четвртак, 13. јул 2017.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНО.Ј ЈАВНOЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О високом ОБРАЗОВАЊУ 2017

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/Doc111.pdf


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНО.Ј ЈАВНOЈ РАСПРАВИ О
НАЦРТУ ЗАКОНА О високом ОБРАЗОВАЊУ
Нацрт закона о високом образовању сачинила је Радна група формирана Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-3472017-06 од 20. окгобра 2016. године, у коју су именовани представници Националног савета за високо образовање, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Конференције универзитета Србије, Конференције академија струковних студија, Универзитета у Београду, Универзитета у Ново Саду, Универзитета у Нишу, Универзитета у Крагујевцу, Универзитета уметности, Државног универзитета у Новом Назару, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Универзитета „Сингидунум” и представници Министарства.

Одбор за јавне службе Владе Републике Србије, на основу члана 41. став З. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 — пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), на седници одржаној 26. априла 2017. године, донео је Заюьучак 05 број 01137772017, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о високом образовању, а на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
У складу са Закључком, јавна расправа спроведена је у периоду од З. до 23. маја 2017. године.
Нацрт закона о високом образовању објављен је на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на Порталу е-управа, а заинтересована лица могла су у току периода трајања јавне расправе да своје примедбе, сугестије и предлоге доставе преко посебног формулара на е-мејл адресу razvoiTmpn.gov.rs са назнаком „Нацрт закона о високом образовању”
Током јавне расправе одржано је пет трибина на којима је представљен Нацрт закона о високом образовању, и то у:
1)  Ректорату Универзитета у Београду, 9. маја, од 14 до 16 часова;
2)  Ректорату Универзитета уметности, 9. маја, од Ш до 11.30 часова;
З) Ректорату Универзитета у Новом Саду, Ш. маја, од 13.30 до 15 часова; 4) Ректорату Универзитету у Крагујевца, 11. маја, од 9 до 10.30 часова; 5) Ректорату Универзитега у Нишу, 22. маја, од 12 до 13.30 часова.
На е-мејл адресу  послато је укупно 136 формулара са, примедбама, сугестијама и предлозима на Нацрт закона о високом образовању.
Формуларе су доставили: Национални савет за високо образовање, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Агенција за борбу против корупције, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију Универзитета у Новом Саду, Факултет техничких наука, Радна трупа Конференције академија струковних студија Србије, Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет румунске националне мањине, Економски факултета Универзитета у Нишу, Машински факултет Ниш, Елеюгронски факултет у Нишу, Републички завод за статистику, Академик Владимир С. Костић, Проф. др Александар Липковски, Проф. др Раде Дорословачки, Проф. др Милена Драгичевић Шешић, Проф. др Драган Антић, Проф. др Драган Домазег, Проф. Др Саша Малков, Проф. др Вера Вујчић, Проф. др Вера Дондур, Проф. др Јелица Ђокић, Проф. др Јадранка Симоновић, Проф. др Иван Милентијевић, Проф. др Душица Павловић, Проф. др Славица Спасић, Проф. др Бојана Стојановић Пантовић, Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, Проф. др Мирјана Францешко, Проф. др Живадин Мицић, Проф. др Мирко Кулић, Проф. др Драгана Латковић, Проф. др Вера Марковић, Проф. др Мирко Савић, Проф. др ЈЬубомир Стајић, Проф. др Снежана Смедеревац, Проф. др Милица Павков Хрвојевић, Проф. др Гордана Вукелић, Проф. др Душан Продановић, Проф. др Адријана Марчетић, Проф. др Ива Драшкић Вићановић, Проф. др Јован Попов, Проф. др Иван Гржетић, Проф. др Зоран Томић, Зоран Јовић, Проф. др Радомир Малбаша, доц. др Ђорђе Чантрак, Проф. Др Јован Живадиновић, Проф. др Мила Павловић, Проф. др Драгица Живковић, Проф. др Драгутин Тошић, Проф. др Радош Радивојевић, др Драган Крецуљ, др Небојша Митровић, Проф. др Борко Крстић, Проф. др Душица Павловић, Проф. др Радомир Томић, Проф. др Александра Боричић, Проф. др Дејан Благојевић, Проф. др зелена ']етковић, др ум. Милица Ружичић, Проф. др Саша Обрадовић, доц. др Драган Кнежевић, Проф. емеритус Срђан Станковић, Проф. др Бранко Божић, Проф. др Софија Пекић Quarrie, Проф. др Сања Стојановић, Проф. др Недељко Родий, Проф. др Зоран Кековић, Проф. др Живорад Миленовић, мр Весна Рилак Станимировић, мр Јован Богосављевић, Проф. др Саша Марковић, Проф. др Драган Солеша, др Душко Благојевић,


