Избриши
 12. Prvo su nas diskriminisali nazivom tako što su eksplicitno naglasili da smo mi strukovni inženjeri a ne diplomirani inženjeri strukovnih studija. Valjda u diplomi treba da piše ko je koje studije studirao, da li strukovne ili akademske, a ne u nazivu. Zašto sebi nisu u zvanju naglasili da su završili akademske studije?
  Ne mogu da shvatim da nakon sedam godina postojanja Zakona o visokom obrazovnju u tolikoj meri postoji opstrukcija i omalovazavanje strukovnih studija. Zvanje je zvanje a znanje je znanje. Oni koji nemaju znanja nas i opstruisu jer se plase za svoje guzice.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Trazite izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju! Sami, preko strukovnih udruzenja, preko prijatelja, narodnih poslanika, ...... kako kod! Ministarstvo prosvete je najveci krivac jer na Vladi kao da ne pricaju o zivotnim temama. Hiljade ljudi stice spec.struk. obrazovanje i ne mogu da uđu u sistem drzave cak ni pripravnički staz da odrade jer ne znaju gde, kako, koliko, treba da polazu. STRASNO!

   Избриши
  2. ONAJ BATICA IMA OPET FANTAZIJE O VI-1 I VI-2 STRUCNE SPREME! ALTAIR MOLIM TE BRISI TE NEBULOZE A JA MU SAVETUJEM DA PREKINE DA GUTA BABINE LEKOVE! ALI PORED TAKVIH GLUPAKA U SRBIJI VISE ME NI NE CUDI RAZNORAZNA PROIZVOLJNA TUMACENJA ZAKONA. JA SAM COVEK KOJI RADI U UPRAVI 20 GODINA I OVU PROBLEMATIKU PRATIM OD KAKO SE POJAVILA, ZNAM KAKO JE BILO, KAKO JE SADA I KAKO TREBA DA BUDE. TAKODJE MOLIM SVE BOLESNIKE KOJIMA JE NESTALO TERAPIJE DA SE OBRATE SVOM ORDINARIJUSU I DA SE SKINU SA BLOGA! ZALOSNO JE TAJ KOLEGA ''IVAN''KOJEG SU NAGOVORILI DA POSLE SONOVNIH STUDIJA KOJE SU IZJEDNACENE SA MESTEROM PPONOVO UPISAO MASTER! TAJ NJEGOV POTEZ IMA JEDINO SMISLA AKO JE UPISAO MASTER NA NEKOM DRUGOM FAKULTETU I STEKAO DODATNO OBRAZOVANJE ILI AKO JE ISKORISTIO DA SA MASTER STUDIJAMA IZBOKSUJE BOLJI PROSEK KAKO BI UPISAO DOKTORSKE STUDIJE! U SVAKOM TRECEM SLUCAJU JE BESMISLENO I PREGLUPO ZA JEDNOG AKADEMSKOG GRADJANINA. ALI I OD GLUPLJIH IMA GLUPLJIH, JA ZNAM MNOSTVO KOLEGA KOJE SU POSLE FAKULTETA UPISALI SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE NA ISTIM FAKULTETIMA! ZALI BOZE! ALI IMA I JOS GLUPLJIH PA MOZDA I NAJGLUPLJIH! OVO CU VAM RECI A VRLO JE LAKO DOKAZIVO I PROVERLJIVO! VELIKI BROJ UGLEDNIH LEKARA, LEKRA SPECIJALISTA, DIREKTORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA POHADJALO JE TOKOM 2009/10, 2010/11 PA I 2011/12 SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE IZ MENADZMENTA U ZDRAVSTVU NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU KOJE JE FINANSIRALA EVROPA. OVO JE NEZAPAMCENO U ISTORIJI VISOKO SKOLSTVA DA SE LJUDI SA VII-2 STEPENOM STRUCNE SPREME DOSKOLAVAJU ZA VII-1 STRUCNE SPREME. ALI MUFTE JE I SIRCE SLATKO! MISLIM DA JE OVO VRHUNAC GLUPOSTI U SRBIJI! ALI STA RECI OVO JE IPAK SRBIJA!

   Избриши
  3. U Srbiji postoji opšta nekultura davanja mišljenja i odgovora, a da se prethodno ne sasluša (pročita) sagovornik. U svakom slučaju molim vas za malo kulturnije ponašanje, na kraju nije ovo utakmica ...

