четвртак, 26. март 2015.

Уредба о изменама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника


"Službeni glasnik RS", broj 132/14, strana: 30 od 09.12.2014.
Službeni glasnik RS", broj 28/15, strana: 14 od 20.03.2015.

На основу члана 44. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09 и 99/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАЗВРСТАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА 
И МЕРИЛИМА ЗА ОПИС РАДНИХ МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА


Члан 1.

У Уредби о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС”, бр. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14 и 132/14), у члану 10. алинеја пет мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање седам година радног искуства у струци.”.

Члан 2.

У члану 11. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног искуства у струци.”.

Члан 3.

У члану 12. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци.”.

Члан 4.

У члану 13. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.”.


Члан 5.

У члану 14. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и најмање три године радног искуства у струци.”.

Члан 6.

У члану 15. алинеја пета мења се и гласи: „- компетентност - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима.”.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.05 Број: 110-2773/2015
У Београду, 19. марта 2015. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК


Александар Вучић

7 коментара:

 1. Анониман27. март 2015. 08:57

  Jel ima neko strucan da protumaci ovo. Odnosno na sta se ovo tacno odnosi.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман27. март 2015. 09:19

   Не мораш бити јако стручан па да знаш о чему се ради. Упореди основни текст уредбе са изменама и допунама. Видећеш да су додати: струкповни мастер и соновне академске студије од 240 бодова уз сва остала звања 2. степена високог образовања (амадемски мастер, академска спец. и струковне спец. студије). Значи да ће сви моћи да напредују до звања ВИШИ САВЕТНИК или да буду државни секретари, помоћници министара и слично.
   За нас стзруковне специјалисте ништа епохално јер смо се ми већ налазилки и у предходном тексту Уредбе. Само су убачени СТРУКОВНИ МАСТЕР и основне академске студије од 240 бодова.

   Избриши
 2. Анониман28. март 2015. 19:12

  Ovde se ne pominju master strukovne studije...

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман29. март 2015. 10:55

  Додатно, програми који воде секундарним или вишим степенима могу бити укључени у ISCED ниво 6 ако су према комплексности садржаја еквивалент оним програмима који су већ класификовани на овом нивоу у истом образовном систему и који испуњавају друге главне критеријуме. Програми
  секундарног или вишег степена типично трају једну до две године, често су професионално оријентисани и нуде виши ниво специјализације него првостепени, али немају изразито сложен садржај. Програми ISCED нивоа 6 не захтевају нужно обимнији рад или дисертацију.

  235. Следеће четири поткатегорије трајања програма и позиција у националној структури квалификација и степеновања дефинисане су за ISCED ниво 6:
  - Првостепени програм на бачелер или еквивалентном нивоу с кумулативним
  теоретским трајањем (на терцијарном нивоу) три до четири године;

  237. Коришћење две комплементарне димензијe за извештавање, где се комбинују оријентација која се користи као категорија и трајање програма/позиција у националном систему степеновања и квалификације као поткатегорија. Шифре које се користе за ISCED ниво 6 приказане су у табели 13.
  Категорије (Оријентација):
  - 65 Бачелер или еквивалент професионална
  - 657 или 667 Други или виши степен (по успешном завршавању бачелер или еквивалентног програма)

  страна 44 и 45.

  http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Obrazovanje/CIR-ISCED_2011_srb_22-04-2014.pdf

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман29. март 2015. 14:00

   Тако је само то се односи на тзв. 6/2 степен стручне спреме а то код нас не постоји.
   Специјалистичке струковне студије су у рангу старог 7/1 степен стручности и то и пише и у шифарнику.
   АЈД` ЗДРАВО!

   Избриши
 4. Na konkursu koji je raspisala Vlada R. Srbije, trazi se akademsko zvanje: diplomirani inzenjer sumarstva-master, diplomirani inzenjer sumarstva-specijalista i strukovni inzenjer sumarstva-specijalista.

  Vlada poštuje Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o državnim službenicima. Pogledajte tekst konkursa
  http://suk.gov.rs/sr/zaposljavanje/konkurs_sadrzaj.dot?tabela=oglasi2010&godina=2010&id_oglasa=809

  ОдговориИзбриши
 5. Vest za saradnike u strukovnoj skoli! Pogledajte oglas!

  http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi?pid=10

  ОдговориИзбриши