уторак, 09. јул 2013.

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”

***ovo nije ni slično EMS-u

Јавни конкурс је оглашен у “Службеном Гласнику РС “ број  53/13 од 18. јуна 2013. године

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд 05 Број: 111-4838/2013  од 10. јуна 2013. године,

            Влада објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за
именовање директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд

1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, Београд;
Седиште Јавног предузећа је: у Београду, Царице Милице број 2;
Претежна делатност Јавног предузећа је: 3514 снабдевање електричном енергијом-Трговина.

2. Радно место: директор Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд.
Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговaра за законитост рада Јавног предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, предлаже извршне директоре и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

1.      Услови за именовање:
-          да је пунолетно и пословно способно лице;
-          да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
-          да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
-          да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима;
-          да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
-          да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
-          да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа;
-          знање једног светског језика;
-          поседовање организационих и стручних способности у вези руковођења.

2.      Место рада: Београд.
....
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика” и на званичној интернет презентацији Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине: www.merz.gov.rs

5 коментара:

 1. Interesantno, obratite pažnju na "односно на основним студијама у трајању од најмање четири године". Ovim su isključili osnovne akademske studije. Osnovne studije su se ostvarivale po zakonu koji je uredjivao visoko obrazovanje do 2005. godine.
  Svako radi kako mu odgovara, kako mu se uklapa u interese, najviše zahvaljujuci ministru Obradovicu.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман11. јул 2013. 13:47

   Osnovne strukovne su isključili. Osnovne akademske traju 4 godine.

   Избриши
  2. Анониман11. јул 2013. 14:47

   osnovne akademske mogu(i po bolonji treba) da traju i 3 godine.

   Избриши
  3. Анониман11. јул 2013. 15:09

   Osnovne akadeske i treba da traju tri godine ali nasi strucnjaci su pametniji od ceo svet :)

   Избриши
 2. Osnovne studije ne treba da povezujete sa osnovnim akademskim studijama. Kada su u konkursu naveli "односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;" to se odnosi na studije koje su postojale do 2005. god.

  ОдговориИзбриши