среда, 04. фебруар 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРИПРЕМИ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ

У поступку припреме Закона о полицији Министарство унутрашњих послова започиње процес консултација који ће наставити спровођењем Јавне расправе о нацрту Закона о полицији за представнике државних органа, јавних служби, привредне субјекте, синдикате, удружења послодаваца, стручну и академску јавност, међународних организација, цивилног сектора и других заинтересованих учесника. Презентације и расправе о преднацрту Закона о полицији биће организоване у складу са Програмом јавне расправе о преднацрту Закона о полицији који ће бити послат Влади на усвајање.

Након усвајања Програма јавне расправе текст нацрта Закона и Образац за достављање предлога, сугестија, иницијатива и коментара на преднацрт Закона о полицији, ће бити постављени и на веб презентацију Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Портал е-управе.

Министарство унутрашњих послова ће анализирати пристигле предлоге и коментаре и на основу њих унапредити текст преднацрта Закона о полицији, који ће, након тога, бити послат Европској комисији на мишљење.

Учесници у припреми преднацрта Закона о полицији коментаре могу доставити на електронску пошту: zakon.komentari@mup.gov.rs

 http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/Prednacrt_ZOP.h

Потребно је попунити образац на следећи начин:Име и презиме:  

Име организације и институције (ако постоји):  

Контакт телефон:

Е-пошта:

Датум: 1.     Општи коментари и сугестије са образложењем, у односу на нацрт Закона о полицијиГенерални утисак о предложеном нацрту Закона о полицији, са становишта нашег Удружења је солидан. Сматрамо да је нови Закон о полицији потребан Републици Србији, како би се боље и прецизније регулисале неке ствари које досадашњим Законом нису. Закон пре свега мора бити актуелан, прилагођен времену, усклађен са Законским решењима која су донела друга Министарства, како би се за крајњи циљ добио један трајнији и квалитетан Закон о полицији. Потребно је текст предлога још мало изменити, односно ускладити за појединим Законима из домена других Министарстава, а пре свега мислимо на Закон о високом образовању из 2014. године. Потребно је прецизирати степен високог образовања у члановима 20., 21., 24., и 25. овог нацрта. Ускладити поменуте чланове са чланом 25. Закона о високом образовању (2014) и Законом о државним службеницима (2014). Потребно је навести студије 2. степена, јер сви другостепени облици имају најмање 240 еспб.


1.     Ваш предлог за измену (навести члан закона који треба променити навођењем броја члана Закона и копирањем дела текста који треба променити и како треба да гласи промена,  на пр. чл. бр.... (цитирати садржај који треба мењати ) треба заменити следећим садржајем .... (написати како треба да гласи нови садржај), или избрисати чл.бр... Закона или део чл. бр...Закона, или слично).

Потребно је кориговати:

Члан 20.  3) има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;

треба да гласи: има стечено високо образовање 2. степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке струковне или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 2005. године.

Члан 21. 1) има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,

треба да гласи: има стечено високо образовање 2. степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке струковне или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 2005. године.


Члан 24.  1) има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,

треба да гласи: има стечено високо образовање 2. степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке струковне или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 2005. године.

Члан 25. 1) има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,

треба да гласи: има стечено високо образовање 2. степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке струковне или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 2005. године.

1.     Образложење упућеног предлога за измену 

Поменуте предлоге је потребно уврстити у постојеће решење Закона о полицији, из разлога што су степени образовања на тај начин дефинисани у другим Законима Републике Србије. Као неко коме је у интересу и опису посла да штити поштовање и спровођење Закона у овој земљи, сматрамо да је и више него потребно да Закон о полицији служи као пример свим другим министарствима и будућим Законима ове земље, те је овом приликом потребно  испоштовати већ усвојене Законе, и поменути ускладити са постојећим.

Пре свега се мисли на Закон о високом образовању из 2014. године, чланом 25, Закон о државним службеницима из 2014. године, Закон о забрани дискриминације из 2014. године, Закон о планирању и изградњи из 2015. године и слично.