   1. Kolega Ivan je sam napisao da je završio Specijalističke strukovne studije (nebitno, ali posle Više škole izvršio usaglašavanje diplome sa Visokom i onda specijalističke studije)

   2. To što je veliki broj lekara i lekara specijalista (direktora zdravstvenih ustanova) 2009/10/11/12. završio i SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE IZ MENADZMENTA U ZDRAVSTVU NA MEDICINSKOM FAKULTETU KOJE JE FINANSIRALA EVROPA je meni sasvim logično, i tako i treba. Jer dotični lekari da bi ostali direktori moraju da imaju diplomu iz menadžmenta, tako da mu to dodje vid prekvalifikacije (ili možda dokvalifikacije)

   http://webmedicina.org/vesti/reforma-zdravstvenog-sistema/1059-projekat-obuka-za-menadment-u-zdravstvu


   Избриши
 13. Moj predlog je da konkurises a onda da im trazis napismeno da ti dostave zasto ne ispunjavas uslove konkursa. Nakon toga se zali ali se i obavezno obrati Zastitniku gradjana i Povereniku za informacije od javnog znacaja. Borba za nasa prava se mora odvijati unutar institucija sistema ali se mora odvijati i van njega. Taj koji je pisao konkurs nema pojma s obzirom da je naveo kao uslov zavrsene diplomske akademske studije -master. Ovo je surogat zvanja koji je postojao do 2010. godine kada je doslo do izmena Zakona i kada je razdvojen naziv tako da su od tada osnovne studije diplomske akademske studije a drugi stepen su master akademske. S obzirom da si zavrsila spec. struk. studije, a sto se trazi u konkursu, ti u potpunosti ispunjavas ovaj navedeni uslov. Na konkursu se dostavlja diploma sa trazenim zvanjem a sta si ti pre toga studirala i koliko dugo su trajale tvoje studije, da li si zavrsila osnovne strukovne ili akademske studije, ili si mozda doktorirala pa nakon toga zavrsila spec. struk. studije to je apsolutno nebitno.

  ОдговориИзбриши
 14. Samo napismeno traziti odgovor pa uloziti zalbu! Pa potom potraziti ostalu pravnu zastitu. Medjutim oni naprave konkurs u skladu sa zakonom ali pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta nije u skalsu sa zakonom pa te oni odbiju kao zbog sistematizacije! To je perfidno ali pali jer nikoga to ne interesuje po mnistarstvima i u Vladi Srbije. LJUDI, PA KOME JE STALO DO STRUKOVNIH SPECIJALSITA U ZEMLJI! NE INTERESUJE NI MINISTARSTVO PROSVETE NI PROFESORE KOJI IM PREDAJU A NE NEKOME DRUGOM! Pa ni ministarstvo prosvete nije sistematizaovalo radna mesta po osnovnim i srednjim skolama u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju a kamo li neko drugi! BUDITE SE!

  ОдговориИзбриши
 15. Traže OBAVEZNO da se donese diploma o osnovnim studijama kada donesete potvrdu ili diplomu da ste završili specijalističke strukovne studije. Kada donesete master diplomu nemorate doneti diplomu o osnovnim studijama.

  Mislim dok se isprave pravilnici i da mi možemo da radimo u statusu kao nekadašnji VII-1 sss proćiće bar još 20 godina. Do tada tu smo gde smo, radi šta ti dodele...

  Da li neko od vas dobio diplomu specijalističkih strukovnih studija, ako je neko ima neka je skenira i okači na neki sajt gde može da se vidi (obrišite lične podatke).

  Ja imam samo potvrdu.

  Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 16. JA ZNAM DESETINE LJUDI KOJI SU ZAVRSILI SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE I KOJI IMAJU DIPLOME! I TO SA PRIVATNIH I DRZAVNIH VISOKIH SKOLA! NE VIDIM U CEMU JE PROBLEM? MINISTARSTVO PROSVETE PROPISALO KAKO TREBA DA IZGLEDA OBRAZAC KAO I DODATAK DIPLOMI I VECINA VISOKOSKOLSKIH USTANOVA TO POSTUJE. UDJI NA GUGL I UKUCAJ NPR. DODATAK DILOMI ILI SLICNO PA CE TI IZACI FORMA OBRAZCA PA POGLEDAJ. NEKI FAKULTETI JOS UVEK (POSTO JE OVO SRBIJA A MI NEBESKI NAROD) IZDAJE DIPLOME NA OBRASCIMA KAKO ONI ZAMISLJAJU DA TREBA DA SE IZDAJU A SVE U CILJU OBMANE STUDENATA DA NE ZNAJU KOJI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA POSEDUJU. NPR. JEDAN MOJ KOLEGA POSLE ZAVRSENOG FAKULTETA JE UPISAO SPECIJALISTICKE STUDIJE NA FTN U N.SADU MISLECI DA SU TO AKADEMSKE SPEC. STUDIJE MEDJUTI ISPALO JE DA SU TO SPEC. STRUK. STUDIJE ALI DA BI SE FAKULTET OGRADIO OD OVE FATAMORGANE (DA NE KAZEM PREVARE) IZDALI SU MU DIPLOMU NA KOJOJ NE PISE DA LI JE AKADEMSKA ILI STRUKOVNA SPECIJALISACIJA. KLASICNA NAVLAKUSA. UZELI SU IM LOVU A MINISTARSTVO PROSVETE TOLERISE TAKVE DIPLOME KOJE DA SMO IOLE NORMALNA DRZAVA NE BI VREDELE A I OVAKO NE VREDE JER NA NJIMA NE PISE NISTA STO TREBA A NAMJU NIO DODATAK DIPLOMI. OVO JE JUZNI SUDAN!

  ОдговориИзбриши
 17. Sta je demistifikacija?

  Demistifikacija je sve suprotno od mistifikacije (obmanjivanja, zbunjivanja).

  Mistifikovati znaci iskoriscavati lakovernost coveka navodeci ga da veruje u smesne i nemoguce stvari, zaludjivati ga, obmanjivati, prevariti… Demistifikovati znaci sve suprotno od toga.

  Mistifikacija, sto ukljucuje i govorenje o detaljima i objasnjavaje, vec samo iznosenje svoje price, uglavnom sa ciljem da se zaobidje svest i protivljenje osobe, jedne ili vise, kojoj se mistifikator obraca.

  Na ovom mestu treba da se nadju primeri iz svakodnevnog zivota, istorije, raznih izvora i primera mistifikacija tj. demistikovanje istih.


  Mislim da je krajnje vreme da se krene DEMISTIFIKACIJU specijalistickih STRUKOVIH studija.
  Koleginice racunajte na svaki vid moje savetodavne pomoci ukoliko vam je potrebna. Dodajte se u citaoce sajta, radi lakse komunikacije.

  Za pocetak u temi
  http://specijalisticke.blogspot.com/2012/01/1.html
  je Анониман21. мај 2012. 20.07 i nagovestio problematiku da iako u konkursu stoje strukovne specijalisticke studije, uslovljavaju sa 4-godisnim akademskim studijama, gde su pominjali izvesnog gospodina koji je sef hr sluzbe i koji je izgleda glavni protagonista i tumač te price.

