петак, 27. септембар 2019.

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE....

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA ODGOVORNA LICA I REGISTRU LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA

("Sl. glasnik RS", br. 51/2019) 

 

 . Uslovi za polaganje stručnog ispita

Uslovi za polaganje stručnog ispita
Član 3
Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, kao i lica sa stečenim odgovarajućim obrazovanjem na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB. 


Uslovi za izdavanje licence za odgovornog projektanta
Član 23
Licencu za odgovornog projektanta stiče lice koje:
1) je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, na studijskim programima na kojima se stiču znanja, veštine i kompetencije u stručnim, odnosno užim stručnim oblastima arhitekture, pejzažne arhitekture i inženjerstava iz člana 9. ovog pravilnika;
2) je položilo stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika;
3) ima najmanje tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije, odnosno na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti;
4) dobije preporuku najmanje dva lica sa licencom odgovornog projektanta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti.
Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana pod odgovarajućim stručnim iskustvom smatra se najmanje pet projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti ukoliko se licenca izdaje licu koje je položilo stručni ispit u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog izvođača radova
Član 24
Licencu za odgovornog izvođača radova stiče lice koje je ispunilo uslove iz člana 23. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika i ima najmanje tri godine stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova na najmanje dva objekta.
Licenca za odgovornog izvođača radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po + P + 4 + Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m² bruto površine, objekata sa manje složenim građevinskim konstrukcijama (raspona do 12 metara), lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da se izda i licu koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB, pod uslovom da ima najmanje pet godina stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova i položi stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast.
Izuzetno od stava 1. ovog člana pod odgovarajućim stručnim iskustvom smatra se građenje objekata, odnosno izvođenje radova iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti na najmanje pet objekata ukoliko se licenca izdaje licu koje je položilo stručni ispit u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika. 


Po ZAKONU O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE (Sl. glasnik RS br. 27/18) 
II. OKVIR KVALIFIKACIJA
 Nivoi kvalifikacija
 Član 5.
(1) Kvalifikacije se u NOKS-u svrstavaju u osam (8) nivoa i četiri (4) podnivoa:
8) sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1), koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, master akademskih studija (u daljem tekstu: MAS) obima od najmanje 60 ESPB bodova, uz prethodno ostvarene OAS obima 240 ESPB, MAS obima od najmanje 120 ESPB (uz prethodno ostvarene OAS obima 180 ESPB), odnosno master strukovnih studija obima od najmanje 120 ESPB bodova (uz prethodno ostvarene OSS obima 180 ESPB bodova);

Ekvivalentnost postojećih kvalifikacija
 Član 49.
Stepeni stručne spreme, odnosno stepeni obrazovanja, stručni, akademski i naučni nazivi stečeni prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, ekvivalentni su sa nivoima NOKS utvrđenim ovim zakonom, i to:
7) stručni naziv stečen završavanjem:
(4) specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 - dr. zakon), ekvivalentan je nivou 7.1 NOKS-a,
(5) osnovnih studija na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, koji je do stupanja na snagu ovog zakona u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom master, odnosno diplomirani master, ekvivalentan je nivou 7.1 NOKS-a;

 komentar: SSS2 su ekvivalentnom strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB. Kada će početi da primenjuju zakone i da daju licence SSS2 je drugo pitanje i kod nas zavisi samo i isključivo od pritisaka.

33 коментара:

 1. Браво народе коначно неко паметно правно да протумачи,честитам!!!

  ОдговориИзбриши
 2. Ljudi moji sta vise kacite delove pravilnika i delove nacionalnog okvira kvalifikacija, ko je iole zainteresovan za ovu temu i ko je i malo pismen sve navedeno zna. Sve je to odavno na papiru ali sta se zbiva u realnom zivotu? Da li je iko sa sss dobio projektantsku licencu i da li se je iko obratio ministarstvu koje je sada zaduzeno za licence i da li postoji inicijativa od bilo koga da se stvari poboljsaju u nasu korist. Objave kao ove iznad nemaju nikakvu tezinu i ne znam ko ih i zasto vise plasira, dajte objavite nesto novo.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Tako su pričali da sss2 nisu 7.1 nivo obrazovanja, pa ipak ispadoše da jesu.
   Tako će biti i sa projektantskim licencama. Samo im treba sesti za vrat.