33 коментара:

 1. MOLIM SVE ZAINTERESOVANE DA POPUNE OBRAZAC I DA GA PROSLEDE NA E MAIL zakon.komentari@mup.gov.rs

  ОдговориИзбриши
 2. Све је то ОК, али видим коментаре горе неких колега, да смо успелииииииииии, шта смо успели спустили су са 300 на 240 али нигде се не помињу спец. струковне студије, после ступања на снагу закона о полицији, у року од 30 дана доноси се уредба о систематизацији радних места,ако се не изборимо да у закону пише
  “стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године” нисмо ништа урадили јер ко знаста ће написати у тој уредби и опет нас ССС нико неће видети јер те нема у званочно закону.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. NISMO JOS NISTA USPELI, ZATO POGLEDAJ PRIMER KAKO JE MITA POPUNIO OBRAZAC, TAKO I TI POPUNI I PROSLEDI NA E MAIL zakon.komentari@mup.gov.rs!

   Избриши
 3. Molim sve kolege da dodaju nesto ukoliko treba da se ispravi u sadasnjem nacrtu Zakona o policiji. U nacrtu sam primetio da se pominje stepen studija samo u slucaju mesta direktora, nacelnika u policijskim upravama. Kako se regulise status drugih zaposlenih u upravama (inspektora, sluzbenika...)? Da li se i oni rangiraju prema Yakonskim resenjima priznavanja stepena? Kako se regilise/priznaje stepen inspektorima, sluzbenicima za salterom i slicno? Da li se to regulise nekim pravilnicima ili je dovoljno ovo sto smo mi poslali za izmenu Zakona o policiji pa da ce se svi po tome rangirati?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Status drugih policijskih sluzbenika se regulise Pravilnikom o unutrasnjem uredjenju i sistematizaiji radnih mesta kojeg donosi Vlada na predlog ministra.Jako je bitno da i u Praviliniku i tabeli sistematizacije bude sve upodobljeno sa vazecim zakonima!

   Избриши
  2. Није довољно да се само регулише у закону, већ и у разним правилницима којима ближе уређују и појашњавају услове. Например ако им прође ово; "има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању" они могу у Правилнику о систематизацији да појасне да се то односи само на АКАДЕМСКЕ А НЕ И НА СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ! У нормалној ситуацији, а то зна сваки правник Правилници,, тј. подзаконски акти треба да дају још ВИШЕ ПРАВА у складу са Законом, а не као код нас да Правилници служе да некоме ускрате права. Иначе, Правилник о систематизацији у МУП-у није доступан јавности јер има статус тајне.

   Избриши
  3. Да си инспектор ми и да читаш и примењујеш законе знао би да нема шта да се појасни јер пише стечено високо образовање на са најмање 240 бодовоа (а то су све студије 2 степена и основне кадемске студије 1. степена од 240 бодова). То је боље решење него стари предлог али може и да се наброји таксативно а и не мора. Можда не би било лоше да се наброји због лоше праксе и лоше примене прописа у друштву где тумачи како ко хоће који закон. У принципу ако имате снаге да гурате даље, ви што радите у МУПу, онда терајте а до краја ми ћемо вас подржати. Битно је да смо указали на проблем и да је уважено а најбитније је да барем и такав закон изађе како не би ''слободним уметницима'' пало напамет да га измене у самој процедури усвајања. Зато повежите се са Синдикалцима (које нико не уважава) и са Скупштинским одборима (које нико не слуша) и учествујте и у фималној фази јавне расправе.
   Мада лично мислим да је министар брзо реаговао и донео нови Предлог закона али не можемо да се поуздамо у његове (а и пре њега) сараднике који му припремају материјал да потпише.