  ОдговориИзбриши
 18. MOLIM VAS PO 100 PUT DA RAZGRANICITE OSNOVNE STUDIJE OD OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA!!!!!!!!!OSNOVNE STUDIJE SU STUDIJE KOJE SU SE ZAVRSAVALE NA FAKULTETIMA PO PROGRAMIMA DO 2005 GODINE DOK NIJE IZASAO NOVI ZAKON O VISOKM OBRAZAOVANJU I TRAJELE SU 4 ILI 5 GODINA I IZJADNACENE SU SA DANASNJIM MASTER STUDIJAMA, ZNACI STUDIJAMA 2. STEPENA VISOKOG OBRAZOVANJA(TAKODJE KO IH JE UPISAO DO 2005 GODINE MOZE DAIH ZAVRSI PO STAROM PROGRAMU DO KRAJA SKOLSKE 2013/2014)!!! OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SU STUDIJE 1. STEPENA VISOKOG OBRAZOVANJA KOJE SU SE POJAVILE OD 2005 GODINE PO NOVOM ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU I NISU U RANGU SA MASTER STUDIJAMA A SAMIM TIM NI SA OSNOVNIM STUDIJAMA!!!!! TO FAKULTETI ZLOUPOTREBLJAVAJU I DALI SU SVRSENIM STUDENTIMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZVANJA DIPLOMIRANI A KOJE NEMA NIKAKVE VEZE SA RANIJIM DIPLOMIRANIM DO 2005 GODINE!!! SADA JE TEK DIPLOMIRANI-MASTER IZJEDNACENO SA OSNOVNIM STUDIJAMA!!! TAKO DA MOZDA NEKOME NECE SE TO SVIDJATI STO SU SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE SU STUDIJE 2. STEPENA VISOKOG OBRAZOVANJA I "JACE" SU OD OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA I AKO NOSE ISTI BROJ BODOVA! RAZLOG TOME JE STO NE POSTOJI "PROFESSIONAL MASTER" KOD NAS A SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE SU NEFORMALNO "PROFESSIONAL MASTER"! ALI TO JE TAKO U SKLADU JE SA ZAKONOM! SLICNO TOME JE STO LEKARE ZOVU DOKTORI I AKO NISU DOKTORI NAUKA A FARMACEUTE MAGISTRI I AKO NISU MAGISTRI NAUKA, ODNOSNO NEMJU NAUCNA ZVANJA. PROCITAJTE I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DRZAVNIM SLUZBENICIMA I VIDECETE DA PRIPRAVNICKI STAZ ZA OSNOVNE AKDEMSKE I OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE TRAJU 9. MESECI A ZA MASTER, SPECIJALISTICKE STRUKOVNE I SPECIJALISTICKE AKADEMSKE STUDIJE TRAJU 1.GODINU!!! ZNACI NECEMO CEKATI DA KOJE KAKVI DILETANTI (MA GDE ONI BILI I NA KAKVOM POLOZAJU BILI) ZA 20 GODINA RESE PITANJE KOJE NE ZELE DA RESE NEGO CEMO GA RESITI SAMI!!! HVALA BOGU DA POSTOJI OVAJ BLOG KAKO BI ISTINA IZASLA NA VIDELO!!!

  ОдговориИзбриши
 19. Meni smeta što se nečuje Konferencija akademija strukovnih studija (KASSS). Čak i retko kad trezan dekan ETF se bori za svoje studente, a od ovih (nakon što im platiš školarinu) jedno veliko NIŠTA. Ne upisujte ljudi strukovne i osnovne i specijalističke, prevara je to...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Naprotiv, vecina strukovnih skola je prosla stroge filtere akreditacija! Upisujte slobodno! Svaki smer na visokoj skoli je morao dobro i debelo da bude obrazlozen. To se moze vrlo lako proveriti na sajtu akreditacionog tela. Sumljive su akreditacije mnogih fakulteta i univerzitet koji su dobijali u jednom danu akreditacije sa desetine studijskih programa! Ali imaju ih i sta je tu je! Pise i na tarabi sto, sta!ZNACI NIJE SUMLJA NA VISOKIM SKOLAMA NEGO NA ONIMA KOJI NE IMPLEMENTIRAJU NOVA ZVANJA U ZIVOTNI I RADNI PROSTOR. To se pod pritiskom javnosti mora vrlo brzo desiti! Zato usmerite energiju na borbu preko sindikata, strukovnih organizacija, i sl., udjite u klinc i borite se!

   Избриши
 20. Imam ja i diplomu i dodatak diplome ali mislim da to uopste nije vazno za tvoj konkurs jer to nece promeniti nista, a svakako imas uverenje cija je pravna snaga ekvivalent diplomi.
  Ono sto je najbitnije, a sto svi oni koji se trude da omalovaze strukovne studije zaboravljaju ili namerno izostavljaju, jeste broj ESPB bodova koji se sticu tokom studiranja. Ako neko misli da 240 bodova koji su steceni na osnovnim akademskim studijama vrede vise od 180+60 bodova stecenih na specijalistickim strukovnim studijama onda je on ili kreten ili je jako glup posto ne ume da sabira. Sustina Bolonjske deklaracije i jeste u ESPB bodovima. Koja je struktura i sta ulazi u 1 ESPB moze se pronaci na razlicitim sajtovima i ne bih se zadrzavao na tome.

