среда, 05. фебруар 2014.

Spisak firmi/ustanova koje IMAJU sistematizaciju radnih po Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005>

Ustanove koje obavezuje ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
*Ustanove iz delokruga organa državne uprave : Nišavski upravni okrug...
*Sudovi ...
*Javnih tužilaštava
*Republičkog javnog pravobranilaštva
*službe Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda
*službe organa čije članove bira Narodna skupština 
Ustanove koje obavezuje ZAKON O Katastru

Ustanove koje obavezuje ZAKON O osnovnom obrazovanju i vaspitanju (ostaje problem usklađenosti sa pravilnicima ministarstva prosvete)

Ustanove koje obavezuje ZAKON O srednjem vaspitanju i obrazovanju (Pravilnici omogućavaju zapošljavanje specijalista strukovnih studija)


Fizičko lice može biti imenovano za veštaka ako pored opštih uslova za rad u državnim organima propisanih zakonom ispunjava i sledeće posebne uslove:
1) da ima odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama, za određenu oblast veštačenja...

* Možete biti i DIREKTOR Javnog preduzeća po Zakonu o javnim preduzećima
Član 22*
Za direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:
....
3) da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
......
********************************************************************************
Narodna biblioteka Srbije 

********************************************************************************
TELEKOM SRBIJA

********************************************************************************
Telenor
VIP

********************************************************************************
JP PTT Saobraćaj Srbije (Pošta) od 1.1.2011.
"Službeni PTT-glasnik" br. 934/14:Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP "Pošta Srbija" (PDF 9 MB)
********************************************************************************

 
********************************************************************************


JP DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA (publikacija POSLOVI br452-453)
Direktor
USLOVI: Za direktora može biti imenovan državljanin Republike Srbije koji je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti pravnih, ekonomskih, tehničkih ili građevin-skih nauka i da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci. 

**************************************************************************************************
1. RUKOVODILAC GRUPE – 4 izvršioca
Posebni uslovi:
- kandidat iz tačke 1. mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

**************************************************************************************************

 **************************************************************************************************   
Uprava carina


16. Радно место-Пројектант, звање царински саветник – 2 извршиоца
Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање енглеског језика.
 **************************************************************************************************
П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

**************************************************************************
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 24/12 и 58/12 - исправка)

Члан 3.
У члану 8. став 1. тачка 2) подтачка (1) после речи: „дипломираног инжењера машинства” додају се речи: „или специјалисту струковног инжењера машинства”.
У подтачки (2) речи: „дипломираног инжењера електротехнике” замењују се речима: „дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства или специјалисту струковног инжењера електротехнике и рачунарства”.
У подтачки (3) после речи: „дипломираног инжењера технологије” додају се речи: „или специјалисту струковног инжењера технологије”.
У подтачки (4) после речи: „дипломираног инжењера заштите на раду” додају се речи: „или специјалисту струковног инжењера заштите на раду”.
*******************************************************************

ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ („Службени гласник РС“ бр. 57/11 , 80/11 - исправка, 93/12 )
1) Инспектори
Члан 182.
(1) Послове електроенергетског инспектора може да обавља лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, односно друге услове одређене законом који уређује права и дужности државних службеника, другим прописом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству, као и положен стручни испит из одговарајуће области.
(2) Послове инспектора опреме под притиском може да обавља лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у  трајању од најмање 4 године, односно друге услове одређене законом који уређује права и дужности државних службеника, другим прописом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству, као и положен стручни испит из одговарајуће области.
****************************************************

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTAU SLUŽBI NARODNE SKUPŠTINE


Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja xxx nauka na studijama drugog stepena (diplomske, akademske studije – master, specijalističke studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje x godine, najmanje Y godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru. 
****************************************
P R A V I L N I K O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA UMINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti xxx nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje x godine, položen državni stručni ispit, najmanje x godine radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet).
*************************************************************


*****************************************************************
JP EMS http://specijalisticke.blogspot.com/2013/10/jp-ems-izdao-novi-pravilnik-9102013.html


**************************************************************
update 5.2.2014
EPS Snabdevanje Pravilnik o sistematizaciji 5.11.2013
Tabelarni pregled sistematizacije EPS SnabdevanjeПод високом стручном спремом подразумева се испуњеност следећих услова: завршене студије другог степена (мастер академске, специјалистичке академске и специјалистичке струковне), односно основне студије у трајању од најмање четири године.Под вишом стручном спремом подразумева се испуњеност следећих услова: завршене студије првог степена (основне академске – трогодишње и четворогодишње, основне струковне студије), односно студије у трајању до три године.

4 коментара:

 1. ТАКОЋЕ ЦЕЛА АДМИНИСТРАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ НЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ. АЛИ КОГА ЈЕ ТО БРИГА? ПА РУКОВОДИОЦЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ТА ПРОБЛЕМАТИКА НЕ ИНТЕРЕСУЈЕ А ГДЕ ЈЕ ТЕК ПРИВАТНИ СЕКТОР У ТОЈ ПРИЧИ? МА НЕМОЖЕМО МИ ОВАКВИ У ЕВРОПУ НИКАДА!

  ОдговориИзбриши
 2. Vecina navedenih sistematizacija je ok izuzev u PTT gde stoji osnovne akademske studije ili specijalisticke strukovne studije. To je ''nemusto'' resenje, neko bi voleo tako ali tako ne moze. Umesto osnovne akademske studije treba da stoji diplomske master studije ili osnovne studije (pre zakona iz 2oo5. godine). Na sili hoce da osnovne akademske studije izjednace sa masterom i osnovnim studijama (pre 2005. godine). U republickoj administraciji je situacija solidna, mada u vecini ministarstava nema specijalistickih strukovnih studija.

  ОдговориИзбриши
 3. рбија не заостаје много за Европском унијом када је реч о регулативи образовања и културе, изјавио је данас за Танјуг Зоран Машић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошклог развоја након завршеног скрининга о поглављу 26 у Бриселу.

  слика1

  Наш утисак је да смо законски у већем делу усагласени са европским стандардима, у наредном периоду ћемо ускладити остатак регулативе", рекао је Машић, који је предводио радну групу која је данас са експерима Европске комисије разговарала о овим питањима.

  Државни секретар Машић је рекао да ће поглавље 26 (образовања и култура), бити међу првима отворено и затворено током преговора о придруживању и да се нада да ће се то догодити још ове године.
  "Остало је још да решимо питање признавања страних диплома у складу са Лисабонском повељом, да саставимо национални оквир квалификација и да се усвоји акциони план за стратегију образовања", указао је он.

  Скрининг је процес процене усклађености закона и прописа земље кандидата са европским стандардима који представља увод у преговоре, а ради се за свако од укупно 35 поглавља преговора о придруживању.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Остало је само да решимо признавање домаћих диплома ! Опет једна велика обмана: странци се боре да признају њихова звања у Србији а стотине наших звања нема у Правилницима а дестине хиљада људи у Србији не може да оствари ЗАКОНСКА права на рад са својом дипломом! То је жалосно!

   Избриши