среда, 05. јун 2013.

Predlog o Izmenama i dopunama Zakona o osnovnovnom obrazovanju i vaspitanju

Na stranici>

http://specijalisticke.blogspot.com/2012/02/bruka-ministrastva-prosvete-od-nemila.html?showComment=1370010815092#comment-c8220194716768263241

postoji je polemika oko školeske spreme nastavnika u osnovnim školama i nemogućnošću da specijalisti strukovnih studija obavljaju posao nastavnika IAKO im je Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju to dozvoljavao, dok je Pravinik o vrsti stručne spreme nastavnika to ZAKONSKO pravo osporavao

Члан 8.

У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник.

Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:

1)    на студијама другог степена (мастер академске студије , специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године;.....
E sad 4.6.2013. u Pralamentu su se pojavili predlozi zakon-a gde član 8. NE POSTOJI !!!

U ovom poslednjem predlogu izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja izmenili su sledeće


Члан 4.
У члану 8. став 2. тачка 1) речи: „у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10)” замењују се речима: „по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.”
После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Програм за стицање образовања из става 4. овог члана реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање.”

10 коментара:

 1. Анониман05. јун 2013. 20:53

  Član 8.

  U ustanovi obrazovno-vaspitni rad obavljaju: nastavnik, vaspitač i stručni saradnik.
  Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje:
  1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08 i 44/10), počev od 10. septembra 2005. godine;
  2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
  Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.
  Lice iz st. 2. i 3. ovog člana mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.
  Не знам зашто мењају овај члан када је суштина иста? Надамо се да није нека изакулисну представа? Па ни овај закон не поштују а већ доносе измене и допуне? Надамо се да су им намере часне и да ће Министарство просвете поштовати законе из своје области и ускладити Правилнике са наперд наведеним законом.

  ОдговориИзбриши
 2. Znaci i dalje samo kukanje.... Nova skolska godina ce poceti veoma brzo a nista nije reseno, a koliko vidim nema ni naznaka...

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман14. јун 2013. 22:33

  Тако је,друже али шта да се ради? Морамо да се боримо! Ево сада причају за Nacrt zakona o zaposlenima u autonomna pokrajina u lokalnoj samoupravi, као неком епохалном открићу! То им је наложио УСТАВНИ СУД јер се у покрајинској и локалној адмнистрацији још примењује закон из 1991 .године , Закон о радним односима у државним органима. На њих се не примењује Закон о државним службеницима, тако да се урушава цео систем државне управе. Да се не боримо и не указујемо на девијације неби њих они ни решавали! Само проблем је да они од њихове глупости на праве победу? Људи седе 20 година у посланичким клупама и трба да их је срамота што тек после УПОЗОРЕЊА Уставног Суда реагују на овакве пропусте!!! То је истина!!!

  ОдговориИзбриши
 4. Da li neko ima informaciju šta su donele nove izmene od 17.06.2013. god. u "Prsvetnom glasniku"?
  ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

  ОдговориИзбриши
 5. Анониман23. јун 2013. 22:26

  Прочитао сам, ништа епохално. Тај Правилник треба мењати више од 60% и не може више да трпи измене и допуне, већ је неопходно донети нови. Опет су измешали ''бабе'' и ''жабе''. На пар места су убацили спец. струковне студије, козметички, ништа нарочито! Жалосно! Треба тражити да се прекине са спрдачином у Минитарству непросвећених Србије. Морамо дићи глас! На жалост ја имам увид у све прописе службено преко фирме и немам могућности да вам учиним да и Вама буде видљиво! ПоЗз

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман24. јун 2013. 11:00

   Ajde iskopiraj ga, pa ga pošalji administratoru bloga, ako si u mogućnosti, ili ostavi na blogu nazive specijalističkih strukovnih studija koje su ubacili u pravilniku. Hvala

   Избриши
  2. poslao sam poruku administratoru i cekam da mi odgovori. Hocu da mu posaljem Pravilnik pa ga okaci ovde.

   Избриши
  3. Mito, možeš da pošalji meni, ja cu okačiti pravilnik.

   Избриши
  4. posalji mi mail na mitrevski21@gmail.com

   Избриши
 6. Анониман01. јул 2013. 12:04

  U NOVOM PRAVILNIKU 9/2013 OD 17.06.2013. NIGDE NE STOJI ŠTA MOGU DA PREDAJU U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA ONI KOJI SU ZAVRŠILI OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U TRAJANJU OD 3 GODINE...

  ОдговориИзбриши