среда, 20. мај 2020.

Tumačenje za rad u srednjim i osnovnim školama i vrtićima i u prosvetnoj inspekciji

Kolega Rosić je poslao tumačenja za rad u srednjim i osnovnim školama i vrtićima i u prosvetnoj inspekciji

ZA:    
N/R:    Zlatomir Rosić
DATUM:     28.06.2018. godine
PREDMET:     Odgovor na pitanje 69407
Poštovani/a,
Članom 6. Zakona o prosvetnoj inspekciji ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018) propisano je:
"Prosvetni inspektor može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci."
Očigledno je da zakonodavac ovde ima u vidu odredbe novog Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon) koji u članu 35. upravo propisuje da su studije drugog stepena master akademske studije,master strukovne studije i specijalističke akademske studije (ali ne i specijalističke strukovne studije koje su prema prethodnom Zakonu o visokom obrazovanju takođe bile studije drugog stepena).
U pogledu lica koja su završila specijalističke strukovne studije drugog stepena (prema prethodnom Zakonu o visokom obrazovanju) član 149. novog Zakona o vosokom obrazovanju propisuje:
"Lice koje je steklo ili stekne stručni naziv specijaliste strukovnih studija završavanjem specijalističkih strukovnih studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) zadržava pravo na njegovo korišćenje u skladu sa propisima prema kojima ih je steklo."  
Otuda i član 49. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija propisuje da je stručni naziv stečen završavanjem specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 - dr. zakon), ekvivalentan nivou 7.1 NOKS-a.
Imajući u vidu navedeno, lice koje je završilo specijalističke strukovne studije drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 - dr. zakon), smatra se da ja završilo studije drugog stepena - 7.1 nivo po NOKS (iako su ove studije novim Zakonom o visokom obrazovanju definisane kao studije prvog stepena), i ispunjava uslov za prosvetnog inspektora u pogledu odgovarajućeg visokog obrazovanju, u smislu člana 6. Zakona o prosvetnoj inspekciji.

Želimo Vam uspeh u poslovanju.


********************************************
ZA:            Rosić Zlatomir
N/R           
DATUM:        3.6.2014. godine
PREDMET:        Odgovor na pitanje

TRETMAN ZVANJA "SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE" U STATUSU ZVANJA STEČENOG PO RANIJE VAŽEĆIM PROPISIMA
Pitanje:
• Na koji način protumačiti zvanje "specijalističke strukovne studije drugog stepena", da li je to zvanje identično ranijem VII stepenu fakultetskog obrazovanja po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine? 
Odgovor:
Članom 25. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013 - dalje: Zakon), propisano je da se delatnost visokog obrazovanja ostvaruje kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja. Odredbom stava 3. istog člana propisano je da se na strukovnim studijama izvodi strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces. 
Članom 25. stav 5. tačka 2) Zakona, propisano je da su specijalističke strukovne studije, studije drugog stepena. 
Članom 127. Zakona, kojim je uređeno izjednačavanje stručnih naziva stečenih prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona sa stručnim, odnosno akademskim i naučnim nazivima koji se stiču u skladu Zakonom. 
Međutim, sa specijalističkim strukovnim studijama nije izjednačen nijedan stručni naziv koji se sticao po propisima koji su važili do stupanja snagu Zakona, te se ne može reći da je stručni naziv specijalističkih strukovnih studija identičan stručnom nazivu stečenom na osnovnim studijama u četvorogodišnjem trajanju (VII stepen) koji se sticao prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 10. septembra 2005. godine. 
Članom 8. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 
1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine. 
2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 
Prema tome, sa aspekta stepena obrazovanja koji je propisan za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, može se smatrati da specijalističke strukovne studije predstavljaju obrazovanje istog stepena kao osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine stečene prema propisima koji su važili pre Zakona o visokom obrazovanju (VII stepen). 

6 коментара:

 1. Анониман24. мај 2020. 22:38

  Коме је послао,ко одговара,мислим која надлежна служба,министарсво,инспекција итд...????

  ОдговориИзбриши
 2. Анониман23. јун 2020. 19:25

  Drugim rečima možeš da zadržiš VII stepen po pitanju plate ali da radis poslove koji su predviđeni za VI stepen a to je prakticna nastava u srednjim skolama, eto to smo dobili, nastava u teoriji za nas nije predviđena pravilnikom

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман25. јун 2020. 14:03

   Ako je plata 7.1 onda je i posao 7.1. Niste se izborili ni strukovna škola ni vi ni ministarstvo ni oni bednici iz ZOUV-a. Ja sam se lično izborio za desetine predmeta u srednjoj medicinskoj školi da budemo predavači. Nisam baš mogao na 10 frontova. Vi niste se borili a sistemskog rešenja nema. Sve je prepušteno haosu.

   Избриши
 3. Анониман25. јун 2020. 14:58

  Slqžem se sa predhodnim kom. svako mora ondividualno u borbu,ali sigrno se izboriti može i pri konkursu i kod već zaposlenih,svi zakoni su na našoj strani!!!

  ОдговориИзбриши
 4. Анониман11. јул 2020. 15:04

  Da li neko može da mi da odgovor na pitanje. Još krajem 2017.god. dobio sa dopis iz ministarstva koji je potpisao ministar da sa specijalistickim strukovnim studijama mogu predavati dva predmeta u teoriji, ZUOV je da pozitivno mišljenje. Napisano je da će ministarstvo pristupiti izradi predloga prabilnika o dopuni pravilnika o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika. Nažalost od tada ništa nije dopunjeno. Unapred hvala na odgovoru.

  ОдговориИзбриши