петак, 23. мај 2014.

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA


Predlaže se da se zakon donose po hitnom postupku radi ispunjenja međunarodnih obeveza koje proističu iz članstva Repbulike Srbije u Savetu Evrope, koje se odnose na ispunjavanje standarda izvršenja krivičnih sankcija prema licima lišenim slobode.

...posle stečenog visokog obrazovanja na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine.

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1363-14.pdf
i nečije malo je nekome puno

Telefoni i računi za pomoć poplavljenima

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1599935/Telefoni+i+ra%C4%8Duni+za+pomo%C4%87+poplavljenima.html

2 коментара: