петак, 17. април 2015.

Obaveštenje za inženjere

U Pravilniku o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uslovi koji su propisani za polaganje istih pozivaju se na Uredbu o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima gde u članu 5. stoji sledeće:

Za koordinatora za izradu projekta može biti određeno lice koje ima:
1) najmanje završene studije drugog stepena (diplomske akademske, specijalističke akademske ili specijalističke strukovne studije), u oblasti: arhitekture, građevinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva ili saobraćajnog inženjerstva,odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine u odgovarajućoj oblasti tehničkih nauka;
2) licencu za odgovornog projektanta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji i
3) položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta u skladu sa ovom uredbom.
Ovde dolazi do takozvane kolizije. Daje se mogućnost da ispit za koordinatora za izradu projekta polaže lice koje ima specijalističke strukovne studije ukoliko poseduje licencu odgovornog projektanta, a dobro je poznato da inženjerska komora Srbije ne daje mogućnost da specijalisti dobiju pomenutu licencu.

Нема коментара:

Постави коментар