  R. Srbija je jedina drzava u regionu koja jos uvek nije usvojila Nacionalni okvir kvalifikacija iako je to bila duzna da uradi jos 2010. godine. A nije ga usvojila zato sto nije dobila saglasnost nadleznih tela EU na predlozeni NOKS jer je pokusala da uspostavi neki svoj okvir koji se ne uklapa u potpunosti u standarde Bolonjske deklaracije. Neko je na ovom forumu napisao da je Srbija isto sto i Juzni Sudan i mislim da je bio u pravu. Crna Gora je za nas drzava. Oni su doneli Zakon o NOK jos 2010. godine i svi sujetni studenti akademskih studija mogu se uveriti koji su evropski standardi i kom nivou pripadaju specijalisticke strukovne studije.

  http://www.qas.ac.me/docs/reakreditacija/r5.pdf

  ОдговориИзбриши
 21. Naravno g-dine Ivane! Pogledajte Dodatak diplomi koje je g-din Perica nasao na sajtu! Tacno se vidi kojem stepenu koji nivo studija pripada! A ostajem pri tome da smo Juzni Sudan ali ne da bih vredjao Juzni Sudan jer sam njega naveo kao primer drzave koja je nastala pre par meseci i koja nema jos nikakvu jasnu definsiasnu drzavu. PS meni stvarno nije jasno zasto kolege sa osnovnih akademskih studija se toliko upinju da dokazu da su neki "nivo" kada se tacno visi da su 1. stepen visokog obrazovanja a kolege sa zavrsenim specijalistickim studijama su 2. syepen visokog obrazovanja? To je to! A svi zlonamernivi neka pricaju i pisu sta hoce ali ISTINA mora pre ili kasnije izaci na videlo! Profesori to vesto kriju od studenata jer bi verovatno doziveli linc i prave vakum jer im odgovara lov u mutnom! Ocigledno je da i neke strukture unutar Ministarstva prosvete ih pokriva u tome! Zato glavu gore i borimo se prsa u prsa sa svima koji laz predstavljaju kao istinu!

  ОдговориИзбриши
 22. Diploma je formata A3 i trenutno nemam mogucnosti da je skeniram. Ali iskreno da ti kazem i nemam zelju da je kacim po sajtovima prvenstveno zbog poluinformisanih pacenika koji ne citaju prethodne komentare a pri tome vredjaju koga stignu. Ako hoces obrati mi se na e-mail: ivicak@open.telekom.rs pa cemo resiti nekako.

  Ako sam ja dobro razumeo, a ubedjen sam da jesam, ovaj blog je napravljen s ciljem ostvarivanja zakonom utvrđenih prava nakon završenih specijalističkih strukovnih studija i mislim da je to najvaznije u celoj ovoj prici. Zato je potrebno da kanalisemo ideje i nacine borbe da bi ostvarili taj cilj a ne da se trosimo da nebitne stvari i na prepucavanje sa kolegama sa akademskih studija koji nisu dovoljno upoznati ili su indoktrinirani velicinom akademskih studija u odnosu na strukovne. Kolega "Perica" se osvrnuo na pasivnost Konferencije akademija strukovnih studija (KASSS)i mislim da je u potpunosti u pravu. Oni jedini imaju snagu da pritiskom na nadlezne institucije izguraju ovu pricu do kraja. Potrebno ih je animirati da stupe u studentske proteste cim pocne skolska godina i rezultat ce biti neizbezan.


  Kao sto se vidi iz linka i primera koji ostavljam, diplome specijalistickih struk. studija postoje i urucuju se vec najmanje godinu dana. Danas se uz vrlo malo napora moze doci do informacija koje su nam potrebne.

  http://www.vipos.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2417:dodela-diploma-studentima-prve-dve-generacije-specijalistikih-studija&catid=1:vesti&Itemid=99

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pomoć mi je itekako potrebna.
   "Zato je potrebno da kanalisemo ideje i nacine borbe da bi ostvarili taj cilj a ne da se trosimo da nebitne stvari i na prepucavanje sa kolegama sa akademskih studija koji nisu dovoljno upoznati ili su indoktrinirani velicinom akademskih studija u odnosu na strukovne."

   U jednom trenutku ni sam nisam znao šta je šta, pa sam redom krenuo:
   1. Šta je bolonja :zakoni i implementacije i posebno upoređivanje mi i ostatak sveta
   2. Nacionalni okviri kvalifikacija kod nas i okolina.
   3. preduzeća/firme i konkursi za posao

   šta ostaje još:
   Konkurse u firmama raspisuju poluobavešteni pravnici i često na upit emailom ili telefonom uopšte nemaju odgovore, ili imaju tipa "Znate naša sistematizacija je iz 1963, pa mi sami procenimo ko je VII a ko VI stepen".
   Potrebno je konstatno vršiti upite o konkursima i tražiti napismeno obaveštenje.
   Pritiskati KASSS da počne da radi svoj deo posla u Ministarstvu prosvete...

   i kolega bilo mi drago da se pridružite sajtu radi lakše komunikacije (sa desne strane)

   Избриши
 23. U pravu si 100%. Vec 2,5 godina se izdaju specijakisticke strukove diplome. Naravno da treba strajkovati! Sta imas da kacis svoju diplomu! Kome da kacis? Bitno je da Ministarstvo prosvete (Bog da mu dusu 'prosti!) natera makar po "koalicianom sporazimu" natera "koalicione partnere" u ostalim ministarstvima da postuju Zakon o visokom obrazovanju ali mislim da bez strajka ispred Ministarstva prosvete, nema nista od toga jer ni ini ne postuju Zakon o visokom obrazovanju! Znam dosta drasticnih slucajeva! Medjutim svima odgovara "lov u mutnom"!

  ОдговориИзбриши
 24. Ево доказа да смо ПРАВНА ДРЖАВА! Шта кажете на Предсеника Томе мастер диплому? Зашто је човек уписивао мастер? Ту нема научно објашњење! Председник Тома је уписао основне студије по старом закону још 2003. године и дипломирао 2007. године са просеком 8,37 и стекао назив дипломирани менаџер (напомена: са просеком од 8,00 па навише може да се упише докторат). Надам се да пратите! Идемо даље: дипломирани по старом Закону је изједначен са мастером по новом Закону из 2005. године. То значи да Председник има директну проходност на докорске студије и по нивоу образовања и по просеку! Међутим Председник Тома не уписује докторат него уписује мастер! Шта вам то говори? Ништа! Човек хоће две настер дипломе? Или нема појма какву диплому има? Али зар то виде само појединци у друштву као што сам ја? Ја Председнику Томи желим све најбоље у животу! Али човек је седео у Скупштини србије када су посланици донели закон и тумачење да је дипломирани (по старом Закону)= мастер (по новом Закону). Овим не желим да вређам Пресденика али оваква ситуација у друштву вређа вређа моју инелигенцију! То је једино што имам и што вреди и не дам да ми је ико вређа!

  ОдговориИзбриши
 25. На жалост добро сам информисан! Не мора никакво усклађивање диплома! Мастер је за оне који немају просек перко 8,оо на основиним студијама (пре 2005) па да могу да упишу докторат па мастерирају са 10 и етога ту је идокторат. НЕ ТРЕБА НИКАКВО УСКЛАЂИВАЊЕ! ОТИЂИ СА ДИПЛОМИМ ФАКУЛТЕТА И СЛОБОДНО УПИШИ ДОКТОРАТ АКО ИМАШ 8,оо о ВИШЕ!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da li to znaci i da se specijalisticke strukovne studije mogu upisati sa zavrsenom visom skolom iz 2002, jer je i visa po zakonu izjednacena sa osnovnim steukovnim studijama?

   Избриши
  2. Tako je Perice! Ali visoke škole nadju ti razliku predmeta u programu pa te lepo ucene da upises 3. godinu i platis 1000-2000 eura i polozis par ispita pa te tek onda upisuju u 4. godinu! A ako neces ti ih tuzi upravi vodovoda i kanalizacije ili sudu i Strazburu! Tako ljudi idu linijom manjeg otpora pa ih poslusaju, neko juri zbog karijere specijaliszaciju i sl. a mnogi zato sto imaju los prosek na visoj skoli pa ne mogu da upadnu u 20-30 specijalista i onda moraju da nadju zaobilazni put! Pozz

   Избриши
  3. Zakon o visokom obrazovanju
   Usklađivanje stečenih akademskih, stručnih, odnosno naučnih naziva
   Član 127.
   Stručni, akademski, odnosno naučni naziv stečen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, u pogledu prava koja iz njega proizlaze, izjednačen je sa odgovarajućim stručnim, akademskim, odnosno naučnim nazivom utvrđenim ovim zakonom, i to:
   1) stručni naziv stečen završavanjem:
   - studija na višoj školi, u trajanju do tri godine, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 3. ovog zakona,
   ***Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

   - osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od tri godine, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 1. ovog zakona,
   ***Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje tri godine stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti

   - osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od četiri do šest godina, izjednačen je sa akademskim nazivom iz člana 95. stav 6. ovog zakona;
   ***Lice koje završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

   Ukoliko za doktorske studije nije uslov master nego stari dipl od pre 2005, onda i za specijalističke bi mogli upisivati sa yavrsenom visom skolom (pre 2005)

   Избриши
  4. Tacno! Objasnio sam to juce a ti si to dokumentaovao! To je to!