   Избриши
  4. Ako se u Zakonu taksativno u tim spornim clanovima navede 2. stepen studija i sve drugostepene studije iz Zakona o visokom obrazovanju, prema nase predlogu uvrste, onda je normalno da pravilnik o sistematizaciji bude u skladu sa Zakonom o policiji. Radna grupa strukovnih specijalista je poslala predlog izmena i dopuna, kao što je gore objavljeno. Apelujem na sve koji posecuju ovaj Blog, da posalju isti ili slican predlog za izmenu jer je bolje da ima vise takvih predloga! Tako ce uvideti predlagaci da nesto moraju da promene

   Избриши
  5. Tako je MIto samo sto oni nece samo da 2. stepen visokog obrazovanja bude ubacen jer hoce da uvedu na mala vrata I 1. stepen osnovnih akademskih studija od 240 bodova pa su bas zato na stidljiv nacin tako napisali.

   Избриши
  6. Molim sve koji se ukljucuju u javnu raspravu da prilikom slanja maila pomeu i clan 63. Mislim da je svima u interesu, kad specijalisticke strukovne studije budu priznate, da dobiju cin proporcijalno godinama staza, a samim tim i odgovarajuce radno mesto. Ovako ispada da je visedecenijsko radno iskustvo jednako sa nula godina iskustva!
   OVako glasi bitan stav clana 63:
   Време проведено у чину/звању са нижом стручном спремом се не урачунава приликом израчунавања времена потребног за напредовање.
   Треба да гласи:
   Време проведено у чину/звању са нижом стручном спремом урачунава се приликом израчунавања времена потребног за напредовање.
   Sad je momenat da se sva moguca nepravda ispravi. Svi Vi sa specijalistickim strukovnim studijama trenutno radite na radnim mestima sa visok dvogodisnjom skolom ili srednjom...

   Избриши
  7. U pravu si, i clan 63 treba da se izmeni!

   Избриши
 4. Odmah treba insistirati da se u zakon upise sve ovo sto nas je do sada kocilo. Tacnije cinovi da budu precizirani u skladu sa strucnom spremom ukljucujuci i specijalisticke strukovne studije i master strukovni. Takodje zakon ne samo da ne sme spreciti da nakon dobijanja radnog mesta sa neposredno visom strucnom spremom, se dobije najnizi cin, vec treba da striktno bude napisano da policijskom sluzbeniku nakon priznavanja diplome sleduje cin u skladu sa godinama staza, narvno i u skladu sa radnim mestom. Gospodo ovo je svima u interesu jer trenutno svi sa specijalistickim strukovnim studijama rade na radnim mestima sa visom skolom i kad se izborimo za ono sto nam pripada, bilo bi neprimereno da se dobije najnizi cin(zvanje). A pogotovu za one sa visegodisnjim stazom ili cak visedecenijskim. Ovo takodje saljite na email MUPa tokom javne raspave na predlog zakona.

  ОдговориИзбриши
 5. Члан 104 преднацрта Закона о полицији такође треба изменити!
  Дисциплински поступак се спроводи као првостепени и другостепени поступак.
  Дисциплински поступак у првом степену покреће:
  1) министар, секретар Министарства, директор полиције, команданти у организационим јединицама Дирекције полиције, начелник Оперативног центра, помоћници министра-начелници сектора и начелници управа у седишту Министарства за полицијске службенике и остале запослене у седишту Министарства који су распоређени у организационим јединицама којима руководе;

  Лица из става 1. овог члана овластиће полицијског службеника да води дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској одговорности полицијских службеника и осталих запослених, који мора бити дипломирани правник - мастер, односно дипломирани правник или дипломирани официр полиције са најмање пет година радног искуства у струци.
  И овде се ради о дискриминацији јер се нигде не спомињу струковна звања. Ту се мора додати; специјалиста –струковни правник и мастер –струковни правник!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. OK kolega moze da se uvrsti mada u praksi ne postoji specijalista strukovni pravnik! Nije nijedan se skolovao niti zavrsio u Srbiji!
   Medjutim, bitno je da se brise DIPLOMIRANI OFICIR POLICIJE jer to NISTA AMA BAS NE ZNACI, nego treba da stoji oficir policije diplomirani po starom zakonu ili po novom oficir sa najmanje 240 bodova ili 2. stepenom visokog obrazovanja!
   TO je kolega bitno I zato moramo baciti akcenat na BITNO tj. VI STO RADITE u POLICIJI jer znate bolje od nas taj deo!