Проф. др Градимир Војводић, Проф. др Небојша Лалић, др Марија Маруна, Проф. др Владимир Јорга, Проф. Др Синиша Јаснић, мр Сергеј Мацура, Мирјана Ћирић в.д. помоћника министра здравља, Боријан Соковић, Милан Савић, Срђан Димитријевић, Александар Митревски, Јелена Живковић, Иван Милојевић, Ирена Поповић, Дубравка Кахримановић, Ровинац Дамјан, Александар Бобић, Дино Мартинић, Стефан “ћурић, Давид Цвекић, Весна Росић, Предраг Ђуровић, Урош Ђурић, Зоран Радић, Геран Перић, Милош Јанковић, Горан Мишић, Србислав Тасић, Младен Шмакић, Наташа Милови}ј Стефановић, Горан Петровић, Ивана Милосављевић, Дејан Симоновић, Иван Вранић, Дејан Јовановић, Никола Самаиловић, Душица Перовић, Немања Паш•овић, Дејан Тодоровић, Мирољуб Николић, Милорад Симиџија, Драган Павловић, Весна Костић, Снежана Богдановић, Александра Жунић, Марко Марковић, Братислав Павловић, Александар Божић, Гордана Стојшин, Ивица Лазовић, Никша Шебић, Група грађана, Магистранти и докторанти, Владан Илић, Филип Трпчевски, Стефан Врањевац, Дејан Бошњачић, Јасмина Стошовић, Удружење медицинских сестара и техничара „Сестринство” КЦС и Синдикат медицинских сестара и техничара Србије.
Министарство је размотрило све начелне и појединачне примедбе, сугестије и предлоге изнете током јавне расправе и достављене путем формулара.
Највећи број примедби, сугестија и предлога на Нацрт закона о високом образовању, односи се на:

 • орган К(ђји именује Национални саве•г за високо образовање;  
 • надлежности Националног савета за високо образовање;  
 • начин именовања органа Националног тела за акредитацију;  
 • другостепени поступак по жалби на одлуку Националног тела о акредитацији;  
 • сврставање слецијалистичких струковних студија у први степен високог образовања;  
 • број мандат органа управљања и органа пословођења високошколске установе;  увођење сарадничког звања асистент са докторатом;  
 • услова за ангажовање наставника по стицању услова за одлазак у старосну пензију

Сви предлози, примедбе, сугестије којима се унапређују решења предложеног текста Нацрта закона и која начелно не одступају од предложеног концепта, уграђени су у текст Нацрта закона о високом образовању.

81 коментар:

 1. Kolege Dejan Bosnjacic i Jasmina Stosovic su u UO Udruzenja SSS, Udruzenje strukovnih specijalista je zvanicnio poslalo primedbe na nacrt ali nije navedeno ovde na spisku. Uskoro slede izvestaji sa Javnih rasprava i sastanka u Min prosvete, Nac. savetu za visoko obraz.

  ОдговориИзбриши
 2. Анониман13. јул 2017. 18:41

  Navedeni su, poslednje dvoje.

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман13. јул 2017. 19:36

  Gde mozemo da vidimo kako izgleda nacrt Zakona posle javne rasprave?

  ОдговориИзбриши
 4. Eto nas ima u "najčešće primedbe". Nadam se da su se dozvali pameti.

  ОдговориИзбриши
 5. Шта значи пристигло 136 формулара? Ја знам бар 30-так и себе лично који су послали попуњен формулар за јавну расправу и њих ни себе не видим на овом списку? Да ли је ту направљена некаква селекција или шта већ?

  ОдговориИзбриши
 6. Ja sam takodje poslala i u licno ime i kao grupa specijalista iz NS i ispred BSPRV u PU NS, nema ni jedno pomenuto..

  ОдговориИзбриши
 7. Takođe od više poslatih, samo je jedan na spisku.
  sumnjivo !?!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Moguće je da su malo izbrisali emailove, da bi neke druge teme stavili kao važnije.
   Hitno da Udruženje potraži objašnjenje od Ministarstva prosvete.

   @Sanela Lacik
   Nadam se da ste sačuvali te emailove koje ste poslali u sent items (poslatim stavkama) - odatle se može videti a ih je primio email server ministarstva !

   Избриши
 8. http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2012/12/Misljenje-o-Nacrtu-zakona-o-visokom-obrazovanju-final.pdf

  ОдговориИзбриши
 9. Kolege, ja, Udruzenje, Jasmina Stosovic i Dejan Bosnjacic smo sigurno u dopisima trazili da spec ostanu u drugom stepenu.

  ОдговориИзбриши
 10. Kolege, ja, Udruzenje, Jasmina Stosovic i Dejan Bosnjacic smo sigurno u dopisima trazili da spec ostanu u drugom stepenu.

  ОдговориИзбриши
 11. Анониман17. јул 2017. 11:20

  Pa ljudi kako sad posle ovoga izgleda nacrt???

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман17. јул 2017. 16:38

   Nacrt se neće nešto bitno menjati ,kao i što hoće da uvedu platne razrede i grupe . Sada će ga povući na jedno izvesno vreme dok se ne slegne prašina i onda će ga samo proslediti kao svršenu stvar. Već viđen scenario u ovoj zemlji mnogo puta do sada.

   Избриши
 12. Анониман21. јул 2017. 07:44

  Da, pitanje je pravo... sta je usvojeno od predloga???

  ОдговориИзбриши
 13. Za one koji su dobili diplome na kojima piše II stepen visokog obrazovanja ne treba da brinu a sto se tiče novog zakona treba ukinuti specijalističke studije i zameniti ih masterom i tu je kraj rasprave. Sve ostalo je smešno i nemoguće uvesti u neke normalne tokove. Specijalističke studije su bile loše sredsto usaglašavanja Master of Science and Professional Master's odnosno prelazno sredstvo.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман21. јул 2017. 21:56

   Tako je kolega Slobodane. Ja o tome pišem a i zalažem se lično već 3-4 godine za takvo rešenje.
   Međutim samo profesori i visokoškolske ustanove da se odreknu 6000 SSS koje treba da prevedu u MSS (za neku smešnu sumu od 2-3000 eura) i to će biti rešeno.
   Međutim pošto je tu u pitanju cifra oko 1,5 do 2 milona eura teško da će se odreći tolikog novca, makar nas uništili svih 6000.