   Избриши
  5. Onda treba insistirati na tome da po zakonu i neko ko je završio VIŠU školu pre 2005 može upisati specijalističke BEZ usklađivanja diploma.

   Избриши
  6. Nemas kome da insistiras! Zakon je zakon i mora da se sprovodi! Ali kod nas se ne sprovodi ni u jednoj sferi drustvenog zivota pa zasto bi samo tu stimalo? Tuzi ih! Sudovi su neefikasni i mozda tvoji unuci docekaju presudu! Pojeo vuk magarca! Gotovo!

   Избриши
 26. Ne ispunjavamo uslov za radno mesto, dole navedeno. Kako i šta sad ? Da li da se prelazi na osnovne akademske studije i master studije??? Mi nigde ne možemo da se zaposlimo gde se traži nekadašnji VII-1. Pa šta će mi specijalističke strukovne studije kada ničemu nesluže!!??


  Данашњи датум: 04.09.2012 Датум оглашавања: 31.08.2012 Датум истека рока за пријављивање: 10.09.2012

  "I Орган у коме се радно место попуњава:
  ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ , Београд, улица Француска 9

  II. Радно место којa се попуњава:
  Радно место за израду пројектних услова, мишљења, и сагласности, Сектор за унутрашње пловне путеве, Одељење за праћење стања унутрашњих пловних путева, Група за издавање пројектних услова, мишљења и сагласности у звању самостални саветник - број извршилаца 1
  Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области грађевинско инжењерство (смер за хидротехнику) на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање енглеског језика"

  VIII Лице које је задужено за давање обавештења
  Славица Тимотијевић, дипл.правник, телефони: 011/3029844 и 063/384 677

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Kako znaš da specijalističke strukovne studije NE ispunjavaju uslove iz konkursa?

   Da li si se prijavio i možda nisu hteli da ti prihvate tvoju dokumentaciju?

   Da li su ti rekli da neispunjavaš sa specijalističkim strukovnim studijama uslove konkursa i da li si to tražio napismeno?

   Imaš li 5 godina radnog iskustva u struci ???

   Избриши
 27. Ti da si strukovni gradjevinski inzenjer specijalista z a hidrotehniku i imas 5 godina radnog iskustva u struci ispunio bi uslove! To sigurno nemas!

  ОдговориИзбриши
 28. Koga bre oni zavitlavaju ? Traže fakultetsku diplomu za specijalističke strukovne studije. radi se o FTN u Novom Sadu. Evo teksta i link:

  Потребна документа:
  4.а Документа за пријављивање на конкурс:

   Пријавни лист (добија се на Факултету).
   Оверена копија дипломе о завршеном факултету
   Уверење о положеним испитима
   Извод из матичне књиге рођених без обзира на датум издавања
   Наставни план и програм (оверен) основних студија

  http://www.ftn.uns.ac.rs/_data/2012/sps.pdf

  Školarinu neću ni da spominjem, pogledajte sami...

  Kada sam ih pozvao i raspitivao se, tražili su još da se dostavi diploma o završenoj četvorogodišnjoj srednjoj školi, ako imate trogodišnju srednju školu ne možete da upišete ...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. http://www.ftn.uns.ac.rs/_data/2012/sps.pdf

   2. На Специјалистичке струковне студије право на упис имају сви кандидати који имају завршено одговарајуће трогодишње високо образовање са најмање 180 ЕСПБ .

   Избриши
  2. Наравно да праве фаму јер има и лова у мутном! Са 180 ЕСП бодова се најмање уписује специјалистичке струковне студије, може и после основних академских студија и после основних струковних студија.