   Избриши
 3. I TAKSISTI U BEOGRADU, NJIH 1.000 ILI 2.000 OSTVARUJU SVE ŠTO HOĆE A NAS 10.000 ZAJEBAVAJU KAKO KOJA VLAST HOĆE.
  A MI ĆUTIMO.TREBA I NAS PAR HILJADA IZADJE NA ULICU DA VIDE DA POSTOJIMO JER OČIGLEDNO SAMO JEZIK SILE SE RAZUME. NA NJIHOVU PAMET NE MOŽEMO DA RAČUNAMO JER SULUDO JE DA MI MORAMO DRŽAVI DA TUMAČIMO ZAKON O NOKSU I DA SMO 7.1 STEPEN STRUČNOSTI KAO ŠTO PIŠE U ZAKONU.
  ZAR NIJE DOVOLJNO PROČITATI ZAKON, PA ČAK TO MOGU I ONI U MINISTARSTVIMA I DA SHVATE DA AKO PIŠE DA SMO 7.1 STEPEN STRUČNOSTI, DA SMO STVARNO 7.1 STEPEN STRUČNOSTI A NE KAKO BI ONI ILI BILO KO ŽELEO DA MI BUDEMO.
  DA NIJE ŽALOSNO BILO BI SMEŠNO!

  ОдговориИзбриши
 4. Закон о планиранју и изграднји
  „Члан 172.

  Надзор над извршавањем одредаба овог закона и прописа донетих на основу овог закона, врши министарство надлежно за послове урбанизма и грађевинарства.

  Инспекцијски надзор врши надлежно министарство преко инспектора у оквиру делокруга утврђеног законом.

  Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма на територији аутономне покрајине и над изградњом објеката за које издаје грађевинску дозволу на основу овог закона, као и надзор над радом градских и општинских грађевинских инспектора на територији аутономне покрајине.

  Општини, граду и граду Београду, поверава се вршење инспекцијског надзора над изградњом објеката за које издају грађевинску дозволу на основу овог закона.

  Граду Београду, поверава се вршење инспекцијског надзора и у области изградње објеката до 800 m², односно над изградњом објеката за које решење о грађевинској дозволи издаје градска општина у саставу града Београда.

  Граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора у области просторног планирања и урбанизма, на територији града Београда, за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине.

  Послове урбанистичког инспектора може да обавља дипломирани инжењер архитектуре – мастер, односно дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани грађевински инжењер – мастер, односно дипломирани грађевински инжењер, који има најмање три године радног искуства у струци и положен стручни испит и који испуњава и друге услове прописане законом.

  Послове грађевинског инспектора може да обавља лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке односно смера на студијама другог степена грађевинарства (мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани инжењер грађевинарства или лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера на студијама другог степена архитектуре (мастер академских студија, мастер струковних студија, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани инжењер архитектуре, који има најмање три године радног искуства у струци и положен стручни испит и који испуњава и друге услове прописане законом.

  Послове инспекцијског надзора који су овим законом поверени општини може да обавља и лице које има високо образовање на студијама првог степена грађевинске или архитектонске струке, односно лице које има вишу школску спрему архитектонске или грађевинске струке, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит и које испуњава и друге услове прописане законом.