   Избриши
  2. Анониман22. јул 2017. 08:13

   Pogrešno izračunah: pa to je oko 15-20 miliona evra!

   Избриши
  3. Анониман23. јул 2017. 10:12

   Lepe pare će zaraditi ,ala će se voziti džipovi i graditi vile na Dedinju .

   Избриши
  4. Анониман23. јул 2017. 13:17

   @Slobodan Mikaric
   Kolega, potpuno se slazem. Obavio sam par razgovora sa nekim pravnicima sa vrsnim referencama i isto tako bez ikakavih predrasuda i ostrascenosti po pitanju akademskih i strukovnih studija. Prvo, nikakav zakon nikad nema tu moc da menja nesto retroaktivno i ukida neka predjasnja stecena prava. Ako na diplomi pise da je njom stecen II stepen visokog obrazovanja a tu diplomu je izdalo akreditovana obrazovna institucija i iza cijeg pecata stoji Republika Srbija to je reseno. Ako ovaj nakaradni nacrt zakona postane zakon onda ce svi oni koji jos nisu stekli/ili planiraju da steknu Specijalsticke strukovne studije biti podlozni subjektivnim tumacenjima zakona kao sto je to bilo dok je postojalo Vise i Visoko obrazovanje. Drugo, jednna ustanova strukovnih studija koja sada ima i master strukovne studije je jasno definisala da master strukovne mogu upisati samo oni sto imaju zavrsene osnovne strukovne/akademske studije, naglasavam Osnovne...da budemo realni zamena diploma ukoliko to bude potrebno sigurno ce se naplatiti, cc nekih 100e po studentu ali to samo ako zakon to bude trazio. Stukovne specijalisticke su koriscene samo kao tranzit zona do uspostavljanja master strukovnih... i ko zna, nekad u nekoj buducnosti doktorskih strukovnih. Pozdrav.

   Избриши
  5. Анониман23. јул 2017. 18:49

   I šta još kaže Vidovita Zorka?

   Избриши
  6. Анониман24. јул 2017. 21:51

   @Анониман23. јул 2017. 18:49
   Za Vidovitu Zorku nisam siguran ali zakon, podzakonske akte, nacrte i zvanicna dokumenta na sajtu ministarstva obrazovanja Republike Srbije savrseno znam da citam. Isto tako mi je sasvim jasno kad mi kao strucna sprema u radnoj knjizici sa overom pise steceno zvanje visokog obrazovanja osnovog nivoa i postdiplomskog. 240 ESPB nikad nece biti nista ispod VII stepena/visoke strucne spreme a kad neko zavrsi posle osnovnih i postdiplomske studije on moze samo da ima II stepen. Ne treba ti ni Vidovita Zorka ni niko da shvatis da je 180+60=240 i da su 1+1=2. Pozdrav.

   Избриши
  7. Анониман25. јул 2017. 16:46

   Zakonom iz 2005 nestala je visa strucna sprema nego postoji samo VISOKA.
   I svi imaju visoku spremu i becelori i masteri i doktori, samo je razlika u nivou visokog obrazovanja ili si 1. ili 2. ili 3!
   I zato nemoj da se hvalis da imas visoku strucnu spremu jer to ima i onaj sa 180 bodova i onaj npr. hirurg subspecijalista sa 900 bodova jer ne razumes se bas puno u visoko obrazovanje.

   Избриши
 14. Анониман21. јул 2017. 18:44

  http://rs.n1info.com/a285152/Vesti/Vesti/Sarcevic-najavljuje-promene-u-visokom-skolstvu.html

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман23. јул 2017. 10:09

   Ovo je tek hit ,školovaće kadrove čije diplome nisu priznate u našoj zemlji niti inostranstvu . To znači svi smo obrazovani a plaćaju nas kao fizikalce jer naša zemlja nije priznala to obrazovanje. Pa ovo je stvarno prevršilo svaku meru ,mislim da je vreme za postupke koji su mnogo agresivniji nego pisanje raznih dopisa . Kad već planiraju da nas plate kao fizikalce onda tako i treba da se ponašamo.

   Избриши
 15. Анониман24. јул 2017. 15:17

  VTŠ u Nišu je ukinula nekoliko smerova na specijalističkim strukovnim studijama i akreditovala dva smera na master strukovnim. Konkurs će biti objavljen u septembru.

  ОдговориИзбриши
 16. Анониман24. јул 2017. 18:18

  Direktor i profesor državne Beogradske poslovne škole (BPŠ) Đuro Đurović mesečno u proseku zarađuje 1,6 miliona dinara, dok je Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio svega 472,000 dinara, piše BIRN.
  Лепо! Скромно! А и заслужили су: струковне студије су свуда признате а нарочито специјалистичке. А тек мастер што ће бити признате, као и специјалистичке.
  Не уписујте ССС бежите од струковних студија и упишите као сви и успешни ђаци академске студије јер као што директор Високе техничке школе у Новом Саду каже да струковне студије уписују ђаци са лошим просеком и да нам чине услуги да и ми нешто завршимо.
  Али не чине они изгледа нама услугу него себи.
  Зато за 1000-1100 еура (по години) упишите академске студије као сви нормални и одлични ђаци а не буђаве струковне студије које вам не доносе скоро ништа!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман24. јул 2017. 21:48

   specijalističke su priznate, problem je kod zdravstenih radnika tj sestara.http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/katalog/Katalog%20RM%20za%20akt%20Vlade%20III%20nacrt%20(D_formatiran).pdf novi revidirani katalog. konkretno za sam završio poslovnu informatiku to je 160 strana kataloga. tu pogledajte uslove