   Избриши
  2. Specijalista- strukovni pravnik postoji u Pravilniku o listi zvanja (pogledaj link dole), za praksu ne znam, ali ako trenutno nema ne znači da neće nikada biti.Konkretno u čl. 104 se traži da lice bude pravnik, što nije sporno, ali mora da stoji specijalista-strukovni pravnik ili master -strukvni pravnik. Kolega, što se tiče diplomiranog oficira policije u pravu si da i to treba pojasniti.

   Избриши
  3. Tako je u pravu si, treba da postiji I formalno to zvanje specijalista strukovni pravnik, mada ne postoji ternutno ni 1 u Srbiji. To ne znaci da nece postojati! Izvini u pravu si!

   Избриши
  4. Ne postoji ni jedan strukovni master, zato sto je to uvedeno skoro u zakon o visokom obrayovanju. ALi svaki naredni zakon koji ima dodirne tacke sa tim mora to da uvrsti jer je samo pitanje dana kada ce se neko pojaviti sa takvom diplomom. poz

   Избриши
  5. OK U pravu si mora da stoji sve decidno! Moja konstatacija je da ne postoji! Ne postoji ni strukovni master pa se mora navesti! U pravu si! Mozda cak neko postoji u zemljama u okruzenju ili EU I teoriski moze da aplicira na to radon mesto (npr. neki naš čovek koji je završio SSS u Pragu ili Bugarskoj ili...). U PRAVU SI, MORA DA PISE SVE VRSTE STUDIJA KOJE SU 2. STEPENA!

   Избриши
 6. Tako je. Evo linka pravilnika o listi zvanja:
  http://www.svos.org.rs/pdfs/pravilnik-o-listi-strucnih-akademskih-i-naucnih-naziva.pdf

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. KOLEGE,DANAS JE POSLEDNJI DAN ZA SLANJE KOMENTARA MUPU ZA IZMENE TEKSTA ZAKONA PA VAS MOLIM DA POSALJETE SVOJE KOMENTARE!!!

   Избриши
 7. NA SAJTU MUP-A SE POJAVIO PREDNACRT ZAKONA O POLICIJI 2! U NJEMU NEMA IZMENA STO SE TICE SPEC. STRUKOVNIH STUDIJA. OSTALO JE NEDEFINISANO KAO I U PRVOM PREDNACRTU " има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању" DA LI OPET TREBA DA ŠALJEMO KOMENTAR I NA TAJ PREDNACRT DVA (2)?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Apelujem na kolege koje znaju za ovaj problem, da uticu na sindikalce i da sa ostalim kolegama pokusaju da se izbore za postovanje Zakona koji se tice spec. struk. studija. Radna grupa je kao udruzenje poslala predlog da se ti clanovi nacrta Zakona pojasne i predlozila bas onako kako je to objavljeno na ovom Blogu. Naravno da cemo opet poslati predlog i to vise puta, mada se meni cini da te predloge retko ko tamo i cita, javna rasprava nije dobro sprovedena!
   Jos jednom apelujem na kolege i koleginice koji rade u MUP-u i koji imaju kontakte sa predstavnicima sindikata ili nekih drugih ljudi, da predloze izmene u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.
   Radna grupa je u cetvrtak pozvana na sastanak u Min. prosvete i izmedju ostalog, iznecemo ovaj svez primer nepostovanja Zakona o visokom obrazovanju.

   Избриши
  2. Анониман01. март 2015. 11:18

   Treba reci ovima u Ministarstvu prosvete da upute jedan obavezujuci akt svim ministarstvima sa obavezom striktnog postovanja Zakona o visokom obrazovanju!