  ОдговориИзбриши
 5. Ti si stvarno nepopravljiv. Ova tvoja prica nema veze sa projektantskim licencama. Kao i sto tvoja prica kako neko moze da bude inspektor koji nesto kontrolise ne moze da bude i projektant takodje nema veze. Inspektor koji dodje na gradiliste kontrolise procedure ali ne i da li je objekat dobro staticki proracunat. Kacis ovo po ko zna koji put bez veze. Ali moram da te pohvalim da si barem aktivan. A kao sto vidis i ja sam. Evo i da te obavestim da sam se obratio ministarstvu gradjevine sa pitanjem da li sa zavrsenim spec. st. studijama imam pravo na projektantsku licencu. I oni naravno cute vec mesec i po dana zato sto ne znaju sta da mi odgovore. Mislim da sam im sa tim dopisom napravio ozbiljan problem zato sto sam im predstavio clanove zakona o planiranju i izgradnji, clanove zakona o nacionalnom okviru kvalifikavijama(sa pratecim tabelama) i clanove zakona o visokom obrazovanju. I svi zakoni upucuju na to da ja imam pravo na projektantsku licencu. I isteracu ovo do kraja, morace da mi odgovore potvrdno ili odrecno.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Znaju oni šta da ti odgovore ali neće. I vrapci na grani znaju da smo 7.1 stepen stručnosti. Ali ja sam rekao da upute sve kolege dopis jer jednog (tebe) lako će skinuti sa dnevnog reda ali desetinu teško.
   PS
   A svaki dobar građevinski inženjer, čim vidi proračun on zna da li je barem približno tačan i to od oka, jer svi znamo da je ''Statika'' jedan od ključnih i težih ispita na studijama.
   Šta misliš ko može da kontroliše nečiju licencu kada dođe u nadzor jer kontrolišeš ne samo prostor nego i svu dokumntaciju? Pa inspektor! A inspektor mora imati najmanje 7.1 stepen stručnosti kao i subjekat koga nadzire (može on biti i doktor nauka ali za licencu se ne prilaže dipoma doktorata nego 7.1 stepena stručnosti).
   Svaki građevenski inženjer čim vidi proraču može odoativno da vidi da li statika dobra ili ne jer ispektor kontroliše i svu dokumentaciju a ne samo objekte i prostor i može da traži ekspertizu dokumenta od strane ovlašćene ustanove. Znači može da čak i to kontroliše inspektor jer svaki dokument je javna isprava i inspektor u nadzoru ima pravo da ga kontroliše.

   Избриши
 6. Bravo za anonimnog od 12.12 sto je uputio dopis Ministarstvu
  nadam se da moraju da mu odgovore
  Pozdrav anonimni i zelim ti uspeh

  ОдговориИзбриши
 7. Hvala na lepim zeljama. Budite sigurni da cu ih naterati da mi odgovore. Vec imam spremne dopise za slucaj da mi odricno odgovore, a spremio sam i dopise ukoliko budu cutali i dalje. Kazem dopisi zato sto ce isti biti upuceni na vise ministarstava i institucija tj svima koji su na bilo koji nacin povezani sa situacijom u kojoj se nalazimo. Naravno da sam ih zvao i telefonom i predocio da su pogazili sve rokove koji su zakonom propisani a koji se ticu odgovora na primljeni dopis a da ja uredno cuvam dokaz da im je dopis upucen i da su ga oni primili. Dakle, povratnica je kod mene.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Drzimo ti palceve !

   Избриши
  2. Ja sam jednoj opštini pre 7 godina uputio dopis da mi odgovore (dok je bila jedna vlast), ponovio sam dopis drugoj vlasti ptr 5 godina i još mi nisu odgovorili.
   Uredno čuvam potvrdu sa pisarnice o podnošenju podneska ali šta mi vredi. Ponoviću i dogodine 3 vlasti ali odgovor znam i sada. Neće mi ni oni odgovoriti.

   Избриши
 8. Pozdrav, ljudi, odavno nisam bio na ovom sajtu. Čisto da kažem da sam pre mesec dana na nekoliko mail-ova Ministarstva građ. poslao Dopise sa zahtevom za odgovorom, u vezi projektantskih licenci za nas spec.str.inž.građ.II stepena... isto kao što je neko gore već rekao, priložio sam argumente NOKS-a itd itd... Niko mi nije odgovorio mailom. Juče 16.12. sam poslao preporučeno poštom sve isto kao u mailovima, za kabinet i drž.sekretara Ministarstva građ... Baš da vidim da li će neko od stručnjaka odgovoriti... Aleksa

  ОдговориИзбриши
 9. Bilo bi lepo da te dopise ili vi okačite na blog ili ih pošaljite mailom na specijalistickestrukovne@gmail.com, da ih i druge kolege pošalju.
  Već smo videli da pritisak rešava problem.

  ОдговориИзбриши
 10. Ok, ne znam kako se to kači na blog, ali poslaću na ovaj mail što ste napisali, čim budem u prilici i da prvo slikam na tlf.dopise pa da ih prosledim (za dan-dva). Javiću ovde kad pošaljem..Aleksa

  ОдговориИзбриши
 11. Алекса да ли си ти сигиран да си инжењер специјалиста, и да аплицираш за пројектатнтску лиценцу а не знаш да окачиш на Блог? Па то знају и они који нису инжењери специјалисти.