   Избриши
  2. Анониман24. јул 2017. 21:58

   @Анониман24. јул 2017. 18:18
   prilicno je deplasirano povezivati tekst iz novina tipa Kurir i ovu tematiku ovde. Koliko su dosledni i kvalitetni sa informacijama pokazali su kako su pisali o vladi pre, za vreme i posle izbora...nego, da se vratimo na temu. Ako si se malo vise obrazovao od citanja novina znaces sta kod nas i u svetu za cilj imaju akademske i strukovne studije. Koje studije treba da pruze znanje koje ce da podstakne naucno istrazivacki rad a koje studije treba da se vise bave prakticnim znanjima i stvaranjem kadra za rad u privredi. Tvoja prica isto moze da se primeni na Gimnazije i Srednje strucne skole, jel da? Strukovne studije su priznate i kao osnovne i kao postdiplomske i kod nas i u celom svetu. Pitanje koje si ti provukao je i pitanje akreditacije i tu se slazem da nije isto kad se zavrsi neka SegaMega visoka skola osnovana pre godinu dana koja ima samo predavanja vikendom u trznom centru kod hotela Beograd ili kad se rad o visoko obrazovnoj ustanovi koja ima vise od 50 godina istorije i potvrde kvaliteta kako u zemlji tako i inostranstvu. Pozdrav.

   Избриши
  3. Анониман25. јул 2017. 16:34

   Profesore,
   nije isto jer sa SEGA MEGA fakultetom imas bolji polozaj u drustvu nego sa SSS studijama.
   Profesore,
   ja sam se dovoljno informisao i nemam nista protiv da se donese novi zakon i upodobite zvanja sa evropskim ali do danas SSS studije 2. stepena i bez obzira na kompetencije pripadaju im prava u skladu sa zakonom.
   Kompetencije naknadno izmisljate i ubacujete kako vam odgovara.
   Do skora ste SSS promovisali kao professional master a sada vam to ne odgovara. Ne mozete naknadno da nam oduzmete kompetencije!
   Svi do dana danasnjeg sa SSS i koji zavrsavaju SSS imaju iste kompetencije u okviru svojih struka i mogu da napreduju do najvisih zvanja u privredi u upravi i kojekude!
   Necemo vam dozvoliti da kazete da je npr. opravdano da SSS sestra nema 7. stepen strucnosti u zdravstvu a da SSS sestra u medicinskoj skoli ima 7. stepen strucnosti i da bude 17,32 koeficijent!
   NARAVNO necemo da degradiramo SSS sestru u prosveti i smanjimo joj kojeficijent i dovedemo na 1. stepen v.o. nego hocemo SSS sestru u zdravstvu da promovisemo u 7. stepen strucnosti u sestrinstvu!
   Medjutim to vi svi dobro znate nego se samo pravite naivni kao ''švedske sobarice''.
   Nećemo vam dozvoliti da urušite državni poredak zemlje i radno zakonodavstvo u Srbiji zarad vasih benefita.
   Možete da donesete novi zakon o v.o. koji ćete u budućnosti primenjivati kako god hoćete ali ne preko leđa nas 6000 SSS!
   Sram vas bilo i vasih titula i zvanja iza kojih se krijete jer u suštini ste obična boranija!

   Избриши
  4. Анониман25. јул 2017. 17:14

   I u trećem nacrtu zakona opet su upropastili medicinare. Strašno.

   Избриши
 17. Zna li neko kada će se glasati o novom ZVO?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. http://www.blic.rs/vesti/drustvo/sarcevic-set-reformskih-zakona-u-prosveti-u-septembru-u-skupstini/r10vd8r

   Избриши
 18. http://www.bizlife.rs/aktuelno/vesti-dana/katalog-radnih-mesta-u-javnim-sluzbama/
  GDE SE MOŽE PROČITATI OVA UREDBA?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/katalog/Katalog%20RM%20za%20akt%20Vlade%20III%20nacrt%20(D_formatiran).pdf

   Избриши
  2. To je još nacrt verzija...Gde se može pogledati usvojena verzija ove Uredbe?

   Избриши
 19. Koliko vidim u Katalogu, specijalisticke strukovne studije spadaju u drugi stepen. Ili gresim?

  ОдговориИзбриши
 20. Негрешите, јесу у 2. степену, али нажалост ово је нацрт, није усвојено, по информацијама са којима располажем,овај подзаконски акт ће бити усвојен тек након усвајања новог Закона о високом образовању, тачније како тамо буду дефинисане ССС, тако ће бити и у свим подзаконским актима.Треутно се сва Министарства руководе овим нацртом Каталога, људи који имају ССС остају на радним местима као и сви који имају VII степен стручне по старом или 2. степен стручне спреме по новом Закону, али уколико дође до усвајања Закона о високом образовању где би се ССС сврстале у 1. степен, нико неће задржати радно место па ни плату која му је до тада припадала.Нешто мимо овог Закона су већ урадили у МУП-а, па је рецимо за Руководећа радна места прописан VII или 2. степен са 300 ECTS бодова, па су одмах елиминисали ССС, у другим Министарствима па и самом нацрту Католога можете видети да још увеј није тако.

