среда, 13. септембар 2017.

01.09.2017. Објављен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

У ''Службеном гласнику РС'', бр. 81/2017, од 31.8.2017. године, објављена је Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

За преглед Каталога кликните на линк у наставку:

Каталог


Kao uslovi javljaju se sledeće definisane potrebne stručne spreme

1.КАТАЛОГ ЗАЈЕДНИЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ
Високо образовање:
– на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године 
2. ПОСЛОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ
ПОСЛОВИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ
ПОСЛОВИ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Високо образовање:
на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
– на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године

3. КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ И ИНФОРМИСАЊУ
Високо образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године 

4.
Високо образовање:
– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, по пропису који је уређивао високо образовање од 10 септембра 2005 године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године 

5.
Високо образовање:
– из научне, oдносно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету 

6. КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ
Високо образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године 
7. КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Високо образовање:
– на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005 године 

3 коментара:

  1. Nigde se ne pominju master strukovne studije. Da li je moguce da su izbacene it novog zakona? Jos bolje

    ОдговориИзбриши
  2. U zdravstvu definitivno nista nije promenjeno a to znaci da je jedini moguci nacin da se priznaju kvalifikacije zdravstvenim radnicima ako se negde uvrste u platne razrede i platne grupe.Mada,na taj nacin bi bilo reseno samo pitanje plate ali ne i opisa poslova,drugim recima, zdravstveni radnik koji ima zavrsene SSS bi i dalje radio isti posao kao i sa OSS.

    ОдговориИзбриши