  ОдговориИзбриши
 12. Ministarstvo građevine je prilično jasno objasnilo ko može da konkuriše za projektantske licence a to su osobe sa završenim master studijama (akademskim ili strukovnim), odnosno sa 300 espb.

  https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/izdavanje-lichnih-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne-planere

  ОдговориИзбриши
 13. Ako je ministarstvo prilicno jasno objasnilo ko moze da bude odgovorni projektant, zasto mi onda to i pismeno ne saopste nakon dopisa koji sam im uputio jos pre skoro dva meseca. Pa ne mogu da mi odgovore zato sto je vise zakona na mojoj strani. Ranije sam napisao da cu ovo da isteram na cistac, ali sam se primirio iz razloga sto su po ko zna koji put izmene zakona o planiranju i izgradnji u toku, a ja necu da im ukazem na put kako da nas prevare. Kako ne znam ni ko sve prati ovaj blog necu ni da zakacim moj dopis ministarstvu. I da ponovim, sigurno cu ih naterati da mi odgovore na dopis samo da usvoje predlog zakona u kojem jos uvek stoje neke stvari koje idu nama u prilog.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Znate da čitate, što bi ikom slali pismen odgovor. Pravila su jasna.

   Избриши
 14. Стручни испит могу да полажу лица која имају стечено одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, као и лица са стеченим одговарајућим образовањем на основним академским или струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ.
  Тако пише и све је јасно и Ви драге колеге спец. 2.степена имате стечено образовање које је еквивалентно према важећем закону нивоу образовања 7.1 или ти еквиваленцији нивоу од тих 300 ЕСПБ!!!!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Saberite bodove sa diploma pa ćete videti koliko imate espb. OSS + SSS nije 300 espb, već 240

   Избриши
  2. Duhovit, sarkastican ili jednostavno ...gloop? Tako bih mogao da komentarisem tvoj komentar o matematici iz prvog razreda osnovne skole. Nije ovde poenta da li su 2+2 = 4 ili ne, poenta je da se radi o tumacenju zakona kako pise gde je SSS = MAS. Problematika nastaje tad kad ima vise od jednog naucnika kao sto si ti koji pametuje koliko je 280+60 a pritom (nadam se da gresim) imas SegaMega diplomu. Pozdrav.

   Избриши
  3. SSS do 2017 godine su ekvivalent 7.1 jer su 2. stepen visokog obeazovanja. Iznad nas su samo 7.2 (akademski specijalisti) i 8 stepen (doktor nauka).
   A stari diplomirani, akademski i strikovni master su isto što i mi, 7.1 stepen.
   Najfrustraniji su Sega mega DIPLOMIRANI koji su 6.2 stepen stručnosti i koji su kao i njihovi mentori naši najveći STRUKOVNOSPECIJALO MRZCI i ljudi koji nam podmeću nogu zadnjih 10-12 godina.

   Избриши
 15. Још једном браво за предходни коментар као и страва и ужас за коментар испред њега ако човек има диплому ВО.Овде се не ради ни и каквом сабирању јер су то студије по новом и старом закону као што су сви дипл. по закону који је предводио пре Болоњске декларације иако су од четири или пет година еквивалентни 7.1. садашњем степену ВО или ти 300 ЕСПБ ако баш желиш да изразиш у бодовима,тако се правно тумачи и то знају сви који су стварно студирали и бавили се собом и усавршавањем за разлику од оних који не знају ни да ли су ни када су полагали студирали итд па они то тумаче како им неко каже....

  ОдговориИзбриши
 16. Битна реч или ти најбитнија у свему или ти у свим законима и прописима и правилницима је еквиваленција то је то за писмене који разумеју и знају за остале то није битно они раде и причају и живе како им неко каже.Никада се више неће помињати звања из предходних закона веће само актуелна а за остале ће бити еквивалент стеченог звања и образовања са актуелним.Тако да то ови са сега мега не разумеју,не знају они ни шта су бодови ни степени образовања нити НОКС.Струковни специјалисти 2.степена ВО јесу и увек ће бити еквиваленти 7.1 нивоу образовања и ето то је еквивалентно том броју бодова фамозних 300 ако неко воли то баш у бодовима������

  ОдговориИзбриши
 17. Ovaj dečko što sabire bodove nije normalan.
  Po njemu ako je neko završio OAS (240 bodova) pa posle toga SSS (60 bodova), taj onda ima 300 bpdova.
  E nema već taj što sabire bodove nije normalan.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Čovek samo ako je lud, upisaće SSS (koje sad više ni ne postoje) posle završenih OAS. Pravac na master.