  ОдговориИзбриши
 21. Tačno tako,malo je verovatno da će SSS ostati u 2. stepenu visokog obrazovanja!Postavlja se samo pitanje šta će biti sa onim strukovnim specijalistima kojima na diplomi piše 2. nivo visikog obrazovanja?KAKO ĆE TO REŠITI,A DA SVE BUDE PO ZAKONU?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pozdrav svima pre svega.
   SSS su VII stepen visokog obrazovanja i to apsolutno ni u kom pogledu nije predmet rasprave. Nacrt zakona koji smo imali prilike da gledamo je prilicno spekulativan po pitanju daljeg definisanja nivoa 7.1 i 7.2 u sistemu obrazovanja Srbije. Meni konkretno a i mnogim drugima na diplomi pise da je diploma SSS 2 stepen visokog obrazovanja a diploma je izdata u akreditovanoj visokoskolskoj ustanovi i Republika Srbija samim tim i zigom garantuje njenu validnost. Po meni dostupnim izvorima ova problematika ce se resiti na sledeci nacin: Od godine kad zakon o visokom obrazovanju bude usvojen kao sto izgleda i njegov nacrt, ukidaju se specijalisticke strukovne studije. Svim strukovnim specijalistima bice izvrseno prekvalifikovanje na master strukovni 300espb (isto kao sto je diplomirani postao master).Kolegama koje budu u "Tranzitonom" periodu na kraju specijalistickh studija bice ponudjeno beneficirano nastavljanje studija na master strukovnim studijama. Uslov za upis master strukovnih studija je vec sada zavrsene osnovne akademske ili strukovne studije, a to samo na mala vrata potvrdjuje da ce Specijalista strukovni biti prekvalifikovan na Master strukovni 3000ESPB (ali budimo realni, gotovo je sigurno da ce naknada za zamenu diploma biti simbolicna...simbolicnih par desetina hiljada dinara) Pozdrav.

   Избриши
  2. Izvor ove informacije?

   Избриши
  3. Poštovan-i/a, samo Želim da se nadam da su Vaše informacije proverene i tačne, u svakom slučaju Hvala Vam.

   Избриши
 22. Specijalisticke strukovne studije nece biti ukinute, one ce po novom Zakonu o visokom obrazovanju, videli ste u nacrtu, biti prvi stepen visokog obrazovanja.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Izmedju nacrta zakona i zakona je fundamentalna razlika kao izmedju misljenja da je Zemlja ravna ploca i slike iz satelita gde se vidi da nije... za pocetak mislite o tome. Posle toga zapitajte se gde je logika da se nakon zavrsetka prvog nivoa studija (strukovne 3g ili akademske 4g) upisuje postdiplomska godina da bi se isto dobio 1.stepen visokog obrazovanja?! Kao zemlja koja tezi integraciji sa EU i svim njenim zakonskim aktima, ovaj nacrt ne samo da nece biti po zakonima vec nece biti ni po zdravom razumu. Platni razredi se tamo gde se definisu odredjuju po nivou obrazovanja VII-1, VII-2, etc. a ne po broju bodova. 5 godina osnovnih akademskih na jednom fakultetu je 300espb i to je VII-1 a isto tako 5 godina studija na drugom fakultetu je VII-2, nemojmo namerno unositi zbrku u temu koja je nakaradnim nacrtom dodatno zakomplikovana. Sve do juce su se Visoke strukovne skole kod nekih "strucnjaka" kvalifikovale kao Visa sprema i bile negde u nivou tek za nijansu iznad srednje trogodisnje ali sreca pa je takvih sada jako jako malo. Ko ne veruje, neka se raspita na nekoj visokoskolskoj ustanovi koji je uslov da master strukovne studije upise lice koje je zavrsilo strukovne specijalisticke? Slobodno se raspitajte. Isto kao sto su diplomirani do 2005 auto prekvalifikovani na Master po "Bolonji"; a potom i oni sto su imali diplome visokoslkih ustanova bez dodatka o diplomi i broju EPSB automatski stekli uslov da potvrde diplome za nove koje ce biti jasno kvalifikovane kao Visoka strunca sprema uz dodatatak sa stecenim brojem ESPB bodoba, tako ce biti i sada. Svrseni studenti specijalistckih strukovnih studija imace mogucnost da svoje diplome zamene za Master strukovne studije samo iz razloga da apsolutno iskljuce svaku mogucnost da im neki "strucni tumac pravila" kaze da VII-2 MORA da bude 300ESPB, samo iz tog jednog jedinog razloga. Jos jednom napominjem da ce ova auto kvalifikacija gotovo sigurno biti propracena "Simbolicnom nadoknadom" na visoko skolskim ustanovama ali otom potom. Pozdrav.

   Избриши
  2. Bicu slobodan i da svoje stavove argumentujem i sledecim linkovima. Napomenuo bih da se, izmedju ostalih, radi o zvanicnim sajtovima Beogradskog univerziteta kao i "Career" koji realizuje Beogradski univerzitet u saradnji sa EU Tempus

   http://bg.ac.rs/sr/studije/studije-nivoi.php
   http://fakulteti.edukacija.rs/vrste-i-nivoi-studija
   http://www.careers.ac.rs/razlikovanje-starih-i-novih-studijskih-programa.html
   https://prijemni.infostud.com/vrste-studija/

   ...a ne neki linkovi sa Scribd-a gde "renoniramni strucnjaci" okace sliku koju su radili u PP sa sve strukovnim studijama koje traje 2 godine i nalaze se u VI-1 stepenu obrazovanja.