   Избриши
 29. Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, "prebacio" je sve studijske programe akademskih studija koji su nekad trajali tri godine u četvorogodišnje studije. Mislim da su uradili pravu stvar i da su "100 godina" ispred ostalih tehničkih državnih fakulteta.

  Recimo na mašinskom fakultetu u Beogradu, Kragujevcu i Nišu studije su organizovane 3+2.

  Zamislite u kolikoj su prednosti "novosađani" u odnosu na ostale...

  Još jednom BRAVO za "Novosađane" !!!

  ОдговориИзбриши
 30. ШТА БРАВО? У чему је предност? И једно и друго су студије 1. степена! Са 3 године си бечелор а са 4. бечелор вид онр! Сиетем 3+2 је компатибилан и у академски и струковни студијама. Али 3+2 је бољи јер ко заврши 3. годину може да бира хоће ли на студије 2. степена тј. на мастер (ако је стварно добар и хоће да се бави науком и има времене и новаца) или на специјалистичке струковне студије (ако нема напред наведене атрибуте). Овако ако завршиш 4. године академских студија које су студије 1. степена нема смисла да не идеш на мастер а нема смисла ни поново да уписујеш 4. годину на специјалистичким струковним студијама! Ко разуме схватиће!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ti sam sebe ne razumes. Stvarno si nabacao sve i svasta u ovom tvom "odgovoru". Jasno će se napraviti, u startu, razlika između strukovnih i akademskih studija. Tako da čim se pomene dipl. nečega znaće se da je reč o fakultetskom-akademskom obrazovanju.

   Koja bre četvrta godina na strukovnim školama? Tamo postoje trogodišnje strukovne studije i specijalističke strukovne studije koje traju jednu godinu.

   Po tebi bi specijalističke akademske studije bile šesta godina studija. Nemoj više da lupetaš.

   Избриши
  2. Објаснио сам Вам шта шначи дипломирани - то су студије 1. степена. А по Закону (а не по мени) специјалистичке академске студије и јесу шеста година студија. Некада су чак и 7,8 и 9 година или 10-а година за медицинаре који су завршили инегрисане студије окје трају 6 година. Али ово не пишем као одговор на твоје незнање, већ за шири аудиторијум који прати ову проблематику а који теби слични 'душебрижници' доводе у заблуде! И ТО БЕСПЛАТНО! ФРЕЕ

   Избриши
  3. Po Zakonu o NOKSU novi dipl. ing. (osnovne akademske studije) je 6/2 stepen strucnosti i nemojte ga mesati sa satrim dipl. ing. do 2005 godine koje su tzv. osnovne studije! O tome smo pislai svih ovih 6 godina na Blogu!

   Избриши
 31. Na opste zaprepascenje,Inzenjerska komora,ne odgovara nikom na bilo kakva pitanja i naravno mejlove,usta sam se vise puta uverio.Takodje,gospoda i pored ogromnog novca koja ubira od clanarina,nije u stanju da azurira svoj sajt,vec to cini vise nego amaterski.Mogu samo misliti kolika je plata administratora sajta :).Ako zelite da se prijavite za licencu recimo 753,nje nema u datoteci.Ako zelite da pogledate koji clanovi su dobili licencu 7xx,naravno,ne mozete videti iz pomenutog razloga,tako da se moze zakljuciti da pomenute licence i ne izdaju...,strasno...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман24. март 2013. 23:13

   To je sasvim korektno od Komore i takvo sta treba i ocekivati! Zasto bi ta ili bilo koja druga Komora bila imuna na opsti drustveni milje? pnoasaju se bas kako treba u sadasnjem momentu u kojem se nalazi nase drustvo - NIKAKO! Losa selekcija u drustvu zadnjih 60 godina u nasoj zemlji dovela je do svega ovoga! Trebace jedna prava Oktobarska revolucija da nam bude bolje (mislim Lenjinova a ne DOS-ova)!

   Избриши
  2. 6 godina ih u Komori ubedjujemo da moraju na nam dozvole sa 7.1 stepenom strucnosti kao i svim kolegama sa 7.1 stepenom strucnosti i sada se pojavi jedan kolega koji je docekao od ove godine akredituju MSS pa da zavrsi dogodine pa da odradi 3 godine sa 7.1 stepenom strucnosti (mada je vec 7.1 stepen strucnosti) i kaze nam kako je to dobra stvar! Strasno!

   Избриши