четвртак, 26. март 2015.

Уредба о изменама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника


"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.
Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.

На основу члана 44. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАЗВРСТАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА 
И МЕРИЛИМА ЗА ОПИС РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА


Члан 1.

У Уредби о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14 и 132/14), у члану 10. алинеја пет мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање седам година радног искуства у струци.”.

Члан 2.

У члану 11. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци.”.

Члан 3.

У члану 12. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци.”.

Члан 4.

У члану 13. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.”.


Члан 5.

У члану 14. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и најмање три године радног искуства у струци.”.

Члан 6.

У члану 15. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.”.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.05 Број: 110-2773/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК


Александар Вучић

7 коментара:

 1. Анониман27. март 2015. 08.57

  Jel ima neko strucan da protumaci ovo. Odnosno na sta se ovo tacno odnosi.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман27. март 2015. 09.19

   Не мораш бити јако стручан па да знаш о чему се ради. Упореди основни текст уредбе са изменама и допунама. Видећеш да су додати: струкповни мастер и соновне академске студије од 240 бодова уз сва остала звања 2. степена високог образовања (амадемски мастер, академска спец. и струковне спец. студије). Значи да ће сви моћи да напредују до звања ВИШИ САВЕТНИК или да буду државни секретари, помоћници министара и слично.
   За нас стзруковне специјалисте ништа епохално јер смо се ми већ налазилки и у предходном тексту Уредбе. Само су убачени СТРУКОВНИ МАСТЕР и основне академске студије од 240 бодова.

   Избриши
 2. Анониман28. март 2015. 19.12

  Ovde se ne pominju master strukovne studije...

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман29. март 2015. 10.55

  Додатно, програми који воде секундарним или вишим степенима могу бити укључени у ISCED ниво 6 ако су према комплексности садржаја еквивалент оним програмима који су већ класификовани на овом нивоу у истом образовном систему и који испуњавају друге главне критеријуме. Програми
  секундарног или вишег степена типично трају једну до две године, често су професионално оријентисани и нуде виши ниво специјализације него првостепени, али немају изразито сложен садржај. Програми ISCED нивоа 6 не захтевају нужно обимнији рад или дисертацију.

  235. Следеће четири поткатегорије трајања програма и позиција у националној структури квалификација и степеновања дефинисане су за ISCED ниво 6:
  - Првостепени програм на бачелер или еквивалентном нивоу с кумулативним
  теоретским трајањем (на терцијарном нивоу) три до четири године;

  237. Коришћење две комплементарне димензијe за извештавање, где се комбинују оријентација која се користи као категорија и трајање програма/позиција у националном систему степеновања и квалификације као поткатегорија. Шифре које се користе за ISCED ниво 6 приказане су у табели 13.
  Категорије (Оријентација):
  - 65 Бачелер или еквивалент професионална
  - 657 или 667 Други или виши степен (по успешном завршавању бачелер или еквивалентног програма)

  страна 44 и 45.

  http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Obrazovanje/CIR-ISCED_2011_srb_22-04-2014.pdf

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман29. март 2015. 14.00

   Тако је само то се односи на тзв. 6/2 степен стручне спреме а то код нас не постоји.
   Специјалистичке струковне студије су у рангу старог 7/1 степен стручности и то и пише и у шифарнику.
   АЈД` ЗДРАВО!

   Избриши
 4. Na konkursu koji je raspisala Vlada R. Srbije, trazi se akademsko zvanje: diplomirani inzenjer sumarstva-master, diplomirani inzenjer sumarstva-specijalista i strukovni inzenjer sumarstva-specijalista.

  Vlada poštuje Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o državnim službenicima. Pogledajte tekst konkursa
  http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2010&id_oglasa=809

  ОдговориИзбриши
 5. Vest za saradnike u strukovnoj skoli! Pogledajte oglas!

  http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi?pid=10

  ОдговориИзбриши