   Specijalisticke studije osnovne se mozda mogu u narednom nacrtu okarakterisati kao integrisane gde bi student mogao da bira hoce li upisati osnovne od 3 ili 4 g na kraju kojih ce biti VII-1 Strukovni ekonomista npr. , ili ce biti VII-1 Specijalista strukovni ekonomista; ali sve ovo moze da bude samo za one koji upisu godinu nakon sto se Zakon o VSS i zvanicno usvoji. Sada je Strukovni specijalista = Professional Master VII-2 i nema te sile koja moze da otima prethodno stecena prava i nekoga degradira. Bicu dosadan, ali ponovicu, jedina rasprava treba da bude u smeru hoce li to biti VII-2 240espb ili VII-2 300espb i hoce li svi svrseni strukovni specijalisti po automatizmu zakonskom uredbom biti auto prekvalifikovani na Strukovni master ili ce to biti ostavljeno na slobdnu volju svrsenih studenata specijalistickih strukovnih studija da odluce hoce li zameniti diplome. Pozdrav.

   Избриши
  3. Poštovani, puno Vam Hvala na ovako iscrpnom i pre svega argumentovanom objašnjenju.Verujem da ste poptuno u pravu i da tako mora biti, ali Vam moram isto tako reći da radim u državnoj ustanovi i da je poslodavac odnosno država Srbija, u pojedinim Ministarstvima počela sada da pravi takve nove sistematizacije i konkurse tako što kao uslov pored stepena obrazovanja unosi i broj ECTS bodova, pa se za određena radna mesta traži VII-1, stepen ili 2. stepen VO sa 300 ECTS bodova, pa po automatizmu eliminišu SSS.Konkretno lično sam smenjena posle 7 godina predanog rada, sa radnog mesta šefa Odseka u MUP-a samo zato što nisam ispunjavala uslov od 300 ECTS bodova i ako imam 2. stepen VO(SSS) i ako sam za svoj dotadašnji rad višestruko nagrađivana, nažalost nisam usamljen slučaj to je urađeno još mnogim drugim kolegama....

   Избриши
  4. @anoniman 18.avgust 2017 09:29
   " VII-1, stepen ili 2. stepen VO sa 300 ECTS bodova, pa po automatizmu eliminišu SSS" meni ovaj deo nije jasan. VII-1 = 2stepen= 300ESPB, sta je onda 240 espb VI-2? Prilicno konfuzno deluje ovako, jel da? Napominjem opet da ce strukovne specijalistike biti izjednacene sa master strukovnim studijama, zamena diploma sa +60espb i to je to.

   Избриши
  5. Neće Nažalost baš biti tako prosta zamena, pogledajte šta se prizna sa SSS, http://vggs.rs/master.html
   Priznaje se 37 ESPB bodova na prvoj godini odgovarajućeg studijskog programa master strukovih studija i oni mogu upisati drugu godinu studija, pod uslovom da se rangiraju u ovkiru odobrenog broja. Rangiranje se vrši na isti način kao za upis prve godine master strukovnih studija.

   Избриши
 23. da po novom, po starom su II stepen tako piše u diplomi, mogu samo da ga izjednače sa masterom

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani, ovde neki ponavljaju istu mantru 2. Stepen su SSS piše u diplomi, to niko neće ni osporiti jer pravno to ni nemože, medjutim niko neće da prihvati činjenicu da će svako radno mesto tražiti 2. stepen sa 300 ECTS, a to je ono što nažalost SSS eliminiše!!!

   Избриши
  2. a šta ćemo sa završenim fakultetima završenih do 2005 godine?

   Избриши
  3. Poštovani, oni su usvajanjem novog Zakona o visokom obrazovanju 2005. godine, decidno u samom Zakonu izjednaceni i da im pripadaju sva prava kao i akademskim Masterima , što znači kada se neko pojavi na konkursu sa diplomom po starom Zakonu o univerzitetu ili ti sa VII-1 stepenom obrazovanja on se pravno tretira kao akademski Master 2. stepen sa 300 ECTS bodova, ako se vi pojavite sa SS 2, stepen VO, Vama piše u diplomi da imate 2. stepen VO ali svega 240 ECTS i automstski otpadate.
   Najbolji dokaz tome je i da su na osnovu tog člana Zakona oni mogli ukoliko su želei da uz neku novčanu nadoknadu svoju Diplomu zamene za diplomu Mastera.Ukoliko bi u najnovijem Zakonu o VO decidno pisalo da se SS koju završili po Zakonu o VO iz 2005. godine izjednačava sa SM, i da vi na osnovu toga možete ostvariti sva prava i izvršiti zamenu Diplome kao što su mogli i oni, onda ste u istoj poziciji kao ovi što su završili po starom Zakonu o univerzitetu, ako pak to nebude ostaje samo još mogućnost da se upišete na SM i ostvarite 300 ECTS, tada će Vas izjednačiti sa svim onim koji imaju VII-1 po starom Zakonu, pod uslovom da neprave razlike između strukovni i akademski studija bez obzira na stepn obrazovanja i broj ECTS bodova.
   SAMO ukoliko u u novom Zakonu o Visokom obrazovanju bude jasno i nedvosmisleno pisalo da SS koji su završili specijalističe strukovne studije po Zakonu o VO iz 2005. godine, izjednačavaju po svim pravima sa SM koji će završiti master strukovne studije po Zakonu koji treba da bude usvijen ove jeseni, i da sutra na osnovu toga člana Zakona mogu svoju Diplomu ako to žele uz neku nadoknadu zameniti za diplomu SM biće rešen naš status, sve ostalo su prazne priče, gubljenje vremena i zamajavanje ljudi.