   Избриши
 18. Da to je sada tako. Ali pre 5 ili 10 godina upisivali su i SSS posle OAS. Čak su na FTN u NS pre 10-ak godina prevarili ljude da upišu SSS na FTN i to sa osnovnim studijama pre 2005 a koje su u rangu MAS. Međutim profesori i dekani ne prezaju ni od čega samo da bi profitirali. Doveli su ljude u zabludu samo da bi zaradili. Čak su i Tomu Nikolića su namagarčili da posle osnovnih studija do 2005 upiše MAS mada su osnovne studije do 2005 u rangu MAS pa tako da ima 2 ista stepena stručnosti bezpotrebno. Ali profesori tako zarađuju. Obmana veka je OAS od 240 bodova (tzv. novi diplomirani) koje su slagali da su 7.1 a ne 6.2 stepen stručnosti kao što je i pisalo u Zakonu o VO i Zakonu o NOKSU. Čak su te nesretnike napucklali na nas SSS2 i ubeili ih da mi nismo 7.1 stepen stručnosti kao što stoji u predhodno navedenim zakonima. Možda dip.inž. nekome bolje zvuči od spec.struk.inž. ali to je samo optička varka. Dip.ing. posle 2005 je 6.2 a pre 2005 je 7.1 kao što smo i mi SSS2. Ali profesori ćute a ćuti i ministarstvo i Vlada a šta ćeš kad i oni ljudi imaju te Sega Mega diplome.

  ОдговориИзбриши
 19. Licencirani inženjer, licencirani arhitekta, odnosno licencirani pejzažni arhitekta može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem iz pripadajuće stručne oblasti iz st. 2 - 4. ovog člana, na akademskim, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB ili ekvivalentnog nivoa utvrđenog drugim posebnim propisima, položenim stručnim ispitom, stručnim iskustvom u trajanju od najmanje tri godine i stručnim rezultatima (reference) iz pripadajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti.
  Ovo je predlog Zakona o planiranju i izgradnji koji je trenutno u skupstinskoj proceduri gde se desilo upravo ono cega sam se bojao. Postavicu ispod izvod iz aktuelnog zakona o planiranju i izgradnji pa mozemo da prokomentarisemo par stvari.

  Odgovorni projektant može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke na nivou ekvivalentnom akademskim studijama odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, najmanje tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije, odgovarajućom licencom u skladu sa ovim zakonom i koje je upisano u registar licenciranih inženjera, arhitekata i prostornih planera.

  Dakle po aktuelnom zakonu odgovorni proj. može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke na nivou ekvivalentnom akademskim studijama odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, gde akcenat je bio na reci EKVIVALENTNOM.

  U predlogu zakona koji je u skupst. proceduri EKVIVALENTNOST je potisnuta u drugi plan, i ona ce se utvrdjivati drugim - posebnim propisima. Ovo daje prostora ministarstvu da razvodni celu pricu i sada bi trebalo uticati na donosioce tih famoznih propisa da ih donesu tako da mi budemo zadovoljni. Ja sam onaj koji je ranije pisao da se obratio ministarstvu i koji je rekao da ce stvari isterati na cistac. Naknadno sam saznao da je pripremljen novi predlog zakona pa sam se primirio kako ne bih predlagace zakona naveo na clanove zakona koji nas zuljaju. Malopre sam procitao prelog zakona i nisam zadovoljan kako je preformulisana prica oko uslova za izdavanje licence, ali barem nemam vise razloga da mirujem pa cu napasti ministarstvo na sve moguce nacine. I nateracu ih da mi odgovore i to pismeno da li kao sss polazem pravo na projektantsku licencu.

  ОдговориИзбриши
 20. И у новом предлогу је наглашено на нивоу еквивалентном,тако да је исто морате господо драга који сте завршили знати шта сте завршили по старом закону који је престао да важи и чему сте еквивалентни по новом важећем закону само то треба да знате јер се никада неће више у закону налазити стара звања и. нивои образовања већ актуелна са обавезом те еквиваленције!!!