   Избриши
  3. Анониман01. март 2015. 23:04

   PLAN "STRUCNJAKA" IZ MUP-a JE DA U ZAKONU O POLICIJI OSTAVE OVAKO SROČEN USLOV ŠTO SE TIČE STRUČNE SPREME:" има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању", A ZAŠTO? ZAŠTO ŠTO JE TO MASKA! ONDA BI U PRAVILNIKU O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA PRECIZIRALI DA SE 240 BODOVA ODNOSI ISKLJUČIVO NA AKADEMSKE STUDIJE. ČISTA DISKRIMINACIJA!

   Избриши
 8. ako imaš spec. struk. stud. onda imaš 240 bodova.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Da, ali zato sto nije precizirano moze doci do zloupotrebe prilikom donosenja pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u kojem se blize odredjuju uslovi.Tamo mogu da kazu da se 240 bodova odnosi samo na akademske studije. To je problem.

   Избриши
  2. Мислим да неће бити проблема али Ви запослени у МУП-у морате да испратите до краја доношење Правилника заједно са Струковном асоцијацијом и Синдикатом, за сваки случај (што би Енглези рекли: Џаст ин кејс!

   Избриши
  3. Problem će biti 100%.
   Čim pravnici počnu tumačiti,svašta tu može da ispadne i da je i da nije

   Избриши
 9. Анониман01. март 2015. 22:17

  UPRAVO JE MUP OBJAVIO NA SVOM SAJTU VERZIJU DVA PREDNACRTA O POLICIJI GDE NIJE UVAZIO NIJEDNU NASU PRIMEDBU NA STRUCNU SPREMU, VEC JE OSTAVIO 240 BODOVA......

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман02. март 2015. 07:51

   Сајко, опет викенд без лекова!
   Све је већ уважено када је речено 240 бодова јер ССС су 180+60 а то би и ти требало да знаш да је 240 бодова па чак и за онога ко пише систематизацију.

   Избриши
 10. Анониман05. март 2015. 13:57

  MUP JE NA SVOM SAJTU OBJAVIO NACRT ZAKONA O POLICIJI ! U NJEMU NEMA IZMENA STO SE TICE SPEC. STRUKOVNIH STUDIJA. OSTALO JE NEDEFINISANO KAO I U PRVOM PREDNACRTU " има стечено високо образовање са најмање 240 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању". U ODNOSU NA PREDNACRT ZAKONA SADA SU U NACRTU CLANOVI 23,24,27,28 I 203 CLANOVI KOJI SE ODNOSE NA SPEC.STRUK. STUDIJE. UČESTVUJMO U JAVNOJ RASPRAVI!
  MOLIM SVE ZAINTERESOVANE DA POPUNE OBRAZAC I DA GA PROSLEDE NA E MAIL zakon.komentari@mup.gov.rs

  ОдговориИзбриши
 11. Анониман11. март 2015. 07:48

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРИПРЕМИ НАЦРТА ЗАКОНА О ПОЛИЦИЈИ И НАЦРТА ЗАКОНА О ЕВИДЕНЦИЈАМА И ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  У поступку припреме Закона о полицији Министарство унутрашњих послова започиње јавну расправу о Нацрту закона о полицији и Нацрту закона о евиденцијама и обради података о личности у области унутрашњих послова за представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, синдиката, удружења, стручне и академске јавности, међународних организација, цивилног друштва и других заинтересованих учесника.  Расправе о Нацрту закона о полицији и Нацрту закона о евиденцијама и обради података о личности у области унутрашњих послова биће организоване у складу са Програмом јавне расправе, који ће накнадно бити објављен.  Јавни позив за учешће у припреми нацрта закона, текстови нацрта закона и обрасци за достављање предлога, сугестија, иницијатива и коментара на Нацрт закона о полицији и Нацрт закона о евиденцијама и обради података о личности у области унутрашњих послова, су постављени на веб презентацији Министарства унутрашњих послова, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу еУправа.  Учесници у јавној расправи о Нацрту закона о полицији и Нацрту закона о евиденцијама и обради података о личности у области унутрашњих послова коментаре могу доставити на електронску адресу: zakon.komentari@mup.gov.rs

  ОдговориИзбриши