   Избриши
 24. Radim u Osnovnoj školi. Imam završene specijalističke strukovne studije. Do januara su mi platu računali sa koeficijentom za VII stepen, od januara mi je smanjen koeficijent stručne spreme kao za višu školu. Obrazloženje je bilo da je školi stigo dopis iz ministarstva po kome su moje specijalističke strukovne studije i svi koji imaju 240 ESPB , zapravo visa skola i nekolicnini nas je smanjena plata od januara.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. sad će septembar!?

   Избриши
  2. Matrix
   malo nelogično zvuči ta tvoja priča?! Hajde postavi ovde zakonski osnov ili sliku tog rešenja po kome si ti viša škola i po kom su ti smanjili platu.... Ne želim da vređam ni da omalovažavam, ali mislim da pojedinci koriste ovaj blog za sprdnju, na žalost.
   Unapred se izvinjavam ukoliko sam nekog pravog strukovnog specijalistu uvredio, a za one ostale me baš....

   Избриши
  3. Колега ја радим у средњој стручној школи и даље је мој коефицијент 17,32 што је у складу са 2. степеном високог образовања. Код вас је проблем што као и умногим другим школама правници који глуме секретаре су тоталне незналице и њима треба све да се црта. На овом блогу имате објављено у ранијим постовима тумачење које сам ја лично добио од актуелног министра Шарчевића где дословце пише да имам право на максимални коефицијент 17,32 а такође имам и допис од школске управе, о исправљању грешака у Доситеју, где се директорима школа каже да се специјалистичке студије рачунају са коефицијентом 17,32. Многим колегиницама и колегама сам помогао да свој статус реше тако да не видим разлог да и ви не остварите своја права. Такође обавезно захтевајте да вам разлику коју су вам дужни надокнаде јер би их сигурно добили на суду.

   Избриши
  4. Ne ljutim se, uvažavam sve o čemu mi pričate, ja vam samo kažem šta se dešava kod mene. Nemam nikakvo rešenje na osnovu koga je meni i nekim mojim kolegama smanjena plata. Samo mi je sekretar usmeno rekao da su u januaru dobili dopis od ministarstva i svima koji imaju 240ESPB morali su da smanje koeficijent za obračun plata u toj korpi se nadjoh i ja sa specijalističkim strukovnim studijama. Zorane, da li je moguće nekako da vam se javim na pp da mi pošaljete dokumnta koja imate kako bi uložila neki prigovor školi?

   Избриши
  5. Naravno. Molim administratora ovog bloga da vas usmeri na mene i ja cu vam poslati na mail sve sto vam treba. Isto vazi za sve ostale koji imaju slican problem.

   Избриши
  6. Zorane možete li mi svu tu dokumentaciju poslati na meil:nenad72jerkovic@gmail.com
   Hvala u napred

   Избриши
  7. Послао, јавите само да ли сте успели да остварите своја права.

   Избриши
  8. Kolega Zorane, molim Vas da Udruzenstrukovnih specijalista pisete na mail udruzenjesss@gmail.com i da nam prosledite dokumentaciju koju imate kako bi pomogli svim kolegama koji imaju slican problem. Javite nam se obavezno!

   Избриши
  9. Kolega Zorane da li biste i meni mogli da posaljete dokumentaciju na mejl rademanojlovic@gmail.com? Ja radim u skoli i krajem prosle godine su iz ministarstva naredili da svi koji nemaju master po novom imaju umesto 17,32 koeficijent 14,88. Ja sam citao razne blogove i na jednom mestu sam nasao da je ministar rekao da je koeficijent sa specijalistickim strukovnim studijama 17,32 da bi posle par dana rekao da je koeficijent 14,88. Meni u Dositeju pise na osnovu spreme 17,32, a nacelnica za finansije mi je rekla da ipak racunam sa umanjenim koeficijentom.

   Избриши
  10. Управо сам послао Удружењу све што вам треба и вама колега такође

   Избриши
  11. Molim Vas da i meni prosledite na sanjaste84@gmail.com
   jer imam isti problem! Hvala Vam unapred...

   Избриши
  12. Sve škole su dobile stručno uputstvo, čini mi se, početkom ove godine u kome je navedeno:
   Коефицијент за специјалистичке струковне студије (НОКС 6) дефинисане су коефицијентом 17.32, а у складу са у складу са ЗОСОВом, Члан 8. и решењима које је МПНТР у вези са овим питањем доносило.
   O ovom uputstvu se radi:
   http://ssnikolateslaleposavic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/Uputstvo-za-ispravku-gresaka-u-obrayovni-informacioni-sistem-Dositej.pdf

   Избриши
  13. Radim u skoli, imam kao spec struk. II stepena 180+60 bodova.

   Do septembra sam imao 17,32 (VII stepen), od septembra imam 14,88 (VI stepen).