  ОдговориИзбриши
 21. Sada si nas prosvetlio. Nisi uopste shvatio poentu kao i mnogo puta do sada. Naravno da znamo koji nam je stepen strucne spreme ili koji smo nivo obrazovanja. Poenta je u tome sto je po aktuelnom zakonu pisalo na nivou ekvivalentnom i nije ostavljalo ni malo prostora za manipulaciju, a sada su taj prostor dobili oni koji ne zele da nam daju projektantske licence tako sto su rec ekvivalentno stavili u drugi plan a ta ce se ekvivalentnost utvrditi nekim drugim propisima. A te propise treba da donesu neke komisije, a cim se zeli nesto da se razvodni i zamuti obrazuju se komisije. A clanovi komisije uvek primaju neku naknadu tako da im nije u interesu da povereni im problem rese brzo, pa to sve navodi da cemo na resavanje naseg problema cekati jos dugo. Ali, ima i nas nekih jako tvrdoglavih koji znamo kako stvari u drzavi funkcionisu pa cemo se potruditi da se neke stvari razjasne. A tebe u komentaru iznad molim da ako imas neki konstruktivan predlog pomognes ovu pricu, a ako ne nemoj da po ko zna koji put pises o tome koji smo stepen ili nivo zato sto na ovom blogu ima i upucenih ljudi koji prate ovu problematiku vec duze vreme.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Соколе, помашем ''ово причу'' тако што стално подсећам на законе (закон о ВО и Закон о НОКСУ) који јасно кажу да смо еквивалент 7.1 степена стручности. Друга је прича што будале стално изостављају из новодонетих закона ССС другого степена. То што ти криминалци раде је неуставно а то што нема ко да им суди је нешто треће. Не треба нам ничији благослов од стране неке ''комисије'' и да они буду изнад закона и да нешто се они решавају и питају. Треба тим будалама рећи да се не играју са судбином 10.000 људи који имају ССС (до 2017) и који су у рангу 7.1 степена стручности. Не терба нам милостиња да се сажале и да нам ''ОНИ'' (ма ко то био) кажу да нам признају 7.1 степен стручности јер нама је закон то већ признао. То што покушавају да доносе неуставне законе за то ће одоговарати.
   Треба им рећи да ћемо обавестити све инститиције који контролишу законитост у раду и да их питају зашто урушавају државни и уставни поредак у Србији. Коме је то интересу? Коме је у интересу да грађана своје земље са 7.1 степеном стручности држе у појединим сферама ван Устава и Закона?
   Видећемо. Можда је некоме у инересу да што је горе у Србији њему све боље? Видиш ваљда мој конструктиван предлог! Ударити неман у главу! Треба ићи у медије! Треба ићи на Уставни суд. Треба ићи и у Стразбур! Треба те кретене тужити по имену и презимену или као Н.Н. лица због злочиначког удруживања противу 10.000 људи и још 20.000-30.000 чланова наших породица који живе од нашег рада или који су нас ишколовали да би стекли 7.1 степен стручности.
   То је злочиначки подухват против 10.000 грађана своје земље и то морају да схвате. ''Жути'' нису били увиђавни аи зато овим ''светло плавима'' корамо да скренемо пажњу на овај злочин. Ако су људи размеће а ако су нељуди наставиће жутим стопама.
   Ми нећемо стати јер закон је на нашој страни а они нека размишљају о својој будућности. Треба отићи у Владу Србије код премијерке и заказати састанак и рећи како се неко зајебава са доношењем закона и да видимо да ли она то зна и да ли је то званичан став наше Владе? Какав одговор буде, ми ћемо се тако и дапонашати.

   Избриши
 22. Ako ti je namera da stalno podecas da se stvar ne bi skroz razvodnila, to je u redu. I tvoj doprinos ovoj prici je u tom slucaju veliki. Mene brine medjutim to sto je strahovito mali broj specijalista spreman i zainteresovan da preduzme bilo sta. Ja sam se obratio ministarstvu i videcemo kako ce se zavrsiti ta prica izmedju mene i njih, ali sledeca na mom spisku je moja skola koja me je sramotno izigrala.

  ОдговориИзбриши