   Da li bi neko ko je kroz ovo prosao i zna o cemu se radi, bio ljubazan da mi posalje na mail sve potrebne linkove i ostale stvari koje treba da dostavim direktoru i sekretaru da bi me mogli ponovo vratiti VII stepen i koeficijent 17,32...

   moj mail je: cpmarkovil@gmail.com

   Избриши
 25. Услови у MУП-у: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или правних наука ( у нeким случajeвимa пишe и тeхничкo-тeхнoлoшких нaукa) на основним академским студијама у обиму 300 ЕСПБ бодова ( нeгдe пишe и мacтeр aкaдeмcким студиjaмa), односно на основним студијама у трајању од најмање четири гoдинe . Неопходно је да кандидат за пријем у радни однос, од 300 ЕСПБ бодова има најмање 240 ЕСПБ бодова из научне области која је прописана као услов за рад на радном месту. Maлo сy зaкoмпликoвaли, мoждa ce прoмeнe услoви кoнкурсa кaдa сe пoчнe шкoлoвaњe мaстeр струкoвних, пa и њих уврcтe. Jeдинo мe буни oвa пocлeдњa рeчeницa кoнкурca пoштo cу мacтeр cтудиje пo принципу 180+120 ECПБ

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Mиcлиo сaм нa мacтep cтpукoвнe 180+120, пoштo у кoнкурcу пишe дa je неопходно је да кандидат за пријем у радни однос, од 300 ЕСПБ бодова има најмање 240 ЕСПБ бодова из научне области која је прописана као услов за рад на радном месту

   Избриши
  2. Mnogi se na ovom blogu sprdaju, dezavuisu, plasiraju neistine....

   Избриши
  3. Molim Vas Poštovani,
   kvalifikujte ko su ti mnogi i još bitnije koje su to neistine koje se iznose?!

   Избриши
 26. Jedna istina ostaje MEDICINARI SU PUKLI !!!!! I baš nekog briga za to.

  ОдговориИзбриши
 27. https://www.vesti.rs/Vesti/UBICE-VISOKOSKOLSKOG-OBRAZOVANJA-U-SRBIJI.html
  Pogledajte ovo drage kolege/nice!Neka udruženje kontaktira novine Press i njihov forum za borbu protiv prosvetne mafije i proba dogovoriti intervju o problemima strukovnih specijalista i katastrofalnom položaju str.specijalista u novom predlogu Zakona o visokom obrazovanju,NOKS-u...!!!Ništa nekošta probati.

  ОдговориИзбриши
 28. Evo i septembra,a nema zakona u skupstini. Ima li neko novije informacije da li ce biti pre oktobra?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. U ponedeljak na vladi glasaju konacan predlog zakona,prosledjuju skupstini koja bi 22og izglasala isti,kako bi pocela njegova primena od oktobra.

   Избриши
  2. Ponedeljkom Vlada nema redovno zasedanje, može da zaseda vandredno, redovno zasedanje je uvek četvrtkom.

   Избриши
  3. nema ga :
   http://www.parlament.gov.rs/akti/zakoni-u-proceduri/zakoni-u-proceduri.1037.html

   Избриши
  4. Влада усвојила предлоге закона
   сеп 14, 2017 | Вести
   Влада Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о основама система образовања и васпитања и Предлог закона о високом образовању. Нова законска решења поставиће темељ квалитетнијем образовању.
   Предлог закона о високом образовању
   Значајно унапређује систем акредитације кроз оснивање Националног тела за акредитацију, нове стандарде, увођење поступка жалбе, као и процедуре за издавање дозволе за рад и упис студената тек након завршене акредитације. Успоставља везу високог образовање и приведе кроз формирање Савета послодаваца на свакој високошколској установи. Даје прилику наставницима, истраживачима и студентима да оснивају spin-off и start-up компаније, као и могућност ангажовања у настави експерта из привреде, као предавача ван радног односа. Предвиђа увођење кратких програма студија и студија уз рад који омогућавају стицање практичних знања и вештина у складу са потребама тржишта рада. Кроз јединствени информациони систем просвете уводе се регистри акредитованих студијских програма, запослених и студената, којима се додељује Јединствени образовни број за праћење напретка у високом образовању и основа за увођење новог система финансирања. Услов за рангирање за упис у наредну студентску годину на терет буџета је 48 ЕСП бодова.

   Избриши
 29. I da li ce nas specijaliste izjednaciti u pravima sa masterima?
  Nije zgodno upisati master, dati novac pa saznati da ce biti izjednacini...

  ОдговориИзбриши
 30. Hoce, izjednacice nas u pravima sa strukovnim masterima.

  ОдговориИзбриши
 31. Meni je zao sto su ljudi, koji donose odluke,neupuceni u sustinu.Broj ESPB ne treba da bude direktno u korelaciji sa platama.Ako je nesto II stepen studija,ne bi trebalo da bude mnogo bitno da li je 240 ili 300.U tom slucaju,specijalisti medicine bi trebalo da imaju razlicite plate jer ni svaka specijalizacija ne traje isto.Broj ESPB treba da bude reper za prohodnost na dalje usavrsavanje .Nadam se da ima razumnih ljudi,koji shvataju sustinu i koji ce doprineti da svi budu zadovoljni ali i takodje da uticu na to da u Srbiji postoje kvalitetne ustanove koje ce obrazovati kadrove pa bili oni specijalisti,masteri,doktori...

  ОдговориИзбриши
 32. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши